intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Vietinbank

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
53
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Vietinbank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Vietinbank

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> ------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐO<br /> LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trương Văn Vận<br /> Lớp: K45B TC-NH<br /> Niên khóa: 2011-2015<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Phan Khoa Cương<br /> <br /> Huế, 05/2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để có thể thực hiện tốt và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận<br /> được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía gồm có các thầy cô<br /> giáo trong khoa Tài chính-Ngân hàng, giáo viên hướng dẫn và đơn vị mà em thực<br /> tập.<br /> Em xin chân thành cám ơn tới các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế nói<br /> chung và khoa Tài chính-Ngân hàng nói riêng đã trang bị kiến thức và giúp đỡ cho<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> em trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo Tiến<br /> sĩ Phan Khoa Cương, thầy đã hướng dẫn rất tận tình và hỗ trợ em rất nhiều trong<br /> quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài khóa luận này.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Ngoài ra, em cũng xin chân thành cám ơn Ban giám đốc ngân hàng TMCP<br /> Công Thương-Chi nhánh Huế và các anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệp<br /> đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em để có thể hoàn<br /> thành tốt công việc trong suốt thời gian thực tập cũng như hoàn thành đề tài này.<br /> Với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế cũng như giới hạn về thời gian và<br /> nguồn lực nên khóa luận sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em hy vọng sẽ nhận được<br /> <br /> Đ<br /> <br /> những lời nhận xét, góp ý chân thành của các thầy cô và bạn đọc để đề tài nghiên<br /> cứu của em được phát triển rộng hơn và hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> Sinh viên<br /> Trương Văn Vận<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................2<br /> 5. Kết cấu đề tài .......................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................4<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC MÔ HÌNH<br /> ĐO LƢỜNG RỦI RO LÃI SUẤT ............................................................................4<br /> 1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .....................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm ........................................................................................4<br /> 1.1.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng và kinh tếxã hội ....................................................................................................................4<br /> 1.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng ......................................................5<br /> 1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến lãi suất .....................................................5<br /> 1.2.1.1. Khái niệm lãi suất ................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.2. Phân loại lãi suất ..................................................................................6<br /> 1.2.1.2.1. Căn cứ vào nguồn sử dụng ............................................................7<br /> 1.2.1.2.2. Căn cứ theo giá trị thực .................................................................7<br /> 1.2.1.2.3. Căn cứ theo phương pháp tính lãi..................................................7<br /> 1.2.1.2.4. Căn cứ theo đồng tiền ....................................................................7<br /> 1.2.1.2.5. Căn cứ theo độ dài thời gian ..........................................................8<br /> 1.2.2. Rủi ro lãi suất .............................................................................................8<br /> 1.2.2.1. Khái niệm .............................................................................................8<br /> 1.2.2.2. Các loại rủi ro lãi suất ..........................................................................9<br /> 1.2.2.2.1. Rủi ro kì hạn bất cân xứng.............................................................9<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.2.2.2.2. Rủi ro quyền chọn đi kèm ...........................................................10<br /> 1.2.2.2.3. Rủi ro cơ bản ...............................................................................10<br /> 1.2.2.2.4. Rủi ro đường cong lãi suất thay đổi ............................................11<br /> 1.2.2.3. Nguyên nhân rủi ro lãi suất ................................................................11<br /> 1.2.2.3.1. Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn vốn và tài sản ...............11<br /> 1.2.2.3.2. Sự thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến của ngân hàng .12<br /> 1.2.2.3.3. Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng............12<br /> 1.2.2.4. Tác động của rủi ro lãi suất ................................................................13<br /> 1.2.2.5. Quản trị rủi ro lãi suất ........................................................................13<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3. Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất ..............................................................14<br /> 1.3.1. Mô hình tái định giá .................................................................................14<br /> 1.3.1.1. Nội dung mô hình ..............................................................................14<br /> 1.3.1.2. Các khái niệm liên quan .....................................................................14<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.1.2.1. Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất ......................................................14<br /> 1.3.1.2.2. Tài sản nhạy cảm lãi suất.............................................................15<br /> 1.3.1.2.3. Khe hở nhạy cảm lãi suất ...........................................................15<br /> 1.3.1.3. Phân tích sự thay đổi của lãi suất đến thu nhập và chênh lệch lãi<br /> suất cơ bản của ngân hàng ..............................................................................16<br /> 1.3.1.4. Hạn chế của mô hình..........................................................................17<br /> 1.3.2. Mô hình thời lượng...................................................................................18<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.2.1. Khái niệm ...........................................................................................18<br /> 1.3.2.2. Công thức ...........................................................................................18<br /> 1.3.2.3. Hạn chế của mô hình..........................................................................20<br /> 1.3.3. Mô hình kì hạn đến hạn ............................................................................20<br /> CHƢƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI<br /> RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ......22<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ..............................22<br /> 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển ............................................................22<br /> 2.1.1.1. Qúa trình hình thành ..........................................................................22<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................23<br /> 2.1.2. Mục tiêu và phương châm hoạt động .......................................................24<br /> 2.1.3. Những thành tựu tiêu biểu đã đạt được ....................................................24<br /> 2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2014................25<br /> 2.2. Thực trạng lãi suất tại Việt Nam giai đoạn 2011-2014 ..................................29<br /> 2.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Việt Nam................................................................................................................33<br /> 2.3.1. Chính sách quản trị ...................................................................................33<br /> 2.3.2. Mô hình tổ chức quản trị ..........................................................................34<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.4. Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng<br /> TMCP Công thương Việt Nam ..............................................................................35<br /> 2.4.1. Phân tích cơ cấu tài sản có của ngân hàng ...............................................35<br /> 2.4.2. Phân tích cơ cấu tài sản nợ của ngân hàng ...............................................39<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.4.3. Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất ......................42<br /> 2.4.3.1. Phân loại tài sản có và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất ..........................42<br /> 2.4.3.2. Khe hở nhạy cảm lãi suất ...................................................................45<br /> 2.4.3.3. Tỉ lệ nhạy cảm lãi suất .......................................................................46<br /> 2.5. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam ...................................................................................................47<br /> 2.5.1. Thành tựu đạt được trong công tác quản trị rủi ro lãi suất .......................47<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.5.2. Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất .........................................48<br /> 2.5.3. Những nguyên nhân chính .......................................................................49<br /> 2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan ...................................................................49<br /> 2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan.......................................................................50<br /> CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC<br /> QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG<br /> THƢƠNG VIỆT NAM ...........................................................................................52<br /> 3.1. Định hướng hoạt động và yêu cầu đặt ra trong công tác quản trị rủi ro lãi<br /> suất đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ........................................52<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản