intTypePromotion=1

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng điều tiết ngân hàng

Chia sẻ: Van Nguyen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.165
lượt xem
26
download

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng điều tiết ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Macro 22 Điều tiết ngân hàng Dòng vốn ròng trước và sau tự do hóa tài chính ở các nước khủng hoảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng điều tiết ngân hàng

  1. Bài Macro 22 Điều tiết ngân hàng Dòng vốn ròng trước và sau tự do hóa tài chính ở các nước khủng hoảng Source: Ocampo and Palma 2010 1
  2. Tiền gởi theo % GDP 160% 140% Vietnam 120% Brazil 100% Chile 80% Malaysia 60% Mexico 40% Indonesia 20% Thailand 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lãi suất thực tiển gởi 15 10 Percent per annum 5 Vietnam 0 Malaysia Indonesia -5 Thailand -10 -15 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2
  3. Lãi suất thực tiển gởi 15 10 Percent per annum 5 0 Brazil Chile -5 Mexico -10 -15 -20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tín dụn nội địa do hệ thống ngân hàng cung cấp tính theo GDP 200 180 160 140 120 Indonesia Malaysia 100 Thailand Philippines 80 Vietnam 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3
  4. Tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân theo % GDP 180 160 140 120 Indonesia 100 Malaysia Thailand 80 Philippines Vietnam 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nợ ròng của chính phủ trong hệ thống ngân hàng theo % GDP 45% 40% 35% 30% Brazil 25% Chile 20% Mexico Indonesia 15% Thailand 10% Vietnam 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5% -10% 4
  5. Đầu tư tài chính của DNNN lớn, 2008 Số DNNN Ngàn tỉ VND Ngân hàng 19 4,426 Quỹ đầu tư 13 1,061 Công ty chứng khoán 13 420 Bất động sản 18 1,462 Tài chính và bảo hiểm 12 6,518 Source: World Bank 2008 (VDR) Dự trữ bắt buộc và tỉ lệ tiền gởi- GDP 25% Reserve requirement 20% Braz 15% 10% Indo 5% Thai Mal Mex Chile VN 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Deposits as % GDP 5
  6. Việt Nam: tiền gởi ngoại tệ và tài sản nước ngoài trong hệ thống ngân hàng 25% 20% 15% 10% 5% Foreign assets/GDP Foreign currency depositsGDP 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tín dụng từ SBV cho ngân hàng 120,000 100,000 80,000 VND billions 60,000 40,000 20,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản