Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm khai phá dữ liệu RapidMiner trong quản lý khách hàng vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện A Lưới

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
60
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm khai phá dữ liệu RapidMiner trong quản lý khách hàng vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện A Lưới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Ứng dụng phần mềm khai phá dữ liệu RapidMiner trong quản lý khách hàng vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện A Lưới" nhằm giúp ngân hàng quản lý thông tin khách hàng, tìm hiểu được khả năng vay vốn của khách hàng sẽ phụ thuộc vào những thông tin nào và phân cụm được khách hàng để từ đó ngân hàng có các quyết định cho mỗi cụm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm khai phá dữ liệu RapidMiner trong quản lý khách hàng vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện A Lưới

GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KHAI PHÁ DỮ LIỆU RAPIDMINER<br /> TRONG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> <br /> Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHI NHÁNH HUYỆN A LƯỚI<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> họ<br /> <br /> ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KHAI PHÁ DỮ LIỆU RAPIDMINER<br /> TRONG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHI NHÁNH HUYỆN A LƯỚI<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> ThS. Dương Thị Hải Phương<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lớp: K44 Tin học kinh tế<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> 2<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trường<br /> Đại học Kinh Tế Huế nói chung và các thầy, cô giáo của khoa Hệ<br /> thống thông tin kinh tế nói riêng đã giảng dạy và truyền đạt những<br /> kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt 4 năm học tập tại<br /> trường.<br /> Để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin cảm ơn<br /> chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Dương<br /> Thị Hải Phương đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá<br /> trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn chi nhánh huyện A Lưới tôi đã tạo điều kiện cho<br /> tôi học hỏi và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế trong thời<br /> gian thực tập tại ngân hàng.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các cô, chú ở phòng tín dụng tại<br /> Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện<br /> A Lưới đã hướng dẫn và cung cấp nhiều thông tin, kiến thức cho<br /> tôi trong suốt thời gian qua để giúp tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> 3<br /> <br /> ng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Tr<br /> Đ<br /> ại<br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> uế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .......................................................................v<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................... vii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> 5. Cấu trúc khóa luận......................................................................................................3<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHÁM PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU ...... 4<br /> Khám phá tri thức .............................................................................................4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của khám phá tri thức ..........................................4<br /> Khái niệm ............................................................................................4<br /> <br /> 1.1.1.2.<br /> <br /> Sự cần thiết của khám phá tri thức ......................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2. Tiến trình khám phá tri thức ..........................................................................5<br /> Khai phá dữ liệu................................................................................................6<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ......................................................................................................6<br /> 1.2.2. Quá trình khai phá dữ liệu .............................................................................7<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.3. Nhiệm vụ của khai phá dữ liệu......................................................................9<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.4. Hướng tiếp cận và các kỹ thuật chính trong khai phá dữ liệu ........................9<br /> 1.2.4.1. Các dạng dữ liệu có thể khai phá ............................................................9<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.4.2. Các kỹ thuật KPDL ...............................................................................10<br /> 1.2.4.2.1 Phương pháp phân lớp .....................................................................10<br /> 1.2.4.2.2. Phương pháp hồi quy ......................................................................11<br /> 1.2.4.2.3. Phương pháp phân nhóm và phân đoạn ..........................................11<br /> 1.2.4.2.4 Phát hiện luật kết hợp.......................................................................11<br /> 1.2.4.2.5. Phương pháp quy nạp/ suy diễn......................................................12<br /> 1.2.4.2.6. Các phương pháp dựa trên mẫu ......................................................12<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Võ Thị Dạ Tiên<br /> <br /> i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản