intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng

Chia sẻ: Chuheodethuong10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

13
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng” với kết cấu gồm 3 chương đã hệ thống hóa các lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp, khái quát kinh nghiệm phát triển thị trường tiêu thụ tại một số doanh nghiệp và thực trạng công tác phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần may Sông Hồng với đánh giá khách quan tình hình thị trường may mặc trong nước trên cơ sở đó nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của công ty trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ và tên: TS. Vũ Tam Hòa - Họ và tên: Nguyễn Thị Mát - Bộ môn: Kinh tế doanh nghiệp - Lớp: K54F5 HÀ NỘI, 2021
 2. TÓM LƯỢC Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp là vấn đề quan tâm không chỉ bản thân các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối sản phẩm trên thị trường mà còn là vấn đề khoa học đã và đang được nghiên cứu bởi không ít nhà lý luận, kinh tế học trong nước và trên thế giới. Những lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ cũng đã được áp dụng trong thực tiễn công tác quản trị và hoạch định chiến lược cũng như marketing, bán hàng tại rất nhiều doanh nghiệp nhất là trong điều kiện biến động không ngừng của môi trường kinh doanh. Đề tài “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng” với kết cấu gồm 3 chương đã hệ thống hóa các lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp, khái quát kinh nghiệm phát triển thị trường tiêu thụ tại một số doanh nghiệp và thực trạng công tác phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần may Sông Hồng với đánh giá khách quan tình hình thị trường may mặc trong nước trên cơ sở đó nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của công ty trong thời gian tới.
 3. LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, được phía Nhà trường cũng như Công ty tạo điều kiện thuận lợi, em đã có một quá trình nghiên cứu tìm hiểu và học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài. Kết quả thu được không chỉ do nỗ lực của cá nhân mà còn có sự giúp đỡ của Quý thầy cô, Công ty, gia đình và bạn bè. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại đã quan tâm, tạo điều kiện giúp em hoàn thành khóa luận. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo - T.S Vũ Tam Hòa đã giành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em về mặt phương pháp, lý luận và nội dung trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, giúp em hoàn thành bài khóa luận một cách tốt nhất. Mặc dù em đã cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện và trình bày khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót, do vậy em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét phê bình của Quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực hiện Mát Nguyễn Thị Mát
 4. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 2 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 5 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Phương pháp nghiên cứu 6 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 8 1.1. Một số khái niệm cơ bản 8 1.1.1. Khái niệm về thị trường và sản phẩm 8 1.1.2. Phân loại thị trường 9 1.1.3. Vai trò của thị trường 11 1.1.4. Tầm quan trọng của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 11 1.2. Nội dung, các chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của doanh nghiệp. 12 1.2.1. Nội dung phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 12 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 13 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 15 1.3.1. Nhân tố khách quan 15 1.3.2. Nhân tố chủ quan 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG 19 2.1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 19 2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần May Sông Hồng 19 2.1.2. Kết quả kinh doanh sản phẩm may mặc của công ty cổ phần may Sông Hồng 21 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 25 2.2. Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 32
 5. 2.2.1. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc theo chiều rộng của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 32 2.2.2. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc theo chiều sâu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 36 2.3. Đánh giá thành công và hạn chế về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. 41 2.3.1. Thành công 41 2.3.2. Hạn chế 43 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG 46 3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 46 3.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2025 46 3.1.2. Phương hướng hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần may Sông Hồng. 47 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 48 3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty 48 3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra nghiên cứu thị trường 49 3.2.3. Tích cực đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm may mặc 50 3.2.4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý mạng lưới tiêu thụ 50 3.2.5. Tăng cường hoạt động quảng cáo 53 3.2.6. Xây dựng chiến lược chào hàng 53 3.2.7. Quản lý nguồn tài chính 54 3.3. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 54 3.3.1. Kiến nghị đối với Công ty 54 3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước 55 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
 6. DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 22 Bảng 2.2. Danh sách các nhà cung ứng lớn của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 27 Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng từ năm 2016 – 2020. 30 Bảng 2.4. Thống kê lao động theo trình độ của Công ty Cổ phần May Sông Hồng năm 2020 31 Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng giai đoạn 2016 – 2020 32 Bảng 2.6: Hệ thống cửa hàng, đại lý của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 35
 7. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần May Sông Hồng 20 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ tình hình kinh doanh của CTCP May Sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 22 Biểu đồ 2.2. Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn kinh doanh sản phẩm may mặc của CTCP May Sông Hồng giai đoạn 2016 -2020. 30 Biểu đồ 2.3. Biểu đồ cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm của CTCP May Sông Hồng giai đoạn 2016 – 2020 36 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu chính của công ty May Sông Hồng năm 2020 38 Biểu đồ 2.5. Biểu đồ cơ cấu các sản phẩm chủ lực của CTCP May Sông Hồng 39 Biểu đồ 2.6. Biểu đồ cơ cấu doanh thu của MSH giai đoạn 2016 – 2020 39
 8. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa 1 SXKD Sản xuất kinh doanh 2 CMT Hàng gia công 3 Hàng xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB lên tàu 4 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 5 KNXK Kim ngạch xuất khẩu 6 Mã cổ phiếu của Công ty cổ phần May Sông MSH Hồng 7 CP Cổ phần 8 CTCP Công ty cổ phần 9 TSCĐ Tài sản cố định Chỉ số dùng để so sánh các kết quả tài chính của một công ty, doanh nghiệp, một đơn vị hay 10 YoY (Year on Year) toàn bộ nền kinh tế trong cùng một khoảng thời gian nhất định.
 9. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, đối với các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng là việc phát triển mở rộng thị trường. Sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp được quyết định bởi hoạt động này. Được người tiêu dùng chấp nhận tức là sản phẩm đã được tiêu thụ. Uy tín của doanh nghiệp thể hiện thông qua sức tiêu thụ sản phẩm, số lượng người mua. Nó cũng còn thể hiện sự hoàn thiện của doanh nghiệp về chất lượng, hoạt động các dịch vụ. Nói cách khác, những điểm yếu, điểm mạnh của doanh nghiệp sẽ được phản ánh đầy đủ thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh khiến cho nhiều nhà SXKD hiện nay phải đối mặt cùng với sự cạnh tranh đang ngày một gay gắt. Vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp? Dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại để làm được điều đó thì cần phải nghiên cứu thị trường, từ đó có thể định ra chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Không tìm được đầu ra khiến cho các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ là thực tế mà chúng ta có thể thấy. Việc hạn chế trong công tác tìm kiếm thị trường dẫn tới những ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp, làm cho quá trình lưu thông bị gián đoạn, việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng, mạnh hơn nữa là làm kinh tế đất nước bị kìm hãm. Ngành dệt may hiện nay được xác định là ngành chiến lược của nước ta, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 sau ngành dầu khí. Ngành dệt may đã đem lại nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy vậy, đây vẫn là ngành có hiệu quả kinh tế chưa cao, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gia công, mẫu mã sản phẩm còn rất nghèo nàn, giá thành sản phẩm cao hơn các nước trong khu vực, nguyên phụ liệu dệt may phần lớn chưa được sản xuất trong nước. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc xóa bỏ hạn ngạch dệt may toàn thế giới đã đem lại cho ngành dệt may Việt Nam nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít những thách thức, cạnh tranh ngày càng gay gắt với các cường quốc xuất khẩu hàng dệt may như: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Philippin,…; thị trường nội địa cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các nước trong khu vực: Trung Quốc, Thái Lan,…đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nỗ lực phát triển để có thể tồn tại và phát triển. Công ty cổ phần may Sông Hồng là một trong các công ty sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lớn nhất ngành hiện nay. Doanh số bán liên tục gia tăng trong nhiểu năm, nhãn hiệu Sông Hồng hiện đang rất được người tiêu dùng trong nước lẫn nước ngoài tín nhiệm sử dụng. Hiện nay công ty may Sông Hồng cũng như các công ty may khác đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa. 1
 10. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần may Sông Hồng em nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay là Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc với hoạt động chính là xuất khẩu cho các thương hiệu may mặc lớn trên thế giới. Hai phương thức xuất khẩu chính Công ty đang thực hiện là CMT (hàng gia công) và FOB (hàng xuất khẩu theo phương thức giao hàng lên tàu). Trong đó phân khúc FOB hiện đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Hoạt động sản xuất đã đạt được những yêu cầu về đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra, sản phẩm được các khách hàng nước ngoài khó tính như các nước EU, Mỹ, Nhật Bản, … chấp nhận. Thực tế thấy rằng bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào muốn tồn tại và phát triển thị trường thì yếu tố về thị trường của doanh nghiệp bao giờ cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp hiểu rằng có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra các biện pháp để duy trì và phát triển và khi thị trường của doanh nghiệp được hình thành thì việc phát triển thị trường giúp doanh nghiệp có thêm những khách hàng mới có khi đó doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận để có những bước tính toán tiếp theo của mình. Tóm lại thị trường của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế mà em lựa chọn đề tài: “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng”. Đề tài này giúp em nắm rõ hơn về thị trường và phát triển thị trường của công ty nói riêng và quá trình phát triển thị trường của doanh nghiệp nói chung để từ đó em có được những kiến thức nhất định để đánh giá và phân tích tình hình thị trường hiện nay. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan - Nguyễn Văn Huy (2010), “Xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dược Bình Long”, Luận án trường Đại học Dược Hà Nội. Luận án đánh giá thực trạng về thị trường cung ứng thuốc thảo dược trong nước, những khó khăn điểm mạnh, điểm yếu và giải pháp phát triển tiêu thụ dược phẩm. - Nguyễn Đức Vĩnh (2013), “Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà”, Luận án Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Luận án phân tích thực trạng thị trường bánh kẹo cúa doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế và đề xuất giải pháp cho thị trường bánh kẹo của Công ty bánh kẹo Hải Hà. - Nguyễn Anh Tuấn (2001), “Thực trạng tiêu thụ của Công ty Bia Đông Nam Á”, luận án đã phân tích về thực trạng về tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Đông Nam Á trong thời gian trước khủng hoảng kinh tế nên có những điều kiện về thị trường không còn như giai đoạn hiện nay. 2
 11. - Nguyễn Thị Thúy (2015), “Phát triển tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn Tỉnh Hà Giang”, Luận án tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tác giả đã phân tích về thực trạng tiệu thụ khu vực Tỉnh miền núi phía Bắc và các khả năng có thể phát triển tiêu thụ sản phẩm chè, sản phẩm đặc trưng của một số đất vùng cao phía Bắc. - Lê Thị Lan Anh (2012), “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị”, Luận án trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tác giả đã phân tích về thực trạng chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty, tạo điều kiện cho công ty phát triển tốt hơn trong thời gian tới. - Nguyễn Tiến Dũng (2010), “Quản trị lực lượng bán hàng trong kinh doanh bia chai của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội”, Luận án Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đánh giá thực trạng quản trị lực lượng bán hàng trong kinh doanh bia chai của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội và đưa ra các giải pháp để quản trị tốt lực lượng bán hàng trong kinh doanh bia chai của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội hơn nữa. - Nguyễn Văn An (2013), “Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk”, Luận án Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đã phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk và đưa ra những giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. - Trần Văn Hùng (2016):“Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ” Luận án, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tác giả đã nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ, qua đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chế biến gỗ trên địa bàn nghiên cứu. Dựa trên kinh nghiệm của một số nước và một số địa phương, tác giả rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển hoạt động tiêu thụ của ngành, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của ngành. - Vũ Tiến Dũng (2018), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đèn Led của công ty Cổ phần đèn phích nước Rạng Đông trên thị trường thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Thương Mại. Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm đèn Led trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn 2015 - 2017, từ đó đưa ra những thành công, hạn chế còn tồn tại của công ty và đưa ra định hướng, giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đèn Led của công ty Cố phần đèn phích nước Rạng Đông trên thị trường Hà Nội. Đề tài đã đưa ra được chiến lược và giải pháp Marketing bám sát vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhưng tầm nhìn định hướng để phát triển thị trường rộng hơn lại chưa được rõ ràng. 3
 12. - Nguyễn Thị Hoa (2017), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cột bê tông và ống nhựa của công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện”, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Thương mại. Đề tài tập trung nghiên cứu trong giai đoạn 2015 – 2017, đã cho ta thấy tầm quan trọng của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm càng rộng lớn thì sản phẩm tiêu thụ được càng nhiều, sản phẩm có cơ hội tiếp xúc và phát triển đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, việc củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại mức giá cạnh tranh trên thị trường cũng là vấn đề mà tác giả chú trọng. Tuy nhiên đề tài vẫn chưa giải quyết được các vấn đề bất cập mà công ty gặp phải trong quá trình tiêu thụ sản phẩm như sự cạnh tranh với các công ty nước ngoài, việc hạ giá thành sản phẩm không phải là biện pháp tối ưu để cạnh tranh trên thị trường. - Trần Bích Hạnh (2013), “Chiến lược phát triển thị trường sản phẩm thép xây dựng của các công ty kinh doanh thép thuộc khu công nghiệp Mả Ông trên thị trường các tỉnh phía Bắc nước ta”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Thương mại. Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thị trường sản phẩm thép xây dựng của doanh nghiệp và thực trạng quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường sản phẩm thép xây dựng tại các tỉnh phía Bắc nước ta của một số doanh nghiệp điển hình thuộc khu công nghiệp Mả Ông giai đoạn 2010- 2012, từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường sản phẩm thép các tình phía Bắc của công ty kinh doanh thép thuộc khu công nghiệp Mả Ông đến năm 2017, tầm nhìn 2020. Đề tài mang tính chất tham khảo các cơ sở lý luận về phát triển thị trường sản phẩm thép làm cơ sở lý luận cho đề tài “Phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng tủ điện của Công ty Cổ phần May Sông Hồng”. - Ngô Thị Phượng (2017), “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu, vật tư xây dựng của công ty TNHH thương mại và xây dựng VGC Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp khoa kinh tế-luật, trường Đại học Thương Mại. Đề tài đi sâu phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ các loại vật liệu, vật tư xây dựng của công ty trên những khía cạnh như quy mô tăng trưởng, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường. Những công cụ giúp công ty khai thác để phát triển thị trường của mình. Trên cơ sở phân tích thực trạng đề tài cũng chỉ ra những tồn tại trong phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu, vật tư xây dựng của công ty giai đoạn 2014-2016. Tác giả sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích và so sánh giữa các chỉ tiêu, giữa các năm và đưa ra các giải pháp định hướng phát triển thị trường của công ty trong tương lai. - Đào Thanh Nga (2014), “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Alpha Nam”. Luận án đã đi sâu phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ thiết bị thủy lực ENERPAC của công ty Alpha Nam, qua đó đánh giá được những thành tựu và hạn chế của Alpha Nam trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 4
 13. Vận dụng một cách hệ thống những lý luận khoa học để đề ra các giải pháp hữu ích cho công ty như áp dụng ma trận SWOT để đưa ra chiến lược mở rộng 15 thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường dịch vụ cho thuê thiết bị, phát triển các hình thức cung cấp dịch vụ sau bán hàng, nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên… Qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan tác giả hệ thống lại các kiến thức, lý luận về quản trị, tiêu thụ, thị trường, kênh phân phối, cũng như hiện trạng về các hoạt động liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đề tài với các phạm vi nghiên cứu khác nhau, tập trung nghiên cứu về một đối tượng như sản phẩm cụ thể, quản trị doanh nghiệp, marketing, chiến lược, hay tiêu thụ mà chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng, cho đến nay vẫn chưa có một đề tài cụ thể nào trực tiếp đề cập đến vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng cả về chiều sâu và chiều rộng, tổng quát hay chi tiết. Vì vậy, khóa luận kế thừa những thành tựu nghiên cứu của các công trình trên, đặc biệt là những ý tưởng và giá trị khoa học quý giá của chúng sẽ được phát triển hơn lên trong khóa luận này. 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Từ đó phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. 3.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Về mặt lý luận: Khoá luận đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển thị trường sản phẩm, cụ thể như: Làm rõ về đặc điểm, bản chất của phát triển thị trường sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng để từ đó làm cơ sở cho nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. - Về mặt thực tiễn: Vận dụng các kiến thức đã học và những vấn đề lý luận cơ bản để làm cơ sở phân tích thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần may Sông Hồng. Dựa trên số liệu thu thập được về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, cơ cấu thị trường và cơ cấu sản phẩm, khóa luận đã chỉ ra những thành công và hạn chế mà Công ty đang gặp phải. Từ đó, đề xuất phương án giải quyết. Đồng thời, có những kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà Nước nhằm tạo môi trường 5
 14. kinh doanh thuận lợi cho phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. 3.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về thị trường tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng từ năm 2016 đến năm 2020; trên cơ sở đó đánh giá những điểm đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. - Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần may Sông Hồng. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: đề tài nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc dựa vào chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần, cơ cấu thị trường, cơ cấu sản phẩm tiêu thụ. Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu nghiên cứu về thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần May Sông Hồng trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. Từ đó đề xuất giải pháp đến năm 2025. Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của công ty Cổ phần May Sông Hồng trên thị trường trong và ngoài nước. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu mô tả hệ thống các cách thức, mục đích, nội dung tiến hành phân tích, thu thập thông tin có liên quan để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, cụ thể là làm rõ thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng tủ điện, tìm ra những tồn tại, nguyên nhân của thực trạng nghiên cứu. Để có thể làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu cần phải sử dụng kết hợp rất nhiều kỹ năng, gồm các phương pháp: Phương pháp phân tích, thu thập dữ liệu và các phương pháp xử lý dữ liệu: - Phương pháp phân tích: Khóa luận sử dụng phương pháp này nhằm nghiên cứu tổng quan dựa trên các công trình khoa học có liên quan đến phát triển thị trường của sản phẩm, các doanh nghiệp kinh doanh của Việt Nam, tìm hiểu những kiến thức lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, dựa trên nguồn thông tin thông qua các nghiên cứu được xuất bản trong các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, các bài báo, tài liệu hội thảo, hội nghị, các tài liệu nghe nhìn, mạng internet… làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực tế. 6
 15. - Các phương pháp thu thập dữ liệu: phương pháp này được sử dụng trong việc thu thập số liệu từ báo cáo tài chính về kết quả trong quá trình kinh doanh của công ty qua các năm, các số liệu thống kê về thị trường tiêu thụ, mạng lưới kinh doanh. Hệ thống các cơ sở lý thuyết được thu thập từ giáo trình của trường Đại học Thương mại và các bài khóa luận có liên quan. - Các phương pháp xử lý dữ liệu: + Phương pháp thống kê: phương pháp này được sử dụng để ghi chép lại các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tổng hợp lại thành các bảng số liệu, làm cơ sở cho quá trình đánh giá để đưa ra định hướng và giải pháp hiệu quả trong tương lại. + Phương pháp đối chiếu, so sánh: phương pháp này được sử dụng để so sánh dữ liệu ở các thời kì khác nhau và đưa ra đánh giá khách quan. Sử dụng phương pháp này sẽ thấy sự thay đổi qua các năm, từ đó thấy được các vấn đề cần giải quyết và khắc phục. + Phương pháp phân tích: thông qua nguồn dữ liệu đã được thu thập từ các báo cáo tài chính của công ty, thông tin từ các tạp chí, sách báo kinh tế để đưa ra các tính toán, phân tích. Dựa vào các phân tích trên để nêu ra được thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tủ điện của công ty và tìm ra ưu nhược điểm cần khắc phục. + Một số phương pháp khác cũng được đồng thời áp dụng như: Phương pháp quy nạp, phương pháp tổng quan tài liệu, phương pháp thống kê tổng hợp. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, phần mở đầu, tài liệu tham khảo, thì gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng. Chương 3: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng. 7
 16. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm về thị trường và sản phẩm * Thị trường: - Trong hệ thống lý thuyết kinh tế, có rất nhiều khái niệm về thị trường. Thị trường là phạm trù kinh tế khách quan gắn bó chặt chẽ với khái niệm phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội thì ở đó và khi ấy có thị trường. - Theo quan điểm đơn giản, thị trường được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của các chủ thể kinh tế. Thị trường có tính không gian, thời gian, có người mua, người bán, đối tượng đem trao đổi. Khi sản xuất lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển thị thị trường được hiểu đầy đủ và đúng đắn hơn. - Theo Philip Kotler giáo sư Marketing thì “Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham giá trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó”, Theo Philip Kotler cũng đã phân chia: Người bán thành ngành sản xuất, còn người mua thị họp thành thị trường. Ở phạm vi Doanh nghiệp ta cần hiểu và mô tả thị trường một các cụ thể hơn như các thành phần tham gia, các yếu tố cấu thành như vậy: Thi trường là một hay nhiều nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự nhau và người bán cụ thể nào đó mà Doanh nghiệp với tiềm năng của mình có thể mua bán hàng hóa dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. * Sản phẩm: Sản phẩm là tất cả những cái gì có thể thỏa mãn được nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu dùng. Đó có thể là những vật thể hữu hình, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng. Nó là sự thống nhất của hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị. - Sản phẩm với tư cánh là một hàng hóa, nó không chỉ là sự tổng hợp các đặc tính hóa học, vật lý, các đặc tính sử dụng mà còn là vật mang giá trị trao đổi hay giá trị. - Sản phẩm là những hàng hóa dịch vụ có thể cung cấp và có khả năng thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn nào đó của con người. * Sản phẩm may mặc: Sản phẩm may mặc là những sản phẩm thuộc ngành dệt may, bao gồm các loại quần áo nói chung và các phụ kiện kèm theo. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã 8
 17. hội, mức độ thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng cao. Các sản phẩm may mặc không chỉ mang nét đẹp truyền thống mà còn phải đa dạng về mẫu mã, công năng sử dụng và phù hợp với xu thế hiện đại. Các sản phẩm may mặc bao gồm quần áo, khăn quàng, khăn tay, găng tay, cavat, nơ, v.v… là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thời hiện đại. Không đơn giản là để che chắn thân thể trước mưa nắng của thời tiết, chúng còn một thứ ngôn ngữ không lời giúp thể hiện cá tính, phong cách của người mặc. * Các yếu tố của thị trường: Các yếu tố cấu thành lên thị trường là bốn yếu tố: Cung, cầu, giá cả và cạnh tranh. Cung: Là tổng số hàng hóa người bán muốn bán và sẵn sàng bán ở những mức giá khác nhau và vào những thời điểm nhất định. Quy mô cung phụ thuộc các yếu tố như: Số lượng, chất lượng và các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất, nhu cầu người tiêu dùng, giá cả... Cầu: Là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hóa dịch vụ người mua muốn mua và sẵn sàng mua ở một mức giá khác nhau vào một thời điểm nhất định. Quy mô cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thu nhập sức mua của đồng tiền, thị hiếu của người tiêu dùng... trong đó giá cả là yếu tố đặc biệt quan trọng. Giá cả: Giá cả thị trường được hình thành khi cung cầu gặp nhau. Nó được biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Khi cung và cầu trên thi trường thay đổi thì giá cả thị trường cũng thay đổi theo. Cạnh tranh: Là sự ganh đua giữa các cá nhân doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nhằm giành giật các nguồn lực hay thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm thu lợi nhuận. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh diễn ra liên tục và không có đích cuối cùng. Cạnh tranh sẽ bình quân hóa các giá trị cá biệt để hình thành giá cả thị trường. 1.1.2. Phân loại thị trường a) Căn cứ vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường - Thị trường đầu vào: Là thị trường của các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh như tư liệu sản xuất, vốn, công nghệ, sức lao động... - Thị trường đầu ra: Là thị trường tiêu thụ các yếu tố đầu ra như hàng hóa dịch vụ. Đặc điểm và tính chất của thị trường tiêu thụ là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược và sách lược công cụ điều khiển tiêu thụ. b) Căn cứ vào phạm vi hoạt động của doanh nghiệp 9
 18. - Thị trường quốc tế: Là thị trường bao gồm thiều khu vực, nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. - Thị trường khu vực: Là thị trường vượt ra ngoài phạm vi quốc gia bao gồm một khu vực nhất định như thị trường ASEAN, thị trường EU, thị trường Nam Mỹ... - Thị trường toàn quốc: Là thị trường toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thị trường địa phương c) Căn cứ vào mức quan tâm đến thị trường của doanh nghiệp - Thị trường chung: Là thị trường tất cả hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp mua bán. - Thị trường sản phẩm: Là thị trường mà doanh nghiệp đang kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu cụ thể của khách hàng. - Thị trường thích hợp: Là thị trường mà doanh nghiệp có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện kinh doanh. - Thị trường trọng điểm: Là thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn để tập chung mọi nguồn lực nhằm chiếm lĩnh thị trường thông qua việc thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng. d) Căn cứ theo mức độ chiếm lĩnh thị trường - Thị trường hiện tại: Là thị trường mà doanh nghiệp đang thực hiện kinh doanh ở đó. - Thị trường tiềm năng: Là thị trường mà doanh nghiệp có khả năng khai thác và mở rộng trong tương lai. e) Căn cứ vào mức độ canh tranh trên thị trường - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Là thị trường có vô số người bán và người mua, ở đó người bán và người mua đều không quyết định được hàng hóa và giá cả trên thị trường. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng. - Thị trường độc quyền: Là thị trường duy nhất một người bán nên có khả năng chi phối giá cả hàng hóa trên thị trường. - Thị trường cạnh tranh độc quyền - hỗn tạp: Là thị trường nằn ở vị trí trung gian giữa thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền. Trên thị trường có nhiều người tham gia cạnh tranh với nhau nhưng mỗi người đều có sức mạnh độc quyền kiểm soát thị trường ở mức độ nào đó. f) Căn cứ vào vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp - Thị trường chính: Là thị trường mà doanh nghiệp dồn mọi nỗ lực để thu hút được lợi nhuận cao nhất. - Thị trường không phải là chính: Là thị trường nhỏ lẻ ngoài thị trường chính mà doanh nghiệp tham gia để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận. 10
 19. g) Căn cứ vào tính chất sản phẩm khác nhau trên thị trường - Thị trường của sản phẩm thay thế: Là thị trường của các sản phẩm có giá trị sử dụng tương tự nhau, có thể thay thế cho nhau. - Thị trường của sản phẩm bổ sung: Là thị trường của những sản phẩm có liên quan đến nhau trong tiêu dùng. 1.1.3. Vai trò của thị trường Thị trường là trung tâm của tất cả các hoạt động kinh doanh vừa là mục tiêu vừa là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều hướng vào thị trường. Do đó thị trường hướng dẫn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tự quyết định kinh doanh mặt hàng gì? Cho ai? và bằng phương thức kinh doanh nào? Thị trường là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp được thị trường thừa nhận. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh diễn ra liên tục không ngừng, thị trường được chia sẻ cho các doanh nghiệp do đó doanh nghiệp sẽ tồn tại và phát triển nếu doanh nghiệp đó giữ vững và phát triển thị trường của mình và ngược lại. Thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế. Thông qua thị trường bổ sung các công cụ điều tiết vĩ mô là nơi nhà nước tác động vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường phá vỡ ranh giới của sản xuất tự nhiên, tự cấp tự túc để hình thành một cấu trúc mới trong nền kinh tế quốc dân, làm cho nền kinh tế trong nước gắn với nền kinh tế thế giới. Qua thị trường doanh nghiệp có căn cứ để hoạch định chiến lược sản phẩm, xây dựng mạng lưới tiêu thụ hợp lý. Xác định được đặc điểm kinh doanh của mình cho phù hợp với thị trường trên cơ sở nghiên cứu những đặc điểm của thị trường. 1.1.4. Tầm quan trọng của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm a) Đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn ở vị trí trung tâm, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động mua bán trên thị trường các doanh nghiệp đạt được mục tiêu chính của mình là tìm kiếm lợi nhuận. Với các doanh nghiệp thương mại, đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp trong lưu thông mua bán hàng hóa để tìm kiếm thị trường là nhân tố luôn cần tìm kiếm. Thị trường càng lớn thì hàng hóa tiêu thụ càng nhiều, còn thị trường bị thu hẹp hay doanh nghiệp bị mất thị trường thì doanh nghiệp sẽ bị suy thoái, không thể tồn tại lâu. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, với những tiến bộ khoa học mới làm biến chuyển công nghệ sản xuất, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Nhu 11
 20. cầu tiêu dùng cũng vì thế ngày một nâng cao. Bất kỳ doanh nghiệp nào dù đứng trên đỉnh cao của sự thành đạt cũng có thể bị lùi lại phí sau nếu không nắm bắt được thị trường một cách kịp thời. Ngược lại cho dù doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực của sự phá sản cũng có thể vươn lên chiếm lĩnh và làm chủ thị trường nếu họ nhậy bén, phát hiện ra xu thế của thị trường hay những kẽ hở thị trường mà mình có thể len vào được. Thị trường quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp. Thị trường điều tiết, hướng dẫn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, việc quyết định sản xuất cái gì, như thế nào, cho ai không phải do doanh nghiệp tự quyết định theo ý muốn chủ quan của mình mà là do nhu cầu của người tiêu dùng. Vì mục đích của nhà sản xuất kinh doanh là thu lợi nhuận thông qua việc đem bán, kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cần chứ không phải kinh doanh cái mà doanh nghiệp có nên họ luôn cố gắng xác định nhu cầu của khách hàng qua các yếu tố thị trường như cung, cầu, giá cả... Các doanh nghiệp muốn đạt được thành công đều phải thích ứng với thị trường để đạt được mục tiêu cuối cùng là thu lợi nhuận cho doanh nghiệp đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. b) Đối với xã hội Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thì đi đối với nó là sản phẩm sẽ được sử dụng nhiều dưới nhiều hình thức sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho nhiều người tiêu dùng, kích thích xã hội phát triển, nâng cao nhu cầu sử dụng các sản phẩm phục vụ lợi ích công cộng của con người đối với sự phát triển của xã hội. 1.2. Nội dung, các chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của doanh nghiệp. 1.2.1. Nội dung phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc a) Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc theo chiều rộng Phát triển thị trường tiêu thụ hàng may mặc theo chiều rộng: Đó là sự tập trung nguồn lực vào việc nâng cao quy mô, sản lượng hàng may mặc thể hiện thông qua kim ngạch xuất khẩu gia tăng, thị trường xuất khẩu được mở rộng. Tuy nhiên, sự mở rộng quy mô cần phải phù hợp với tiềm lực và phát huy được lợi thế của ngành hàng. Để thực hiện phát triển theo cách này, doanh nghiệp cần đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tuyển dụng lao động, mua sắm may móc nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tốc độ xuất khẩu hàng may mặc. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu bằng việc tích cực và chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. b) Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc theo chiều sâu 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2