intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
43
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét tình hình thực hiện chương trình NTM trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Xác định những tồn tại, thuận lợi, khó khăn cũng như là những yếu tố gây ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện chương trình này. Từ đó đề xuất được các giải pháp thực hiện chủ yếu để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình NTM hiện nay trên địa bàn xã trong giai đoạn tiếp theo nhằm cải thiện môi trường sống về kinh tế, xã hội cũng như môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI<br /> <br /> K<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA LÂM, HUYỆN<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> HỒ THỊ THU HÀ<br /> <br /> ThS NGUYỄN THANH TUẤN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K44A KH-ĐT<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Với tình cảm chân thành, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả<br /> những cá nhân trong và ngoài trường đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học<br /> tập và hoàn thành đề tài tốt nghiệp trong thời gian vừa qua.<br /> Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh<br /> Tế- Đại Học Huế, khoa Kinh tế và Phát triển cùng các thầy cố giáo đã tạo mọi điều<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> kiện thuận lợi nhất để em được học tập, nghiên cứu và hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Đặc biệt, em muốn gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo Th.S Nguyễn<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Thanh Tuấn đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành đề<br /> tài tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> H<br /> <br /> Em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú, anh (chị) làm việc<br /> <br /> IN<br /> <br /> tại UBND xã Nghĩa Lâm, các bà con nông dân trên địa bàn xã Nghĩa Lâm đã nhiệt<br /> <br /> K<br /> <br /> tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến để em hoàn thành bài khóa luận một cách tốt nhất.<br /> Trong quá trình tìm hiểu để hoàn thành bài khóa luận này, do bản thân còn hạn<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> chế về kinh nghiệm nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> góp ý kiến của quý thầy cô để bài làm của mình được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> Sinh viên<br /> Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ................................................ iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH .......................................................... v<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU................................................................................ vi<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................3<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1 Mục tiêu chung ..........................................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................................3<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................4<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1 Lí luận về nông thôn, nông thôn mới ........................................................................5<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm nông thôn ..............................................................................................5<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.2 Khái niệm mô hình nông thôn mới.........................................................................5<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.3 Vai trò nông thôn mới trong phát triển kinh tế- xã hội hiện nay............................6<br /> 1.1.4 Cách thức tổ chức thực hiện và nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới ...6<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.5 Nội dung hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới .....................................7<br /> 1.1.5.1 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới ...................................................................7<br /> 1.1.5.2 Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội.........................................................................8<br /> 1.1.5.3 Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.................................8<br /> 1.1.5.4 Giảm nghèo và an sinh xã hội .............................................................................9<br /> 1.1.5.5 Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức có hiệu quả ở nông thôn................9<br /> 1.1.5.6 Phát triển giáo dục- đào tạo ở nông thôn...........................................................10<br /> 1.1.5.7 Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn........................................10<br /> 1.1.5.8 Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn ...................10<br /> 1.1.5.9 Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ..............................................11<br /> SVTH: Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn<br /> <br /> 1.1.5.10 Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể CT-XH trên địa bàn........11<br /> 1.1.5.11 Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn ......................................................12<br /> 1.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới và tình hình<br /> thực hiện nông thôn mới ở Việt Nam . ..........................................................................12<br /> 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng NTM ở một số nước trên thế giới...................................12<br /> 1.2.2 Tình hình thực hiện nông thôn mới ở Việt Nam. ............................................. 14<br /> <br /> 1.2.2.1 Thành lập bộ máy chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở .............................. 14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.2.2 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chọn điểm chỉ đạo ........................................15<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.3 Ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo .........................................................16<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2.2.4 Chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện một số nội dung...........................................16<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.2.3 Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An ...........................16<br /> 1.2.4 Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.....................18<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NÔNG THÔN MỚI TRÊN<br /> <br /> IN<br /> <br /> ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA LÂM- HUYỆN NGHĨA ĐÀN- TỈNH NGHỆ AN .............20<br /> 2.1 Khái quát tình hình cơ bản địa bàn cư trú xã Nghĩa Lâm .......................................20<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1 Vị trí địa lí.............................................................................................................20<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.2 Điều kiện tự nhiên ................................................................................................21<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên .........................................................................................21<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.3.1 Tài nguyên đất..................................................................................................21<br /> 2.1.3.2 Tài nguyên nước ................................................................................................21<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.1.4 Điều kiện kinh tế- xã hội của xã...........................................................................22<br /> 2.1.4.1 Hiện trạng dân số, lao động của xã....................................................................22<br /> 2.2 Đánh giá chung về tình hình cơ bản xã Nghĩa lâm ................................................24<br /> 2.2.1 Thuận lợi...............................................................................................................24<br /> 2.2.2 Khó khăn...............................................................................................................24<br /> 2.3 Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Nghĩa Lâm ......................24<br /> 2.3.1 Quy trình thực hiện nông thôn mới ......................................................................24<br /> 2.3.2 Tình hình thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM. ...............................25<br /> 2.3.2.1 Tình hình chung ......................................................................................... 25<br /> <br /> 2.3.3 Tình hình thực hiện một số tiêu chí trong NTM. ....................................... 30<br /> SVTH: Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn<br /> <br /> 2.3.3.1 Giao thông .............................................................................................. 30<br /> 2.3.3.2 Thủy lợi .............................................................................................................34<br /> 2.3.3.3 Điện nông thôn ..................................................................................................36<br /> 2.3.3.4 Trường học ........................................................................................................38<br /> 2.3.3.5 Hộ nghèo............................................................................................................40<br /> 2.3.3.6 Thu nhập ............................................................................................................41<br /> 2.3.3.7 Môi trường.........................................................................................................42<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.4 Nhận thức của người dân về chương trình NTM ....................................................46<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.4.1 Kết quả xuất tần số, nhận xét của người dân về xây dựng nông thôn mới ...............46<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.5 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nông thôn mới................49<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.5.1 Thuận lợi...............................................................................................................49<br /> 2.5.2 Khó khăn...............................................................................................................49<br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .....................................................50<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1 Định hướng chung để thực hiện chương trình NTM có hiệu quả ...........................50<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2 Giải pháp cần thực hiện để có hiệu quả Chương trình NTM xã Nghĩa Lâm giai<br /> <br /> K<br /> <br /> đoạn tới ..........................................................................................................................51<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở .......................................51<br /> <br /> O<br /> <br /> 3.2.2 Giải pháp tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh sự tham gia của các tổ chức chính<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> trị, xã hội và các đoàn thể trong xây dựng NTM...........................................................51<br /> 3.2.3 Giải pháp về huy động, xây dựng có hiệu quả nguồn lực ....................................52<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................54<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................56<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Thu Hà<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2