KĨ THUẬT - KHÂU ĐỘT MAU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
139
lượt xem
13
download

KĨ THUẬT - KHÂU ĐỘT MAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Hoạt động 3: Hs thực hành khâu đột mau. -Y/c hs nhắc lại nội dung phần ghi nhớ và thực hiện thao tác khâu 3 -4 mũi khâu đột mau. -gv nhận xét và hệ thống lại các bước khâu đột mau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - KHÂU ĐỘT MAU

  1. KĨ THU T KHÂU T MAU (TI T 2 ) TG Giáo H c sinh viên * Ho t ng 3: Hs th c hành khâu t - 2 hs nh c l i ph n ghi nh . mau. -1 hs lên th c hi n thao tác -Y/c hs nh c l i n i t 3 – 4 mũi khâu t mau. dung ph n ghi nh và th c hi n thao tác khâu 3 -Hs l ng nghe. -4 mũi khâu t mau. -gv nh n xét và h th ng l i các bư c khâu t mau. +Bư c 1: v ch d u - ôi b n ki m tra dùng
  2. ư ng khâu. h c t p , báo cáo l i cho gv bi t. +Bư c 2; Khâu các -Hs th c hành cá nhân. mũi khâu theo ư ng v ch d u .-Gv nh c l i m t s i m c n lưu ý khi khâu t mau hs th c hi n úng y/c kĩ -Hs trình bày s n ph m theo thu t. nhóm. -Gv ki m tra s -L p l ng nghe các tiêu chu n b th c hành c a chu n ánh giá s n ph m. hs và nêu y/c th i gian th c hành. -Hs th c hành khâu t mau. -Gv quan sát , ch d n ho c u n n n cho -Các nhóm t ánh giá và nh ng hs th c hành chưa nh n xét. úng. *Ho t ng 4: ánh giá k t qu th c hành c a hs : -Gv t ch c cho hs
  3. trưng bày s n ph m th c hành . --Gv nêu các tiêu chu n ánh giá t ánh giá s n ph m. +Khâu ư c cacd mũi khâu t mau theo ư ng v ch d u . + Các múi khâu tương i b ng nhau và khít nhau. + ư ng khâu th ng theo ư ng v ch d u và không b dúm. + Hoàn thành s n ph m úng th i gian qui nh. -Y/c hs d a vào các tiêu chí trên t ánh giá s n ph m th c hành . -Gv nh n xét , ánh
  4. giá k t qu h c t p c a hs. IV- Nh n xét và d n dò: -Gv nh n xét s chu n b , tinh th n thái h c t p và k t qu th c hành c a hs. -Hư ng d n hs c trư c bài m i và chu n b v t li u , d ng c theo sgk h c bài : “Khâu vi n ư ng g pmép v i b ng mũi khâu t“
Đồng bộ tài khoản