intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa

Chia sẻ: Chuheodethuong10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

13
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài khóa luận "Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa" đã tổng hợp được những lý thuyết cơ bản cùng với hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường. Đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ và tên: PGS.TS Hà Văn Sự - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy - Bộ môn : Quản lý kinh tế - Lớp: K54F2 HÀ NỘI, 2021
 2. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam kết bài khóa luận này là kết quả nghiên cứu tìm hiểu của riêng cá nhân em. Toàn bộ những số liệu, tài liệu được em trình bày trong bài khóa luận là hoàn toàn chính xác, trung thực, đúng với thực tế. Em xin cam đoan rằng các số liệu trích dẫn trong bài đều được chỉ rõ chính xác nguồn gốc. Các số liệu phân tích đánh giá tổng hợp đều là những số liệu trung thực, không sao chép, sửa chữa. Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2021 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thùy i
 3. TÓM LƯỢC Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm của mình. Phát triển thị trường sản phẩm là hoạt động quan trọng góp phần tăng doanh thu, thị phần và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Với khuôn khổ của một bài khóa luận, đề tài đi sâu nghiên cứu về phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty TNHH KONE ViỆT Nam trong giai đoạn 2018 – 2020. Về lý thuyết, bài khóa luận đã tổng hợp được những lý thuyết cơ bản cùng với hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường. Đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty. Về thực tiễn, trên cơ sở vận dụng phương pháp thu thập số liệu và tiến hành phân tích, bài khóa luận đã khái quát được thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty TNHH KONE Việt Nam. Bên cạnh đó, đánh giá được những thành công và hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể và những kiến nghị để hoàn thiện và phát triển hơn nữa thị trường thang máy trong tương lai. ii
 4. LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, được phía Nhà trường cũng như Công ty tạo điều kiện thuận lợi, đã giúp em nghiên cứu tìm hiểu để hoàn thành bài khóa luận. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu nhà trường, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương Mại đã quan tâm, tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Hà Văn Sự đã giành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, giúp em hoàn thành bài khóa luận một cách tốt nhất. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các anh chị trong Công ty TNHH KONE Việt Nam đã nhiệt tình chỉ bảo, tạo điều kiện, giúp đỡ em trong quá trình thực tập, thu thập thông tin và hoàn thành bài khóa luận này. Do trình độ, kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thưc hiện và trình bày bài khóa luận này không thể tránh khỏi nhưng sai sót. Do vậy, em rất mong nhận được những góp ý, nhận xét của quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2021 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thùy iii
 5. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i TÓM LƯỢC .................................................................................................................. ii LỜI CẢM ƠN ...............................................................................................................iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ............................................................................ vi DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ vii LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận ..................................................... 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan ............................................... 2 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................ 3 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 4 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 4 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 5 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP ..................................................... 5 1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................................ 5 1.1.1. Thị trường và các yếu tố cấu thành nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .................................................................................................................. 6 1.1.2. Khái niệm phát triển thị trường .......................................................................... 7 1.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thị trường .......................................... 8 1.2.1. Vai trò của phát triển thị trường sản phẩm đối với doanh nghiệp ................... 8 1.2.2. Sự cần thiết phát triển thị trường ....................................................................... 9 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường .......................................... 10 1.3. Nội dung và nguyên lý phát triển thị trường của doanh nghiệp ...................... 12 1.3.1. Nội dung của phát triển thị trường .................................................................. 12 1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường ............................................................ 13 1.3.3. Nguyên tắc phát triển thị trường ...................................................................... 14 1.3.4. Chính sách phát triển thị trường ...................................................................... 15 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM ................................. 17 2.1. Khái quát về công ty TNHH KONE Việt Nam .................................................. 17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .............................................. 17 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ............................. 17 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH KONE việt nam giai đoạn 2018-2020...................................................................................................................... 19 2.2. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường thang máy của công ty TNHH KONE ................................................................................................. 21 2.2.1. Khái quát chung về thực trạng thị trường thang máy ..................................... 21 iv
 6. 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam ....................................................................................................................... 22 2.3. Thực trạng phát triển thị trường thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam ............................................................................................................................ 25 2.3.1. Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều rộng ................................................................................ 25 2.3.2. Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều sâu. ................................................................................. 26 2.4. Đánh giá thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam ............................................................................................. 29 2.4.1. Những thành công và kết quả đạt được ........................................................... 29 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 29 CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM 30 3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH KONE Việt Nam đến năm 2023 và trong những năm tiếp theo ......................................................................................... 30 3.1.1. Những dự báo về thị trường và mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2023 và những năm tiếp theo ............................................................................................... 31 3.1.2. Những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với công ty TNHH KONE Việt Nam 31 3.1.3. Một số định hướng nhằm phát triển thị trường thang máy của công ty TNHH KONE đến năm 2025 và những năm tiếp theo ........................................................... 32 3.2. Một số giải pháp phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam. ......................................................................................................... 33 3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ....................................................... 33 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện nghiên cứu và lựa chọn thị trường .............................. 34 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện nội dung phát triển thị trường ...................................... 34 3.2.4. Giải pháp phát triển các yếu tố nguồn lực cốt lõi của Công ty TNHH KONE Việt Nam ....................................................................................................................... 35 3.2.5. Một số giải pháp khác ....................................................................................... 36 3.3. Một số kiến nghị .................................................................................................... 37 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 38 v
 7. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.3: Sơ đồ cơ cấu bộ máy công ty ....................................................................... 18 Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH KONE Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 .......................................................................................................... 20 Bảng 2. 2: Bảng cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty TNHH KINE Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 ........................................................................................................... 24 Bảng 2. 3: Tổng doanh thu tiêu thụ mặt hàng thnag máy theo khu vực giai đoạn 2018 - 2020 ............................................................................................................................... 26 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thị phần phân phối thang máy của một số hãng thang máy hiện nay ....................................................................................................................................... 28 vi
 8. DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 VNĐ Việt Nam đồng vii
 9. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận Trong nền kinh tế thị trường, đối với các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng là việc phát triển mở rộng thị trường. Thị trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Uy tín của doanh nghiệp thể hiện thông qua sức tiêu thụ sản phẩm, số lượng người mua. Nó cũng còn thể hiện sự hoàn thiện của doanh nghiệp về chất lượng, hoạt động các dịch vụ. Nói cách khác, những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp sẽ được phản ánh đầy đủ thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh, tiến bộ về khoa học kĩ thuật thay đổi chóng mặt cùng với đó là thị hiếu của khách hàng ngày càng lớn, các điều luật về thương mại thay đổi, hàng loạt doanh nghiệp thành lập khiến cho nhiều doanh nghiệp hiện nay phải đối mặt với sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là cần phải nghiên cứu thị trường, từ đó định ra chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, các dự án lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu trung tâm thương mại, các khu đô thị, chung cư cao cấp được xây dựng ngày càng nhiều. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang tạo cơ hội phát triển bứt phá cho mọi ngành, mọi doanh nghiệp và đặc biệt là ngành thang máy. Tại thị trường Việt Nam, xuất hiện rất nhiều các hãng thang máy nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay, đặc biệt là các dòng thang máy nhập khẩu. Nguyên nhân khiến những doanh nghiệp cung cấp thang máy nhập khẩu chiếm thị phần lớn hiện nay là do những doanh nghiệp này đều là những hãng thang máy nhập khẩu tiên phong trong lĩnh vực thang máy và còn do người dân Việt Nam có xu hướng ưa dùng thang máy nhập khẩu bởi sự an toàn và uy tín của những hãng thang máy nhập khẩu. Có thể kể đến một số dòng thang máy hiện nay được nhiều khách hàng lựa chọn như hãng thang máy Hitachi, Mitsubishi, Fuji, Schindler, Hyundai, Kone, Thiên Nam,…Vì vậy, việc cạnh tranh, để được khách hàng tin tưởng sử dụng đồng thời khai phá được các thị trường tiềm năng là điều rất quan trọng với các doanh nghiệp hiện nay. Là doanh nghiệp cung cấp thang máy nhập khẩu và các dịch vụ lắp đặt cùng với các giải pháp bảo trì và nâng cấp để nâng cao giá trị của tòa nhà, công ty TNHH KONE Việt Nam đang ngày càng khẳng định thương hiệu và được khách hàng tin tưởng sử dụng. Mặc dù vậy, hiện nay trên thị trường đang có nhiều nhà cung cấp khác cạnh tranh với công ty, đặc biệt là hai thương hiệu đến từ Nhật Bản và Thụy Sĩ là Mitsubishi và Schindler. Được thành lập từ năm 2009, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thị trường hàng đầu mà doanh nghiệp hướng tới khai thác. Do vậy mà doanh nghiệp vẫn 1
 10. chưa khai thác hết tiềm năng thị trường mặt hàng thang máy trên thị trường nội địa. Chính vì vậy, việc đi sâu vào tìm hiểu thực trạng và đề ra giải pháp giúp công ty tận dụng được tối ưu nguồn lực, cũng như khắc phục các hạn chế còn tồn tại để phát triển thị trường mặt hàng thang máy là rất cần thiết. Xuất phát từ tính cấp thiết và thực tiễn trên, em đã lựa chọn đề tài “Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Chủ đề về phát triển thị trường mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp được nhiều học giả nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây. Vì vậy, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như sau: [1], Nguyễn Thị Ngọc (2012), “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty THHH thương mại và công nghệ Anh Quân” , khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã đi vào tìm hiểu và phân tích thực trạng, các nguyên lý hoạt động và đưa ra các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế, thay đổi cách thức hoạt động bằng các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp kết hợp với tổng hợp. Bài khóa luận khá đầy đủ và chi tiết tuy nhiên, chưa làm nổi bật được chỉ tiêu phân tích, so với các đối thủ cạnh tranh và chưa đưa ra các giải pháp cấp bách cần thực hiện ngay. [2], Trần Thị Phương (2013), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước của công ty Dược Hậu Giang”, khóa luận tốt nghiệp , Trường Đại học Thương Mại. Trong bài nghiên cứu, tác giả đã tập trung đưa ra một số lý thuyết cơ bản về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó phân tích quá trình và tiềm năng phát triển ở thị trường trong nước của công ty Dược Hậu Giang giai đoạn 2010-2013. Bài nghiên cứu đã trình bày được thực trạng cũng như một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn tiếp theo của công ty trên. Tuy nhiên các giải pháp đưa ra chưa thiết thực, chưa mang tính lâu dài. [3], Hoàng Thị Thu (2015), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty Leong Việt Nam tại Hà Nội”, khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương Mại. Đề tài nghiên cứu đã tìm hiểu về các khái niệm thị trường, thị trường tiêu thụ, và đưa ra các giải pháp khắc phục về những thiếu sót của công ty qua thực trạng tại công ty. Tuy nhiên chưa đưa ra các giải pháp mới, thực tế để khắc phục những hạn chế và phát triển thị trường tiêu thụ của công ty. [4], Trần Thị Thu Hà (2019), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy vi tính của công ty cổ phần phát triển kĩ thuật điện và thương mại KBS”, khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương mại. Đề tài đã đưa ra được những thành 2
 11. công và hạn chế mà doanh nghiệp đạt được trong hoạt động phát triển thị trường sản phẩm máy vi tính. Từ đó, đưa ra được một số giải pháp hoàn thiện phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường. Ngoài ra còn có một số công trình nghiên cứu khác về đề tài phát triển thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp hiện nay, cụ thể như Luận văn “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm bao bì trên thị trường nội địa (Lấy công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Packexim làm đơn vị nghiên cứu)” của Nguyễn Thị Minh Thúy, trường Đại học Thương mại, năm 2011. Theo đó, tác giả đã chỉ các ưu điểm của việc phát triển thị trường tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Pakexim, đó là nguồn nhân lực dồi dào, cán bộ quản lý có tay nghề và trình độ cao tuy nhiên công ty cũng tồn tại một số nhược điểm như mẫu mã bao bì còn thô sơ và thiết kế chưa bắt mắt, chất lượng sản phẩm so với thị trường chưa có sự nổi bật, song đề tài chưa đưa ra các giải pháp để khắc phục được nhược điểm này. Trên cơ sở kế thừa những lý luận của các công trình nghiên cứu trước, khóa luận của em nghiên cứu về hoạt động phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa. Sau khi nghiên cứu phân tích và đánh giá, phát hiện những vấn đề tồn tại của Công ty, từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp, kiến nghị cho Công ty giai đoạn 2021 – 2025 và trong những năm tiếp theo. Đây là giai đoạn bùng nổ và phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, khóa luận có tính cập nhật, không trùng với các đề tài khác. 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là mặt hàng thang máy và các phương thức phát triển thị trường mặt hàng thang máy mà công ty TNHH KONE đang áp dụng. 3.2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của bài khóa luận là phân tích thị trường kinh doanh thang máy của công ty. Bên cạnh đó, tập trung làm rõ các phương thức phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty. Từ đó, đưa ra một số biện pháp hoàn thiện phương thức phát triển mở rộng thị trường thang máy của công ty, giúp công ty tăng trưởng thị phần, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thang máy. 3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ những vấn đề lý luận về thị trường và phương thức phát triển thị trường. 3
 12. - Phân tích và đánh giá thực trạng thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam. - Đề xuất các biện pháp hoàn thiện, phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ thang máy của công ty 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1. Phạm vi về không gian Phạm vi nghiên cứu tại công ty TNHH KONE Việt Nam 4.2. Phạm vi về thời gian Tập trung nghiên cứu về thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty giai đoạn 2018 – 2020 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty giai doạn 2021 – 2025. 4.3. Phạm vi về nội dung Đề tài nghiên cứu về thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa, trong đó tập trung nghiên cứu vào các chỉ tiêu về quy mô và chất lượng. Đồng thời, đưa ra những thành công và hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty. Từ những hạn chế mà công ty còn tồn tại, bài khóa luận sẽ đề xuất các giải pháp mở rộng thị trường thông qua phát huy tối đa nguồn lực hiện có về nhân lực, uy tín trên thị trường và các chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Là phương pháp thu thập các dữ liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, giúp người nghiên cứu có đầy đủ thông tin về vấn đề đang nghiên cứu để phân tích, đưa ra những đánh giá về vấn đề nghiên cứu một cách khoa học, khách quan, toàn diện và xác thực. Các dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ những nguồn tài liệu sau: - Nguồn bên trong doanh nghiệp: báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH KONE Việt Nam từ năm 2018 – 2020. Các tài liệu này được sử dụng trong chương 2 để phân tích, đánh giá thực trạng tiêu thu mặt hàng thang máy của công ty. - Nguồn bên ngoài doanh nghiệp: các tài liệu chuyên ngành, tài liệu tham khảo, giáo trình, bài giảng của trường đại học Thương mại, các công trình đề tài nghiên cứu có liên quan, các chính sách, văn bản pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Các thông tin này được sử dụng để làm rõ các lý luận về thị trường, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ mặt hàng thang máy, các chính sách phát triển thị trường sản phẩm,… 4
 13. 5.2. Phương pháp xử lý, phân tich số liệu - Phương pháp thống kê: phương pháp này được sử dụng để tổng hợp các số liệu thành nhóm số liệu nhằm làm cho quá trình nghiên cứu, phân tích dễ dàng hơn. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2 để hệ thống hóa các dữ liệu, nhằm đánh giá thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa. - Phương pháp chỉ số: Chỉ số là một số tương đối được biểu hiện bằng lần hoặc %, được tính bằng cách so sánh hai mức độ của một chỉ tiêu nghiên cứu. Phương pháp này sử dụng trong chương 2 để đánh giá sự tăng giảm về tỷ trọng, thị phần của việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH KONE Việt Nam. - Phương pháp so sánh, đối chiếu: được dùng để so sánh, đối chiếu các dữ liệu đã thu thập được giữa các thời kỳ khác nhau hoặc giữa các đối tượng khác nhau. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2 để so sánh các tỷ trọng, tình hình tăng, giảm doanh thu, lợi nhuận,…trong các năm liên tiếp của giai đoạn nghiên cứu; từ đó, nhận xét, đánh giá về tình hình phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục từ viết tắt, lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1. Một số lý luận cơ bản về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam Chương 3. Định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
 14. 1.1.1. Thị trường và các yếu tố cấu thành nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp a) Khái niệm về thị trường Nguồn gốc của thị trường là do: Chuyên môn hóa sản xuất làm cho sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều khi đó sản phẩm sản xuất ra không tiêu dùng hết sẽ dùng để mua bán và trao đổi đề lấy hàng hóa khác. Phân công lao động xã hội khiến cho một nhóm người chuyên làm ra một loại sản phẩm mà nhu cầu của con người lại nhiều, khi đó họ tìm cách trao đổi với nhau. Ban đầu là trao đổi bằng hiện vật, sau đó khi tiền xuất hiện thì quá trình trao đổi dễ dàng hơn và thị trường được hình thành. Khi sản phẩm sản xuất ra cần có người mua, đó là nơi mà các hoạt động giao dịch được tiến hành, sản xuất hàng hóa gắn liền, người ta gọi đây là thị trường giữa người mua và người bán. Theo Philip Kotler thì thị trường (trong nghĩa đơn giản của nó) là tập hợp nhũng người mua hàng hiện có và tiềm năng. Theo Davidbegg: “Thị trường là sự biểu hiện thu gọn của quá trình thông qua các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt hàng nào, các quyết định của công ty về sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và cho ai đều dung hòa bằng sự điều chỉnh giá cả” Theo quan điểm của Boyd HW, Walker OC & Larre’che’ J-C (1998): “Để nhận được những lợi ích nhằm mộ1t nhu cầu nào đó của tổ chức hay cá nhân được tỏa mãn do họ mong muốn cũng như thích thú mua sản phẩm nào đó được thỏa mãn dựa trên ước muốn và có khả năng về tài chính cũng như thời gian để có thể thực hiện trao đổi này gọi là thị trường”. Thị trường là một môi trường cho phép người mua và người bán giao thương hoặc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, và thông tin. Sự tương tác này chỉ rõ tính chất cung và cầu của thị trường, vì vậy nó là nguồn gốc cơ sở của nền kinh tế. Thị trường có thể được định nghĩa như là một nơi mà các loại giao dịch diễn ra. Thị trường phụ thuộc vào hai thành tố chính - đó là người mua và người bán. Lúc đầu, thị trường chỉ là nơi gặp gỡ, hội họp, tại đó người mua và người bán tụ họp lại với nhau để thực hiện những giao dịch. Ngày nay thị trường thực sự được hỗ trợ bởi mạng lưới công nghệ thông tin như Internet và đã trở thành thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất. Nhu cầu mới không ngừng nảy sinh sẽ xuất hiện sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Số lượng người mua và người bán, tức là lượng cung và cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của sản phẩm và dịch vụ, điều đó được biết đến như là quy luật của cung và cầu. Nếu có người bán nhiều hơn người mua, tức nguồn cung sẽ dư và điều đó sẽ đẩy giá thành của sản phẩm và dịch vụ giảm xuống. Nếu có người mua nhiều hơn người bán, tức nguồn cung sẽ thiếu và điều đó sẽ đẩy giá thành của sản phẩm và dịch vụ tăng lên. 6
 15. Khi mà có sự giao dịch về hàng hóa và dịch vụ thì thị trường sẽ hình thành một cách tự phát, thị trường cũng có thể được hình thành từ việc hoạch định của những người có thẩm quyền. b) Các yếu tố cấu thành nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp *Cầu hàng hóa Cầu hàng hóa là lượng một mặt hàng mà người mua muốn mua ở một mức giá chấp nhận được. Đây là đại lượng có thể thay đổi phụ thuộc vào sự biến động của các yếu tố như giá cả, sở thích, thu nhập, thói quen tiêu dùng,…Do đó, khi doanh nghiệp muốn kinh doanh một sản phẩm nào đó trên thị trường thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của người tiêu dùng tại mỗi thời điểm, địa điểm khác nhau của thị trường. *Cung hàng hóa Cung hàng hóa là toàn bộ khối lượng hàng hóa đang có hoặc sẽ được đưa ra bán trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định với mức giá đã biết. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung như các yếu tố về giá cả hàng hóa, các yếu tố về chi phí sản xuất, cầu hàng hóa, trình độ công nghệ,… *Giá cả Sự tương tác giữa cung và cầu hàng hóa sẽ tạo nên giá cả của hàng hóa hay nói cách khác giá cả hàng hóa được hình thành khi người bán muốn bán một sản phẩm và người mua muốn mua sản phẩm đó ở cùng một mức giá mà cả hai bên đều chấp thuận giao dịch. Giá cả thị trường là một đại lượng biến động do sự tương tác giữa cung và cầu trên thị trường của một loại hàng hóa ở thời điểm và địa điểm cụ thể *Sự cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nhằm giành giật các nguồn lực hay thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận. Cạnh tranh là động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến hoạt động kinh doanh để tòn tại và phát triển. 1.1.2. Khái niệm phát triển thị trường Phát triển thị trường là tổng hợp các cách thức biện pháp của doanh nghiệp để đưa khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường đạt mức tối đa. Phát triển thị trường sản phẩm của doanh nghiệp ngoài việc đưa sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới còn bao gồm cả việc khai thác tốt thị trường hiện tại để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng từ đó gia tăng và mở rộng thị phần. Việc doanh nghiệp đưa các sản phẩm mà hiện tại doanh nghiệp đang có và bán chúng trong thị trường mới được xem là phát triển mở rộng thị trường hiện tại. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ thì ngoài hoạt động đưa sản phẩm hiện tại mà doanh nghiệp có vào bán trong thị trường doanh nghiệp hướng 7
 16. tới còn phải bao gồm cả hoạt động khai thác thị trường hiện tại cho tốt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải nghiên cứu thị trường để đưa ra những dự báo về mức tiêu thụ cũng như nhu cầu của người tiêu dùng để từ đó có hướng giải quyết nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có thể coi là một quá trình nghiên cứu và sử dụng các biện pháp để làm gia tăng khách hàng của doanh nghiệp trên thị trường, gia tăng khối lượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, gia tăng thị phần của doanh nghiệp về sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh. Như vậy phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chính là quá trình mở rộng bán hàng trên thị trường mục tiêu. Như vậy: “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là một quá trình nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu thị trường và đưa ra những biện pháp đảm bảo phát triển thị trường theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nó không chỉ bao gồm sự tăng lên về quy mô khách hàng của doanh nghiệp mà nó còn làm thay đổi cả về cơ cấu tiêu dùng của khách hàng; từ đó đem lại doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp”( trích Giáo trình kinh tế thương mại đại cương, 2015) 1.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thị trường 1.2.1. Vai trò của phát triển thị trường sản phẩm đối với doanh nghiệp ✔ Phát triển thị trường là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, mục đích của các nhà sản xuất hàng hóa là sản xuất ra hàng hóa để bán, để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Vì thế, các doanh nghiệp không thể tồn tại một cách đơn lẻ mà mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải gắn liền với thị trường. Doanh nghiệp chịu sự chi phối của thị trường nên thị trường càng mở rộng và phát triển thị trường hàng hóa tiêu thụ được càng nhiều thì khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. Sản phẩm làm ra phải được bán và tiêu thụ được thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để thực hiện quá trình sản xuất tái mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Phát triển thị trường tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp quay vòng được vốn, tiêu thụ sản phẩm nhanh thì quay vòng vốn nhanh, khi tiêu tụ sản phẩm chậm quay vòng vốn sẽ chậm. Tiêu thụ nhanh sẽ tiết kiệm được vốn. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công cũng có thể bị lùi lại ở phía sau nếu không nắm bắt được thị trường một cách kịp thời. Bởi vậy, trong nền kinh tế thị trường, có thể khẳng định rằng phát triển thị trường có vai trò quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. ✔ Phát triển thị trường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp 8
 17. Phát triển thị trường làm tăng khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận bằng cách kinh doanh sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ngày nay, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, muốn gia tăng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải tiêu thụ được càng nhiều hàng hóa, phải có thị trường tiêu thụ lớn, đáp ứng đông đảo nhu cầu của người tiêu dùng ✔ Phát triển thị trường phản ánh thế và lực của doanh nghiệp Phát triển thị trường tiêu thụ là mục tiêu và là định hướng mà mọi doanh nghiệp muốn hướng tới trong tương lai. Trên thực tế, khi thị trường được mở rộng, doanh nghiệp càng xây đựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Thị trường mà doanh nghiệp chinh phục được càng lớn chứng tỏ khả năng thu hút khách hàng của doanh nghiệp càng mạnh, số lượng sản phẩm tiêu thụ được càng nhiều và do đó mà vị thế của doanh nghiệp càng cao. Khi đó, doanh nghiệp sẽ ngày càng mở rộng, vị thế doanh nghiệp ngày càng nâng cao, lợi nhuận doanh nghiệp đạt được ngày càng lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư hiện đại hóa sản xuất, tăng thêm khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Từ đó, thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng mạnh, tạo chỗ đứng vững mạnh trên thương trường. 1.2.2. Sự cần thiết phát triển thị trường Đối với doanh nghiệp, thị trường luôn ở vị trí trung tâm. Thị trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới từng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vì thị trường là mục tiêu của những người kinh doanh và cũng là môi trường của hoạt động thương mại. Có thể nói rằng, phát triển thị trường là yếu tố cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Thứ nhất, mục tiêu của mỗi doanh nghiệp là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận. Do đó muốn gia tăng lợi nhuận thì cách tốt nhất là doanh nghiệp phải tiêu thụ được thêm nhiều hàng hoá, nghĩa là phải mở rộng được thị trường, thu hút được thêm nhiều khách hàng mua và tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai, chính thị trường là căn cứ điều tiết, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh. Trong cơ chế thị trường, việc quyết định sản xuất cái gì, như thế nào, cho ai không phải do doanh nghiệp tự quyết định theo ý muốn chủ quan của mình mà phải do nhu cầu của người tiêu dùng. Căn cứ vào tổng lượng cung, cầu, giá cả để các doanh nghiệp quyết định sản xuất như thế nào. Các doanh nghiệp muốn đạt được thành công đều phải thích ứng cùng với thị trường để đạt được mục tiêu cuối cùng là thu lợi nhuận. Thứ ba, thị trường là một trong những mục tiêu phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế đầy biến động ngày nay, các doanh nghiệp trong nước luôn phải đương đầu với các đối thủ cạnh tranh tầm cỡ trong nước cũng như trên thế giới. Vì vậy, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp phát 9
 18. triển ổn định, tăng thị phần nâng cao vị thế của mình trên thị trường trong nước và trên thế giới. Do vậy, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bằng cách chiếm lĩnh mở rộng thị trường. Để thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khi mà thị trường luôn luôn biến động, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm, nắm bắt thị trường 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường a) Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô *Môi trường kinh tế: Ảnh hưởng chủ yếu về kinh tế thường bao gồm: + Tỉ lệ lãi suất: Đối với những doanh nghiệp nằm trong những ngành tăng lãi suất là mối đe dọa và giảm lãi suất là cơ hội để mở rộng sản xuất. Tỷ lệ lãi suất còn quyết định mức chi phí về vốn và do đó quyết định mức đầu tư. Chi phí này là nhân tố chủ yếu khi quyết định tính khả thi của chiến lược. + Tỉ lệ lạm phát: Lạm phát làm cho tương lai kinh doanh của doanh nghiệp trở nên khó dự đoán trước. Sự bất trắc này làm cho các công ty không muốn bỏ tiền vào đầu tư. Đặc biệt, khi lạm phát tăng cao, các dự án đầu tư trở nên mạo hiểm, doanh nghiệp hạn chế phát triển, mở rộng thị trường. *Môi trường chính trị, pháp luật: Chính trị, pháp luật quy định các nhân tố khác của môi trường kinh doanh. Nó có thể tạo ra thời cơ, cơ hội hoặc cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những thay đổi về quan điểm đường lối chính trị pháp luật có thể mở ra hoặc làm sụp đổ thị trường làm cho hoạt động của một số ngành, thậm chí của các một quốc gia bị đảo lộn. Ngoài ra, những quy định khác trong ngành do đặc thù của sản phẩm kinh doanh cũng ảnh hưởng rất lớn tới việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp *Môi trường văn hóa, xã hội: Các nhân tố phong tục tập quán, lối sống, trình độ dân trí, tôn giáo, tín ngưỡng,.. ảnh hưởng rất sâu sắc đến cơ cấu của cầu thị trường. Những giá trị văn hóa truyền thống căn bản rất bền vững, khó thay đổi, tính kiên định rất cao và truyền từ đời này qua đời khác. Nó quy định những thái độ, hành vi ứng xử hàng ngày, hành vi tiêu dùng của dân cư. Trình độ dân trí ngày càng cao sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng. Nghiên cứu phân tích các nhân tối về văn hóa, xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có những định hướng đúng đắn trong những chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình. *Môi trường công nghệ, kỹ thuật: Nhân tố này có vai trò ngày càng quan trọng có ý nghĩa quyết định trong cạnh tranh bởi nó ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động. Tiến bộ của kỹ 10
 19. thuật công nghệ ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến hai yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường đó là chất lượng và giá bán. Do vậy, nó tác động đến thị trường các nhà cung cấp, nhà sản xuất, quá trình sản xuất và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Kỹ thuật công nghệ cũng có tác động lớn đến chu kỳ sống của sản phẩm, nó làm kéo dài vòng đời sản phẩm, đưa nó vào pha phục hồi hay tăng trưởng sẽ làm thị trường được mở rộng và thu về những khoản lợi lớn cho doanh nghiệp. *Đối thủ cạnh tranh: Trên thị trường có vô số các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau và có vô số nhà sản xuất kinh doanh. Sự tự do trong sản xuất kinh doanh, đa dạng loại hình và nhiều thành phần kinh tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là cội nguồn của sự cạnh tranh. Thị trường có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh một mặt hàng sẽ tạo ra cạnh tranh gay gắt hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường. Cạnh tranh trên thị trường sẽ làm doanh nghiệp có thể mở rộng và phát triển được thị trường hoặc có thể mất thị trường. Vì vậy doanh nghiệp phải luôn thay đổi phương án và hình thức kinh doanh của mình để đem lại doanh thu cũng như là đưa ra các sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. b) Các nhân tố thuộc môi trường vi mô *Tiềm lực tài chính: Nếu không có vốn nhà sản xuất sẽ khó làm được gì ngay cả khi đã có cơ hội kinh doanh. Có vốn giúp doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dễ dàng hơn, có điều kiện tận dụng các cơ hội để thu lợi lớn. Việc phát triển thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính nhất định, căn cứ vào tiềm lực đó để quyết định mức độ, quy mô, tính chất của việc phát triển thị trường. *Nhân lực: Con người là nhân tố quan trọng không thể thay thế đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực phải đủ khả năng để xác định được các mục tiêu cần đạt được, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đó, có trình độ, chuyên môn và có khả năng tổ chức trong quá trình thực hiện phát triển thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Đội ngũ quản lý có năng lực, trình độ cao và dày dặn kinh nghiệm sẽ có thể quản trị doanh nghiệp tốt và vạch ra những chiến lược phát triển tốt cho doanh nghiệp. *Các nhà cung ứng: Những nhà cung ứng là những đơn vị đảm bảo cung ứng các yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp và cả các đối thủ cạnh tranh. Do vậy, bất kỳ một sự biến đổi nào từ phía người cung ứng sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là phải đảm bảo nguồn hàng, chất lượng, thời gian, số lượng và cả 11
 20. giá cả mỗi lần giao hàng. Nguồn lực khan hiếm, giá cả tăng có thể làm mất đi cơ hội thị trường cho việc kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ nhất định. Vì vậy, doanh nghiệp phải có những chính sách, chiến lược nhằm ổn định giá cả và nguồn lực của mình giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường. 1.3. Nội dung và nguyên lý phát triển thị trường của doanh nghiệp 1.3.1. Nội dung của phát triển thị trường a) Nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên của quá trình kinh doanh, đó là việc tìm kiếm và khai thác cơ hội kinh doanh xuất hiện trên thị trường. Từ đó, doanh nghiệp có thể biết được nhu cầu của người tiêu dùng và có thể đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu đó một cách tối đa và hiệu quả nhất. Mục đích của nghiên cứu thị trường là nghiên cứu, xác định khả năng bán của một loại hàng hóa để trên cơ sở đó doanh nghiệp tổ chức các hoạt động của mình nhằm đáp ứng những gì mà thị trường đòi hỏi, đồng thời đưa ra các quyết định hợp lý. Quá trình nghiên cứu thị trường được tiến hành theo trật tự sau: + Phát hiện vấn đề và xác định mục đích nghiên cứu + Thu thập thông tin + Phân tích đánh giá thị trường + Dự báo thị trường b) Lập chiến lược phát triển thị trường Sau khi nghiên cứu thị trường doanh nghiệp tiến hành lập chiến lược phát triển theo chiều rộng hoặc theo chiều sâu. - Chiến lược phát triển thị trường theo chiều rộng: Việc phát triển theo chiều rộng sẽ có nhiều vùng địa lý mà đối thủ chưa tìm đến, doanh nghiệp phát triển theo chiều rộng nhiều người sẽ biết đến, thị trường của doanh nghiệp sẽ rộng lớn, tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng, vì chưa có đối thủ nên doanh nghiệp của bạn sẽ là lựa chọn duy nhất của khách hàng. Đây được xem là một lợi thế của ngành chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. - Chiến lược phát triển thị trường theo chiều sâu: Chiến lược này được doanh nghiệp sử dụng khi thị phần của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại còn thấp do khách hàng chưa thấy thỏa mãn nhu cầu hoặc chưa thấy lợi ích của sản phẩm. Nội dung của chiến lược phát triển thị trường phải phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lập ra chiến lược phát triển thị trường từ ngắn hạn đến dài hạn để thuận lợi cho việc phân bổ nguồn lực. c) Thực hiện chiến lược phát triển thị trường 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2