Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp mở rộng trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát

Chia sẻ: Cái Gì | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
45
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp mở rộng trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung của bài khóa luận bao gồm: Chương 1, tổng quan chung về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hoạt động mở rộng thị trường của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát; chương 3, một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Hùng Phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp mở rộng trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ<br /> TRƢỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TNHH THƢƠNG MẠI HÙNG PHÁT<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN TUẤN VŨ<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16374<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ<br /> TRƢỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TNHH THƢƠNG MẠI HÙNG PHÁT<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : ThS.Vƣơng Thị Thanh Trì<br /> : Trần Tuấn Vũ<br /> : A16374<br /> : Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau một thời gian dài học tập cũng như được rèn luyện ở môi trường Đại học<br /> Thăng Long, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích và em nghĩ rằng mình nên vận<br /> dụng những kiến thức đó vào trong thực tiễn công việc. Do đó em đã lựa chọn làm<br /> khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp mở rộng trường nhằm nâng cao<br /> hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Hùng Phát”. Để hoàn<br /> thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, cô giáo của<br /> trường Đại học Thăng Long nói chung và các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế - Quản<br /> lý nói riêng, những người đã cung cấp cho em nền tảng kiến thức vững chắc, tạo tiền<br /> đề cho em thực hiện bài khoá luận này. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô<br /> giáo, Thạc sỹ Vương Thị Thanh Trì, người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình<br /> cho em trong suốt quá trình thực hiện khoá luận. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến<br /> toàn bộ nhân viên Công ty TNHH thương mại Hùng Phát, đặc biệt là các anh, chị<br /> trong phòng kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em có cơ hội tìm hiểu công việc<br /> và hoàn thành đề tài của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Tuấn Vũ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan các nội dung được trình bày trong bài Khóa luận tốt nghiệp<br /> này là do tự bản thân tôi thực hiện và có sự hỗ trợ tận tình từ giáo viên hướng dẫn,<br /> không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin sơ<br /> cấp, thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> Trần Tuấn Vũ<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ<br /> RỘNG THỊ TRƢỜNG TRONG DOANH NGHIỆP .................................................1<br /> 1.1. Khái niệm và vai trò của thị trƣờng đối với doanh nghiệp ................................ 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về thị trường .......................................................................................1<br /> 1.1.1.1. Khái niệm thị trường theo quan điểm truyền thống ........................................1<br /> 1.1.1.2. Khái niệm thị trường theo quan điểm hiện đại ................................................3<br /> 1.1.1.3. Vai trò của thị trường ........................................................................................4<br /> 1.1.2. Phân loại và phân đoạn thị trường......................................................................5<br /> 1.1.2.1. Khái niệm phân loại thị trường ........................................................................5<br /> 1.1.2.2. Khái niệm phân đoạn thị trường ......................................................................7<br /> 1.1.3. Các nhân tố tác động đến thị trường của doanh nghiệp ..................................10<br /> 1.1.3.1. Môi trường vĩ mô ............................................................................................. 10<br /> 1.1.3.2. Môi trường vi mô ............................................................................................. 12<br /> 1.2. Nội dung, vai trò của hoạt động mở rộng thị trƣờng ........................................15<br /> 1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường .................15<br /> 1.2.1.1. Khái niệm hoạt động mở rộng thị trường ......................................................15<br /> 1.2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường ....................................15<br /> 1.2.2. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường ........................................................... 18<br /> 1.2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường ...................................................................18<br /> 1.2.2.2. Hoạt động dự báo thị trường ..........................................................................20<br /> 1.2.2.3. Hoạt động lựa chọn thị trường .......................................................................21<br /> 1.2.2.4. Hoạt động thâm nhập thị trường ....................................................................22<br /> 1.3. Vai trò và các yếu tố tác động đến hoạt động mở rộng thị trƣờng ..................22<br /> 1.3.1. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường ........................................................22<br /> 1.3.2. Yếu tố tác động đến hoạt động mở rộng thị trường ..........................................23<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CỦA<br /> CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HÙNG PHÁT ..................................................28<br /> 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thƣơng mại Hùng<br /> Phát ............................................................................................................................... 28<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thương mại Hùng Phát .......................... 28<br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Hùng<br /> Phát ............................................................................................................................... 28<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát ........................... 29<br /> 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ........................................................... 30<br /> 2.1.5. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát ............31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản