Lệnh số 09/2001/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
15
download

Lệnh số 09/2001/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 09/2001/L-CTN về việc công bố luật Di sản văn hoá do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 09/2001/L-CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/2001/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2001 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Luật Di sản văn hoá. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001./. CHỦ TNCH NƯỚC Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản