intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế, chi nhánh huyện Phú Vang

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
52
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế, chi nhánh huyện Phú Vang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Phú Vang. Từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế, chi nhánh huyện Phú Vang

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ----------------<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO<br /> <br /> inh<br /> <br /> VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ,<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K46A Quản trị kinh doanh Thương mại<br /> Khoá học: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5/2016<br /> <br /> Th.S. TRẦN HÀ UYÊN THI<br /> <br /> ế<br /> <br /> PHAN THỊ PHƢƠNG OANH<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN<br /> <br /> Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của mình đến toàn thể<br /> Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, quý Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh đã<br /> dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học tập và rèn<br /> luyện tại trường. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn cô giáo Trần Hà Uyên Thi, người<br /> đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận của<br /> mình.<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị trong NHNo &<br /> PTNT chi nhánh huyện Phú Vang, đặc biệt là các cô chú cán bộ tín dụng đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho em được thực tập tại đơn vị, được tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc<br /> mắc, giúp em có thêm hiểu biết về công việc trong suốt quá trình thực tập và hoàn<br /> thành bài khóa luận của mình.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Hơn tất cả em xin bày tỏ lòng biết ơn bố mẹ, người đã luôn bên em, luôn yêu<br /> thương dạy dỗ và tạo điều kiện cho em, luôn là chỗ dựa tinh thần cho em để em có<br /> được như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn giúp đỡ và động<br /> viên em trong suốt thời gian thực tập và nghiên cứu hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Với vốn kiến thức và kinh nghiệm hạn hẹp, thời gian thực tập tại ngân hàng có<br /> hạn nên em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng<br /> góp, phê bình của quý thầy cô và cô chú, anh chị trong NHNo & PTNT chi nhánh<br /> huyện Phú Vang. Đó sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức của mình<br /> sau này.<br /> <br /> Hu<br /> <br /> ế<br /> <br /> Cuối cùng, em kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp giảng dạy. Đồng thời kính chúc các cô chú, anh chị trong NHNo & PTNT chi<br /> nhánh huyện Phú Vang luôn dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Chúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày một phát triển.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên: Phan Thị Phương Oanh<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 2.1.Mục tiêu tổng quát...................................................................................................2<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.2.Mục tiêu cụ thể.........................................................................................................2<br /> 3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................3<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................. 3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................ 3<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................... 3<br /> <br /> inh<br /> <br /> 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ..............................................................................3<br /> 4.1.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp ........................................................................................... 3<br /> 4.1.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp ............................................................................................. 3<br /> 4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................................4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4.3. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu ............................................................... 5<br /> 5. Kết cấu đề tài..............................................................................................................5<br /> <br /> Hu<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................7<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................7<br /> <br /> ế<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận.............................................................................................................7<br /> 1.1.1. Một số khái niệm chung về ngân hàng ..................................................................7<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại..................................................................7<br /> 1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại ............................................................... 8<br /> 1.1.2. Tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng .......................................................... 9<br /> 1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng............................................................................9<br /> 1.1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng...........................................................................9<br /> 1.1.2.3. Phân loại tín dụng ngân hàng ...........................................................................11<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Phương Oanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> 1.1.3. Hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất ......................................13<br /> 1.1.3.1. Khái niệm hộ sản xuất ......................................................................................13<br /> 1.1.3.2. Đặc điểm của hộ sản xuất .................................................................................13<br /> 1.1.3.3. Vai trò của hộ sản xuất đối với sự phát triển kinh tế ........................................14<br /> 1.1.3.4. Tín dụng hộ sản xuất ........................................................................................ 15<br /> 1.1.3.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với quá trình phát triển kinh tế hộ sản xuất<br /> .......................................................................................................................................16<br /> <br /> 1.1.4. Hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại .................16<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 1.1.4.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng .......................................................................16<br /> 1.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ..................................................17<br /> 1.1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ............................................................ 19<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................................22<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH<br /> <br /> inh<br /> <br /> HUYỆN PHÚ VANG. .................................................................................................24<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh<br /> huyện Phú Vang ...........................................................................................................24<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú<br /> Vang............................................................................................................................... 24<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện<br /> Phú Vang .......................................................................................................................25<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................25<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .....................................................26<br /> 2.1.3. Tình hình nguồn lực của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang ...............28<br /> 2.1.3.1. Tình hình lao động của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang giai đoạn<br /> 2013 - 3015 ....................................................................................................................28<br /> 2.1.3.2. Tình hình nguồn vốn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang giai đoạn<br /> 2013 – 2015 ...................................................................................................................30<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang<br /> giai đoạn 2013 – 3015 ...................................................................................................33<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Phương Oanh<br /> <br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> 2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp<br /> và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang giai đoạn 2013 – 2015..........36<br /> 2.2.1. Giới thiệu thủ tục và quy trình cho vay hộ sản xuất ............................................36<br /> 2.2.1.1. Đối tượng cho vay ............................................................................................ 36<br /> 2.2.1.2. Thủ tục cho vay ................................................................................................ 36<br /> 2.2.1.3. Quy trình cho vay ............................................................................................. 37<br /> 2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh<br /> huyện Phú Vang giai đoạn 2013 - 2015 ........................................................................39<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.2.2.1. Tình hình cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang<br /> giai đoạn 2013-2015 ......................................................................................................39<br /> 2.2.2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất theo kì hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh<br /> huyện Phú Vang giai đoạn 2013-2015 ..........................................................................46<br /> 2.2.3. Kết quả khảo sát về hoạt động cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh huyện<br /> Phú Vang và hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ điều tra qua 3 năm 2013-2015. ....50<br /> <br /> inh<br /> <br /> 2.2.3.1. Phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với hoạt động cho vay hộ sản<br /> xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang ....................................................50<br /> 2.2.3.2. Đánh giá tình hình vay và hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ sản xuất tại<br /> <br /> tế<br /> <br /> NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang qua 3 năm 2013-2015. ........................... 59<br /> 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NH nông nghiệp và phát<br /> <br /> Hu<br /> <br /> triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang ............................................................. 64<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được ......................................................................................64<br /> 2.3.2. Những tốn tại và hạn chế .....................................................................................65<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế.........................................................................66<br /> Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY<br /> HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG.. ........................................................... 68<br /> 3.1. Định hƣớng hoạt động của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phú Vang trong<br /> thời gian tới ..................................................................................................................68<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NH nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang trong thời gian tới .69<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Phương Oanh<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2