intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Xem 1-20 trên 156 kết quả Lý thuyết và ứng dụng chính sách
 • Kinh tế Vĩ mô Lý thuyết và Hàm ý Chính sách Giới thiệu môn học FETP 2010 Ban giảng viên  Đinh Vũ Trang Ngân  Jonathan Pincus  Đoàn Việt Hưng  Nguyễn Quý Tâm  Châu Văn Thành Đánh giá và yêu cầu  Cơ cấu điểm  Tham gia lớp: đầy đủ - đúng giờ  Đọc tài liệu ở nhà  Nghe tin tức, đọc báo  Thảo luận – Tranh luận  Không điện thoại!

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 963 39   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 13: Cán cân thanh toán quốc tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nền kinh tế mở, hạch toán nền kinh tế mở, hạch toán bop, cán cân thanh toán cán, cân thương mại, cán cân dịch vụ và cán cân thu nhập: những bức tranh tương phản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nanhankhuoctai1 06-05-2020 15 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 4 giới thiệu về chu kỳ kinh tế. Những nội dung chủ yếu trình bày trong bài giảng gồm: Chu kỳ kinh tế => dao động kinh tế, chu kỳ kinh tế là gì? các đặc điểm của chu kỳ kinh tế, các dạng chu kỳ kinh tế, lý thuyết về chu kỳ kinh tế,...

  pdf27p nanhankhuoctai1 06-05-2020 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 18: Khủng hoảng tài chính và bài học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tiến trình tự do hóa tài khoản vốn, phân loại khủng hoảng, khủng hoảng tiền tệ, ba lý thuyết về khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng nợ quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p nanhankhuoctai1 06-05-2020 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 21: Tăng trưởng kinh tế và bất ổn vĩ mô Việt Nam. Những nội dung chính trong bài gồm có: Tài khoản vãng lai, thâm hụt ngân sách, cho vay ròng và dòng vốn ở quốc tế ở Việt Nam; tăng trưởng tín dụng và cung tiền; quy mô tín dụng nội địa so với GDP; tín dụng, tiền và lạm phát giá; vốn đầu tư theo thành phần kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p nanhankhuoctai1 06-05-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 22: Chính sách tài khóa và nợ công ở Việt Nam. Những nội dung chính trong bài gồm có: Khái niệm về nợ công, cấu trúc nợ công Việt Nam, quy mô và tốc độ tăng nợ công của Việt Nam,...

  pdf39p nanhankhuoctai1 06-05-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 19: Mô hình tăng trưởng tân cổ điển - Vai trò tích lũy vốn. Những nội dung chính trong bài gồm có: Mô hình Solow và mô hình tăng trưởng nội sinh, địa kinh tế mới và các nhân tố phi kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nanhankhuoctai1 06-05-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 23 và 24: Các vấn đề cơ cấu của Việt Nam. Những nội dung chính trong bài gồm có: Cải cách cơ cấu vì mục tiêu tăng trưởng, công bằng và chủ quyền quốc gia; yêu cầu cần phải có mô hình tăng trưởng mới; mô hình tăng trưởng của Việt Nam; bảy chính sách cải cách quản trị kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p nanhankhuoctai1 06-05-2020 7 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 20: Mô hình tăng trưởng nội sinh - Vai trò tiến bộ công nghệ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mô hình solow, hạch toán tăng trưởng, hạn chế của mô hình solow, lao động hiệu quả, mô hình tăng trưởng nội sinh, một cách tiếp cận mô hình tăng trưởng nội sinh, vai trò của tri thức và chất xám, mô hình 2 khu vực,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nanhankhuoctai1 06-05-2020 9 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 7: Thị trường tiền tệ và hệ thống tài chính. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tiền và chức năng của tiền, chế độ tiền tệ, đo cung tiền trong nền kinh tế, đo lượng tiền, cung tiền, các yếu tố tác động lên khối tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p nanhankhuoctai1 06-05-2020 12 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 17: Mô hình Mundell – Flemming và lựa chọn cơ chế tỷ giá. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình Mundell – Flemming, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, tỷ giá và cán cân thương mại, mô hình IS*-LM*, chính sách tài khóa dưới chế độ tỷ giá cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p nanhankhuoctai1 06-05-2020 17 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 2: Hạch toán thu nhập nền kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử GDP, GDP được đo lường thế nào? phương pháp tính GDP, các cấu phần chi tiêu/ thành phần tổng cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p nanhankhuoctai1 06-05-2020 13 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 10: Cân bằng thị trường hàng hóa và tiền tệ: Mô hình IS-LM. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xu hướng tăng trưởng trong 3 thập niên qua ở Việt Nam, cân bằng thị trường hàng hóa, cân bằng thị trường tiền tệ, mô hình IS-LM (mô hình Hicks – Hansen, tuyến tính hóa IS-LM, một cách tiếp cận xây dựng đường IS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nanhankhuoctai1 06-05-2020 8 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 8: Chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu chính sách tiền tệ, công cụ chính sách tiền tệ, lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p nanhankhuoctai1 06-05-2020 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 15: Dòng vốn và ngang bằng lãi suất. Nội dung chính trong chương này gồm có: Quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, kiểm nghiệm PPP, phương pháp tài sản, lý thuyết ngang bằng lãi suất (IRP), điều kiện ngang bằng lãi suất (IRP), phương pháp thị trường tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p nanhankhuoctai1 06-05-2020 11 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 1: Giới thiệu kinh tế học vĩ mô. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Nền kinh tế trong ngắn hạn và chu kỳ kinh tế, nền kinh tế mở với tác động của thương mại và dòng vốn, nền kinh tế trong dài hạn: nguồn gốc của phát triển và thu nhập, thảo luận sâu các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p nanhankhuoctai1 06-05-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 14: Cán cân thương mại và ngang bằng sức mua. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Điều gì quyết định tỷ giá hối đoái? tỷ giá hối đoái là gì? luật một giá (law of one price – LOP), ngang bằng sức mua (PPP), PPP tuyệt đối và PPP tương đối, hạn chế của PPP là gì?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p nanhankhuoctai1 06-05-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 6: Chính sách tài khóa. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Cân bằng thị trường hàng hóa, giao điểm keynes, số nhân chi tiêu, độ lớn của số nhân tài khóa, những hạn chế của chính sách tài khóa?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p nanhankhuoctai1 06-05-2020 13 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 11: Cân bằng tất cả các thị trường: mô hình AD-AD. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Đường tổng cầu, đường tổng cầu dốc xuống, các yếu tố làm dịch chuyển đường tổng cầu AD, các yếu tố xác định tổng cầu, tại sao đường tổng cung dốc lên? tổng cung dài hạn (LRAS),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nanhankhuoctai1 06-05-2020 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 3: Đo lường các hoạt động kinh tế. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Thất nghiệp (unemployment), dòng chu chuyển trên thị trường lao động, exchange rate,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nanhankhuoctai1 06-05-2020 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết và ứng dụng chính sách
p_strCode=lythuyetvaungdungchinhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2