KĨ THUẬT - CẮT KHÂU , THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
168
lượt xem
20
download

KĨ THUẬT - CẮT KHÂU , THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết tự chọn một sản phẩm để cắt khâu , thêu.như khăn tay , túi rút dây, áo búp bê…. -Rèn luyện kĩ năng cắt khâu nhanh , thêu đều mũi thêu, đẹp và sáng tạo . -Hs biết vận dụng các mũi thêu để trang trí túi xách ,khăn tay , áo quần hoặc tự phục vụ mình khi áo quần bị sứt chỉ giúp đỡ mẹ một phần nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - CẮT KHÂU , THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

  1. KĨ THU T (TI T 28 ) C T KHÂU , THÊU S N PH M T CH N ( TI T 2 ) I- M c tiêu: -Bi t t ch n m t s n ph m c t khâu , thêu.như khăn tay , túi rút dây, áo búp bê…. -Rèn luy n kĩ năng c t khâu nhanh , thêu u mũi thêu, p và sáng t o . -Hs bi t v n d ng các mũi thêu trang trí túi xách ,khăn tay , áo qu n ho c t ph c v mình khi áo qu n b s t ch giúp m m t ph n nào. II- dùng h c t p: -Các m u thêu : Túi rút dây, khăn tay, áo búp bê.
  2. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: - 1 hs nh c l i các mũi khâu , thêu ã - hs tr l i câu h i. h c. -1-Nêu qui trình khâu t mau.? -1-nêu qui trình thêu móc xích? -Nh n xét và y/c t trư ng ki m tra d ng -Hs l ng nghe. c h c t p, báo cáo . 2- Bài m i : * Ho t ng 1: Hs t ch n s n ph m và th c hành làm s n ph m t ch n. -GV nêu:Trong gi h c trư c , các em ã ôn l i cách th c hi n các mũi thêu ã h c, sau ây , m i em s t ch n và ti n -Hs quan sát m u ,nh n xét s n ph m hành c t khâu , thêu m t s n ph m mình v các mũi thêu. ã ch n. -Hs l ng nghe. +Nêu y/c th c hành và hư ng d n l a
  3. ch n s n ph m. -Nhóm th c hành. +C t khâu , thêu khăn tay. -Nhóm trưng bày s n ph m. +C t khâu thêu túi rút dây. -L p nh n xét và ánh giá theo tiêu chu n. +C t khâu ,thêu g i ôm…. -Gv cho hs quan sát m u: chi c khăn tay, túi rút dây, g i ôm…. + Gv ch t l i : S n ph m t ch n ư c th c hi n b ng cách v n d ng nh ng kĩ thu t c t ,khâu ,thêu ã h c chương I. * Ho t ng 2: -Hs th c hành theo nhóm 6.( m i hs hoàn thành 1 s n ph m t ch n). -Trình bày s n ph m theo nhóm . -GV nh n xét , ánh giá theo tiêu chu n. 3- Nh n xét ti t h c – giáo d c tư tư ng và liên h th c t .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản