KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÀN TỈNH LỚP 12 - NĂM HỌC 2007-2008 MÔN VẬT LÝ

Chia sẻ: Trần Vinh Long Hoang Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
167
lượt xem
64
download

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÀN TỈNH LỚP 12 - NĂM HỌC 2007-2008 MÔN VẬT LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Cho hệ cơ học như hình 1. Biết lò xo có độ cứng k = 100 (N/m); m1 = 250 (g). Bỏ qua ma sát và xem khối lượng của lò xo, sợi dây và ròng rọc không đáng kể. Sợi dây không co dãn. 1. Giả sử m2 đứng yên. Tìm điều kiện về biên độ của m1 để nó dao động điều hòa. 2. Tìm điều kiện về m2 để nó đứng yên khi m1 dao động điều hòa với biên độ bằng 1,5 (cm).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÀN TỈNH LỚP 12 - NĂM HỌC 2007-2008 MÔN VẬT LÝ

  1. UBND TỈNH QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÀN TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 12 - NĂM HỌC 2007-2008 Môn: Vật Lý ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ********* Bài 1: Cho hệ cơ học như hình 1. Biết lò xo có độ cứng k = 100 (N/m); m1 = 250 (g). Bỏ qua ma sát và xem khối lượng của lò xo, sợi dây và ròng rọc không đáng kể. Sợi dây không co dãn. 1. Giả sử m2 đứng yên. Tìm điều kiện về biên độ của m1 để nó dao động điều hòa. 2. Tìm điều kiện về m2 để nó đứng yên khi m1 dao động điều hòa với biên độ bằng 1,5 (cm). Bài 2: Cho mạch điện gồm tụ điện, điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp như hình 2. Đặt vào giữa hai đầu A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt. Thay đổi tần 100Π số ω đến các giá trị ω1 = (rad/s) và ω2 = 100Π (rad/s) thì mạch có cùng một hệ số công 3 suất. Tính hệ số công suất đó. Biết rằng uAN và uMB vuông pha nhau. Bỏ qua điện trở của các dây nối. Bài 3: Cho mạch điện mắc theo sơ đồ như hình 3. Đặt vào giữa hai điểm A, B một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức uAB = U 2 sin ωt (V). Bỏ qua điện trở của các dây nối. 1. Để cho hệ số công suất của toàn mạch bằng 1 thì R 1, R2, L, C và ω phải thoả mãn hệ thức như thế nào? 100 2. Cho R1 = 100 (Ω), C = (µF) và tần số f = 50 (Hz). Hãy xác định R2 và L để hệ số Π công suất của toàn mạch bằng 1, đồng thời hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm A, M bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm M, B. Bài 4: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ L 1, cách quang tâm của thấu kính 70 (cm). Sau L1 đặt một màn vuông góc với trục chính của L1 và cách L1 một đoạn 70 (cm). Trong khoảng giữa L1 và màn đặt một thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự f2 = 20 (cm) đồng trục với L1. Dịch chuyển L2 người ta thấy có hai vị trí của L2 cho ảnh rõ nét trên màn và chúng cách nhau 30 (cm). Tính tiêu cự của L1. M R1 C R L L m1 R2 N A M N B A B C m2 Hình 1 Hình 2 Hình 3 =====================================================

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản