Lệnh số 07/2007/L-CTN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
5
download

Lệnh số 07/2007/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 07/2007/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 07/2007/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/L-CTN Hà Nội , ngày 02 tháng 07 năm 2007 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2007./. CHỦ TỊCH NƯỚC Nguyễn Minh Triết
Đồng bộ tài khoản