Kỹ thuật an toàn và môi trường - Chương 1

Chia sẻ: Bui Trần | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
438
lượt xem
172
download

Kỹ thuật an toàn và môi trường - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi chương 1 - kỹ thuật an toàn và môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật an toàn và môi trường - Chương 1

  1. Câu hỏi chương 1- Kỹ thuật an toàn và môi trường CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BHLĐ Câu hỏi loại 1: 1. Khái niệm Bảo hộ lao động? 2. Khái niệm về Điều kiện lao động? Căn cứ vào đâu để đánh giá điều kiện lao động tốt hay không tốt? 3. Nêu và lấy ví dụ về các nguyên nhân có hại và nguy hiểm trong quá trình lao động? 4. Thế nào là tai nạn lao động? Điều kiện để được xét là tai nạn lao động? 5. Thế nào là bệnh nghề nghiệp? Sự khác biệt giữa bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động? Các yếu tố cơ bản gây nên bệnh nghề nghiệp? 6. Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động? 7. Những nội dung chính của Công tác bảo hộ lao động? 8. Trình bày 3 tính chất của công tác bảo hộ lao động? 9. Trách nhiệm của Cơ quan nhà nước và tổ chức công đoàn về công tác Bảo hộ lao động? 10. Trách nhiệm và quyền hạn của người sử dụng lao động? 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Người lao động? 12. Các nội dung chính của môn học? 13. Công tác bảo hộ lao động phụ thuộc vào những yếu tố nào? 14. Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất? 15. Nội dung của kỹ thuật vệ sinh trong công tác Bảo hộ lao động? Câu hỏi loại 2: 1. Tại sao nội dung khoa học kỹ thuật là nội dung chính, quan trọng nhất của công tác bảo hộ lao động? 2. Khi một vụ tai nạn lao động xảy ra, về mặt hành chính, cơ quan nào chịu trách nhiệm đầu tiên? 3. Nêu và phân tích các yếu tố khi đánh giá điều kịên lao động của nhà máy, xí nghiệp? 4. Vì sao nói công tác Bảo hộ lao động nhằm bảo vệ tất cả mọi người mà trước tiên là người lao động? Bùi Hoàng Dũng - Bộ môn CTM – Khoa Cơ khí - ĐHKTCN
  2. Câu hỏi chương 1- Kỹ thuật an toàn và môi trường 5. Tại sao công tác bảo hộ lao động mang lợi ích kinh tế? Lấy ví dụ minh họa. Câu hỏi loại 3: 1. Tại sao công tác bảo hộ lao động mang tính Khoa học kỹ thuật? 2. Tại sao công tác bảo hộ lao động mang tính pháp lý? 3. Tại sao công tác bảo hộ lao động mang tính chất quần chúng? 4. Tại sao công tác bảo hộ lao động có nội dung giáo dục? 5. Tại sao công tác bảo hộ lao động mang tính tất yếu khách quan? 6. Vì sao công tác Bảo hộ lao động ở nước ta mang ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân đạo sâu sắc? 7. Vì sao lại có nội dung giáo dục, vận động quần chúng trong công tác Bảo hộ lao động? 8. Vì sao công tác Bảo hộ lao động là chiến lược quan trọng trong sự phát triển Đất nước của Đảng và Nhà nước ta? Bùi Hoàng Dũng - Bộ môn CTM – Khoa Cơ khí - ĐHKTCN
Đồng bộ tài khoản