Lệnh số 18/2005/L/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Lệnh số 18/2005/L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 18/2005/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 18/2005/L/CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số 18/2005/L/CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2005 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 19 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2005./. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản