intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
91
lượt xem
21
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng thông qua các chỉ tiêu đánh giá quy mô và chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng từ đó rút ra được những đánh giá cụ thể về những thành tựu cũng như những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank thị xã Quảng Trị;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Quảng Trị

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN-TAØI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> <br /> họ<br /> <br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Mai Thị Kim Anh<br /> <br /> Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Lớp: K44A TC-NH<br /> <br /> Huế, 05/2014<br /> <br /> Lời ảm Ơn<br /> C<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để ho thành đề ài này, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến<br /> àn<br /> t<br /> quý thầy cô giáo trong khoa Kế toánTài chính củatrư Đại Học Kinh Tế Huế<br /> –<br /> ờng<br /> đã hư<br /> ớng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiếnà thức v pháp trong 4 năm<br /> phương<br /> học vừa qua.Với vốn kiến thức được tiếp thu trong học tr<br /> ình quá tập, không<br /> chỉ àl nền tảng cho quáình nghiên cứu đề t mà còn là hành trang quý báu<br /> tr<br /> ài<br /> để tôi bước vđời một cách vững chắc v tin. Đặc biệt, tôi xin gửi lời<br /> ào<br /> à tự<br /> cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo Như Qunh đã nhiệt ình hư<br /> àn Do ỳ<br /> t<br /> ớng dẫn<br /> và góp ý để tôi có thểàn thành khóa luận ày.<br /> ho<br /> n<br /> Bên cạnh đó, ôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân th<br /> t<br /> ành đến Ban ãnh<br /> l<br /> đạo Ngân àng Agribank thị ã Quảng trị đ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện<br /> h<br /> x<br /> ã<br /> thuận lợià chỉ bảo tận ttrong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.<br /> v<br /> ình<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu đến gia đ bạn è, những người<br /> sắc<br /> ình,<br /> b<br /> thân đã luôn theo sát, giúp đỡ à ủng hộ tôi về mặt tinh thần.<br /> v<br /> Mặc ù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như<br /> d<br /> kinh nghiệm thực tế đềài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.<br /> ên n t<br /> Kính mong quý thầy cô tiếp tục bổ sung góp ý để đềợc ho<br /> ài đư t àn<br /> thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thcảm ơn!<br /> ành<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mai Thị Kim Anh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ ................................................................. vi<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..............................................................................vii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ..............................................................................................1<br /> I.1.Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................................1<br /> I.2.Mục đích nghiên cứu..................................................................................................2<br /> I.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> I.4.Phương pháp nghiên cứu............................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> I.5.Cấu trúc đề tài ............................................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG................................................................................................ 4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại.........................................................................4<br /> 1.1.1 Khái niệm NHTM ............................................................................................................. 4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2 Chức năng của NHTM .................................................................................................... 5<br /> 1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM ............................................................................... 6<br /> 1.1.4 Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng........................................................ 8<br /> 1.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng...............................................................................9<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng ........................................................................................ 9<br /> 1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng ................................................................................ 10<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng ........................................................................................ 11<br /> 1.2.4 Vai Trò của cho vay tiêu dùng .................................................................................... 13<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng của NHTM ................................ 14<br /> <br /> 1.3. Các quy định cho vay tiêu dùng .............................................................................17<br /> 1.3.1 Nguyên tắc vay vốn ........................................................................................................ 17<br /> 1.3.2 Điều kiện vay vốn ........................................................................................................... 17<br /> 1.3.3 Thời hạn cho vay............................................................................................................. 17<br /> Sinh viên thực hiện : Mai Thị Kim Anh<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> 1.3.4 Mức cho vay ..................................................................................................................... 18<br /> 1.3.5 Lãi suất cho vay............................................................................................................... 18<br /> 1.3.6 Thủ tục ............................................................................................................................... 19<br /> 1.3.7 Quy trình ........................................................................................................................... 19<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.4 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng................................................22<br /> 1.4.1 Chỉ tiêu phản ánh quy mô CVTD ............................................................................... 22<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.4.2 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng CVTD ......................................................................... 23<br /> <br /> 1.5 Một số nghiên cứu về hoạt động cho vay tiêu dùng................................................26<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ .......................................................... 28<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1 Tổng quan về Agribank thị xã Quảng Trị ...............................................................28<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Agribank thị xã Quảng Trị ................... 28<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Agribank thị xã Quảng Trị ...................................... 29<br /> 2.1.3 Chức năng của Agribank chi nhánh thị xã Quảng Trị .......................................... 32<br /> 2.1.4 Môi trường kinh doanh ................................................................................................ 32<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình lao động tại Agribank thị xã Quảng Trị ............................................... 34<br /> 2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank thị xã Quảng Trị ..................... 35<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank thị xã Quảng Trị .........................43<br /> 2.2.1 Chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Agribank thị xã Quảng Trị<br /> ............................................................................................................................................................... 43<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay tiêu dùng ............................................. 52<br /> 2.3 Đánh giá chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank thị xã Quảng Trị ..58<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.3.1 Thành tựu………………………………………………………………….. .. 58<br /> 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ............................................................................................... 60<br /> <br /> Tr<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG<br /> CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ......................64<br /> 3.1 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank chi nhánh<br /> thị xã Quảng Trị.............................................................................................................64<br /> 3.1.1 Những thuận lợi ............................................................................................................... 64<br /> 3.1.2 Những khó khăn .............................................................................................................. 64<br /> Sinh viên thực hiện : Mai Thị Kim Anh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> 3.2 Định hướng của Agribank thị xã Quảng Trị về hoạt động cho vay nói chung và<br /> cho vay tiêu dùng nói riêng ...........................................................................................65<br /> 3.3 Những giải pháp mở rộng và nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank<br /> thị xã Quảng Trị.............................................................................................................66<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.3.1 Tăng cường huy động vốn để cho vay ...................................................................... 66<br /> 3.3.2 Không ngừng hiện đại hoá công nghệ ngân hàng .................................................. 67<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.3.3 Chiến lược khách hàng .................................................................................................. 68<br /> 3.3.4 Phát triển thêm các sản phẩm mới ............................................................................ 68<br /> 3.3.5 Cần đa dạng hoá các hình thức về lãi suất ............................................................... 68<br /> 3.3.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng ......................................................... 69<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.3.7 Tăng cường công tác thanh tra giám sát tín dụng .................................................. 69<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................71<br /> <br /> cK<br /> <br /> III.1Kiến nghị ................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> III.1.1 Kiến nghị đối với Uỷ ban Nhân dân Phường, Tỉnh, Cơ quan luật pháp .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> III.1.2Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam .....Error! Bookmark not defined.<br /> III.2 Kết luận..................................................................................................................71<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> III.2.1Kết quả đạt được của đề tài .................................................................................71<br /> III.2.2 Hạn chế và hướng phát triển của đề tài ..............................................................71<br /> III.2.3 Hạn chế ...............................................................................................................71<br /> <br /> ng<br /> <br /> III.2.4 Hướng phát triển của đề tài ................................................................................72<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................73<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP<br /> <br /> Sinh viên thực hiện : Mai Thị Kim Anh<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản