LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
150
lượt xem
20
download

LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Đối với anh chị cần lễ phép , đ/v em nhỏ cần nhượng nhịn .Có vậy anh chị em mới hoà thuận , cha mẹ mới vui lòng . - Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

  1. O C L PHÉP V I ANH CH NHƯ NG NH N EM NH I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : i v i anh ch c n l phép , /v em nh c n như ng nh n .Có v y anh ch em m i hoà thu n , cha m m i vui lòng . - H c sinh bi t cư x l phép v i anh ch , như ng nh n em nh trong gia ình . I. DÙNG D Y H C : - V BT 1. - dùng chơi óng vai . Các truy n , ca dao , t c ng , bài hát v ch bài h c III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b v BT 2.Ki m tra bài cũ : - ư c s ng h nh phúc bên cha m , em c m th y th nào ? T ó em c n có b n ph n gì i v i ông bà , cha m ? - i v i tr em cơ nh em c n i x như th nào ? C n có thái gì ?
  2. - Em ã làm gì cha m vui lòng ? - Nh n xét bài cũ . KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Quan sát tranh Mt : Nh n xét tranh nói ư c vi c - Hs trao iv i làm c a các b n trong tranh : nhau v n i dung tranh . T ng em trình bày nh n - Cho h c sinh quan sát tranh . xét c a mình - L p nh n xét * Giáo viên k t lu n : b sung ý ki n . T1 : Anh cho em qu cam , em nói - Hs quan sát c m ơn . Anh r t quan tâm n em , còn em tranh , l ng nghe . thì r t l phép . T2: Hai ch em ang chơi hàng . Ch giúp em m c áo cho búp bê . Hai ch em chơi v i nhau r t hoà thu n , ch bi t - Ph i yêu thương hòa
  3. giúp em trong khi chơi . thu n , giúp l n nhau . - Anh ch em trong gia ình s ng v i nhau ph i như th nào ? - Hs quan sát và Ho t ng 2 : Th o lu n . nêu n i dung tranh : Mt : H c sinh phân tích ư c tình + T1 : B n Lan ang hu ng trong tranh : chơi v i em thì ư c cô cho quà . - Hư ng d n quan sát BT2 + T2 : B n Hùng có chi c ô tô chơi , em bé nhìn th y và òi mư n chơi . - Giáo viên h i : - Cho em ph n nhi u hơn . + N u em là Lan , em s chia quà như th nào ? - H c sinh có th nêu ý ki n : + N u em là Hùng , em s làm gì trong tình hu ng ó ? + Cho em mư n + Không cho em mư n + Cho em mư n - Cho h c sinh phân tích các tình nhưng d n dò em ph i gi hu ng và ch n ra cách x lý t i ưu . gìn chơi c n th n . * K t lu n : Anh ch em trong gia
  4. ình ph i luôn s ng hoà thu n , thương yêu - Hs th o lu n nêu ý như ng nh n nhau , có v y cha m m i vui ki n ch n cách x lý t t lòng , gia ình m i yên m , h nh phúc . nh t . 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em v a h c bài gì ? - i v i anh ch , em ph i như th nào ? i v i em nh , em ph i th nào ? - Anh em hoà thu n thì b m và gia ình th nào ? - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng t t . - Chu n b BT3 và chu n b óng vai các tình hu ng trong BT2 . 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản