intTypePromotion=1

Khoa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng minh họa

Chia sẻ: Abc Def | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:286

0
679
lượt xem
290
download

Khoa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng minh họa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Android là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển dựa trên nhân Linux. Trong một hai năm trở lại đây, sự phát triển của Android đã có những bước phát triển mạnh mẽ và dần chiếm cảm tình của người dùng. Do có lợi thế là được xây dựng theo tiêu chí mở nên việc phát triển ứng dụng trên Android được cho là khá dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng minh họa

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÕ THÀNH NHẬT – PHAN THÀNH TRUNG TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA - PHỤ LỤC - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT TP.HCM, 2010
 2. LỜI GIỚI THIỆU Android là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển dựa trên nhân Linux. Trong một hai năm trở lại đây, sự phát triển của Android đã có những bước phát triển mạnh mẽ và dần chiếm cảm tình của người dùng. Do có lợi thế là được xây dựng theo tiêu chí mở nên việc phát triển ứng dụng trên Android được cho là khá dễ dàng. Tuy nhiên, nguồn tài liệu để lập trình được ứng dụng chạy trên Android khá là rời rạc và chưa có sự sắp xếp và tổ chức tốt. Chính vì thế mà cuốn Phụ lục này được viết ngoài mục đích hỗ trợ cho Khóa luận “Tìm hiểu Hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng minh họa” còn có mục đích cao hơn đó là cung cấp những cái nhìn cơ bản nhất, chung nhất giúp cho người đọc có thể dễ dàng nắm bắt, học hỏi cách thức vận hành cũng như phát triển ứng dụng trên hệ điều hành nhiều tiềm năng này. Do thời gian thực hiện đề tài khá ngắn cho nên việc thiếu sót trong khi viết phần Phụ lục này là một điều không thể tránh khỏi. Nhóm chúng em rất mong được sự góp ý từ Thầy Cô và các Bạn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2010 Nhóm sinh viên thực hiện Võ Thành Nhật – Phan Thành Trung 2
 3. M ỤC L Ụ C MỤC LỤC.............................................................................................................. 3 DANH MỤC CÁC HÌNH ...................................................................................... 9 Phụ lục A Cuộc thăm dò hệ điều hành Android khuấy động thị trường smart phone 19 Phụ lục B Những thống kê thú vị về Google Android trong những năm gầ n đây (theo iTech.vn ngày 25/01/2010) ....................................................................24 Những thống kê từ Google ...................................................................... 24 B.1 Những thông tin đáng chú ý .................................................................... 26 B.2 Báo cáo của Admob ................................................................................ 26 B.3 Báo cáo của Myxer ................................................................................. 28 B.4 Phụ lục C Danh sách các công ty trong Hiệp hội các thiết bị cầm tay mở .....29 Phụ lục D Các smart phone dùng hệ điều hành Android ...............................32 Phụ lục E So sánh các hệ điều hành hiện có trên smart phone ......................35 Phụ lục F Hai HĐH smartphone Android và iPhone tăng trưởng nhanh nhất 39 Phụ lục G Lập trình trên Android ...................................................................41 Tổng quan Android ................................................................................. 41 G.1 Định nghĩa Android ......................................................................... 41 G.1.1 Tính năng và kiến trúc Android ........................................................ 41 G.1.2 Giới thiệu Java SE JDK, Android SDK , ADT, Eclipse và các bước cài đặt G.2 44 Giới thiệu Java SE JDK, Android SDK, ADT, DDMS, Eclipse và mối G.2.1 liên hệ giữa chúng .......................................................................................... 44 Các bước cài đặt để lập trình Android .............................................. 50 G.2.2 Các điều lưu ý sau khi cài đặt ........................................................... 64 G.2.3 Bước đầu làm quen với Android qua project HelloNhatTrungApp .......... 67 G.3 3
 4. Các bước tạo project HelloNhatTrungApp ...................................... 67 G.3.1 Cấu trúc của một project Android .................................................... 85 G.3.2 Làm quen với các khung nhìn trên Eclipse qua cái nhìn trên Android G.4 project ................................................................................................................ 87 G.4.1 Khung nhìn Java .............................................................................. 87 G.4.2 Khung nhìn DDMS .......................................................................... 99 Tìm hiểu Debug ............................................................................. 104 G.4.3 Làm quen với nền tảng ứng dụng Android ............................................ 108 G.5 Các thành phần ứng dụng ............................................................... 109 G.5.1 G.5.2 Activities và Tasks ......................................................................... 114 Tiến trình và luồng ......................................................................... 115 G.5.3 Vòng đời các thành phần ứng dụng Android .................................. 115 G.5.4 Làm quen với các công cụ hỗ trợ sẵn có của Android SDK ................... 125 G.6 G.6.1 Android Development Tools Plugin (ADT) ................................... 125 G.6.2 Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) ........................................ 126 G.6.3 Hierarchy Viewer ........................................................................... 128 G.6.4 Draw 9-patch ................................................................................. 130 G.6.5 Android Debug Bridge (ADB) ....................................................... 134 Các công cụ hỗ trợ khác ................................................................. 136 G.6.6 Phụ lục H Các vấn đề cơ bản trong lập trình Android .................................137 Các vấn đề và khái niệm cơ bản trong lập trình giao diện ...................... 137 H.1 Giới thiệu lập trình giao diện trên Android và các tính năng của nó 137 H.1.1 Các từ khóa thường gặp trong lập trình giao diện ........................... 141 H.1.2 Các đơn vị tính trên giao diện ........................................................ 142 H.1.3 Các thuộc tính thường gặp trên các View ....................................... 143 H.1.4 Tổng quát các View dưới cái nhìn hướng đối tượng ....................... 144 H.1.5 Cách thức xây dựng và thiết kế giao diện ....................................... 149 H.1.6 H.1.7 Cách thao tác control trên Java code .............................................. 152 Lập trình với giao diện cơ bản ............................................................... 153 H.2 4
 5. Các điều khiển chứa điều khiển khác (layout) ................................ 153 H.2.1 Các điều khiển thông dụng ............................................................. 164 H.2.2 Các chú ý khi lập trình giao diện ........................................................... 166 H.3 Phụ lục I Lập trình theo từng chủ đề ........................................................... 167 Lập trình giao diện tùy biến với Adapter ............................................... 167 I.1 I.1.1 Giới thiệu sơ lược BaseAdapter và các lớp con của nó....................... 167 I.1.2 Dùng Adapter trên Spinner ................................................................ 168 I.1.3 Dùng Adapter trên Gallery................................................................. 170 I.1.4 Dùng Adapter trên ListView cơ bản .................................................. 173 I.1.5 Dùng Adapter trên ListView nâng cao ............................................... 175 I.1.6 Dùng Adapter trên GridView cơ bản ................................................. 177 I.1.7 Dùng Adapter trên GridView nâng cao .............................................. 179 I.1.8 Kinh nghiệm lập trình với Adapter .................................................... 182 Lập trình với hoạt cảnh chuyển động (Animation)................................. 183 I.2 I.2.1 Giới thiệu lập trình với Animation ..................................................... 183 I.2.2 Lập trình với TweenAnimation .......................................................... 184 I.2.3 Lập trình với FrameByFrameAnimation ............................................ 189 Lập trình với Media............................................................................... 191 I.3 I.3.1 Giới thiệu .......................................................................................... 191 I.3.2 Lập trình phát âm thanh trên Android ................................................ 193 I.3.3 Lập trình phát Video trên Android ..................................................... 193 I.3.4 Nhận xét ............................................................................................ 194 Lập trình với thao tác Telephony ........................................................... 195 I.4 I.4.1 Giới thiệu .......................................................................................... 195 I.4.2 Thực hiện gọi điện thoại tới một số cho trước .................................... 195 I.4.3 Thực hiện gửi tin nhắn SMS .............................................................. 197 I.4.4 Thực hiện chức năng rung điện thoại ................................................. 198 Lập trình với luồng (Thread) ................................................................. 198 I.5 I.5.1 Giới thiệu luồng................................................................................. 198 5
 6. I.5.2 Các đặc tính và cách thức vận hành luồng ......................................... 199 I.5.3 Lập trình luồng .................................................................................. 200 Lập trình với thực đơn (Menu) .............................................................. 202 I.6 I.6.1 Giới thiệu thực đơn ............................................................................ 202 I.6.2 Cách thức lập trình ............................................................................ 203 I.6.3 Nhận xét ............................................................................................ 212 Lập trình với kiểu chữ (Font) ................................................................ 212 I.7 I.7.1 Giới thiệu .......................................................................................... 212 I.7.2 Cách lập trình .................................................................................... 213 I.7.3 Nhận xét ............................................................................................ 214 Lập trình với khung thoại (Dialog) ........................................................ 214 I.8 I.8.1 Giới thiệu .......................................................................................... 214 I.8.2 Cách thức lập trình ............................................................................ 215 Lập trình với nhập xuất tập tin............................................................... 220 I.9 I.9.1 Giới thiệu .......................................................................................... 220 I.9.2 Preferences ........................................................................................ 221 I.9.3 Files................................................................................................... 222 I.9.4 Databases .......................................................................................... 226 I.9.5 Network............................................................................................. 231 Lập trình với MapView ......................................................................... 233 I.10 Giới thiệu ....................................................................................... 233 I.10.1 Cách thức lập trình ......................................................................... 235 I.10.2 Nhận xét ........................................................................................ 239 I.10.3 Lập trình thao tác WebKit ..................................................................... 239 I.11 Giới thiệu ....................................................................................... 239 I.11.1 Cách thức lập trình ......................................................................... 240 I.11.2 Nhận xét ........................................................................................ 241 I.11.3 Lập trình với các widget khác ............................................................... 241 I.12 I.12.1 Widget Date/Time .......................................................................... 241 6
 7. I.12.2 Widget Tab .................................................................................... 242 Phụ lục J Lập trình với EndlessList ............................................................. 245 Giới thiệu .............................................................................................. 245 J.1 Cách thức tạo EndlessList ..................................................................... 246 J.2 J.2.1 Cách thức vận hành của EndlessList: ................................................. 246 J.2.2 Cách thức lập trình tạo EndlessList .................................................... 247 Nhận xét................................................................................................ 250 J.3 Phụ lục K Cấu trúc và ý nghĩa các thành phần của một project Android...251 Phụ lục L Hướng dẫn sử dụng, thao tác chính trên chương trình eSaleShopping ..................................................................................................... 253 Sơ đồ liên kết các màn hình chức năng trong ứng dụng eSaleShopping . 253 L.1 Giới thiệu chức năng của màn hình chính .............................................. 254 L.2 Các chức năng trên màn hình chính................................................ 254 L.2.1 Thực đơn (menu) chức năng của màn hình chính ........................... 255 L.2.2 Thao tác trên màn hình chụp mã vạch ................................................... 256 L.3 Sử dụng chức năng chụp mã vạch .................................................. 256 L.3.1 Các chức năng thực hiện sau khi chụp được mã vạch hàng hóa ...... 259 L.3.2 Thao tác trên màn hình tìm theo danh mục hàng hóa ............................. 262 L.4 Thao tác trên màn hình tìm theo chuỗi .................................................. 264 L.5 Thao tác trên màn hình tìm theo hệ thống siêu thị ................................. 265 L.6 L.6.1 Thao tác chính................................................................................ 265 Thao tác trên các chức năng trên một siêu thị được chọn................ 267 L.6.2 Tìm hàng hóa siêu thị theo chuỗi.................................................... 269 L.6.3 Tìm hàng hóa siêu thị theo mã vạch ............................................... 269 L.6.4 Tìm hàng hóa siêu thị theo danh mục ............................................. 270 L.6.5 Thao tác quản lý danh sách hàng hóa ưa thích ....................................... 270 L.7 Thao tác quản lý danh sách hàng hóa cần mua ...................................... 271 L.8 Thao tác thêm hàng cần mua .......................................................... 272 L.8.1 7
 8. Thao tác xóa hàng cần mua ............................................................ 272 L.8.2 Thao tác gửi tin nhắn hàng cần mua ............................................... 273 L.8.3 Phụ lục M Các cấu trúc, mã lệnh, ứng dụng tham khảo được sử dụng trong ứng dụng eSaleShopping .......................................................................... 275 Bộ gõ Tiếng Việt IME ........................................................................... 275 M.1 Chụp mã vạch hàng hóa (barcode)......................................................... 276 M.2 Ứng dụng bản đồ và vị trí ...................................................................... 279 M.3 Các tham số Google Map hỗ trợ tìm kiếm đường đi ....................... 279 M.3.1 Thể hiện đường đi trên bản đồ Google Map ................................... 280 M.3.2 Cách thức tìm vị trí thiết bị thông qua GPS hoặc mạng .................. 281 M.3.3 Ứng dụng EndlessList ........................................................................... 282 M.4 Giải pháp của M.Murphy ............................................................... 282 M.4.1 Giải pháp của Evan Charlton .......................................................... 283 M.4.2 Mã nguồn android-misc-widgets ........................................................... 284 M.5 Hiệu ứng hoạt cảnh ........................................................................ 285 M.5.1 Các widget mới .............................................................................. 285 M.5.2 8
 9. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình phụ lục 1 Hệ Điều Hành Android Của Google - Phần trăm người dự định mua smart phone dùng hệ điều hành Android trong vòng 90 ngày tới (theo ChangeWave) ................................................................................................. 19 Hình phụ lục 2 Ứng Tỉ lệ số người dùng dự định mua smart phone dùng h ệ điều hành giữa đợt thăm dò 09/2009 và 12/2009 (theo ChangeWave) .................... 20 Hình phụ lục 3 Tỉ lệ người dùng smart phone trong đợt thăm dò tháng 12/2009 (theo ChangeWave) ........................................................................................ 21 Hình phụ lục 4 Biểu đồ số người mua smart phone trong vòng 90 ngày tới thì nhà sản xuất smart phone nào dự định mua giữa đợt thăm dò tháng 9/2009 và 12/2009 (theo ChangeWave) .......................................................................... 22 Hình phụ lục 5 Mức Độ Hài Lòng Dựa Trên Hệ Điều Hành Trong Đợt Thăm Dò Tháng 12/2009 (theo ChangeWave) ............................................................... 23 Hình phụ lục 6 Dữ liệu thống kê trong 2 tuần cuối từ ngày 4/1/2010 ..................... 25 Hình phụ lục 7 Thống kê so sánh ba phiên bản hệ điều Android giữa hai thời điểm 17/12/2009 và 04/01/2010 .............................................................................. 25 Hình phụ lục 8 Thị phần các hệ điều hành trên smart phone theo từng khu vực ..... 26 Hình phụ lục 9 Thị phần hệ điều hành trên toàn thế giới ........................................ 27 Hình phụ lục 10 Biểu đồ cạnh tranh giữa iPhone và Android từ 01/01/2009 đến 01/12/2009 ..................................................................................................... 28 Hình phụ lục 11 Kiến trúc Android theo từng tầng (nguồn developer.Android.com) ....................................................................................................................... 42 Hình phụ lục 12 Trang web tải về Java SE trên Windows ...................................... 46 Hình phụ lục 13 Mục Eclipse cần tải về để làm IDE cho phát triển Android .......... 47 Hình phụ lục 14 Mục cần tải về ADT (nguồn developer.Android.com) ................. 49 Hình phụ lục 15 Biểu diễn trình tự và quan hệ giữa Java SE, Android SDK, ADT và Eclipse. .......................................................................................................... 49 Hình phụ lục 16 Mục Android SDK cần tải về để dùng trên Windows .................. 50 Hình phụ lục 17 Lựa chọn mục Java SE (JDK) 6 ................................................... 51 9
 10. Hình phụ lục 18 Lựa chọn tải về bản JDK mới nhất............................................... 51 Hình phụ lục 19 Chọn lựa phiên bản JDK phù hợp với máy trạm .......................... 52 Hình phụ lục 20 Lựa chọn nơi lưu trữ tập tin JDK về máy ..................................... 52 Hình phụ lục 21 Chấp nhận điều khoản sử dụng JDK và tiến hành cài đặt ............. 53 Hình phụ lục 22 Lựa chọn đường dẫn để cài đặt bộ JDK ....................................... 53 Hình phụ lục 23 Mục lựa chọn bản Eclipse phù hợp với hệ thống.......................... 54 Hình phụ lục 24 Lựa chọn thư mục lưu trữ bộ Eclipse ........................................... 54 Hình phụ lục 25 Giải nén bộ IDE Eclipse .............................................................. 55 Hình phụ lục 26 Chọn Work space để làm việc khi khởi động Eclipse................... 55 Hình phụ lục 27 Mục chọn để cập nhật thêm phần mềm mới vào Eclipse .............. 56 Hình phụ lục 28 Chọn đường dẫn để đồng bộ bản ADT từ Google ........................ 56 Hình phụ lục 20 Lựa chọn các plug-in cần cài đặt vào Eclipse ............................... 57 Hình phụ lục 30 Lựa chọn tập tin ADT.zip để cập nhật vào Eclipse ...................... 58 Hình phụ lục 31 Chọn đường dẫn tới tập tin ADT.zip............................................ 58 Hình phụ lục 32 Chọn cập nhật đường dẫn tới bộ Android SDK trên Eclipse ........ 59 Hình phụ lục 33 Trình đơn quản lý các bộ Android SDK và máy ảo ...................... 60 Hình phụ lục 34 Mục quản lý các thiết bị Android ảo ............................................ 61 Hình phụ lục 35 Mục cập nhật các gói hỗ trợ lập trình Android mới nhất từ Google ....................................................................................................................... 61 Hình phụ lục 36 Hình minh họa cho việc cập nhật một gói hỗ trợ mới nhất từ Google ........................................................................................................... 62 Hình phụ lục 37 Mục tạo mới một diện thoại Android ảo ...................................... 63 Hình phụ lục 38 Thư mục chứa bộ Android SDK .................................................. 65 Hình phụ lục 39 Các thư mục bên trong bộ Android SDK ..................................... 66 Hình phụ lục 40 Mục tạo mới một project Android................................................ 67 Hình phụ lục 41 Các thông số cần quan tâm khi thiết lập một project Android mới ....................................................................................................................... 68 Hình phụ lục 42 Khung ứng dụng của HelloNhatTrungApp .................................. 71 Hình phụ lục 43 Màn hình thiết kế giao diện cho Android ..................................... 72 10
 11. Hình phụ lục 44 Màn hình hiện nút nhấn xóa TextViews ...................................... 73 Hình phụ lục 45 Màn hình hiện nút thêm TextView .............................................. 73 Hình phụ lục 46 Màn hình thêm mới một widget vào giao diện ............................. 74 Hình phụ lục 47 Màn hình chọn thêm mới một EditText ....................................... 75 Hình phụ lục 48 Màn hình thêm mới một LinearLayout ........................................ 75 Hình phụ lục 49 Màn hình thêm một Button .......................................................... 76 Hình phụ lục 50 Màn hình giao diện hoàn chỉnh .................................................... 77 Hình phụ lục 51 Các thẻ XML tạo nên giao diện ứng dụng HelloNhatTrungApp .. 77 Hình phụ lục 52 Màn hình thông báo lỗi mã hóa chuỗi khi lưu Tiếng Việt ............ 79 Hình phụ lục 53 Màn hình chọn thuộc tính của một project ................................... 80 Hình phụ lục 54 Màn hình lựa chọn thuộc tính mã hóa ký tự ................................. 81 Hình phụ lục 55 Màn hình chạy một ứng dụng Android từ Eclipse ........................ 82 Hình phụ lục 56 Màn hình minh họa trạng thái chạy cũa một ứng dụng................. 83 Hình phụ lục 57 Màn hình đợi ứng dụng xử lý xong .............................................. 83 Hình phụ lục 58 Màn hình thao tác xử dụng ứng dụng HelloNhatTrungApp ......... 84 Hình phụ lục 59 Màn hình giao diện chính của Android 2.1 .................................. 84 Hình phụ lục 60 câu trúc ứng dụng Android trên Eclipse ....................................... 85 Hình phụ lục 61 Cấu trúc thư mục của một project Android trên bộ nhớ ............... 87 Hình phụ lục 62 Mành hình khung nhìn Java ......................................................... 88 Hình phụ lục 63 Cửa sổ Package Explorer ............................................................. 89 Hình phụ lục 64 Thực đơn ngữ cảnh của một project Android ............................... 90 Hình phụ lục 65 Hộp thoại Properties/Resource của một project Android ............. 91 Hình phụ lục 66 Hộp thoại Properties/Android của một project Android .............. 92 Hình phụ lục 67 Hộp thoại Properties/Java Build Path của một project Android ... 93 Hình phụ lục 68 Thực đơn ngữ cảnh của một tập tin .Java ..................................... 94 Hình phụ lục 69 Thực đơn ngữ cảnh Source trên một tập tin .Java......................... 95 Hình phụ lục 70 Hình minh họa cho một ghi chú mã lệnh của một phương thức ... 96 Hình phụ lục 71 Thực đơn ngữ cảnh Refactor trên một tập tin .Java ...................... 97 Hình phụ lục 72 Màn hình Outline ........................................................................ 98 11
 12. Hình phụ lục 73 Màn hình Outline ........................................................................ 99 Hình phụ lục 74 Khung nhìn DDMS ..................................................................... 99 Hình phụ lục 75 Khung nhìn của File Explorer .................................................... 100 Hình phụ lục 76 Khung nhìn của Devices ............................................................ 101 Hình phụ lục 77 Khung nhìn của Emulator Control ............................................. 101 Hình phụ lục 78 Màn hình Development Settings hỗ trợ lập trình cài sẵn trên điện thoại Android ảo ........................................................................................... 102 Hình phụ lục 79 Khung nhìn Debug .................................................................... 103 Hình phụ lục 80 Màn hình thể hiện công đoạn debug .......................................... 104 Hình phụ lục 81 Tab Debug trong khung nhìn Debug .......................................... 105 Hình phụ lục 82 Tab Variables trong khung nhìn Debug ..................................... 106 Hình phụ lục 83 Tab Breakpoints trong khung nhìn Debug ................................. 106 Hình phụ lục 84 Tab Expressions trong khung nhìn Debug ................................. 107 Hình phụ lục 85 Tab thể hiện dòng hiện hành đang kiểm lỗi................................ 107 Hình phụ lục 86 Tab LogCat, Progress, Search, ErrorLog ................................... 108 Hình phụ lục 87 Vòng đời của một Activity ........................................................ 118 Hình phụ lục 88 Vòng đời của một Service ......................................................... 123 Hình phụ lục 89 Hình minh họa mối quan hệ giữ Eclipse, ADT và Android SDK 126 Hình phụ lục 90 Hình minh họa công cụ DDMS.................................................. 127 Hình phụ lục 91 Hình minh họa công cụ Hierarrchy Viewer................................ 128 Hình phụ lục 92 Cấu trúc dạng cây khi phân tích một khung giao diện đang được thực thi trên màn hình .................................................................................. 129 Hình phụ lục 93 Hình minh họa công cụ Pixel Perfect View ............................... 130 Hình phụ lục 94 Định nghĩa dạng hình NinePatch (Google) ................................ 130 Hình phụ lục 95 Hình minh họa cho việc thiết kế một ảnh nền của một nút nhấn dùng định dạng hình NinePatch .................................................................... 131 Hình phụ lục 96 Hình nhận định về thuộc tính Strecthable của ảnh Nine Patch ... 132 Hình phụ lục 97 Hình nhận định về thuộc tính Padding của ảnh Nine Patch ........ 133 Hình phụ lục 98 Hình minh họa công cụ Draw 9-patch........................................ 134 12
 13. Hình phụ lục 99 Hình minh họa cách thức dùng dòng lệnh để thực thi công cụ adb ..................................................................................................................... 135 Hình phụ lục 100 Hình minh họa cách thức tạo biến môi trường (Windows XP) . 135 Hình phụ lục 101 Hình minh họa giao diện ứng dụng NhatTrungHelloAndroid .. 138 Hình phụ lục 102 Đoạn mã lệnh XML tạo giao diện cho ứng dụng NhatTrungHelloAndroid .............................................................................. 138 Hình phụ lục 103 Hình minh họa cho việc kéo thả giao diện từ khung Layouts và Views ........................................................................................................... 139 Hình phụ lục 104 Hình minh họa cho việc tạo giao diện từ khung Outline........... 139 Hình phụ lục 105 Hình minh họa việc thêm một phần tử mới từ khung Outline ... 140 Hình phụ lục 106 Các công cụ hỗ trợ bên trong thư mục Android SDK ............... 141 Hình phụ lục 107 Giao diện công cụ Hierarchy Viewer ....................................... 141 Hình phụ lục 108 Nhóm thuộc tính thường gặp trên một TextView ..................... 143 Hình phụ lục 109 Nhóm thuộc tính thường gặp trên một LinearLayout ............... 143 Hình phụ lục 110 Hình ảnh các View dưới góc nhìn hướng đối tượng ................. 144 Hình phụ lục 111 Hình ảnh minh họa của một Linear Layout .............................. 145 Hình phụ lục 112 Hình ảnh minh họa của một Relative Layout ........................... 146 Hình phụ lục 113 Hình ảnh minh họa của một Absolute Layout .......................... 147 Hình phụ lục 114 Hỉnh ảnh một số View thông dụng........................................... 148 Hình phụ lục 115 Hình ảnh minh họa cấu trúc dạng cây của một giao diện bất kỳ ..................................................................................................................... 148 Hình phụ lục 116 Hình minh họa tạo giao diện bằng mã lệnh XML .................... 149 Hình phụ lục 117Hình minh họa tạo giao diện bằng Java..................................... 149 Hình phụ lục 118 Cấu trúc xây dựng giao diện bằng XML .................................. 150 Hình phụ lục 119 Hình minh họa việc quản lý các View thông qua định danh ID 152 Hình phụ lục 120 Hình minh họa một Linear Layout ........................................... 154 Hình phụ lục 121 Hình minh họa cho thuộc Layout_weight ................................ 157 Hình phụ lục 122 Hình minh họa cho một Table Layout ..................................... 158 Hình phụ lục 123 Hình minh họa cho một Frame Layout..................................... 160 13
 14. Hình phụ lục 124 Hình minh họa cho một Absolute layout .................................. 162 Hình phụ lục 125 Hình minh họa Relative Layout ............................................... 163 Hình phụ lục 126 Hình minh họa các điều khiển khác ......................................... 165 Hình phụ lục 127 Hình minh họa các điều khiển khác ......................................... 165 Hình phụ lục 128 Hình minh họa cho một Spinner trong Android ....................... 168 Hình phụ lục 129 Danh sách lựa chọn khi nhấn vào Spinner ............................... 169 Hình phụ lục 130 Hình minh họa việc tạo Giao diện có chứa Spinner.................. 169 Hình phụ lục 131 Hình minh họa Gallery ............................................................ 171 Hình phụ lục 132 Hình ảnh minh họa của một ListView...................................... 174 Hình phụ lục 133 Minh họa việc tạo một List View ............................................. 174 Hình phụ lục 134 Hình minh họa một Custom ListView ..................................... 175 Hình phụ lục 135 Hình minh họa cách thức làm một custom row cho một ListView ..................................................................................................................... 176 Hình phụ lục 136 Hình minh họa cách thức làm một ListView ............................ 176 Hình phụ lục 137 Hình ảnh minh họa một GridView đơn giản ............................ 178 Hình phụ lục 138 Cách thưc tạo một GridView .................................................. 178 Hình phụ lục 139 Hình ảnh minh họa một Custom GridView .............................. 180 Hình phụ lục 140 Cách thức tạo một Custom Item cho một Grid View................ 180 Hình phụ lục 141 Hình minh họa cách thức tạo một GridView ............................ 180 Hình phụ lục 142 Tập tin quy định hoạt cảnh chuyển động.................................. 183 Hình phụ lục 143 Hình ảnh minh họa sự hỗ trợ của Eclipse giúp tạo hiệu ứng hoạt cảnh.............................................................................................................. 184 Hình phụ lục 144 Hình minh họa cho Tweened Animation .................................. 185 Hình phụ lục 145 Công cụ hỗ trợ thiết kế hoạt cảnh từ Eclipse ............................ 186 Hình phụ lục 146 Hình minh họa một Frame-by-frame animation đơn giản......... 190 Hình phụ lục 147 Hình ảnh một bộ MediaController hỗ trợ việc phát Video tốt hơn ..................................................................................................................... 194 Hình phụ lục 148 Hình minh họa việc gọi điện dùng ACTION.CALL................. 196 Hình phụ lục 149 Hình minh họa việc gọi điện dùng ACTION.DIAL ................. 196 14
 15. Hình phụ lục 150 Hình minh họa tiến trình và luồng ........................................... 199 Hình phụ lục 151 Lập trình luồng dùng Message ................................................. 200 Hình phụ lục 152 Hình minh họa lập trình luồng ................................................. 201 Hình phụ lục 153 Lập trình luồng dùng Post ........................................................ 202 Hình phụ lục 154 Hình minh họa thực đơn của hệ thống ..................................... 203 Hình phụ lục 155 Hình minh họa thực đơn ngữ cảnh ........................................... 203 Hình phụ lục 156 Hình minh họa tạo menu bằng mã lệnh Java ............................ 204 Hình phụ lục 157 Hình minh họa tạo menu bằng XML........................................ 204 Hình phụ lục 158 Hình minh họa thao tác tạo menu thông qua công cụ hỗ trợ được tích hợp bên trong Eclipse (ADT) ................................................................. 207 Hình phụ lục 159 Hình minh họa tạo thực đơn ngữ cảnh ..................................... 212 Hình phụ lục 160 Hình minh họa dùng font chữ khác trong Android ................... 213 Hình phụ lục 161 Hình minh họa các thức chọn font chữ thông thường mà Android hỗ trợ............................................................................................................ 213 Hình phụ lục 162 Hình minh họa thư mục chứa tập tin font chữ (.ttf) trong một project Android ............................................................................................ 214 Hình phụ lục 163 Hình minh họa hộp thoại có nút nhấn ...................................... 217 Hình phụ lục 164 Hình minh họa hộp thoại dạng danh sách chọn ........................ 217 Hình phụ lục 165Hình minh họa hộp thoại dạng danh sách lựa chọn RadioButton ..................................................................................................................... 218 Hình phụ lục 166 Hình minh họa hộp thoại dạng ProgressDialog ........................ 219 Hình phụ lục 167 Hình minh họa ProgressDialog dạng thanh trượt ngang ........... 219 Hình phụ lục 168 Hình minh họa tạo hộp thoại từ một gioa diện ......................... 220 Hình phụ lục 169 Hình minh họa thư mục chứa các lưu trữ Preferences nằm trong hệ thống của điện thoại ................................................................................. 221 Hình phụ lục 170 Hinh minh họa thư mục mặc định lưu trữ tập tin SQLite của một ứng dụng trên hệ thống Android ................................................................... 228 Hình phụ lục 171 Hình minh họa thư mục chứa tập tin debug.keystore (Windows 7) ..................................................................................................................... 236 15
 16. Hình phụ lục 172 Hình minh họa trang web lấy mã đăng ý Google Maps ApiKey từ Google ......................................................................................................... 238 Hình phụ lục 173 Hình minh họa Date widget ..................................................... 241 Hình phụ lục 174 Hình minh họa Time widget .................................................... 241 Hình phụ lục 175 Hình minh họa giao diện dạng Tab trong Android ................... 242 Hình phụ lục 176 Mã XML minh họa cho việc tạo một khung ứng dụng Tab đơn giản .............................................................................................................. 243 Hình phụ lục 177 Hình minh họa cấu trúc của một Tab widget ............................ 243 Hình phụ lục 178 Hình minh họa cho một EndlessList được áp dụng vào eSaleShopping.............................................................................................. 247 Hình phụ lục 179 Sơ đồ liên kết các màn hình của ứng dụng eSaleShopping ...... 253 Hình phụ lục 180 Sơ đồ liên kết các màn hình của ứng dụng eSaleShopping (tiếp) ..................................................................................................................... 254 Hình phụ lục 181 Màn hình chính của ứng dụng eSaleShopping ......................... 254 Hình phụ lục 182 Menu chức năng của màn hình chính ....................................... 256 Hình phụ lục 183 Màn hình chụp và tìm kiếm hàng hóa dựa theo mã vạch .......... 256 Hình phụ lục 184 Các bước tiến hành tải về ứng dụng Barcode Scanner .............. 257 Hình phụ lục 185 Màn hình chụp thông tin của một mã vạch hàng hóa ............... 258 Hình phụ lục 186 Màn hình hiển thị kết quả đọc được từ quá trình chụp mã vạch 258 Hình phụ lục 187 Màn hình gợi ý tìm hàng hóa theo chuỗi .................................. 259 Hình phụ lục 188 Màn hình danh sách hàng hóa ứng với một mã vạch nào đó .... 260 Hình phụ lục 189 Màn hình thêm thông tin c ủa một hàng hóa vào danh sách hàng hóa cần mua ................................................................................................. 261 Hình phụ lục 190 Màn hình danh sách các hàng hóa ưa thích .............................. 261 Hình phụ lục 191 Màn hình thông tin chi tiết của một hàng hóa .......................... 262 Hình phụ lục 192 Màn hình tìm kiếm theo danh mục hàng hóa và loại hàng hóa tương ứng ..................................................................................................... 262 Hình phụ lục 193 Màn hình danh sách hàng hóa .................................................. 263 Hình phụ lục 194 Màn hình tìm kiếm hàng hóa theo chuỗi .................................. 264 16
 17. Hình phụ lục 195 Menu của màn hình tìm kiếm hàng hóa theo chuỗi .................. 264 Hình phụ lục 196 Màn hình trợ giúp người dùng tìm kiếm hiệu quả hơn ............. 265 Hình phụ lục 197 Màn hình tìm theo danh sách hệ thống các siêu thị .................. 266 Hình phụ lục 198 Màn hình danh sách siêu thị con của hệ thống siêu thị ............. 266 Hình phụ lục 199 Các chức năng khi chọn vào một siêu thị trong một hệ thống siêu thị ................................................................................................................. 267 Hình phụ lục 200 Màn hình thông tin chi tiết của một siêu thị ............................. 268 Hình phụ lục 201 Màn hình thông tin bản đồ đường đi đến siêu thị ..................... 269 Hình phụ lục 202 Menu của ứng dụng bản đồ đường đi đến siêu thị .................... 269 Hình phụ lục 203 Màn hình tìm kiếm theo danh mục hàng hóa và loại hàng hóa tương ứng ..................................................................................................... 270 Hình phụ lục 204 Màn hình danh sách các mặt hàng ưa thích .............................. 271 Hình phụ lục 205 Màn hình danh sách hàng hóa cần mua .................................... 271 Hình phụ lục 206 Menu của màn hình danh sách hàng cần mua .......................... 272 Hình phụ lục 207 Màn hình thêm hàng hóa cần mua ........................................... 272 Hình phụ lục 208 Màn hình xóa hàng cần mua .................................................... 273 Hình phụ lục 209 Hộp thoại hỏi người dùng có thực sự muốn xóa một mặt hàng nào đó hay không ................................................................................................ 273 Hình phụ lục 210 Màn hình gửi tin nhắn hàng cần mua ....................................... 274 Hình phụ lục 211 Màn hình sử dụng bộ gõ Tiếng Việt IME trên Android 1.5 và 2.1 ..................................................................................................................... 276 Hình phụ lục 212 Nội dung của một gói mã nguồn ZXing ................................... 277 Hình phụ lục 213 Mã nguồn ZXing dành cho HĐH Android ............................... 277 Hình phụ lục 214 Ứng dụng vẽ đường đi trên bản đồ Google Map trong eSaleShopping.............................................................................................. 281 Hình phụ lục 215 Hình minh họa và bug lỗi cũa EndlessAdapter ......................... 283 Hình phụ lục 216 Hình minh họa của ứng dụng Magnatune ................................ 284 Hình phụ lục 217 Các lớp tạo hiệu ứng chuyển động được dùng lại trong ứng dụng eSaleShopping.............................................................................................. 285 17
 18. Hình phụ lục 218 Ứng dụng Panel tạo khung chỉ đường đi trên bản đồ trong eSaleShopping.............................................................................................. 286 Hình phụ lục 219 Ứng dụng Switcher tạo lựa chọn hình thức bán hàng trong eSaleShopping.............................................................................................. 286 18
 19. Phụ lục A Cuộc thăm dò hệ điều hành Android khuấy động thị trường smart phone Tác giả Paul Carton và Jean Crumrine Ngày 04 tháng 01 năm 2010 Hệ điều hành Android của Google ra đời cách đây hơn một năm và nó được mong đợi là hệ điều hành có thể thay đổi được thị trường smart phone trên toàn thế giới. Theo đợt thăm dò 4068 khách hàng từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 12 của ChangeWave với chủ đề hệ điều hành Android ảnh hưởng đến thị trường smart phone, thì trong thời điểm đó có 4% nói là họ đang dùng hệ điều hành Android có nghĩa là tăng 3% so với đợt thăm dò của ChangeWave trong tháng 9. Nhưng quan trọng hơn, 21% trong những người nói dự định mua smart phone dùng hệ điều hành Android trong vòng 90 ngày tới. Hệ Điều Hành Android Của Google Phần trăm người dự định mua smartphone dùng hệ điều hành Android trong vòng 90 ngày tới 25% 21% 20% 15% Phần trăm người dự định 10% mua smartphone dùng hệ 6% 5% điều hành Android trong 4% 4% 3% v òng 90 ngày tới 2% 2% 1% 0% Hình phụ lục 1 Hệ Điều Hành Android Của Google - Phần trăm người dự định mua smart phone dùng hệ điều hành Android trong vòng 90 ngày tới (theo ChangeWave) Trong đợt thăm dò trước đó tức là tháng 09/2009, chỉ có 6% số người được hỏi trả lời là sẽ mua smatphone dùng hệ điều hành Android trong vòng 90 ngày tới 19
 20. nhưng trong thời điểm tháng 12/2009 thì con s ố đó đã tiến lên 21% giành vị trí thứ 2 sau hệ điều hành iPhone OS X chiếm 28% mặc dù đã giảm 4% so với đợt thăm dò trước đó. 35% 32% 30% 28% 25% 21% 20% 18% 17% Đợt thăm dò (09/2009) 15% Đợt thăm dò (12/2009) 9% 10% 6% 6% 6% 5% 3% 0% iPhone OS X Google BlackBerry Windows Palm Android RIM OS Mobile OS/Web OS Hình phụ lục 2 Ứng Tỉ lệ số người dùng dự định mua smart phone dùng hệ điều hành giữa đợt thăm dò 09/2009 và 12/2009 (theo ChangeWave) Trái lại với sự tăng vọt của Google Android, RIM OS chỉ tăng nhẹ 1%, còn Windows Mobile và Palm OS/Web OS giảm 3% từ đợt thăm dò tháng 9/2009. Những con số rút ra từ những đợt thăm dò ấy có ảnh hưởng lớn đối với các nhà sản xuất smart phone. Nhưng đáng ghi nhận là sự tăng tưởng này diễn ra ngay tại thời điểm mà nghành công nghiệp sản xuất smart phone nhìn chung lớn mạnh. Hơn nữa, 42% trong số người tham gia đợt thăm dò nói là họ đang dùng smart phone, tăng 3% so với đợt thăm dò tháng 09/2009. Thêm vào đó, 12,8% người trong đợt thăm dò nói là họ dự định mua smart phone trong vòng 90 ngày tới, đây là con số lớn nhất từ trước tới nay trong các đợt thăm dò ý kiến người dùng của ChangeWave. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2