intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

231
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn mà Chi nhánh NHNN&PTNT Sóc Sơn quản lý nói riêng và tại địa bàn các ngân hàng thương mại nói chung đang quản lý hiện nay. Từ đó, phân tích nguyên nhân đồng thời đề ra giải pháp phát triển dịch vụ này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN<br /> KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> CHI NHÁNH SÓC SƠN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGUYỄN HÀ MY<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18547<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN<br /> KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> CHI NHÁNH SÓC SƠN<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> : ThS.Nguyễn Thị Tuyết<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Hà My<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18547<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thiện đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của bạn bè và<br /> thầy cô. Đặc biệt, em xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị, cô chú trong<br /> Chi nhánh NHNN&PTNT Sóc Sơn đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.<br /> Em xin chân thành cảm ơn THS.Nguyễn Thị Tuyết, người đã hướng dẫn, chỉ bảo<br /> em tận tình trong suốt quá trình em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ giảng viên<br /> ThS.Nguyễn Thị Tuyết. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là hoàn<br /> toàn trung thực. Những số liệu trong bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét,<br /> đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu<br /> tham khảo.<br /> Nếu phát hiện có bất kì sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước<br /> Hội đồng, cũng như kết quả khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Hà My<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1: Tổng quan về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ............... 1<br /> 1.1. Khái quát về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại 1<br /> 1.1.1. Lịch sử ra đời của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ....................... 1<br /> 1.1.2. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt .................................................... 1<br /> 1.1.3. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt ............................................... 2<br /> 1.1.4. Vai trò của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt .................................. 3<br /> 1.1.5. Điều kiện để khách hàng tham gia và hoạt động thanh toán không dùng tiền<br /> mặt tại ngân hàng thương mại ................................................................................... 5<br /> 1.1.5.1. Những yêu cầu đối với các chủ thể khi mở tài khoản thanh toán ..................... 5<br /> 1.1.5.2.Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thanh<br /> toán ............................................................................................................................ 6<br /> 1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại .... 7<br /> 1.2.1. Thanh toán bằng séc ........................................................................................ 7<br /> 1.2.2. Thanh toán bằng thẻ ...................................................................................... 10<br /> 1.2.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT) .......................................................... 11<br /> 1.2.4. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC) .......................................................... 13<br /> 1.2.5. Thanh toán bằng thư tín dụng L/C ................................................................ 15<br /> 1.3. Một số hình thức thanh toán ví điện tử tại Việt Nam ...................................... 17<br /> 1.3.1. Cổng ví điện tử VnMart ................................................................................. 18<br /> 1.3.2. Ví điện tử Mono trực tuyến ............................................................................ 18<br /> 1.3.3. Ví điện tử BIDV – VnMart ............................................................................. 19<br /> 1.4. Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM ........... 20<br /> 1.4.1. Khái niệm về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ............................. 20<br /> 1.4.2. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng<br /> tiền mặt ..................................................................................................................... 20<br /> 1.4.2.1. Chỉ tiêu định tính .......................................................................................... 21<br /> 1.4.2.2. Chỉ tiêu định lượng ....................................................................................... 22<br /> 1.4.2.3. Cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt ........................................................ 24<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2