intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK tại thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
23
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK tại thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK tại thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK tại thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT<br /> ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS<br /> CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK<br /> TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỦY HẰNG<br /> <br /> Khóa học: 2010 – 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT<br /> ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS<br /> CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK<br /> TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Thủy Hằng<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Lớp: K44 QTKD Marketing<br /> Khóa học: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Để hoàn thành được đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài nỗ lực của bản thân,<br /> tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và các anh<br /> chị cán bộ tại Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK tại thành phố Hà Nội!<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh<br /> tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình hoàn<br /> thành đề tài này. Thực sự, đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu. Đặc biệt tôi<br /> xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hòa –<br /> người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của tất<br /> cả các khách hàng tổ chức của công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK. Đặc<br /> biệt, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Phòng kinh doanh của Công ty<br /> đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành kỳ thực tập và hoàn thành luận văn<br /> này.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, người thân- những người luôn đứng<br /> đằng sau tôi để cổ vũ, động viên, và tạo điều kiện để cho tôi có thể hoàn thành nghiên<br /> cứu này một cách tốt nhất có thể.<br /> Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân trong việc thực hiện<br /> luận văn này, bài luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế.<br /> Kính mong sự góp ý và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và các bạn để khóa luận<br /> được hoàn thiện hơn!<br /> Một lần nữa, tôi xin ghi nhận tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó.<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thủy Hằng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .....................................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ...........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................7<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................7<br /> 1.1 Cơ sở lí luận ..................................................................................................................7<br /> 1.1.1 Khái niệm hành vi khách hàng.................................................................................7<br /> 1.1.2 Khái niệm khách hàng tổ chức .................................................................................8<br /> 1.1.3 Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tổ chức.....9<br /> 1.1.4 Công nghệ phần mềm..............................................................................................20<br /> 1.1.4.1 Khái niệm công nghệ phần mềm.........................................................................20<br /> 1.1.4.2. Lịch sử hình thành...............................................................................................21<br /> 1.1.4.3. Sản phẩm phần mềm...........................................................................................22<br /> 1.1.4.4 Sơ lược phần mềm ứng dụng GIS.......................................................................22<br /> 1.1.4.5 Cơ sở thực tiễn ......................................................................................................24<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH<br /> MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS ĐỐI VỚI EK GIS ......................25<br /> 2.1 Tổng quan về eK GIS .................................................................................................25<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................25<br /> 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động..................................................................................................27<br /> 2.1.3 Các sản phẩm ứng dụng GIS và dịch vụ tiêu biểu ...............................................28<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức.........................................................................................................29<br /> 2.1.5 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực của công ty ..................................................31<br /> 2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2011-2013.......................................31<br /> 2.2. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm phần<br /> mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức. ................................................................33<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> 2.2.1 Thông tin về đối tượng điều tra..............................................................................33<br /> 2.2.2 Thống kê Crosstabs giữa loại sản phẩm với loại hình doanh nghiệp và giữa<br /> loại sản phẩm với người ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm<br /> ứng dụng GIS ....................................................................................................................36<br /> 2.2.3 Đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của thang đo kết hợp với việc xác định các<br /> bộ phận ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS của<br /> khách hàng tổ chức...........................................................................................................39<br /> 2.2.4 Định lượng vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm<br /> phần mềm ứng dụng GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty eK GIS. ..............49<br /> 2.2.4.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu ............................................................................49<br /> 2.2.4.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình....................................................................51<br /> 2.2.4.3 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết...............................................................52<br /> 2.2.4.4 Ý nghĩa của mô hình hồi quy..............................................................................53<br /> 2.2.5 Kiểm định giả thuyết về trung bình của một tổng thể .........................................55<br /> 2.2.6 Xác định các đặc thù trong quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng<br /> GIS của khách hàng tổ chức khác biệt về loại hình doanh nghiệp ..............................55<br /> CHƯƠNG III ....................................................................................................................62<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN<br /> MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY<br /> EK GIS...............................................................................................................................62<br /> 3.1.<br /> <br /> Căn cứ đề xuất giải pháp .......................................................................................62<br /> <br /> 3.1.1 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới ...................................62<br /> 3.1.2 Kết quả nghiên cứu..................................................................................................63<br /> 3.1.3 Phân tích ma trận SWOT .......................................................................................63<br /> 3.2. Một số giải pháp nâng cao quyết định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng<br /> GIS của khách hàng tổ chức đối với công ty eK GIS ....................................................64<br /> 3.2.1 Nhóm giải pháp về các kích thích marketing........................................................64<br /> 3.2.1.1 Nhóm giải pháp về sản phẩm ..............................................................................65<br /> 3.2.1.2. Nhóm giải pháp về giá sản phẩm .......................................................................65<br /> 3.2.1.3 Nhóm giải pháp về xúc tiến..................................................................................66<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản