Lịch sử lớp 7 - Cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427)

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
461
lượt xem
22
download

Lịch sử lớp 7 - Cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ từ miền rừng núi Thanh Hóa dần dần phát triển trong cả nước - Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có các quý trộc mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân. 2. Kỹ năng: Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa lam Sơn. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427)

  1. Cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ từ miền rừng núi Thanh Hóa dần dần phát triển trong cả nước - Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có các quý trộc mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân. 2. Kỹ năng: Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa lam Sơn. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất nước như Lê Lợi, Nguyễn Trãi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn, ảnh nguyễn Trãi. 2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong nội dung bài học. 3. Bài mới:
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 15phút). Lê lợi dựng cờ khởi I. Thời kỳ ở miền tây Thanh Hóa nghĩa (1418- 1423) HS: Đọc mục 1 SGK ( Trang 84) GV: Em biết gì về Lê Lợi? 1. Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa HS: Trả lời GV: (Là người yêu nước, có uy tín, được nhân dân ủng hộ) GVG: Ông đã từng nói “ Ta dấy quân đánh giặc không vì ham phú quý mà vì muốn cho ngàn đời sau biết rằng ta không chịu thần phục quân giặc tàn ngược”. GV: Câu nói của ông đã thể hiện điều gì? HS: Trả lời (ý thức tự chủ của người dân Đại Việt) GV: Lê Lợi đã chọn nơi nào làm căn cứ? HS: Trả lời GV: Hãy cho biết một vài nét về căn cứ lam Sơn? HS: Trả lời
  3. GV: Chuẩn kiến thức (Là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa và là quê hương của Lê Lợi. Đó là một vùng đất thấp xen kẽ những dải rừng thưa và thung lũng nằm bên tả ngạn sông Chu, nơi có các dân tộc Mường, Thái, có địa thế hiểm trở. Đây là vùng đất có rất nhiều thuận lợi nếu bị bao vây có thể rút lên núi hoặc lực lượng lớn mạnh có thể tỏa xuống miền đồng bằng.... GV: Nghe tin Lê lợi chuẩn bị khởi nghĩa tình hình nhân dân thế nào? HS: ( Khắp nơi kéo về hưởng ứng trong đó có Nguyễn Trãi) GV: Em biết gì về nguyễn Trãi? HS: Đọc nội dung in nhỏ SGK để trả lời GV: Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa họp lời thề ở - Đầu năm 1416 bộ chỉ huy khởi đâu? vào thời gian nào? nghĩa họp lời thề ở Lũng Nhai HS: Trả lời - 7/2/1418 lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa GV: Chuẩn kiến thức. GV: Vì sao hào kiệt nhân dân khắp nơi tìm về Lam Sơn?
  4. HS: Trả lời GV: Sơ kết mục và chuyển ý. 2. Những năm đầu hoạt động của * Hoạt động 2: ( 25phút). . Những năm đầu nghĩa quân lam Sơn hoạt động của nghĩa quân lam Sơn HS: Dọc nội dung mục 2 - Gặp nhiều khó khăn.=> Rút lui về GV: Trong những năm đầu Nghĩa quân lam núi Chí Linh 3 lần Sơn đã gặp những khó khăn gì? HS: Trả lời GV: (Rút về núi Chí Linh 3 lần, vũ khí tay không, quần áo đông hè chỉ có một mảnh, lực lượng chỉ có độ vài nghìn quân, cơm ăn không đủ 2 bữa) GV: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân và dân ta? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức HS: Đọc phần chữ in nhỏ SGK GV: Trước tình hình khó khăn đó nghĩa quân đã nghĩ ra các gì để giải vây? HS: Trả lời (Lê lai đã cải trang thành lê Lợi...)
  5. GVG: Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh anh dũng. Quân Minh tưởng giết được Lê lợi nên rút lui. HS; Đọc chữ in nghiêng. GV: Em có suy nghĩ gì trước gương hi sinh của Lê Lai? HS: Trả lời GV: Tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng nhân dân ta ngày nay hàng năm cứ ngày 21, 22/ 8 âm tổ chức tế lễ Lê Lai và Lê Lợi. GV: Trong lần rút lui này nghĩa quân đã gặp những khó khăn gì? HS; Trả lời GV: (Thiếu lương thực phải giết cả nghựa chiến và voi chiến để nuôi quân) Trước tình hình đó bộ chỉ huy đã quyết định - Mùa hè 1423 Lê lợi quyết định hòa như thế nào? hoãn với quân Minh HS; Trả lời GV: Chuẩn kiến thức * Thảo luận nhóm (2 phút). Ngẫu nhiên theo
  6. bàn Tại sao Lê Lơi lại tạm hoà hoãn với quân Minh? - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - Năm 1424 quân Minh trở Mặt tấn - Nhóm bạn nhận xét, bổ xung công Lam Sơn => Khởi nghĩa GV: Chuẩn kiến thức (Để củng cố lực lượng, chuyển sang giai đoạn mới. tránh đụng đọ với quân Minh) 4. Củng cố: ( 3 phút ) : - :Trình bày diễn biến về khởi nghĩa Lam Sơn? - Tại sao Lê Lợi lại hòa hoãn với quân Minh? HS; Trả lời GV: Sơ kết mục. 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Đọc tiếp phần II và học bài cũ. .
Đồng bộ tài khoản