intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
30
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống những vấn đề lý thuyết về kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại Doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12; đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ - XĐKQKD của công ty, tạo cơ sở vững chắc có tính khoa học cao giúp ban giám đốc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện kết quả học tập và<br /> nghiên cứu của tôi sau những năm ở giảng đường đại học. Để hoàn thành khóa luận,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô<br /> <br /> U<br /> <br /> giáo, lãnh đạo cơ quan, bạn bè, người thân… Qua đây tôi xin trân trọng cảm ơn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Toàn thể ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế Huế, ban chủ nhiệm Khoa kế<br /> toán tài chính – Đại học kinh tế Huế đã tạo điều kiện cho tôi được làm khóa luận này,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> đây là một cơ hội tốt để cho tôi được thực hành các kỹ năng học trên lớp và cũng giúp<br /> cho tôi ngày càng tự tin hơn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Các quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt những kinh<br /> <br /> N<br /> <br /> nghiệm quý báu cho tôi trong suốt 4 năm học vừa qua. Đặc biệt, là cô giáo Thạc sĩ<br /> <br /> KI<br /> <br /> Hoàng Thùy Dương – người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi từ khi chọn đề tài,<br /> cách thức tiếp cận thực tế tại đơn vị thực tập đến khi hoàn thành khóa luận này với tất<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> cả lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú, anh chị lãnh đạo công ty,<br /> phòng kế toán – tài chính Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 đã nhiệt<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình và tất cả bạn bè, những người<br /> <br /> G<br /> <br /> thân đã luôn bên cạnh, quan tâm hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua.<br /> <br /> N<br /> <br /> Do điều kiện thời gian có hạn, kiến thức bản thân còn hạn chế và là lần đầu<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> tiên thực hiện đề tài này nên nội dung đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất<br /> <br /> Ư<br /> <br /> mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng tất cả các bạn đọc<br /> <br /> TR<br /> <br /> để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Liễu<br /> Nguyễn Thị Liễu – K43A Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................ 1<br /> 1.Lý do chọn đề tài .......................................................................................................................10<br /> 2.Mục đích nghiên cứu.................................................................................................................11<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................................11<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................................12<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.Kết cấu các chương...................................................................................................................12<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................13<br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> <br /> H<br /> <br /> KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .......................................................13<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .............13<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.1.1Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh .............................................................................................................................13<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.2Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ............................14<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.3Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ...............................14<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2Nội dung và phương pháp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ...........15<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.2.2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh ...................................................................18<br /> 1.2.2.1.Phương pháp tình giá xuất kho và hạch toán giá vốn hàng bán ........................18<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.2.3Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................................22<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.2.4.Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính ...............................................23<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.2.5.Kế toán chi phí khác và thu nhập khác ..............................................................25<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.2.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................................26<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.2.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................28<br /> <br /> TR<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ ........................................29<br /> VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY<br /> DỰNG COSEVCO12.............................................................................................29<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12 .......................................29<br /> 2.1.1 lịch sử hình thành và phát triển của công ty .........................................................29<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty ........................................................................29<br /> 2.1.3 Tổ chức bộ máy của công ty................................................................................30<br /> Nguyễn Thị Liễu – K43A Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .........................................................................30<br /> 2.1.4 Tình hình sử dụng nguồn lực công ty qua 3 năm .................................................32<br /> 2.1.4.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn .............................................................................32<br /> 2.1.4.2 Tình hình lao động.............................................................................................35<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.5 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại đơn vị ................................................39<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.5.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất ............................................................39<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.5.2 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh ........................................................................39<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.5.3 Khách hàng, nhà cung cấp, hệ thống phân phối ...............................................39<br /> 2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị .........................................................40<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán .......................................................................................40<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán .........................................................................41<br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.2.2.1 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán ................................................................41<br /> 2.2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ ...............................................................42<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản ...............................................................43<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo ..................................................................43<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.2.5 Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị ........................................................43<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 2.3. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại xí nghiệp Cosevco 12 .....44<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.1 Đặc điểm yêu cầu về kế toán tiêu thụ tại đơn vị ..................................................34<br /> 2.3.2 Các hình thức tiêu thụ và phương thức thanh toán tại đơn vị ..............................44<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng ................................................................................49<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.3.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................................51<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.3.5 Kế toán giá vốn hàng bán .....................................................................................54<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .....................................................................60<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng ......................................................................................60<br /> 2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................................64<br /> 2.4.3 Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính ..................................................67<br /> 2.4.4 Kế toán chi phí khác và thu nhập khác ................................................................69<br /> 2.3.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .....................................................73<br /> <br /> Nguyễn Thị Liễu – K43A Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP<br /> COSEVCO 12 .........................................................................................................78<br /> 3.1 Nhân xét ...................................................................................................................78<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1.1 Ưu điểm ................................................................................................................78<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.2. Hạn chế ................................................................................................................80<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> sản phẩm taị Xí nghiệp SXVLXD Cosevco12 ..............................................................81<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN.................................................................................................................83<br /> .................................................................................................................................. 84<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.Kết luận<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> 2. Kiến nghị .................................................................................................................................. 84<br /> <br /> Nguyễn Thị Liễu – K43A Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Tình hình tài sản, nguồn vốn của COSEVCO 12 qua 3 năm 2010 – 2012......33<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Tình hình lao động của Cosevco 12 qua 3 năm 2010 – 2012............................35<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> Kết quả sản xuất kinh doanh của COSEVCO 12 qua 3 năm 2010 – 2012 ......37<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Nguyễn Thị Liễu – K43A Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản