Kỹ thuật ( Tiết 2) - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (6)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
18
download

Kỹ thuật ( Tiết 2) - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 2) - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (6)

  1. K thu t ( Ti t 2) V T LI U, D NG C C T, KHÂU, THÊU (6) I/ M c tiêu : - HS bi t ư c c i m, tác d ng và cách s d ng, b o qu n nh ng v t li u, d ng c ơn gi n thư ng dùng c t, khâu, thêu. - Bi t cách và th c hi n ư c thao tác xâu ch vào kim và vê nút ch ( gút ch ) II/ dùng d y - h c : - M t s m u v t li u và d ng c c t, khâu, thêu - M t s m u v i, ch khâu, ch thêu - Kéo c t v i và kéo c t ch thêu - Khung thêu - M t s s n ph m may thêu
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - K tên m t s s n ph m - HS tr l i ư c làm t v i. - Ch khâu , ch thêu ư c làm t các nguyên li u nào ? B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : Ti t h c trư c các em ã làm quen v i m t s v t li u và d ng c c t, khâu, thêu. Ti t h c này các em s ti p t c làm quen v i m t s v t li u và d ng c khác dùng trong khâu, thêu. * Ho t ng 3 : GV hư ng d n HS tìm hi u c i m và cách s d ng kim. + M c tiêu : HS n m ư c c
  3. i m c u t o và cách s d ng kim. + Hư ng d n HS quan sát hình 4 SGK k t h p và mô t c i m c u t o c a kim - GV b sung và nêu nh ng c i m chính c a kim khâu, kim - HS quan sát hình 4 SGK và thêu k t h p quan sát v t th c và mô t . - Kim ư c làm b ng kim lo i c ng, có nhi u c , mũi kim - Gv hư ng d n HS quan sát nh n, s c. các hình 5a, 5b, 5c SGK - Thân kim nh , nh n d n v - G i 1 HS c n i dung b mũi kim. uôi kim hơi d t. có l m c 2 SGK xâu ch . - G i 1- 2 HS lên b ng thao - HS quan sát và nêu cách tác xâu ch vào kim và vê nút ch ( xâu ch , kim vê nút ch gút ch ) - HS c to trư c l p. - GV nh n xét và hư ng d n thêm - 2 HS th c hành xâu ch vào kim và vê nút ch . - G i HS c và tr l i câu h i v tác d ng c a vê nút ch (SGK) - GV thao tác kim ã xâu ch
  4. rút qua m t v i ( chưa vê nút ch ) - G i 1 HS nh n xét - Kim kéo s i ch tu t ra kh m nh v i * Ho t ng 4 : HS th c hành xâu ch vào kim và vê nút ch + M c tiêu : HS thao tác ư c xâu ch vào kim và vê nút ch - GV ki m tra s chu n b c a HS + Yêu c u HS th c hành theo nhóm - HS mang kim và ch thêu ra lên bàn - GV theo dõi giúp nh ng em còn lúng túng - Th c hành xâu ch , vê nút ch - GV nh n xét ánh ía k t qu th c hành c a HS * Ho t ng 5 : hư ng d n HS quan sát nh n xét m t s v t li u, d ng c khác. + M c tiêu : HS nh n bi t ư c tác d ng c a thư c may, thư c
  5. dây, khung thêu, các lo i nút và ph n may. - Hư ng d n HS quan sát hình 6/SGK k t h p quan sát m u m t s v t li u, d ng c khâu, thêu và nêu tác d ng c a chúng. - GV k t lu n : + Thư c may : Dùng o v i, v ch d u trên v i + Thư c dây : dài 150cm, dùng o các s o trên cơ th - HS tr l i + Khung thêu c m tay : g m 2 - KH khác b sung hình tròn l ng vào nhau có tác d ng gi cho m t căng khi thêu. + khuy cài, khuy b m : ính vào n p áo, qu n và nhi u sán ph m may m c khác. + Ph n may dùng t o v ch d u trên v i 3/ C ng c - d n dò : - Gv nh n xét chu n b , tinh
  6. th n thái h c t p và k t qu th c hành c a HS * Bài sau : c t v i theo ư ng v ch d u - HS l ng nghe. - Chu n b v t li u : v i, kéo, ph n may.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản