Lịch sử hiến pháp Việt Nam

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
128
lượt xem
37
download

Lịch sử hiến pháp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'lịch sử hiến pháp việt nam', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử hiến pháp Việt Nam

 1. Chương II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM 
 2. CHƯƠNG II:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP  VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM  1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 1.1. Sự ra đời của Hiến pháp. 1.2. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của Hiến pháp 1.3. Phân loại Hiến pháp 1. Lịch sử lập hiến Việt Nam 2.1. Hiến pháp năm 1946 2.2. Hiến pháp năm 1959 2.3. Hiến pháp năm 1980 2.4. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001)
 3. CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM 1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 1.1. Sự ra đời của Hiến pháp.
 4. Các kiểu nhà nước trong lịch sử CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ NHÀ NƯỚC CHIẾM HỮU NÔ LỆ NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Hiến  Hiến  pháp  NHÀ NƯỚC TƯ SẢN pháp 
 5. HiÕn ph¸p ra ®ê i trªn nh÷ng c¬ së lý luËn nµo, t¹i sao trong nhµ n­íc chñ n«, nhµ n­íc phong kiÕn kh«ng cã HiÕn ph¸p?
 6. TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA HIẾN PHÁP KINH TẾ XÃ HỘI CHÍNH TRỊ TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG
 7. Xã hội chủ nô, phong kiến • Quyền lực nhà nước là vô hạn • Quyền lực nhà nước là tập trung, chuyên chế • Quyền lực của vua là tối cao và không bị ràng buộc • Vị trí, vai trò của con người – thành viên trong xã hội bị chà đạp – tư cách thần dân. • Nhà nước dễ dàng xâm phạm các quyền lợi của con người và công dân
 8. Tư tưởng lập hiến  Những quan điểm về nguồn gốc nhà nước   Bác bỏ nguồn gốc thần thánh của nhà nước   Tư tưởng về pháp luật tự nhiên và Khế ước xã  hội   Tư tưởng phân quyền. 
 9. ­ Cần có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao  ràng buộc mọi cơ quan nhà nước, tạo cơ sở  tổ chức và hoạt động của nhà nước ­  Tránh sự xâm phạm từ phía nhà nước ­  Đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho người  dân (công dân trong xã hội) Hiến pháp ra đời
 10. Hiến pháp là gì?
 11. • Các quan điểm của các học giả các nước về Hiến pháp
 12. “Hiến pháp là một văn bản thể hiện tinh thần  và đường lối chính trị” Học giả người Anh B.Jones và D.Kavanagh:
 13. M.Beloff và G.Peele cho rằng: Hiến pháp là tổng thể các quy định điều chỉnh và phân định sự phân chia quyền lực trong hệ thống chính trị.
 14. K.Hess (người Đức) cho rằng        Hiến pháp là trật tự pháp luật cơ bản của xã hội, Hiến pháp ghi nhận những nguyên tắc chủ đạo cho việc thiết lập cơ cấu chính trị thống nhất và đề xác định nhiệm vụ của nhà nước, tạo cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp xã hội.
 15. Học giả người Pháp M.Hauriou:       Hiến pháp về hình thức bên ngoài là văn     bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, việc  sửa đổi Hiến pháp phải theo thủ tục đặc  biệt, về nội dung, Hiến pháp là tổng thể  những quy định về quy chế xã hội chính trị  của nhà nước, mà không phụ thuộc vào  hình thức hay thủ tục ban hành văn bản.
 16. Philip – nhà Hiến pháp học Hà Lan:   “Hiến pháp là văn bản có ý nghĩa pháp lý  đặc  biệt, trong đó xác định các tổ chức cũng như  chức năng của các cơ quan cai quản nhà nước,  và vạch định ra cac nguyên tác xác định hoạt  động của các cơ quan đó"    
 17. Latxan, một học giả nổi tiếng về Luật Hiến pháp: “Hiến pháp… phải trở thành không chỉ là một đạo luật mà phải hơn một đạo luật. Hiến pháp không phải là đạo luật thông thường, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.”
 18. “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được nâng lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do những điều kiện vật chất và đời sống của giai cấp các ông quyết định"  Angghen và Mác - Tuyên ngôn Đảng cộng sản
 19. Khái niệm Hiến pháp  "Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, xác định những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội gồm có chế độ chính trị, chế độ KT, VH, GD, KHCN, mối quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Hiến pháp là văn bản pháp luật thể hiện tập trung nhất, rõ nét nhất ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động"    
 20. Các đặc điểm của Hiến pháp    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản