intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố trong chính sách đãi ngộ tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
68
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố trong chính sách đãi ngộ tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những lí luận chung về lòng trung thành, đãi ngộ nhân sự và công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp; đo lường mức độ ảnh hưởng của yếu tố đãi ngộ tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế; phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố trong chính sách đãi ngộ tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> ----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> cK<br /> <br /> ĐO LƯỜNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ<br /> TRONG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TỚI LÒNG TRUNG THÀNH<br /> CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hồ Thị Ny<br /> Lớp: K43 QTKD Tổng Hợp<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> Th.s Lê Quang Trực<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> uế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp Đại học<br /> chuyên nghành QTKD Tổng hợp, tôi xin gửi lời cảm ơn đến:<br /> <br /> Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Huế đã tận<br /> <br /> h<br /> <br /> tình giảng dạy, truyền thụ cho tôi những kiến thức bổ ích. Kiến thức mà tôi học được<br /> <br /> in<br /> <br /> không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý<br /> <br /> cK<br /> <br /> báu trong quá trình công tác.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Quang Trực, người đã tận tình<br /> hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt tôi trong suốt thời gian thực tập và hoàn chỉnh khóa<br /> <br /> họ<br /> <br /> luận này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ tận<br /> tình và tạo điều kiện cho tôi tiến hành điều tra và thu thập số liệu.<br /> Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình hoàn thành khóa luận<br /> <br /> ng<br /> <br /> không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong sự góp ý xây dựng của quý thầy, cô<br /> <br /> ườ<br /> <br /> giáo và các bạn sinh viên để khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 03 tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Ny<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Quang Trực<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu...............................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2<br /> 2.2. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> 4.1. Nghiên cứu định tính.........................................................................................3<br /> 4.2. Nghiên cứu định lượng......................................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu ...........................................................................4<br /> 4.4. Phương pháp điều tra ........................................................................................4<br /> 5. Quy trình nghiên cứu ...............................................................................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> 6. Bố cục đề tài ............................................................................................................6<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................8<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................8<br /> 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT ..............................................................................................8<br /> 1.1. Khái niệm về lòng trung thành..........................................................................8<br /> 1.2. Vai trò của công tác động viên kích thích trong việc tạo sự trung thành của<br /> <br /> ng<br /> <br /> nhân viên ..................................................................................................................9<br /> 1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow ..........................................................9<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.2. Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg ..........................................................11<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.3. Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom ....................................................12<br /> 1.2.4. Thuyết về sự công bằng.............................................................................13<br /> <br /> 1.3. Lý luận chung về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp ..................................14<br /> 1.3.1. Tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp ........................14<br /> 1.3.2. Khái niệm đãi ngộ nhân sự........................................................................14<br /> 1.3.3. Vai trò của đãi ngộ nhân sự.......................................................................15<br /> 1.3.4. Các hình thức đãi ngộ nhân sự ..................................................................16<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Ny_ K43 QTKD Tổng hợp<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Quang Trực<br /> <br /> 2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU..................................................................................17<br /> 2.1. Một số nghiên cứu trước đây về lòng trung thành của nhân viên...................17<br /> 2.2. Mô hình nghiên cứu của tác giả Vũ Khắc Đạt (2008) về các yếu tố lòng trung<br /> thành của nhân viên................................................................................................19<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3. Mô hình nghiên cứu dự kiến ...........................................................................19<br /> 2.3.1. Lương ........................................................................................................20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.3.2. Phụ cấp ......................................................................................................21<br /> 2.3.3. Giải trí........................................................................................................22<br /> 2.3.4. Khen thưởng ..............................................................................................23<br /> 2.3.5. Phúc lợi......................................................................................................23<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.6. Cơ hội đào tạo thăng tiến ..........................................................................24<br /> <br /> in<br /> <br /> 3. THIẾT KẾ VÀ MÃ HÓA THANG ĐO.............................................................24<br /> 3.1. Thiết kế thang đo.............................................................................................24<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo...........................................................................25<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH<br /> ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI<br /> <br /> họ<br /> <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THỪA THIÊN HUẾ ............................................28<br /> 2.1. Giới thiệu chung về công ty ............................................................................28<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .........................................28<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .............................................................29<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty .............................................30<br /> 2.1.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010-2012...31<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình lao động của công ty ..........................................................31<br /> 2.1.4.2. Tình hình nguồn vốn và tài sản...........................................................34<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.4.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2010-2012 ........................................................................................................35<br /> <br /> 2.1.5. Thực trạng áp dụng chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần An<br /> Phú Thừa Thiên Huế hiện nay.............................................................................38<br /> <br /> 2.2. Sự ảnh hưởng của các yếu tố trong chính sách đãi ngộ tới lòng trung thành<br /> của nhân viên tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế. ................................39<br /> 2.2.1. Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu ...............................................39<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Ny_ K43 QTKD Tổng hợp<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Quang Trực<br /> <br /> 2.2.1.1. Giới tính ..............................................................................................41<br /> 2.2.1.2. Độ tuổi ................................................................................................41<br /> 2.2.1.3. Trình độ học vấn .................................................................................42<br /> 2.2.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Conbach’s Alpha...........................43<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.3. Kết quả phân tích nhân tố..........................................................................46<br /> 2.2.4. Phân tích kết quả hồi quy ..........................................................................49<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.5. Kiểm định One-sample T-Test các yếu tố trong mô hình hồi quy............55<br /> <br /> 2.2.5.1. Đánh giá của nhân viên về các nhân tố trong chính sách đãi ngộ nhân<br /> sự tại Công ty Cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế ............................................55<br /> 2.2.5.2. Đánh giá hài lòng chung của nhân viên..............................................58<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH<br /> <br /> in<br /> <br /> SÁCH ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH NHÂN<br /> VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THỪA THIÊN HUẾ ........60<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.1. Định hướng ....................................................................................................60<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần An<br /> Phú Thừa Thiên Huế. .............................................................................................60<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về nhân tố “cơ hội đào tạo thăng tiến” .....................................60<br /> 3.2.2. Giải pháp về nhân tố “phụ cấp” ................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về nhân tố “khen thưởng”.........................................................62<br /> 3.2.4. Giải pháp về nhân tố “lương”....................................................................63<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN ...............................................................................................64<br /> 1. Kết luận..................................................................................................................64<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2. Những đóng góp và hạn chế của đề tài..................................................................65<br /> 2.1. Những đóng góp của đề tài .............................................................................65<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2. Hạn chế của đề tài ...............................................................................................65<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................66<br /> <br /> Tr<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Ny_ K43 QTKD Tổng hợp<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản