intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh tại Công ty TNHH Phát Đạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
91
lượt xem
19
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh tại Công ty TNHH Phát Đạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực trạng công tác tổ chức và quản lý hệ thống phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH Phát Đạt trong thời gian qua, đề xuất định hướng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh tại Công ty TNHH Phát Đạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> in<br /> <br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI<br /> <br /> cK<br /> <br /> SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT ĐẠT<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> TS.Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> Lớp: K46A QTKD Thương mại<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> HUẾ, 4/2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, bên<br /> cạnh những nỗ lực của bản thân, trước hết em xin bày<br /> tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến TS. Phan<br /> Thanh Hoàn đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong<br /> suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này. Em xin<br /> chân thành cảm ơn đến:<br /> Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế, cùng<br /> toàn thể các thầy cô giáo bộ môn trong khoa Quản trị<br /> kinh doanh đã tận tình dạy giỗ, dìu dắt, cung cấp cho em<br /> nhiều kiến thức bổ ích trong thời gian học tập tại trường.<br /> Công ty TNHH Phát Đạt, phòng kế toán tài chính và<br /> đặc biệt là các anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ, cung cấp tài liệu quan trọng phục vụ cho đề tài<br /> nghiên cứu.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> SVTH: Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................................. vii<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... viii<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT .......................................................................ix<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ............................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................3<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> 5.1. Phương pháp tiếp cận ...............................................................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 5.2. Phương pháp thu thập thông tin ...............................................................................4<br /> 5.2.1. Số liệu thứ cấp .......................................................................................................4<br /> 5.2.2. Số liệu sơ cấp.........................................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 5.3. Phương pháp điều tra................................................................................................4<br /> 5.4. Phương pháp phân tích dữ liệu.................................................................................5<br /> 6. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................6<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................................6<br /> 1.1 Cơ sở lý luận..............................................................................................................6<br /> 1.1.1. Tổng quan về kênh phân phối ...............................................................................6<br /> 1.1.1.1. Khái niệm kênh phân phối..................................................................................6<br /> 1.1.1.2. Vai trò của hệ thống kênh phân phối..................................................................7<br /> <br /> SVTH: Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> 1.1.1.3 Chức năng của kênh phân phối ...........................................................................8<br /> 1.1.1.4 Cấu trúc của kênh phân phối ...............................................................................9<br /> 1.1.1.5 Hoạt động của kênh phân phối ..........................................................................13<br /> 1.1.1.6 Tổ chức kênh phân phối ....................................................................................15<br /> 1.1.1.7 Các thành viên trong kênh phân phối ................................................................16<br /> 1.1.2. Hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối...............17<br /> 1.1.3. Thiết kế hệ thống kênh phân phối .......................................................................18<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.4. Quản lý hệ thống kênh phân phối........................................................................21<br /> 1.1.4.1. Tuyển chọn các thành viên kênh ......................................................................22<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.4.2. Động viên các thành viên kênh ........................................................................22<br /> 1.1.4.3. Đánh giá các thành viên kênh...........................................................................23<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.5. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối .......................24<br /> 1.1.5.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô............................................................................24<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.5.2. Các yếu tố môi trường vi mô............................................................................26<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.6. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả phân phối và tiêu thụ sản phẩm.............26<br /> 1.2 Phương pháp điều tra...............................................................................................27<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1.Đối tượng điều tra.................................................................................................27<br /> 1.2.2.Các phương pháp chọn mẫu, xác định cỡ mẫu điều tra: ......................................27<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.3.Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................................29<br /> 1.2.4. Thiết kế nghiên cứu .............................................................................................31<br /> 1.3. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan .................................................................32<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.4 Cơ sở thực tiễn.........................................................................................................34<br /> 1.4.1. Tình hình chung về hoạt động bán sản phẩm nội thất trong nhà trong những năm<br /> gần đây...........................................................................................................................35<br /> 1.4.2. Tình hình chung của ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...........................35<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN<br /> PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT<br /> ĐẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ ...............................................................37<br /> 2.1. Khái quát về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt............................................37<br /> 2.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của công ty...............................................37<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận ...............38<br /> SVTH: Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt .............................38<br /> 2.1.2.2 Chức năng..........................................................................................................41<br /> 2.1.2.3. Mục tiêu............................................................................................................41<br /> 2.1.2.4. Nhiệm vụ ..........................................................................................................41<br /> 2.1.3. Sản phẩm và thị trường kinh doanh của Công ty Phát Đạt .................................42<br /> 2.1.4. Nguồn lực của công ty.........................................................................................43<br /> 2.1.4.1. Tình hình lao động của công ty ........................................................................43<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.4.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn ............................................................................45<br /> 2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Phát Đạt ......................................48<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Môi trường kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt ....................51<br /> 2.2.1. Môi trường vĩ mô.................................................................................................51<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.2. Môi trường vi mô.................................................................................................54<br /> 2.3. Phân tích và đánh giá hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty Trách nhiệm<br /> <br /> h<br /> <br /> hữu hạn Phát Đạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.....................................................55<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.3.1. Mục tiêu hệ thống phân phối của Công ty...........................................................55<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu<br /> hạn Phát Đạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế............................................................55<br /> 2.3.2.1. Các loại kênh phân phối sản phẩm của Công ty...............................................55<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.2.2. Cấu trúc hệ thống kênh phân phối của Công ty Phát Đạt.................................58<br /> 2.3.3. Đánh giá thực trạng về quá trình tổ chức hệ thống kênh phân phối....................61<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.4 Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty<br /> TNHH Phát Đạt .............................................................................................................62<br /> 2.3.4.1. Dòng chuyển quyền sở hữu ..............................................................................63<br /> 2.3.4.2. Dòng đàm phán.................................................................................................63<br /> 2.3.4.3. Dòng vận động vật chất của sản phẩm .............................................................64<br /> 2.3.4.4. Dòng thanh toán ...............................................................................................64<br /> 2.3.4.5. Dòng thông tin ..................................................................................................65<br /> 2.3.4.6. Dòng xúc tiến ...................................................................................................66<br /> 2.3.4.7. Dòng đặt hàng...................................................................................................66<br /> 2.3.4.8. Dòng chia sẻ rủi ro ...........................................................................................67<br /> SVTH: Đặng Thị Thu Hiền<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2