intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Hương Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
85
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung tìm hiểu quy trình bán hàng-thu tiền trong sự kết hợp với các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Hương Thủy. Dựa trên những vấn đề còn tồn tại đã tìm ra, tôi đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chu trình bán hàng-thu tiền tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Hương Thủy

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> họ<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> TÌM HIỂU HỆ THỐNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH<br /> <br /> CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> BÁN HÀNG – THU TIỀN CÔNG TY<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Trần Lê Kỳ Nam<br /> Niên khóa 2009-2013<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> họ<br /> <br /> TÌM HIỂU HỆ THỐNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH<br /> <br /> CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> BÁN HÀNG – THU TIỀN CÔNG TY<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Ths. Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Lớp K43B Kế toán – Kiểm toán<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> SVTH: Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sự thành công của bài luận văn này là sự đóng góp rất lớn của các<br /> <br /> uế<br /> <br /> Thầy cô giáo, các quý cơ quan và với sự cố gắng nỗ lực của bản thân.<br /> Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Nguyễn Ngọc Thủy –<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Giảng viên khoa Kế toán Tài chính, trường Đại học Kinh tế Huế - đã định<br /> hướng cho em những công việc cụ thể, đã chỉ bảo cho em cách nghiên cứu<br /> thực tế và giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành bài khóa<br /> luận.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo<br /> trong Khoa Kế toán Tài chính nói riêng và các thầy cô giáo trong trường nói<br /> <br /> cK<br /> <br /> chung đã trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong 4 năm qua để giúp em<br /> vững vàng đi trên con đường mà em đã chọn và những kiến thức đó đã giúp<br /> <br /> họ<br /> <br /> em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> Em xin trân trọng cảm ơn các anh chị ở Công ty Cổ phần Hương Thủy,<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> mà đặc biệt là chú Lê Văn Xê – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hương Thủy,<br /> các anh chị ở phòng Kế Toán, phòng Kinh doanh, các bộ phận bán hàng,…<br /> đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em được tiếp cận với các văn bản, công<br /> <br /> ng<br /> <br /> việc, đã nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ em, sự thành công của bài luận văn này có<br /> Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> sự đóng góp rất to lớn của các anh chị.<br /> <br /> SVTH: Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Sinh viên<br /> Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ...............................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 1<br /> 2.1 Mục tiêu chung .................................................................................................. 1<br /> 2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 1<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu:........................................................................................ 2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu............................................................................................ 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 2<br /> 5. Cấu trúc của đề tài ............................................................................................... 3<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................4<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> QUY TRÌNH BÁN HÀNG-THU TIỀN..........................................................................4<br /> 1.1 Khái niệm và mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ .......................................... 4<br /> 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................... 4<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ ......................................................................... 5<br /> 1.2 Sự cần thiết và nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ....................................... 6<br /> 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................... 7<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................. 8<br /> 1.3.1 Môi trường kiểm soát ...................................................................................... 8<br /> 1.3.2 Hệ thống kế toán ........................................................................................... 11<br /> 1.3.3 Các thủ tục kiểm soát .................................................................................... 13<br /> 1.3.4 Bộ phận kiểm toán nội bộ .............................................................................. 14<br /> <br /> SVTH: Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ .................................... 15<br /> 1.5 Khái quát về chu trình bán hàng - thu tiền ......................................................... 16<br /> 1.5.1 Nguyên tắc ghi nhận và đo lường doanh thu ................................................... 16<br /> 1.5.2 Các phương thức bán hàng ............................................................................ 17<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.5.3 Phương thức thanh toán ................................................................................. 19<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.6 Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền trong doanh nghiệp..................... 19<br /> 1.6.1 Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền .................................. 19<br /> 1.6.2 Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền trong doanh nghiệp ... 20<br /> 1.6.3 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền ........ 24<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN<br /> <br /> in<br /> <br /> HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY .............................27<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Hương Thủy ....................................... 27<br /> 2.1.1 Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển ....................................................... 27<br /> 2.1.2 Chức năng, lĩnh vực hoạt động ...................................................................... 30<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý ................................................................................ 30<br /> 2.1.4 Tình hình lao động của Công ty qua 2 năm (2011 – 2012)............................... 33<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2009 – 2011)............. 35<br /> <br /> 2.1.6 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm (2011-2012)Error! Bookm<br /> 2.1.7 Tổ chức công tác kế toán ............................................................................. 377<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2 Thực trạng HTKSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Hương<br /> Thủy ..................................................................................................................... 44<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2 Hệ thống kế toán ........................................................................................... 47<br /> 2.2.3 Các thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Hương<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Thủy ..................................................................................................................... 50<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG-THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG<br /> THỦY ............................................................................................................................71<br /> <br /> SVTH: Trần Lê Kỳ Nam<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2