intTypePromotion=3

Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 huyện Thủy Nguyên - Môn GDCD 9

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
493
lượt xem
31
download

Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 huyện Thủy Nguyên - Môn GDCD 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 huyện Thủy Nguyên - Môn GDCD 9 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 huyện Thủy Nguyên - Môn GDCD 9

  1. UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề). Đề thi gồm 04 câu và 02 trang. Câu 1. (2,0 điểm) Ca dao Việt Nam có câu: “Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Bằng kiến thức đã học, hãy phân tích để làm sáng tỏ một đức tính quý giá của con người được thể hiện qua câu ca dao trên? Câu 2. (2,5 điểm) Hiến pháp là gì? Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng, ban hành và quy định những nội dung gì? Theo Hiến pháp năm 1992, bộ máy nhà nước ta gồm có những cơ quan nào? Hãy sắp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống cơ quan đó: - Quốc hội; - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Chính phủ; - Hội đồng nhân dân thành phố; - Uỷ ban nhân dân huyện; - Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Toà án nhân dân thành phố; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Câu 3. (3,0 điểm) “Tính đến tháng 3 - 2003,Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia, đã trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới”. (Trích Đặt vấn đề, trang 17, SGK GDCD lớp 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008) Dựa vào kiến thức đã học, hãy: a. Nêu khái niệm tình hữu nghị giữa các dân tộc? b. Vì sao cần phải thiết lập tình hữu nghị giữa các dân tộc? c. Phân tích đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta? Lấy ví dụ chứng minh cho đường lối đối ngoại đúng đắn đó khi Nhà nước ta giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích dân tộc? d. Là một học sinh, em cần phải làm gì để thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc khác trên thế giới? Trang 3
  2. Câu 4. (2,5 điểm) Hãy phân tích câu nói sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhanh, nhiều, tốt, rẻ” và trình bày hiểu biết của em về vấn đề trên? * Lưu ý : - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. - Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ------------------- HẾT------------------- Trang 3
  3. UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Câu Ý Nội dung Điểm Câu 1 * Phân tích để làm sáng tỏ một đức tính quý giá của con được thể hiện (2đ) (2,0đ) qua câu ca dao: - Khẳng định câu ca dao trên thể hiện tính tự chủ. Đó là một đức tính cần thiết 0,25đ ở trong mọi thời đại, mọi lúc mọi nơi… - Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những 0,5đ suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình. - Tính tự chủ làm giúp con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử 0,25đ có đạo đức, có văn hoá. - Tính tự chủ giúp chúng ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và 0,25đ thử thách, cám dỗ. - Liên hệ được tầm quan trọng của đức tính tự chủ trong điều kiện hiện nay: Những 0,25đ mặt trái của xã hội, cám dỗ trong cuộc sống …. Có xu hướng ngày càng gia tăng, .... - Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc rèn luyện tính tự chủ,.... 0,5đ Câu 2 1 * Khái niệm hiến pháp: là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao 0,5đ (2,5đ) nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với hiến pháp. 2 * Hiến pháp: (0,75đ) - Do Quốc hội xây dựng và ban hành theo trình tự thủ tục đặc biệt được quy 0,25đ định trong Hiến pháp. 0,5đ * Quy định những vấn đề nền tảng những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước: Bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hoá XH, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước. 3 * Theo Hiến pháp năm 1992, bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan như sau: 0,25đ - Cơ quan quyền lực nhà nước; - Cơ quan hành chính nhà nước; - Cơ quan xét xử; - Cơ quan kiểm sát. 4 * Sắp xếp như sau: (1đ) - Cơ quan quyền lực nhà nước: + Quốc hội; 0,25đ + Hội đồng nhân dân thành phố. - Cơ quan hành chính nhà nước:+ Chính phủ; + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 0,25đ + Bộ Giáo dục và Đào tạo; + Sở Giáo dục và Đào tạo; + Uỷ ban nhân dân huyện; + Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan xét xử: + Toà án nhân dân thành phố. 0,25đ - Cơ quan kiểm sát: + Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 0,25đ Trang 3
  4. Câu 3 a * Khái niệm tình hữu nghị giữa các dân tộc: là quan hệ bạn bè thân thiện 0,25đ (3,đ) giữa nước này với nước khác. b * Sự cần khách quan phải thiết lập tình hữu nghị giữa các dân tộc: (1,0đ) - Tạo điều kiện, cơ hội để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về 0,25đ nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật,.. - Tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến 0,25đ nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên thế giới. - Chung tay giải quyết các vấn đề chung của toàn nhân loại: tăng dân số, bệnh 0,25đ dịch, tội phạm, khủng bố, chiến tranh, HIV/AIDS, ma túy,... - Tình hữu nghị giữa các dân tộc chỉ có thể thực hiện được dựa trên sự tôn 0,25đ trọng nguyên tắc của các bên liên quan: 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. c * Đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta là: (0,75đ) - Đối ngoại hòa bình, hữu nghị với tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất 0,5đ cả các nước trên thế giới”. Trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ l ực; bình đ ẳng cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình; làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt, cường quyền. - Chính sách đối ngoại mềm dẻo, kiên quyết giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực trên nguyên tắc không làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. - Quan hệ hữu nghị với các dân tộc khác giúp cho thế giới hiểu rõ hơn v ề đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta; từ đó ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam. * HS lấy ví dụ chứng minh: Hs lấy VD về một sách lược mềm dẻo nhưng kiên 0,25đ quyết của Đảng và Nhà nước ta: “Hòa với Tưởng để đánh Pháp” hoặc “Hội nghị Pa-ri năm 1973” hoặc giải quyết vấn đề biên giới trên bộ với Trung Quốc,... d * Liên hệ bản thân: (1,0đ) - Quan tâm đến tình hình quốc tế và khu vực,quan tâm đến quan hệ của Việt 0,25đ Nam trên trường quốc tế. - Thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết với các dân tộc khác bằng những hành 0,25đ động thiết thực: quyên góp, ủng hộ những đất nước, vùng bị thiên tai, bão lụt trên thế giới; đoàn kết với thanh niên, học sinh các nước trên thế giới. - Có thái độ thân thiện, tôn trọng người nước ngoài đến Việt Nam học tập tập, 0,25đ công tác, du lịch,... - Tích cực học tập ngoại ngữ, chủ động giao lưu với người nước ngoài để học tập 0,25đ rèn luyện ngoại ngữ, tìm hiểu thêm về văn hóa các dân tộc khác trên thế giới. Câu 4 1 * Phân tích câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: (1,25đ) (2,5đ) - Sinh thời, Bác Hồ có căn dặn lao động phải phấn đấu đạt được: Nhanh, 0,25đ nhiều, tốt, rẻ. Đó chính là nói tới năng suất, chất lượng, hiệu quả. - Nêu được khái niệm làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả: là tạo ra 0,5đ được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn. - Các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả: 0,5đ + Phải tích cực rèn luyện tay nghề; + Rèn luyện sức khỏe; + Lao động tự giác; Trang 3
  5. + Tuân theo kỷ luật lao động; + Luôn năng động, sáng tạo. 2 * HS trình bày hiểu biết về vấn đề trên: (1,25đ) - Năng suất và chất lượng là hai yếu tố tạo nên hiệu quả. Hiệu quả là đầu ra 0,25đ cuối cùng của công việc. + Nếu có năng suất mà không có chất lượng thì hiệu quả cũng không có. VD làm 0,5đ bài tập rất nhanh nhưng có nhiều lỗi, sơ suất, cẩu thả, điểm không cao được. + Nếu chỉ có chất lượng mà không đảm bảo năng suất, thời gian yêu cầu thì 0,5đ hiệu quả công việc cũng không có, công vi ệc cũng không xong. VD làm bài thi trong một thời gian nhất định mà chỉ làm được ½ tổng số bài tập thì không thể có điểm cao được, như vậy làm việc không hiệu quả. -------------- HẾT -------------- Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản