Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
87
lượt xem
33
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lí luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt May Huế; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt May Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------<br /> <br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Lê Viết Phước<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Thạc sĩ:Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Huế, 5/ 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi đã<br /> <br /> uế<br /> <br /> nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và các anh chị cán<br /> bộ tại Công ty cổ phần Dệt May Huế!<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán bộ giảng viên Trường Đại học<br /> <br /> Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình<br /> hoàn thành đề tài này. Thực sự, đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu. Đặc biệt<br /> <br /> h<br /> <br /> tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Lại Thị Phan Mai –<br /> <br /> in<br /> <br /> người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của tất<br /> <br /> cK<br /> <br /> cả cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty cổ phần Dệt- May Huế (Hue<br /> Garment Textile Joint Stock Company- HUEGATEX). Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn<br /> <br /> họ<br /> <br /> chân thành và sâu sắc tới Phòng Nhân sự của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi nhất<br /> để tôi hoàn thành kỳ thực tập và hoành thành khóa luận này.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, người thân- những người luôn đứng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> đằng sau tôi để cổ vũ, động viên, và tạo điều kiện để cho tôi có thể hoàn thành nghiên<br /> cứu này một cách tốt nhất có thể.<br /> <br /> Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân trong việc thực hiện<br /> <br /> ng<br /> <br /> nhưng khóa luận này không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong sự góp ý<br /> và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo để khóa luận được hoàn thiện hơn!<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Một lần nữa, tôi xin ghi nhận tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó.<br /> <br /> SVTH: Lê Viết Phước<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Viết Phước<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................................................1<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 4.1 Thu thập số liệu .........................................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 4.1.1 Số liệu thứ cấp ........................................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 4.1.2 Số liệu sơ cấp..........................................................................................................2<br /> 4.2 Xử lý số liệu ..............................................................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................5<br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ<br /> <br /> họ<br /> <br /> NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................5<br /> 1.1 Những vấn đề chung về nguồn nhân lực ..................................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực .........................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp......................6<br /> 1.1.2.1 Vai trò nguồn nhân lực ......................................................................................6<br /> 1.1.2.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực ....................................................................7<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp ...............................7<br /> 1.1.4 Phát triển nguồn nhân lực.......................................................................................8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2 Nội dung, chức năng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực ....................................10<br /> 1.2.1 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực ...............................................................10<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1.1 Chức năng thu hút nguồn nhân lực....................................................................10<br /> 1.2.1.2 Chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực..................................................10<br /> 1.2.1.3 Chức năng duy trì nguồn nhân lực ....................................................................10<br /> 1.2.2 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực .................................................................10<br /> 1.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực...............................................................................11<br /> 1.2.2.2 Phân tích công việc............................................................................................11<br /> SVTH: Lê Viết Phước<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> 1.2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực ..............................................................................12<br /> 1.2.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực................................................................15<br /> 1.2.2.5 Đánh giá kết quả thực hiện công việc ...............................................................17<br /> 1.2.2.6 Tiền lương .........................................................................................................19<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.2.7 Môi trường và bầu không khí làm việc. ............................................................20<br /> 1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay..................................................20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.3.1 Số lượng................................................................................................................20<br /> 1.3.2 Chất lượng ............................................................................................................21<br /> 1.3.3 Một số đặc điểm nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dệt may ở<br /> Việt Nam........................................................................................................................22<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ............................................................24<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần Dệt May Huế..........................................................24<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Dệt May Huế ................24<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .......................................................................25<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty ........................................................................25<br /> 2.1.4. Kết quả kinh doanh..............................................................................................29<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt May Huế. ..31<br /> 2.2.1 Thực trạng lao động của Công ty qua 3 năm 2013- 2015 ....................................31<br /> 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế........33<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.2.1 Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng thu hút, bố trí và sử dụng nguồn<br /> nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế ..................................................................33<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2.2 Phân tích thực trạng chính sách thăng tiến tại công ty cổ phần dệt may Huế...40<br /> 2.2.2.3 Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân<br /> <br /> Tr<br /> <br /> lực tại Công ty cổ phần Dệt May Huế. ..........................................................................41<br /> 3.Chính sách đào tạo rõ ràng .........................................................................................42<br /> 2.2.2.4 Phân tích thực trạng việc đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Dệt<br /> May Huế. .......................................................................................................................43<br /> 2.2.2.5 Thực trạng công tác tiền lương và chế độ đãi ngộ tại công ty cổ phần dệt may<br /> Huế.................................................................................................................................45<br /> SVTH: Lê Viết Phước<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> 2.2.2.6 Đối với vấn đề: cơ hội giao tiếp, truyền đạt thông tin trong công ty ................50<br /> 2.2.2.7 Đối với vấn đề môi trường và bầu không khí làm việc .....................................52<br /> 2.2.2.8 Đánhgiá mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty..................................54<br /> 2.2.3 Những thành tựu và tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ<br /> <br /> uế<br /> <br /> phần Dệt May Huế.........................................................................................................55<br /> 2.2.3.1 Thành tựu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt May<br /> <br /> ......................................................................................................................55<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Huế<br /> <br /> 2.2.3.2 Tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt<br /> May Huế. ......................................................................................................................55<br /> 2.2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ty cổ phần Dệt May Huế................................................................................................56<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ<br /> <br /> cK<br /> <br /> NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ .....................57<br /> 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Dệt May Huế thời kỳ 20152020. ..............................................................................................................................................57<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Dệt May<br /> Huế.................................................................................................................................................58<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức ....................................................................58<br /> 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực tại Công<br /> ty cổ phần Dệt May Huế................................................................................................59<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện chính sách tuyển dụng, phân công, bố trí nhân viên ..............59<br /> 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách đề bạt, điều động nhân viên ..........................62<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ...................62<br /> 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực......................................63<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ<br /> phần Dệt May Huế.........................................................................................................64<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................65<br /> 1. Kết luận......................................................................................................................65<br /> 2. Hạn chế của đề tài và đề nghị đối với nghiên cứu tiếp theo......................................66<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................68<br /> SVTH: Lê Viết Phước<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản