Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
17
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ và chất lượng dịch vụ; đánh giá thực trạng dịch vụ truyền hình MyTV ở thành phố Huế; đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> uế<br /> <br /> ------<br /> <br /> NGHIÃN CÆÏU CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN<br /> <br /> họ<br /> <br /> VIÃÛC LÆÛA CHOÜN DËCH VUÛ TRUYÃÖN HÇNH MYTV<br /> CUÍA KHAÏCH HAÌNG CAÏ NHÁN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TRÃN ÂËA BAÌN THAÌNH PHÄÚ HUÃÚ<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> PGS. TS. NGUYỄN KHẮC HOÀN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> LÊ CÁT VI<br /> MÃ SỐ SV: 09K4021407<br /> LỚP: K43B QTKD TH<br /> NIÊN KHÓA: 2009-2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> LÊ CÁT VI – K43B QTKD Tổng hợp<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Đầu tiên, tôi xin gửi đến Thầy Nguyễn<br /> Khắc Hoàn lời cảm ơn sâu sắc vì đã dành<br /> nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, giúp<br /> đỡ và góp ý tận tình trong suốt quá trình<br /> làm khóa luận để tôi hoàn thành đề tài của<br /> mình.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu<br /> Nhà Trường, Khoa Quản trị Kinh Doanh cùng<br /> toàn thể các quý Thầy, Cô giáo trường đại<br /> học Kinh Tế Huế đã truyền đạt và trang bị<br /> những kiến thức, kinh nghiệm quý giá cho tôi<br /> trong suốt 4 năm học qua.<br /> Tôi cũng vô cùng cám ơn sự quan tâm giúp<br /> đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của VNPT Thừa<br /> Thiên Huế để tôi hoàn thành đề tài.<br /> Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành<br /> đề tài với tất cả sự nhiệt tình và năng lực<br /> của mình, tuy nhiên do thời gian thực hiện<br /> ngắn và sự hạn chế về trình độ chuyên môn<br /> nên sẽ không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót,<br /> tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp<br /> quý báu của Thầy, Cô và các bạn.<br /> Sinh viên thực<br /> hiện<br /> Lê Cát Vi<br /> <br /> LÊ CÁT VI – K43B QTKD Tổng hợp<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẤN I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..............................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2<br /> 4. Quy trình nghiên cứu quyết định lựa chọn dịch vụ MyTV......................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> 5. Kết cấu đề tài............................................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.........................4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ ......................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ ....................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Các đặc tính cơ bản của dịch vụ...............................................................4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2. Thị hiếu ...........................................................................................................5<br /> 1.1.3. Dịch vụ viễn thông..........................................................................................6<br /> 1.1.4. Giới thiệu về công nghệ IPTV ........................................................................7<br /> 1.1.5. Một số đặc tính của IPTV ...............................................................................8<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.6. Sự khác biệt giữa IPTV và truyền hình Internet.............................................8<br /> 1.1.7. Mô hình đơn giản về quá trình ra quyết định mua hàng.................................8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.8. Bình luận các nghiên cứu liên quan................................................................8<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.9. Mô hình nghiên cứu lý thuyết.......................................................................11<br /> 1.1.9.1. Thuyết hành động hợp lý TRA...............................................................11<br /> 1.1.9.2. Thuyết hành vi dự định TPB ..................................................................12<br /> 1.1.9.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)...................................................13<br /> 1.1.9.4. Giá trị cảm nhận .....................................................................................14<br /> 1.1.10. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác ..14<br /> <br /> LÊ CÁT VI – K43B QTKD Tổng hợp<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn<br /> <br /> 1.1.10.1. Cảm nhận tính dễ sử dụng....................................................................14<br /> 1.1.10.2. Cảm nhận sự hữu ích............................................................................15<br /> 1.1.10.3. Chuẩn chủ quan ....................................................................................15<br /> 1.1.10.4. Nhận thức kiểm soát hành vi................................................................16<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.10.5. Chất lượng dịch vụ ...............................................................................16<br /> 1.1.10.6. Giá cả hàng hóa ....................................................................................17<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.10.7. Thái độ chiêu thị...................................................................................17<br /> 1.1.10.8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng..............................................................18<br /> 1.1.10.9. Thông tin về truyền hình tương tác ......................................................18<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................18<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền Việt Nam năm 2012 18<br /> 1.2.2. Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh TT Huế .19<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.3. Khái quát tình hình trị trường truyền hình trả tiền trên địa bàn thành phố Huế...21<br /> 1.3. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................22<br /> 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp .....................................................22<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu định tính...............................................................23<br /> 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng............................................................23<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.3.3.1. Xác định kích thước mẫu và phương pháp thu thập số liệu...................23<br /> 1.3.3.2. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................26<br /> Tóm tắt chương 1 .......................................................................................................27<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA<br /> CHỌN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN<br /> <br /> ườ<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ .......................................................................28<br /> 2.1. Tổng quan về VNPT Thừa Thiên Huế................................................................28<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Thừa Thiên Huế...................28<br /> 2.1.2. Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của VNPT Thừa Thiên Huế............28<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức........................................................................................28<br /> 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ...............................................................................29<br /> 2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT Thừa Thiên Huế .......................30<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây ......................30<br /> <br /> LÊ CÁT VI – K43B QTKD Tổng hợp<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn<br /> <br /> 2.2. Giới thiệu về dịch vụ MyTV của VNPT .............................................................32<br /> 2.2.1. Bản chất của dịch vụ MyTV .........................................................................32<br /> 2.2.2. Điều kiện sử dụng dịch vụ MyTV ................................................................32<br /> 2.2.3. Giá cước MyTV............................................................................................33<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.3.1. Các gói cước thuê bao tháng ..................................................................33<br /> 2.2.3.2. Mức cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV) ..............................................34<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.3. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình<br /> <br /> MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế .....................................34<br /> 2.3.1. Giới thiệu ......................................................................................................34<br /> 2.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất .........................................................................34<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.2.1. Các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất...........................................34<br /> 2.3.2.2. Thang đo các thành phần trong mô hình ................................................35<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.3. Mô tả mẫu điều tra ........................................................................................37<br /> 2.3.3.1. Đặc điểm mẫu theo giới tính ..................................................................37<br /> 2.3.3.2. Đặc điểm mẫu theo độ tuổi ....................................................................38<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.3.3. Đặc điểm mẫu theo nghề nghiệp ............................................................39<br /> 2.3.3.4. Đặc điểm mẫu theo thu nhập hàng tháng ...............................................39<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.3.5. Tình trạng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của khách hàng...........40<br /> 2.3.3.6. Lý do không sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền .................................42<br /> 2.3.4. Đánh giá mức độ quan đối với các tiêu chí khi lựa chọn nhà cung cấp dịch<br /> <br /> ng<br /> <br /> vụ truyền hình trả tiền.............................................................................................44<br /> 2.3.5. Xác định các thành phần tác động đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình trả<br /> <br /> ườ<br /> <br /> tiền trên địa bàn thành phố Huế ..............................................................................46<br /> 2.3.5.1. Rút trích các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình<br /> <br /> Tr<br /> <br /> trả tiền trên địa bàn thành phố Huế .....................................................................46<br /> 2.3.5.2. Rút trích nhân tố đánh giá chung về việc lựa chọn dịch vụ truyền hình<br /> MyTV của các khách hàng cá nhân VNPT TT-Huế ...........................................51<br /> <br /> 2.3.6. Kiểm tra độ tin cậy và đặt tên các nhóm nhân tố mới ..................................52<br /> 2.3.7. Tóm tắt phân tích nhân tố khám phá EFA....................................................54<br /> 2.3.8. Kiểm định phân phối chuẩn ..........................................................................54<br /> LÊ CÁT VI – K43B QTKD Tổng hợp<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản