intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2020

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
73
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích, đánh giá được thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đó đề phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2020

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<br /> CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN<br /> THỪA THIÊN HUẾ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> MAI ĐỨC DUY<br /> <br /> Khóa học: 2009 – 2013<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ<br /> TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ<br /> TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Mai Đức Duy<br /> <br /> Th.S Lê Anh Quý<br /> <br /> Lớp: K43A –KHĐT<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những tập thể, cá nhân đã giúp đỡ<br /> tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, lời đầu tiên cho tôi xin được gửi<br /> lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô giáo của trường Đại học Kinh tế<br /> <br /> U<br /> <br /> thể nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Huế – Đại học Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức cơ bản làm cơ sở để tôi có<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc tới<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Th.S Lê Anh Quý, người đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình<br /> thực tập tốt nghiệp.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ phòng Nông<br /> <br /> IN<br /> <br /> nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình cộng tác, cung cấp<br /> <br /> K<br /> <br /> những tài liệu cần thiết, những thông tin thực tế để tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cảm ơn đến tất cả người thân,<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề<br /> <br /> O<br /> <br /> tài.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do năng lực của bản thân còn hạn chế,<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, thời gian thực hiện đề tài còn hạn hẹp nên<br /> khoá luận này khó tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự quan tâm,<br /> góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên để khoá luận được hoàn thiện<br /> hơn nữa.<br /> Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mai Đức Duy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................ix<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU .....................................................ix<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ..............................................................................x<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...................................................................................xi<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .......................................................................................... xii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.Lý do chọn đề tài ..........................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................................3<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................3<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................4<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 5.Nội dung .......................................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...........................................................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHÊN CỨU ...............................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN .....................................................................................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1.Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.......................................................................5<br /> 1.1.1.1.Các khái niệm cơ bản về cơ sở hạ tầng ...............................................................5<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1.2.Đặc điểm cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ....................................................7<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.2.Vai trò của đầu tư phát triển .................................................................................10<br /> 1.1.2.1.Khái niệm và phân loại đầu tư...........................................................................10<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2.1.1.Đầu tư .............................................................................................................10<br /> 1.1.2.1.2.Phân loại đầu tư ..............................................................................................10<br /> 1.1.2.2.Vai trò đầu tư phát triển.....................................................................................12<br /> 1.1.2.2.1.Trên góc độ vĩ mô...........................................................................................12<br /> 1.1.2.2.2.Trên góc độ vi mô...........................................................................................13<br /> 1.1.2.3.Đặc điểm của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ................14<br /> 1.1.2.4.Nguồn vốn đầu tư phát triển ..............................................................................15<br /> 1.1.2.4.1.Trên góc độ vĩ mô...........................................................................................15<br /> 1.1.2.4.2.Trên góc độ vi mô...........................................................................................15<br /> 1.1.3.Nội dung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ..........................16<br /> <br /> 1.1.3.1.Sự cần thiết phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ...........16<br /> 1.1.3.2.Mối quan hệ giữa đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và phát triển kinh<br /> tế nông thôn ...................................................................................................................17<br /> 1.1.3.2.1.Vai trò của cơ sở hạ tầng giao thôn nông thôn với quá trình công nghiệp hóa,<br /> hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn..............................................................................17<br /> 1.1.3.2.2.Phát triển kinh tế nông thôn tác động đến đầu tư phát triển CSHT GTNT....20<br /> 1.2.CƠ SỞ THỰC TIỄN ...............................................................................................21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.1.Tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Việt Nam .....21<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.Tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Thừa Thiên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Huế…………………………………………………………………………………....24<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở THỪA THIÊN HUẾ...................................26<br /> 2.1.KHÁI QUÁT MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN KHU VỰC NÔNG THÔN Ở THỪA<br /> <br /> H<br /> <br /> THIÊN HUẾ ..................................................................................................................26<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1.Điều kiện tự nhiên ................................................................................................26<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1.1.Vị trí địa lý.........................................................................................................26<br /> 2.1.1.2.Ðịa hình .............................................................................................................26<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.1.3.Khí hậu ..............................................................................................................26<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.2.Điều kiện kinh tế - xã hội .....................................................................................27<br /> 2.1.2.1.Dân số và lao động ............................................................................................27<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.1.2.2.Đất đai................................................................................................................28<br /> 2.1.2.3.Cơ sở hạ tầng .....................................................................................................28<br /> 2.1.3.Đánh giá chung về một số nét cơ bản khu vực nông thôn ở Thừa Thiên.............29<br /> 2.1.3.1.Thuận lợi............................................................................................................29<br /> 2.1.3.2.Khó khăn............................................................................................................31<br /> 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO<br /> THÔNG NÔNG THÔN Ở THỪA THIÊN HUẾ ..........................................................31<br /> 2.2.1.Hiện trạng hệ thống đường GTNT .......................................................................32<br /> 2.2.2.Nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường GTNT .......................................................37<br /> 2.2.3.Dự kiến quy mô cải tạo cần nâng cấp...................................................................38<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2