intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 4

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

316
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh thuộc phạm vi chương 4 bao gồm các nội dung : Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. * Yêu cầu chung : Mọi học sinh phải tính được các giới hạn đơn giản, chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại 1 điểm.Vận dụng được các định về giới hạn và liên tục. * Yêu cầu đối với các HS khá, giỏi : Làm được bài toán có chứa tham số sưu tầm từ internet...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 4

  1. THPT Hương Vinh Tiết : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 4 ***** Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh thuộc phạm vi chương 4 bao gồm các nội dung : Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. * Yêu cầu chung : Mọi học sinh phải tính được các giới hạn đơn giản, chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại 1 điểm.Vận dụng được các định về giới hạn và liên tục. * Yêu cầu đối với các HS khá, giỏi : Làm được bài toán có chứa tham số. ĐỀ RA : A) PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) : * Câu 1 : (4điểm) Tính các giới hạn sau : n 4 + 2n + 2 x3 − 8 a) lim b) lim 3 n − n 3 c) lim n2 +1 x →2 x−2 d) xlim ( x + x + 1) 2 →−∞  x2 −1  ( x < 1) * Câu 2 : Xác định tham số m để hàm số f (x) =  x − 1 liên tục trên IR . mx 2 + m + 1 ( x ≥ 1)  B) PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm) ( −1) n Câu1: Dãy số (un) với u n = có giới hạn bằng : 3n + 1 A) 1 B) 0 C) -1 D) + ∞ 1 1 1 1 Câu 2: Tổng vô hạn : 1 + + 2 + 3 + ... + n + ... có giá trị bằng : 3 3 3 3 2 3 4 A) B) 1 C) D) 3 2 3 x 6 − 3x Câu 3: lim bằng : x → +∞ 2x 2 + 1 1 A) 0 B) 1 C) D) + ∞ 2 2x + 1 lim Câu 4: x →1 bằng : + 1− x A) 2 B) -2 C) − ∞ D) + ∞ Câu 5: xlim ( x + 1 − x) 2 → +∞ A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2x + x + 1 2 Câu 6: lim bằng : x →−∞ x +1 A) − ∞ B) + ∞ C) 2 D) -2 x +1 −1 Câu 7: lim bằng : x →0 x 1 1 A) − B) C) 1 D) + ∞ 2 2
  2. THPT Hương Vinh Câu 8: Số nghiệm thực của phương trình : x3-3x +1 = 0 là : A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 ------------Hết----------- ĐÁP ÁN : A) PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1 (4 điểm) Công việc thực hiện được Điểm cho 2 2 2 2 0,5 n 4 (1 + + 4) n2 1 + 3 + 4 1a) n + 2n + 2 4 n 3 n n n lim = lim = lim n +1 2 n +1 2 n +1 2 2 2 1+ 3 + 4 n n = lim =1 0.5 1 1+ 2 n 1 0.5 1b) lim 3 n − n 3 = lim 3 n 3 ( 2 − 1) n 1 = lim n3 2 − 1 = − ∞ 0.5 n x3 − 8 ( x − 2)( x 2 + 2 x + 4) 0.5 1c) lim = lim x →2 x − 2 x→ 2 x−2 0.5 = lim( x + 2 x + 4) = 12 2 x →2 ( x + x 2 + 1)( x = x 2 + 1) 0.5 1d) xlim ( x + x + 1) = xlim 2 →−∞ →−∞ ( x − x 2 + 1) x2 − x2 −1 −1 0.5 = xlim = lim =0 →−∞ x →−∞ ( x − x + 1) 2 x − x +1 2 Câu 2 (2điểm) x2 −1 0.5 Với x1 : hàm số y = mx2+m+1 liên tục 0.25 x2 −1 0.5 Tại x=1 : hàm số liên tục tại x = 1 khi và chỉ khi lim = lim (mx 2 + m + 1) = f (1) x →1+ x − 1 x →1− Hay : 2=2m+1=2m+1 hay m= 0,5 0.5 kết luận : m= 0,5 0.25 B) PHẦN TRẮC NGHIỆM : 1B, 2C, 3D, 4C, 5A, 6A, 7B, 8D.. Nguồn Maths.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2