Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Chiến lược marketing cho dịch vụ truyền hình HD của công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
63
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Chiến lược marketing cho dịch vụ truyền hình HD của công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu về hoạt động marketing về sản phẩm dịch vụ truyền hình HD của công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế. Qua đó nghiên cứu, phân tích và xây dựng các chiến lược marketing - mix cho công ty đối với sản phẩm dịch vụ truyền hình HD trong thời gian sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Chiến lược marketing cho dịch vụ truyền hình HD của công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX CHO DỊCH VỤ<br /> TRUYỀN HÌNH HD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LY NA<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX CHO DỊCH VỤ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TRUYỀN HÌNH HD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> ng<br /> <br /> VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Ly Na<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Th.s: Hoàng La Phương Hiền<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Lớp: K46A QTKD - TH<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, ngày 30 tháng 4 năm 2016<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Thực tập cuối khóa cơ sở ngành quản trị kinh doanh được thực hiện vào cuối<br /> năm thứ tư, sau khi sinh viên đã được học kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên<br /> <br /> uế<br /> <br /> sâu ngành. Việc thực tập nghề nghiệp này giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thức và kỹ năng có được từ các phần đã học vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực<br /> tập nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời giúp cho việc nghiên cứu<br /> kiến thức chuyên sâu. Đây cũng là bước đệm giúp sinh viên chuẩn bị lựa chọn được<br /> hướng đi cho tương lai của mình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội và xây dựng mối<br /> <br /> h<br /> <br /> quan hệ ban đầu tốt với cơ sở thực tập.<br /> <br /> in<br /> <br /> Để thực hiện tốt báo cáo này, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trường Đại<br /> Học Kinh Tế Huế. Đặc biệt là Cô giáo hướng dẫn trực tiếp, Giảng viên Hoàng La<br /> <br /> cK<br /> <br /> Phương Hiền, đã chỉ bảo nhiệt tình và dành thời gian quý báu hướng dẫn cho em<br /> trong thời gian thực tập.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh Lê Vĩnh Duy trưởng phòng kinh<br /> doanh chi nhánh Bắc Sông Hương, và các anh chị nhân viên ở công ty Cổ Phần Viễn<br /> Thông FPT Huế đã tạo điều kiện giúp em tiếp cận tình hình thực tế để nghiên cứu và<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> hoàn thành bài báo cáo của mình.<br /> <br /> Bên cạnh đó, em cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình và bạn bè đã<br /> ủng hộ, động viên em rất nhiều trong quá trình thực hiện bài luận này.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Do khả năng cũng như nhiều điều kiện khách quan nên quá trình làm bài không<br /> <br /> tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong được sự đóng góp ý kiến và chỉ đạo của<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thầy cô để em có thể hoàn thiện và rút kinh nghiệm cho bài luận của mình. Em xin<br /> <br /> Tr<br /> <br /> chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTT: Nguyễn Thị Ly Na<br /> <br /> Huế, ngày 30 tháng 4 năm 2016.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Ly Na<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vi<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................. viii<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................ ix<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ...........................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................. 2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.1. Phạm vi về không gian .........................................................................................2<br /> 3.2.2. Phạm vi về thời gian .............................................................................................2<br /> 3.2.3. Phạm vi về nội dung .............................................................................................3<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................3<br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................................3<br /> 4.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp .........................................................................................3<br /> <br /> ng<br /> <br /> 4.1.2. Thu thập số liệu thứ cấp .......................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp điều tra ...............................................................................................3<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 4.2.1. Nghiên cứu định tính ............................................................................................3<br /> 4.2.2. Nghiên cứu định lượng .........................................................................................4<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 4.3. Phương pháp chọn mẫu điều tra ..............................................................................4<br /> 4.4. Quy trình nghiên cứu ...............................................................................................7<br /> 5. Cấu trúc đề tài .............................................................................................................8<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................9<br /> <br /> SVTT: Nguyễn Thị Ly Na<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO DỊCH VỤ<br /> TRUYỀN HÌNH HD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH<br /> HUẾ ................................................................................................................................9<br /> 1.1.Tổng quan về chiến lược marketing .........................................................................9<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về marketing ........................................................................................9<br /> 1.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing ...................................................................11<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.3.Vai trò của chiến lược marketing ........................................................................13<br /> 1.1.4. Các lý thuyết xây dựng chiến lược marketing ....................................................14<br /> 1.1.5. Lý luận về hiệu quả chiến lược Marketing .........................................................16<br /> 1.2. Tổng quan về dịch vụ truyền hình .........................................................................17<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ HIỆU<br /> QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC MANG LẠI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG<br /> <br /> cK<br /> <br /> FPT CHI NHÁNH HUẾ ...............................................................................................24<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế ............................24<br /> 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển ......................................................................24<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................................27<br /> 2.1.3. Phân tích về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty ...................................29<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây .................................30<br /> 2.1.5. Môi trường vi mô ................................................................................................32<br /> 2.1.5.1. Môi trường bên trong doanh nghiệp ................................................................32<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.5.2. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp ...............................................................34<br /> 2.1.6. Môi trường vỹ mô ..............................................................................................38<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.6.1. Môi trường chính trị -Pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế ...................................38<br /> 2.1.6.2. Môi trường kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................................38<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.6.3. Môi trường văn hóa- Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .........................................39<br /> 2.1.6.4. Môi trường công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................................39<br /> 2.1.7. Tổng quan thị trường sử dụng truyền hình và dịch vụ .......................................39<br /> 2.1.7.1. Các phân đoạn thị trường dịch vụ truyền hình và đặc điểm ............................39<br /> 2.1.7.2. Chiến lược định vị thị trường ..........................................................................40<br /> <br /> SVTT: Nguyễn Thị Ly Na<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản