intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm ứng dụng nghiên cứu một số đặc điểm của não bộ trong việc giảng dạy tiếng Anh kinh doanh

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những kiến thức cơ bản về hoạt động của não bộ có thể hỗ trợ tích cực cho giảng viên nói chung và giảng viên dạy ngoại ngữ nói riêng trong việc tổ chức lớp học, thay đổi phương pháp tiếp cận sinh viên nhằm tạo ra một môi trường học ngoại ngữ vui vẻ, hiệu quả. Thông qua những kiến thức cơ bản về 4 đặc điểm nổi trội của não bộ: đặc điểm hỗ trợ của cả 2 bán cầu não (song não), tính mềm dẻo, đặc điểm trí tuệ cảm xúc, và đặc điểm đa trí tuệ, tác giả bài viết sẽ cung cấp một số gợi ý hoạt động tổ chức trong lớp học tiếng Anh kinh doanh được rút ra từ kinh nghiệm giảng dạy giáo trình Market Leaders. Những hoạt động này được áp dụng cho các lớp học tiếng Anh thương mại ở trình độ tiền trung cấp và trung cấp. Những gợi ý này sẽ góp phần làm cho quá trình giảng dạy ngoại ngữ nói chung, giảng dạy tiếng Anh kinh doanh nói riêng đạt hiệu quả cao hơn khi vận dụng được bốn đặc điểm nổi trội này của não bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm ứng dụng nghiên cứu một số đặc điểm của não bộ trong việc giảng dạy tiếng Anh kinh doanh

v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG<br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM<br /> CỦA NÃO BỘ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY<br /> TIẾNG ANH KINH DOANH<br /> PHẠM THỊ THANH THÙY*<br /> *<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,  thuyflc@gmail.com<br /> Ngày nhận bài: 08/8/2019; ngày sửa chữa: 20/8/2019; ngày duyệt đăng: 25/8/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Những kiến thức cơ bản về hoạt động của não bộ có thể hỗ trợ tích cực cho giảng viên nói chung<br /> và giảng viên dạy ngoại ngữ nói riêng trong việc tổ chức lớp học, thay đổi phương pháp tiếp cận<br /> sinh viên nhằm tạo ra một môi trường học ngoại ngữ vui vẻ, hiệu quả. Thông qua những kiến thức<br /> cơ bản về 4 đặc điểm nổi trội của não bộ: đặc điểm hỗ trợ của cả 2 bán cầu não (song não), tính<br /> mềm dẻo, đặc điểm trí tuệ cảm xúc, và đặc điểm đa trí tuệ, tác giả bài viết sẽ cung cấp một số gợi<br /> ý hoạt động tổ chức trong lớp học tiếng Anh kinh doanh được rút ra từ kinh nghiệm giảng dạy<br /> giáo trình Market Leaders. Những hoạt động này được áp dụng cho các lớp học tiếng Anh thương<br /> mại ở trình độ tiền trung cấp và trung cấp. Những gợi ý này sẽ góp phần làm cho quá trình giảng<br /> dạy ngoại ngữ nói chung, giảng dạy tiếng Anh kinh doanh nói riêng đạt hiệu quả cao hơn khi vận<br /> dụng được bốn đặc điểm nổi trội này của não bộ.<br /> Từ khóa: thuyết song não, tính mềm dẻo của não bộ, trí tuệ cảm xúc, thuyết đa trí tuệ, tiếng Anh<br /> kinh doanh<br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ việc học ngoại ngữ như các thiết bị di động, máy<br /> tính để tự học và tự đánh giá quá trình học. Trong<br /> Khi vai trò của tiếng Anh trong giao tiếp quốc quá trình đi tìm kiếm các hình thức giảng dạy hiệu<br /> tế và trong công việc ngày càng trở nên quan quả, nhiều phương pháp mới đã được áp dụng, tuy<br /> trọng, yêu cầu về cải cách giảng dạy tiếng Anh nhiên nhiều khi áp dụng phương pháp mới, giảng<br /> trong các cơ sở đào tạo, đặc biệt là tại các trường viên chỉ tập trung vào kết quả hiểu biết của sinh<br /> cao đẳng và đại học trong nước hơn lúc nào hết viên trên lớp và quên đi việc tạo động lực cho sinh<br /> trở thành bài toán khó giải của các nhà giáo dục, viên trong quá trình học ngôn ngữ, hay đơn thuần<br /> các giảng viên ngoại ngữ. Các hình thức như kết nhiều khi giảng viên tổ chức các hoạt động trên<br /> hợp giữa công nghệ máy tính trong giảng dạy tiếng lớp mà không hiểu lợi ích của chúng, và chưa xuất<br /> Anh đã đạt được kết quả nổi bật. Sinh viên tại các phát từ quan điểm sinh học của bộ não con người.<br /> trường đại học đã sử dụng đa phương tiện trong Do đó, hiệu quả của quá trình học ngoại ngữ chưa<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 80 Số 21 (9/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> cao. Chính vì vậy, giảng viên ngoại ngữ nên có Dựa vào phân tích lý thuyết cơ bản của khoa<br /> kiến thức cơ bản về cấu tạo chức năng của bộ não học bộ não, định luật và đặc điểm của hoạt động<br /> để ứng dụng trong giảng dạy nhằm nâng hiệu quả não bộ, bài viết này sẽ cung cấp một số phân tích<br /> của quá trình dạy và học ngoại ngữ. về việc ứng dụng khoa học nhận thức não bộ trong<br /> việc giảng dạy tiếng Anh kinh doanh cho sinh viên<br /> Bộ não con người luôn là “mảnh đất màu mỡ” thông qua việc cung cấp một số gợi ý các hoạt<br /> mà các nhà khoa học không ngừng muốn khám động hỗ trợ việc dạy tiếng Anh kinh doanh giúp<br /> phá. Với sự phát triển của khoa học công nghệ cho quá trình học tiếng Anh trở nên phần nào hiệu<br /> trong các lĩnh vực khác nhau, nghiên cứu về khả quả hơn. Những đề xuất trong bài viết được xuất<br /> năng nhận thức của não đã trở thành một thách phát từ kinh nghiệm giảng dạy giáo trình “Market<br /> thức quan trọng khiến các nhà nghiên cứu trong Leader” cho sinh viên không chuyên ngữ.<br /> thế kỷ 21 phải đau đầu. Chúng ta đều biết rằng<br /> 2. CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN TỚI<br /> bất kỳ hoạt động học tập nào của chúng ta cũng<br /> BỘ NÃO<br /> được thực hiện thông qua nhận thức của bộ não.<br /> Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kiến 2.1. Lý thuyết về song não<br /> thức của con người về não cũng đã chuyển từ giai<br /> đoạn phỏng đoán ban đầu sang giai đoạn nghiên Não của chúng ta là một trong những cấu trúc<br /> cứu rất tinh vi hiện nay và với công nghệ hình ảnh tuyệt vời nhất của cơ thể chúng ta. Tuy đã có nhiều<br /> não tiên tiến, con người có thể hiểu cơ chế hoạt nghiên cứu về não bộ nhưng vẫn còn có rất nhiều<br /> động của não và hệ thần kinh bên trong của nó. điều để khám phá về nó. Dựa trên nhận thức về<br /> Gần đây nhiều nhà khoa học lại nghiên cứu về mối cấu trúc não bộ, Bezrukih (2010) cho rằng tư duy<br /> của con người có thể được chia thành 4 loại: tư<br /> quan hệ giữa thần kinh nhận thức với não bộ. Họ<br /> duy phân tích, tư duy tổ chức, tư duy giao tiếp và<br /> cũng tiến hành kết hợp nghiên cứu về nhận thức<br /> tư duy tưởng tượng. Bốn loại tư duy trong não có<br /> não trong lĩnh vực giảng dạy, đặc biệt phương thức<br /> được là nhờ vào não trái, hệ thống limbic trái (bộ<br /> giảng dạy kết hợp khả năng nhận thức não với việc<br /> não cảm xúc trái), não phải và hệ thống libmic phải<br /> học ngoại ngữ đã được quan tâm một cách sâu sắc.<br /> (bộ não cảm xúc phải). Tư duy phân tích và tư duy<br /> Theo Kepinska (2017) và những đồng sự, việc sử tổ chức được điều khiển bởi bán cầu não trái, trong<br /> dụng các mô hình giảng dạy mới tăng cường kết khi tư duy giao tiếp và tư duy tưởng tượng được<br /> hợp việc sử dụng tất cả các bộ phận của não bộ vào điều khiển bởi bán cầu não phải (Basar, 2006). Sự<br /> việc giảng dạy ngoại ngữ sẽ giúp người học cải khác biệt của cơ chế tư duy của con người có thể<br /> thiện hiệu quả việc học tập và khả năng sử dụng liên quan đến gen di truyền và môi trường phát<br /> ngoại ngữ của người học. triển, và những người khác nhau có thể có cùng<br /> một cơ chế tư duy giống nhau hoặc có xu hướng<br /> Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các nghiên cứu chỉ cân bằng giữa bốn hình thức tư duy này. Theo các<br /> mới dừng lại ở việc giải thích các đặc điểm của nhà nghiên cứu (Bezrukih, 2010; Basar, 2006;<br /> bộ não con người về đặc điểm vật lý, cũng như Robinson, et. al, 2010), nếu đồng thời chúng ta sử<br /> nguyên lý làm việc của bộ nhớ trong não người, dụng cả hai bán cầu não (song não) thì kết quả học<br /> mà ít đề cập trong các nghiên cứu tới mối liên hệ tập sẽ tốt hơn. Vì bộ não là một tổng thể hữu cơ<br /> giữa nhận thức não người với việc dạy tiếng Anh nên việc sử dụng toàn diện bốn hình thức tư duy<br /> nói chung và dạy tiếng Anh kinh tế kinh doanh nói trong cả hai bán cầu não này sẽ tạo nên sự thống<br /> riêng, cũng như việc tìm ra nguyên tắc học tập của nhất trong tư duy của bộ não con người và làm cho<br /> bộ não để giúp quá trình học tiếng Anh diễn ra hiệu cả hai bán cầu não phát triển đồng đều và chúng sẽ<br /> quả hơn. hỗ trợ nhau phát triển tốt hơn.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 81<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> Bảng 1. Tổng hợp cấu trúc và chức năng của những cảm xúc đó. Cảm xúc tích cực được hình<br /> não bộ (theo Basar, 2006) thành khi con người trải qua những kích thích gây<br /> hưng phấn như niềm vui, sự thoải mái, sự thỏa<br /> Bán cần não trái Bán cầu não phải mãn; trong khi cảm xúc tiêu cực được tạo ra khi<br /> Phát triển tư duy phân tích và tư Phát triển tư duy giao tiếp và tư duy các nơ-ron thần kinh phản xạ trước những kích<br /> duy tổ chức: Có óc tổ chức tốt, tưởng tượng: Hành động thường thích tiêu cực như vết thương, nỗi đau, sự sợ hãi.<br /> dẫn dắt bởi mục tiêu. Thường suy bị chi phối, dẫn dắt bởi cảm xúc.<br /> nghĩ chín chắn và ít khi mất tập Thường giữ được bình thản trước khó Những phản ứng tiêu cực hay tích cực sẽ được các<br /> trung. khăn. nơ-ron thần kinh truyền tới não bộ.<br /> Giỏi về ngôn ngữ và suy nghĩ trừu Sử dụng tốt những trải nghiệm với<br /> tượng môi trường bên ngoài Khi xem xét mối quan hệ giữa não bộ với quá<br /> trình cảm thụ ngôn ngữ thứ hai, Parr và Hopkins<br /> Từ những thông tin về cấu trúc và chức năng (2000) cho biết, mức độ tiếp thu ngôn ngữ thứ hai<br /> của não bộ, Bezrukih (2010) đề xuất chia người bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố cảm xúc, đặc<br /> học thành hai nhóm: nhóm (1) những người thiên biệt xúc cảm ảnh hưởng đến việc lưu giữ và thu<br /> về bán cầu não trái và nhóm (2) những người thiên thập thông tin của bộ nhớ.<br /> về bán cầu nào phải. Theo ông, nhóm (1) phù hợp<br /> với những khóa học truyền thống, cấu trúc như 2.3. Lý thuyết về tính mềm dẻo của bộ não<br /> phương pháp báo cáo nghiên cứu, tranh luận, ghi Tính mềm dẻo của não bộ hay còn gọi là tính<br /> chép khi học tập. Trong khi nhóm (2) thích hợp với dẻo dai của não (neuroplasticity) để chỉ khả năng<br /> phương pháp dạy có sử dụng hình ảnh, đồ thị và thay đổi và thích ứng của não khi con người kinh<br /> các hình dễ nhìn thấy được. Bảng 2 dưới đây tổng qua những trải nghiệm. Não bộ được cấu tạo từ<br /> hợp các khả năng của 2 nhóm người này. 86 tỷ nơ-ron, và qua nghiên cứu, nhà tâm lý học<br /> William James đã đưa ra những thông tin khác với<br /> Bảng 2. Khả năng của nhóm người thiên về<br /> những nghiên cứu trước đây từ những năm 1890.<br /> bán cầu trái và nhóm người thiên về bán cầu phải<br /> Trong cuốn Principles of Psychology, ông viết<br /> (theo Bezrukih, 2010) “chất hữu cơ, đặc biệt là các mô thần kinh, dường<br /> như vẫn tồn tại sự linh hoạt và độ mềm dẻo đáng<br /> Người thiên về não trái Người thiên về não phải<br /> kinh ngạc,” và não bộ vẫn tiếp tục thay đổi. Ngày<br /> Khả năng quản lý hành vi, kiểm soát Khả năng lãnh đạo<br /> thực hiện<br /> nay, nhiều nhà nghiên cứu (Fung và Robinson,<br /> Khả năng tư duy, tính toán, lập luận Khả năng tưởng tượng<br /> 2013) cho rằng, não sở hữu một khả năng đáng<br /> kinh ngạc trong việc tái tạo những đường dẫn, liên<br /> Khả năng vận động tinh xảo Khả năng vận động kém tinh xảo<br /> kết mới, thậm chí là tái tạo cả nơ-ron mới. Tính<br /> Khả năng ngôn ngữ Khả năng thụ cảm âm nhạc, âm mềm dẻo luôn tồn tại trong suốt cuộc đời và có<br /> điệu, âm thanh<br /> liên đới đến cả các tế bào khác của não bộ chứ<br /> Khả năng quan sát, đọc Khả năng cảm nhận thẩm mỹ,<br /> hình ảnh không chỉ giới hạn ở nơ-ron. Các tế bào khác có<br /> thể bao gồm các tế bào thần kinh đệm và mạch<br /> 2.2. Học thuyết về trí tuệ xúc cảm của não bộ máu. Những nghiên cứu gần đây cũng cho thấy<br /> ,tính mềm dẻo của thần kinh có ảnh hưởng tích<br /> Theo Buck (1985), cảm xúc của con người cực tới việc tăng cường trí nhớ của não bộ. Fung<br /> thường bị chi phối bởi hành vi của con người theo và Robinson (2013) cũng cho rằng, các tế bào thần<br /> nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, có thể hiểu một kinh có thể được kích thích bởi các điều kiện bên<br /> cách đơn giản là cảm xúc của con người có thể ngoài để có thể tái tạo những phần bị khiếm khuyết<br /> được chia thành các cảm xúc tích cực và các cảm và phát triển trong một số điều kiện nhất định,<br /> xúc tiêu cực thông qua phản ứng của não bộ trước trong khi các tế bào thần kinh tồn tại trong lớp vỏ<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 82 Số 21 (9/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> não có thể liên kết thành một mạng lưới trong bộ minh của mình (hay nói cách khác là phong cách<br /> nhớ để lưu trữ những ký ức mới. học tập), và khiến cho có người học dễ dàng nhưng<br /> có người lại khó khăn khi tiếp thu những thông<br /> Lý thuyết về tính mềm dẻo của thần kinh cũng tin bên ngoài ở một lĩnh vực nào đó thông qua<br /> cho thấy rằng, quá trình học tập liên tục lâu dài có một phương pháp giảng dạy cụ thể nào đó. Người<br /> tác động kích thích tới các tế bào nơ-ron thần kinh giảng viên phải nhận thức được rằng trong một<br /> mạnh hơn và thúc đẩy trí nhớ của con người mạnh lớp học có nhiều sinh viên, việc có nhiều phong<br /> hơn. Điều này cũng cho thấy quá trình học tập nói cách học là điều hiển nhiên để từ đó có phương<br /> chung và học ngoại ngữ nói riêng là một quá trình pháp giảng dạy phù hợp. Do đó, để cân bằng giữa<br /> đòi hỏi liên tục và diễn ra lâu dài. các phong cách học khác nhau và tăng hiệu quả<br /> của quá trình học, người thầy cần giúp học trò của<br /> 2.4. Lý thuyết đa trí tuệ (thuyết trí thông<br /> mình hiểu được vấn đề theo cách tiếp cận riêng<br /> minh đa dạng)<br /> của từng người.<br /> Lý thuyết đa trí tuệ phân biệt trí thông minh<br /> 3. ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU BỘ NÃO<br /> của con người thông qua các phương thức biểu<br /> TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH KINH<br /> đạt cụ thể (chủ yếu là cảm giác), thay vì đánh giá<br /> DOANH<br /> trí thông minh của con người thông qua một khả<br /> năng chung chung nào đó. Theo hai giáo sư tâm lý Học là một quá trình thay đổi hành vi thông<br /> học Howard & Slavin (2009), nếu chúng ta đánh qua trải nghiệm. Người Thầy nói chung và người<br /> đồng đo trí thông minh của con người bằng các giảng viên ngoại ngữ nói riêng cần có những kiến<br /> bài trắc nghiệm IQ thì đây là một cách rất phiến thức cơ bản về cách hoạt động của bộ não để từ đó<br /> diện. Thay vào đó, ông đã đưa ra đề xuất đánh giá thiết kế bài giảng nhằm tận dụng được tối ưu thế<br /> trí thông minh của con người thông qua khả năng mạnh của bộ não trong việc học ngoại ngữ. Giảng<br /> giải quyết vấn đề khó khăn hoặc tạo ra những sản dạy tiếng Anh kinh doanh cho sinh viên hiện nay<br /> phẩm có giá trị nhất định trong một hoàn cảnh cụ gặp khá nhiều khó khăn do từ vựng kinh tế kinh<br /> thể - và ông gọi là đó là lý thuyết đa trí tuệ. Theo doanh nhiều, xa lạ với sinh viên, các hoạt động<br /> lý thuyết đa trí tuệ, mỗi người chúng ta đều có 8 trong sách khá khó đối với những người thiếu thực<br /> loại trí thông minh khác nhau: trí thông minh ngôn tế kinh doanh như sinh viên. Dưới đây là một số<br /> ngữ, toán học lôgic; nhịp điệu âm nhạc; hình ảnh; gợi ý hoạt động ứng dụng nghiên cứu bộ não trong<br /> vận động cơ thể; giao tiếp liên nhân; thiên nhiên việc giảng dạy tiếng Anh kinh doanh xuất phát từ<br /> (nhận thức về tự nhiên); và nội tâm (khả năng suy kinh nghiệm giảng dạy giáo trình Market Leader.<br /> nghĩa và diễn đạt).<br /> 3.1. Ứng dụng thuyết song não trong dạy<br /> Lý thuyết này được áp dụng ở các lĩnh vực khác học tiếng Anh kinh doanh<br /> nhau và ở một cấp độ nhất định. Theo học thuyết<br /> này, mỗi cá nhân hầu như đều sở hữu cả 8 loại Như đã đề cập ở trên, bán cầu não trái của con<br /> thông minh nhưng ở một mức độ khác nhau. Điều người có chức năng hỗ trợ tư duy lôgic, phân tích,<br /> quan trọng là, mức độ thông minh này không phải lý giải, ghi nhớ, sắp xếp, tính toán. Bán cầu não<br /> là “hằng số” trong suốt cuộc đời của mỗi người mà phải gắn liền với khả năng sáng tạo, tưởng tượng,<br /> nó có thể sẽ thay đổi (tăng hay giảm) tùy vào sự trực cảm cao. Thực tế hiện nay, 90% các môn học<br /> trau dồi của mỗi cá nhân. Theo Temur (2007), mỗi tại trường phổ thông đòi hỏi học sinh sử dụng<br /> người học có điểm mạnh và điểm yếu ở một lĩnh bán cầu não trái nhiều. Các công thức toán phức<br /> vực riêng tùy theo trí tuệ của mình. Chính điều này tạp, các hằng số trong toán học, các giờ học môn<br /> đã chi phối tới cách mỗi người biểu đạt trí thông văn, phân tích nhân vật, tác phẩm đã chiếm phần<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 83<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> lớn thời gian học tập của học sinh trên lớp khiến Ở giai đoạn này, giảng viên có thể dạy từ vựng<br /> nhiều khi học sinh có cảm giác đây là những môn thông qua hình ảnh thực (đồ vật, hoặc hình vẽ trên<br /> học chính, chủ yếu và nếu học không giỏi những bảng) để giúp người học nâng cao sức mạnh của<br /> môn học này thì sẽ trở thành học sinh yếu kém. sự hình dung (bán cầu não phải). Lối tư duy này<br /> Bên cạnh đó cách thiết kế bài giảng, phương pháp sẽ giúp tạo kết nối giữa hai bán cầu não, đồng thời<br /> giảng của giảng viên không chỉ môn toán trên gia tăng liên kết nơron trong não, giúp người học<br /> lớp mà hầu hết các môn học khác trong chương ghi nhớ tốt hơn, gắn hình ảnh với vỏ bọc ngôn<br /> trình học chính khóa chỉ tập trung vào việc tính ngữ và lưu giữ nó lâu hơn. Ở trình độ tiền trung<br /> toán, nhớ công thức, học thuộc lòng thông tin, nhớ cấp, giáo trình Market Leader sử dụng nhiều từ<br /> đoạn văn mẫu đã vô hình chung đẩy những học vựng ở cấp độ khó và nhiều chuỗi từ dài, việc đưa<br /> sinh có trí tuệ phát triển mạnh về bán cầu não phải các từ mới vào một câu chuyện lôgic là một gợi<br /> cảm thấy khó khăn, hạn chế trong việc tiếp thu ý hay giúp sinh viên nhớ từ mới dễ hơn. Ví dụ<br /> kiến thức khi các em được dạy bằng phương pháp ở bài 9 (Raising Finance), để dạy học trò từ mới<br /> này. Dần dần, các em có kết quả môn toán thấp liên quan tới việc gây tài chính, người Thầy có thể<br /> sẽ dễ bị dán những cái mác “Tiếp thu bài chậm” xâu chuỗi câu chuyện thực tế một người ở Hà nội<br /> hoặc  “Kém thông minh vì  điểm  Toán thấp” của cần mở một shop quần áo, anh ta phải dùng tới<br /> bạn bè, của thầy cô và thậm chí chính bản thân tiền đã tích lũy (speculate), gom góp (accumulate)<br /> các em cũng suy nghĩ như vậy. Nhiều sinh viên lâu nay. Nhưng số tiền đó vẫn thiếu, anh ta phải<br /> không chuyên ngữ vẫn quen nếp cũ tại các trường vay ở ngân hàng bằng một khoản bằng hối phiếu<br /> phổ thông nên có quan niệm cho rằng một người thế chấp (collateral/ security for a loan) và để vay<br /> giỏi nghĩa là phải học giỏi các môn chuyên ngành, khoản lớn hơn, anh ta sẽ còn phải thế chấp một<br /> trong khi ngoại ngữ lại là rào cản để họ hiểu môn khoản (mortgage) nữa. Nếu anh ta làm không tốt<br /> chuyên ngành và từ đó họ sợ học ngoại ngữ, và họ<br /> thì sẽ dễ dẫn tới phá sản (face bankruptcy)… Bằng<br /> cho rằng họ toàn toàn “không có năng khiếu” học<br /> việc tạo ra một câu chuyện tương đối có ý nghĩa<br /> ngoại ngữ. Từ thực tế trên, các thầy cô trên lớp cần<br /> và gần gũi, cụ thể, giảng viên sẽ giúp sinh viên gắn<br /> thay đổi tư duy, cách tiếp cận tới quá trình học tập<br /> các từ mới với một hình ảnh sống động 3D, từ đó<br /> của sinh viên không chuyên ngữ để giúp các em<br /> ghi nhớ các từ vựng lâu và dễ hơn thay vì chỉ học<br /> tận dụng cả hai bán cầu não trong quá trình học tập<br /> vẹt các con chữ và nghĩa của chúng. Nghĩa là cả<br /> và vận dụng vào quá trình học ngoại ngữ, giúp cho<br /> hai bán cầu não được huy động sử dụng trong quá<br /> việc học ngoại ngữ không phải là “nỗi ám ảnh”<br /> trình học từ vựng.<br /> cho sinh viên không chuyên ngữ.<br /> Hoạt động trong quá trình giảng dạy nội dung<br /> Dưới đây là gợi ý một số hoạt động thay đổi<br /> chính trong bài (While teaching process): Giảng<br /> phương pháp giảng dạy tiếng Anh thương mại<br /> viên có thể cho sinh viên đọc/ nghe một tài liệu<br /> giúp thúc đẩy sự phát triển của cả hai bán cầu<br /> não, giúp cho người học phát triển khả năng tư (sử dụng bán cầu não trái) và gạch chân những con<br /> duy lôgic nhưng cũng không thiếu khả năng tưởng số, những sự kiện quan trọng. Giảng viên yêu cầu<br /> tượng và sự sắc bén trong quá trình sản sinh ngôn sinh viên vẽ lại sơ đồ nội dung theo một số cấu trúc<br /> ngữ. Những hoạt động này được áp dụng trong lớp nhất định (sử dụng bán cầu não phải) như cấu trúc<br /> học tiếng Anh thương mại cho sinh viên ở trình độ nguyên nhân- kết quả; diễn biến sự kiện từ lúc bắt<br /> tiền trung cấp và trung cấp. đầu- kết thúc; cấu trúc vấn đề- giải pháp; cấu trúc<br /> diễn biến- hậu quả. Nhờ cách kết hợp hai bán cầu<br /> Hoạt động trong quá trình giải thích từ vựng não này vào quá trình học, sinh viên sẽ phát huy<br /> (Pre-teaching): Giải thích từ vựng thông thường được tư duy liên kết chuỗi sự kiện, hình dung diễn<br /> là bước thứ nhất trong quá trình dạy tiếng Anh. tiến của cả quá trình từ đầu tới hiện tại và thậm<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 84 Số 21 (9/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> chí tới cả tương lai xa. Tất cả có thể diễn ra như giúp người học tạo ra dấu ấn từ  những gì mình<br /> những thước phim 3D quay chậm trong não của học, từ đó hình thành khả năng ghi nhớ sâu và lâu<br /> sinh viên. Học cách này học sinh sẽ có thể nhớ các hơn. Ví dụ, vẫn với bài số 4 (Organization- Market<br /> chi tiết trong bài nghe/đọc lâu hơn, và còn kết hợp Leader- Intermediate), giảng viên có thể đưa ra<br /> đưa ra những chính kiến của mình liên quan tới các những gợi ý dạng như “Nếu tôi phụ trách một bộ<br /> nội dung trong bài thay vì chỉ học vẹt, nhớ thuộc phận trong tập đoàn Google…”, hoặc cũng có thể<br /> lòng và nhanh chóng quên đi sau một khoảng thời đưa ra những ý tưởng lạ như “Hãy tạo ra một công<br /> gian ngắn. Sơ đồ tư duy là một công cụ hữu hiệu ty kỳ dị, bán những sản phẩm kỳ lạ mà bạn mong<br /> trong quá trình này để giúp sinh viên cụ thể hóa muốn”, hay đơn giản chỉ những gợi ý như “Nếu<br /> hình ảnh nội dung trong bài đọc/nghe tiếng Anh. hôm nay tôi được nhận vào công ty Google làm<br /> Ví dụ, với bài 4 (Organization) trong cuốn Market thì tôi sẽ…” và yêu cầu sinh viên viết ra những<br /> Leader (Intermediate), giảng viên yêu cầu sinh tưởng tượng hoặc những kế hoạch trong tương<br /> viên đọc bài viết về công ty Google và dựng lại lai. Bằng cách này, người học chắc chắn sẽ được<br /> cấu trúc công ty Google cũng như chức năng của khuyến khích tưởng tượng và  liên kết những gì<br /> các bộ phận trong công ty, từ đó phân tích vai trò liên quan đến cuộc sống xung quanh với nội dung<br /> của bộ phận quan trọng nhất tạo nên sự thành công vừa học. Điều này giúp quá trình học trở nên sống<br /> của công ty. động hơn.<br /> <br /> Cũng với bài đọc này, sinh viên sẽ được giảng Sau khi viết, giảng viên có thể tạo cơ hội cho<br /> viên phân công mình phụ trách một bộ phận trong sinh viên trình bày những ý tưởng của mình viết<br /> công ty, và sinh viên phải nêu bật được cấu trúc, ra trước lớp. Quá trình này sẽ thúc đẩy khả năng<br /> chức năng của bộ phận trong công ty mình phụ làm chủ của người học trước đám đông thông qua<br /> trách. Bằng cách này, người học sẽ làm quen kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm. Đây là bước<br /> với việc liên kết các hình ảnh lại với nhau nhằm giúp người học chuyển thể những gì đã học/đã viết<br /> tăng tính lôgic, khả năng sáng tạo. Thực hành và trở nên cụ thể và rõ ràng hơn bằng những diễn đạt<br /> rèn luyện cách này thường xuyên  sẽ  giúp người kết hợp đồng bộ bởi ngôn ngữ hình thể, âm điệu và<br /> học tăng cường khả năng tư duy một cách hệ thống ngôn từ. Từ đó kiến thức sẽ được đưa vào sâu hơn<br /> và chặt chẽ hơn và cả hai bán cầu não đều tham gia trong não các em, giúp tăng cường khả năng phản<br /> vào quá trình học sẽ giúp cho việc học diễn ra dễ xạ và giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên.<br /> dàng, hiệu quả hơn.<br /> 3.2. Ứng dụng lý thuyết về trí tuệ xúc cảm<br /> Gợi ý hoạt động trong quá trình sau khi giảng của não bộ trong việc dạy tiếng Anh kinh doanh<br /> nội dung chính trong chương trình (Post teaching<br /> process): Đây là giai đoạn giúp người học phóng Theo lý thuyết về trí tuệ xúc cảm, cảm xúc của<br /> thích tư duy trí tưởng tượng của mình nhiều nhất người học có ảnh hưởng lớn tới quá trình học, đặc<br /> để giúp cho quá trình ghi nhớ nội dung bài giảng biệt là tới trí nhớ của người học. Chính vì lý do này,<br /> hiệu quả hơn. Giảng viên có thể cho sinh viên của trong quá trình giảng dạy, người thầy cần có những<br /> mình tưởng tượng về kết cục tương lai xuất phát hoạt động, động thái nhằm tạo nên những cảm xúc<br /> từ thực tế hiện tại sinh viên ghi nhận được từ nội tích cực cho người học và giúp họ có trí nhớ tốt<br /> dung vừa học. Như đã đề cập ở trên, chính việc sử nhất trong quá trình học tập. Giảng viên tiếng Anh<br /> dụng cả hai bán cầu não sẽ giúp quá trình tương tác không nên ép buộc hoặc áp đặt người học trong<br /> của hai bán cầu não nhanh, mạnh hơn và giúp quá quá trình giảng dạy mà nên gợi mở, hướng dẫn<br /> trình học tập hiệu quả hơn. Nói cách khác, người họ làm chủ quá trình học của mình. Ví dụ, người<br /> học có thể sử dụng não phải để khơi gợi phát triển giảng viên có thể yêu cầu về số lượng thành viên<br /> ý tưởng, và đồng thời hợp lý hóa các ý tưởng bằng của nhóm, nêu yêu cầu công việc cho nhóm và để<br /> toán học, tư duy lôgic. Trí tưởng tượng mạnh mẽ sinh viên chủ động chọn thành viên trong nhóm<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 85<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> mình cũng như quyết định nội dung cần phát triển. khả năng tốt do các giảng viên kém dạy lại thường<br /> Điều này giúp tạo nên một môi trường học tiếng bị giảm tốc độ phát triển. Học là một quá trình thay<br /> Anh an toàn - làm việc cùng những người mình đổi hành vi thông qua trải nghiệm, do đó, người<br /> yêu mến, được nhận góp ý từ những người bạn học nên được tạo cơ hội để có thể trải nghiệm.<br /> của mình và cũng giúp tạo sự thoải mái cho người Trong giảng dạy tiếng Anh, các hoạt động nhóm,<br /> học khi họ được chủ động ra quyết định nội dung case study, đóng vai, làm dự án,… là những hoạt<br /> mà họ chọn lựa. Tất cả những điều này sẽ giúp động giúp người học “sống” trong khung cảnh<br /> cho quá trình học ngoại ngữ diễn ra hiệu quả hơn. mới, thỏa thích tưởng tượng ra những gì khác với<br /> thực tế và diễn đạt chúng bằng tiếng Anh, từ đó<br /> 3.3. Ứng dụng thuyết tính mềm dẻo của não phát triển não bộ một cách tốt hơn.<br /> bộ trong việc dạy tiếng Anh kinh doanh<br /> Theo lý thuyết cấu trúc bộ não, Eric Jensen<br /> Môi trường cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới (2005) giải thích, trong quá trình phát triển, não bộ<br /> chỉ số thông minh IQ của con người. Theo các không ngừng phải xử lý các thông tin, tạo nên các<br /> nghiên cứu (Gordon Dryden & Jeannette Vos, kết nối, nhờ đó, một số kết nối được củng cố trong<br /> 2001; Eric Jensen, 2005), môi trường xung quanh khi một số khác bị loại bỏ đi. Quá trình này được<br /> con người quyết định tới 60-70% sự phát triển của biết đến với tên gọi “cắt tỉa” bớt xi-náp (cơ quan<br /> hệ thống nơ-ron thần kinh của não bộ. Có được thụ cảm trong nơ-ron thần kinh não). Các nơ-ron<br /> điều này bởi bộ não của con người có tính mềm được sử dụng thường xuyên sẽ phát triển kết nối<br /> dẻo. Thậm chí nhờ tính mềm dẻo này, trong thực mạnh mẽ hơn các nơ-ron hiếm hoặc không được<br /> tế, nhiều khi có một phần của não bị tổn thương, sử dụng thực sự. Bằng cách phát triển những liên<br /> các phần khỏe mạnh khác của não có thể đảm trách kết mới và “cắt tỉa” những nơ-ron yếu hơn, não<br /> luôn các chức năng của phần tổn thương đó và các bộ có thể thích nghi với môi trường không ngừng<br /> khả năng này có thể được khôi phục lại. Như đã thay đổi. Mỗi kinh nghiệm phong phú mà người<br /> đề cập ở trên, não bộ có tính mềm dẻo - nghĩa là học trải qua đều do các tế bào thần kinh gây ra để<br /> não bộ có khả năng xử lý các kích thích, thông tin chuyển thông tin đến tế bào thần kinh khác thông<br /> từ bên ngoài và mở rộng các kết nối. Quá trình qua một xung điện. Nếu giảng viên tạo nên một<br /> tạo và mở rộng các liên kết đó sẽ giúp cho não bộ môi trường mới thì sẽ tạo sự tò mò, kích thích cho<br /> phát triển quá trình xử lý thông tin hiệu quả hơn người học. Sự kích thích sẽ được truyền từ tế bào<br /> và nhanh chóng hơn. Nếu một người sống trong thần kinh này đến tế bào thần kinh khác, chúng<br /> môi trường phong phú, thuận lợi cho quá trình học tạo ra các phần kéo dài ra giống như nhánh cây<br /> tập thì người đó sẽ biết cách xử lý các tình huống được gọi là đuôi gai (sợi nhánh). Khi não nhận<br /> nhanh hơn, nhưng ngược lại một người thứ hai được thông tin mới, các sợi nhánh phát triển ra<br /> sống trong môi trường nhàm chán, đơn điệu thì họ bên ngoài từ các tế bào cơ thể, tìm kiếm các sợi<br /> khó có những kỹ năng xử lý tình huống như người nhánh cây khác. Chúng hình thành một kết nối đến<br /> thứ nhất - hay nói cách khác, não bộ của người thứ sợi nhánh khác bằng cách kéo dài mỏng hơn. Khi<br /> hai có tính mềm dẻo kém hơn người thứ nhất. không được kết nối, chúng ta chỉ có các nơ-ron<br /> thần kinh nghèo nàn. Số lượng và chất lượng  kinh<br /> Khám phá về tính mềm dẻo của não bộ sẽ mang nghiệm mà người học trải qua có sự liên kết trực<br /> lại nhiều lợi ích trong giáo dục. Mặc dù người ta tiếp đến sự phát triển của sợi nhánh, sợi trục thần<br /> đã từng tin rằng, não bộ trở nên ổn định sau một kinh, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khả<br /> độ tuổi nhất định, nhưng các nghiên cứu mới đây năng của họ trong tương lai. <br /> tiết lộ rằng, não bộ không bao giờ ngừng thay đổi<br /> do sự tác động của quá trình học tập. Một bộ não Dưới đây là một số gợi ý hoạt động giảng dạy<br /> “linh hoạt” phát triển mạnh trong môi trường giáo ngoại ngữ (lấy ví dụ từ việc giảng dạy giáo trình<br /> dục tối ưu, nhưng ngược lại những sinh viên có “Market Leader”- Intermediate) giúp ứng dụng<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 86 Số 21 (9/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> tính mềm dẻo của bộ não và hỗ trợ quá trình học 5 Money Mỗi nhóm sinh viên cử Sinh viên hoạt<br /> tiếng Anh hiệu quả hơn. Những hoạt động này một đại diện lên tham gia động trong cùng<br /> hoạt động “đầu tư khôn một công ty/môi<br /> được áp dụng trong lớp học tiếng Anh thương mại ngoan”. Mỗi sinh viên trường mới. Sinh<br /> cho sinh viên ở trình độ trung cấp. cùng hoạt động trong một viên phải đưa ra<br /> công ty, và được cung những quyết định<br /> cấp một số tiền (tượng đầu tư nhanh nên<br /> Bảng 3. Một số hoạt động ứng dụng tính mềm trưng) như nhau. Giảng sẽ rèn luyện được<br /> dẻo của não bộ trong việc dạy tiếng Anh kinh viên đưa lần lượt ra những phản xạ nhanh.<br /> doanh sản phẩm/hạng mục đầu<br /> tư với mức tiền ghi rõ. Sinh<br /> viên sẽ ra quyết định đầu<br /> Hoạt động ứng dụng tư hay không đầu tư và<br /> Phân tích lợi phải đưa ra lý giải phù<br /> STT Tên bài tính mềm dẻo của<br /> ích hợp. Cuối buổi các kết<br /> não bộ<br /> quả đầu tư sẽ được so<br /> 1 Brands Giảng viên đưa cho sinh Môi trường lạ,<br /> sánh và xem đội nào đầu<br /> viên tên một nước (ví sản phẩm quen,<br /> tư hiệu quả.<br /> dụ Mỹ, Đức, Anh), sinh sinh viên sẽ kết<br /> viên trình bày ý tưởng về hợp những kiến 6 Cultures Sinh viên làm việc theo Sinh viên được<br /> một nhãn mác sản phẩm thức đã học trong nhóm. Các nhóm được “bán hàng” tại<br /> có thể bán chạy trên thị bài để đưa ra giao cùng một loại sản một nước cụ thể.<br /> trường nước đó. Sinh thiết kế nhãn hiệu phẩm nhưng tiến hành Môi trường mới<br /> viên phải đưa ra 05 lý sản phẩm phù quảng cáo/bán tại các sẽ khiến sinh viên<br /> do thuyết phục cho sự lựa hợp nước khác nhau (bốc phải thảo luận<br /> chọn của mình thăm tên nước). Sinh viên để cho ra những<br /> lý giải những thay đổi về thay đổi cho sản<br /> 2 Travel Giảng viên đưa cho mỗi Sinh viên đóng<br /> mẫu mã sản phẩm, cách phẩm của mình<br /> nhóm (3 sinh viên) một tờ vai người khác<br /> thức tiếp cận bán hàng tại phù hợp hơn.<br /> thông tin về một công ty - có trải nghiệm<br /> nước được bốc thăm.<br /> du lịch với các dịch vụ của mới nên sẽ<br /> họ. Sinh viên đóng vai là nghiên cứu “vai (Nguồn: Gợi ý của tác giả)<br /> nhân viên của công ty du diễn” của mình<br /> lịch, giới thiệu về công ty để có những lập<br /> du lịch đó. Một sinh viên luận phù hợp. 3.4. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ của bộ não<br /> khác đóng vai là khách trong việc dạy tiếng Anh kinh doanh<br /> hàng, đưa ra những lý do<br /> không lựa chọn công ty<br /> du lịch này. Sinh viên thứ Thông qua lý thuyết đa thông minh, người<br /> ba chứng kiến cuộc nói giảng viên cần lấy người học làm trung tâm.<br /> chuyện và phân tích.<br /> 3 Change Giảng viên cung cấp cho Sinh viên làm<br /> Phương pháp giảng dạy phải tạo nên thế mạnh để<br /> mỗi nhóm sinh viên các việc trong môi lĩnh vực thông minh của người học được phát huy<br /> thông tin về một công ty trường mới (1<br /> kèm theo là liệt kê 5 thay công ty cụ thể và<br /> tác dụng, giúp cho họ cảm thấy hứng thú, tự tin khi<br /> đổi trên thị trường liên 5 thay đổi của thị học tập. Không nên đánh giá trí thông minh của<br /> quan tới lĩnh vực mà công trường). Sinh viên<br /> ty đó đang hoạt động. có cơ hội làm<br /> một người chỉ thông qua một tiêu chí của người<br /> Sinh viên thảo luận trong việc nhóm, đưa khác. Ví dụ, một sinh viên không thể tiếp thu bài<br /> nhóm và đưa ra những ra những lập luận học bằng các hình vẽ tưởng tượng của giảng viên<br /> quyết định thay đổi trong và những phản<br /> công ty nhằm phù hợp với ứng trước những trên bảng thì đừng vội kết luận sinh viên đó kém<br /> 05 thay đổi trên thị trường. thay đổi trên thị thông minh, bởi có thể sinh viên đó có trí thông<br /> Sau thời gian thảo luận, trường.<br /> các nhóm trình bày trước minh về âm nhạc, họ có thể học tiếng Anh qua<br /> lớp để giảng viên và các nhịp gõ của thước chứ không phải qua hình ảnh<br /> nhóm còn lại đánh giá.<br /> 4 Advertising Giảng viên cung cấp Sinh viên “vào<br /> trên bảng. Người giảng viên cần nắm rõ, sinh viên<br /> cho sinh viên những loại vai” những người có thể học tiếng Anh bằng cách vẽ hình, vẽ sơ đồ<br /> hình quảng cáo và những khác và làm việc<br /> đoạn quảng cáo. Sinh theo nhóm nên<br /> tư duy, nhảy theo điệu nhạc, viết blog, viết công<br /> viên đóng vai là nhóm sẽ có những trải thức và nhiều cách khác nhau. Do đó, một người<br /> lãnh đạo để lựa chọn ra nghiệm mới.<br /> loại hình quảng cáo và<br /> có trí tuệ thiên về nhịp điệu âm nhạc thì hãy để<br /> đoạn quảng cáo phù hợp họ tạo nên những âm tiết, tiết tấu hoặc một bài<br /> với sản phẩm của công ty. hát có vần trong quá trình học ngoại ngữ và điều<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 87<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> này khiến họ ghi nhớ dễ hơn, môn học cũng trở 2 Travel Giảng viên đưa cho mỗi Sinh viên được chủ<br /> nên niềm vui và không trở thành áp lực cho họ nhóm (3 sinh viên) một tờ động trong việc đưa<br /> thông tin về 1 công ty du ra cách giới thiệu về<br /> khi học. Trong khi một người khác phát triển trí lịch với các dịch vụ của công ty, và trong việc<br /> thông minh toán, lôgic thì việc học tiếng Anh nên họ. Sinh viên đóng vai đưa ra lý giải cho sự<br /> là nhân viên của công ty từ chối của mình. Có<br /> nghiêng về việc tạo ra các quy tắc, các công thức du lịch, giới thiệu về công sinh viên có thể dùng<br /> ty du lịch. Một sinh viên hình ảnh, dùng hình<br /> thì sẽ khiến họ dễ nhớ hơn. khác đóng vai là khách thể, dùng âm nhạc…<br /> hàng, đưa ra những lý<br /> Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy có thể do không lựa chọn công<br /> ty. Sinh viên thứ 3 chứng<br /> được tạo ra bằng cách tích hợp với các hoạt động kiến và phân tích.<br /> dựa trên nhiều kiến ​​thức theo cách phát triển các<br /> lĩnh vực thông minh khác nhau cho mỗi người học; 3 Change Giảng viên cung cấp cho Trong quá trình làm<br /> từ đó, người học sẽ khám phá những cách tốt nhất mỗi nhóm sinh viên các nhóm, nhóm trưởng<br /> thông tin về 1 công ty sẽ giao nhiệm vụ cho<br /> để họ có thể lĩnh hội được thông tin theo cách của kèm theo là liệt kê 5 thay từng thành viên dựa<br /> riêng mình. Muốn thành công, người giảng viên đổi trên thị trường liên vào khả năng của<br /> quan tới lĩnh vực mà công từng người. Có thành<br /> cần hiểu rõ sinh viên của mình và có sự chuẩn bị ty đó đang hoạt động. viên sẽ chuẩn bị hình<br /> thật kỹ lưỡng các hoạt động cho từng người mới Sinh viên thảo luận trong ảnh, vẽ minh họa, có<br /> nhóm và đưa ra những thành viên sẽ phân<br /> mong đem lại hiệu quả cao. Giảng viên cần coi quyết định thay đổi trong tích thông tin được<br /> trọng sự đa dạng về trí tuệ ở mỗi sinh viên, phải hiểu công ty nhằm phù hợp cung cấp, có thành<br /> với 05 thay đổi trên thị viên sẽ lập luận và<br /> rằng, mỗi loại trí tuệ đều quan trọng và mỗi sinh trường. Sau thời gian thuyết phục.<br /> viên đều có ít nhiều khả năng theo nhiều khuynh thảo luận, các nhóm trình<br /> bày trước lớp để giảng<br /> hướng khác nhau. Do đó, giảng viên cần giúp đỡ, viên và các nhóm còn lại<br /> khơi gợi tiềm năng, tạo điều kiện học tập theo các đánh giá.<br /> <br /> hướng khác nhau phù hợp với từng người học.<br /> 4 Advertising Giảng viên cung cấp Sinh viên sẽ nghiêm<br /> Dưới đây là một số gợi ý hoạt động được sử cho sinh viên những loại vào nhận xét các<br /> dụng trong quá trình giảng dạy tiếng Anh từ cuốn hình quảng cáo và những khía cạnh cụ thể mà<br /> đoạn quảng cáo. Sinh mình quan tâm và<br /> giáo trình Market leader - Intermediate dựa trên viên đóng vai là nhóm đưa ra gợi ý để đoạn<br /> thuyết đa trí tuệ. Những hoạt động này được áp lãnh đạo để lựa chọn quảng cáo được tốt<br /> ra loại hình quảng cáo hơn: Ví dụ về âm<br /> dụng trong lớp học tiếng Anh thương mại cho sinh và đoạn quảng cáo phù nhạc, về màu sắc, về<br /> hợp với sản phẩm của nội dung của đoạn<br /> viên ở trình độ trung cấp. công ty. quảng cáo.<br /> <br /> Bảng 4: Một số hoạt động ứng dụng tính đa<br /> trí tuệ của não bộ trong giảng dạy tiếng Anh kinh 5 Money Mỗi nhóm sinh viên cử Mỗi thành viên trong<br /> 01 đại diện lên tham gia nhóm sẽ được giao<br /> doanh hoạt động “đầu tư khôn 1 nhiệm vụ cụ thể<br /> ngoan”. Mỗi sinh viên để người đội trưởng<br /> cùng hoạt động trong 1 chọn lựa nhanh nhất.<br /> Cách tổ chức hoạt công ty, và được cung Ví dụ có thành viên<br /> Hoạt động ứng dụng<br /> động nhằm ứng cấp một số tiền (tượng sẽ tập trung vào việc<br /> STT Tên bài thuyết đa trí tuệ của<br /> dụng thuyết đa trí trưng) như nhau. Giảng tính toán tiền đầu tư,<br /> não bộ<br /> tuệ của não bộ viên đưa lần lượt ra có thành viên sẽ tập<br /> những sản phẩm/ hạng trung vào hiệu quả<br /> 1 Brands Giảng viên đưa cho sinh Giảng viên gợi mở có mục đầu tư với mức tiền của sản phẩm trong<br /> viên tên một nước, sinh nhóm có thể sử dụng ghi rõ. Sinh viên sẽ ra tương lai, có thành<br /> viên trình bày ý tưởng về hình ảnh minh họa, quyết định đầu tư hay viên sẽ tập trung vào<br /> một nhãn mác sản phẩm có nhóm có thể sử không đầu tư và phải đưa việc đưa ra quyết<br /> có thể bán chạy trên thị dụng phương pháp ra lý giải phù hợp. Cuối định nhanh cho cả<br /> trường nước đó. Sinh viên trình bày bằng lời nói buổi các kết quả đầu tư nhóm.<br /> phải đưa ra 05 lý do thuyết giải ý tưởng sẽ được so sánh và xem<br /> thuyết phục cho sự lựa của nhóm mình đội nào đầu tư hiệu quả.<br /> chọn của mình<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 88 Số 21 (9/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> 6 Cultures Sinh viên làm việc theo Mỗi thành viên thành một nhà thần kinh học hoặc ghi nhớ 100 nơ-<br /> nhóm. Các nhóm được trong nhóm sẽ phụ ron truyền thần kinh và 50 vùng não có tác động<br /> giao cùng một loại sản trách các khâu trong<br /> phẩm nhưng tiến hành quảng cáo khác tới nhận thức, mà họ cần có những kiến thức cơ<br /> quảng cáo/bán tại các nhau: có thành viên bản về 4 đặc điểm nổi trội của não bộ đã được đề<br /> nước khác nhau (bốc sẽ tập trung vào câu<br /> thăm tên nước). Sinh viên chữ trong quảng cáo, cập: sự hỗ trợ của cả hai bán cầu não, tính mềm<br /> lý giải những thay đổi về có thành viên tập dẻo, trí tuệ cảm xúc, và thuyết đa trí tuệ của não<br /> mẫu mã sản phẩm, cách trung vào chọn nhạc,<br /> thức tiếp cận bán hàng có thành viên tập<br /> bộ để hỗ trợ quá trình giảng dạy ngoại ngữ tốt hơn.<br /> tại nước được bốc thăm. trung vào việc phân<br /> tích các yếu tố văn Eric Jensen (2005) coi việc học là điều mà não<br /> hóa để làm nổi bật bộ làm tốt nhất. Ông cũng nhấn mạnh đến tầm<br /> đoạn quảng cáo.<br /> quan trọng của việc sử dụng mọi khu vực của não<br /> (Nguồn: Gợi ý của tác giả) bộ từ thị giác, thính giác đến khu vực điều khiển<br /> ngôn ngữ trong quá trình học tập. Các tế bào của<br /> Trong quá trình giảng dạy, để ứng dụng được<br /> hai bán cầu não chịu trách nhiệm xử lý thông tin<br /> thuyết đa trí tuệ, người giảng viên cần chú ý những<br /> và chuyển đổi tín hiệu điện hóa học và qua lại trên<br /> điểm sau:<br /> tế bào thần kinh. Mỗi kinh nghiệm phong phú mà<br /> Phương pháp giảng dạy: Thuyết đa trí tuệ gợi người học được trải nghiệm thông qua bài giảng,<br /> ý cho giảng viên nên lựa chọn các phương pháp thông qua tình huống, thông qua bức tranh, câu<br /> giảng dạy phù hợp cho từng sinh viên. Cho sinh chuyện của người giảng viên đều do  các tế bào<br /> viên lựa chọn nhóm theo sở thích phù hợp với thần kinh gây ra để chuyển thông tin đến tế bào<br /> phong cách học của mình, và tự lựa chọn phương thần kinh khác thông qua một xung điện. Những<br /> pháp học tập phù hợp với nhóm của mình chính là xung điện này làm cho quá trình học tập trở nên<br /> cách thức hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh hiệu quả hứng thú, đa dạng và hiệu quả. Khả năng não bộ<br /> nhất. Với mỗi bài tập nhóm, giảng viên chỉ nên tái kết nối, tái sắp xếp qua hệ thần kinh của cả hai<br /> đưa ra gợi ý tổng thể và để sinh viên chủ động lựa bán cầu não là rất rõ ràng. Giảng viên ngoại ngữ<br /> chọn cách tiếp cận cụ thể dựa trên thế mạnh của có thể tác động tới quá trình này qua quá trình xây<br /> bản thân, tránh áp đặt cho
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2