Lịch sử lớp 9 Bài 4

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
436
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 9 Bài 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới, Châu á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ các dân tộc châu á đã giành được độc lập dân tộc. Ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội. Hai nước lớn ở châu á và Trung Quốc, ấn Độ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 4

  1. Bài 4 : CÁC NƯỚC CHÂU Á A . phần chuẩn bị I . Mục tiêu bài dạy : 1 . Kiến thức : Giúp học sinh nắm được - Khái quát tình hình các nước Châu á sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 - Sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 1945 đến nay - Các giai đoạn phát triển của nhà nứoc cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ sau năm 1949 đên nay 2 .Tư tưởng - Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế với các nước trong khu vực để cùng xây dựng xã hội giàu đẹp công bằng và văn minh 3 . Kỹ năng - Rèn cho học sinh kĩ năng tổng hợp, phân tích vấn đề kĩ năng sử dụng bản đồ thế giới châu á II . Chuẩn bị - Thầy : Đọc tài liệu – soạn bài – Bản đồ châu á - Trung Quốc - Trò : Học bài cũ – chuẩn bị bài mới B . Phần thể hiện khi lên lớp I . Kiểm tra bài cũ5’ Câu hỏi : Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc của các nước á - phi – mĩ la tinh từ sau năm 1945 Trả lời : Phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 chia làm 3 giai đoạn + Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX + Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa năm 70 của thế kỉ XX + Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX II . Bài mới 38’ Với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới, Châu á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc
  2. đấu tranh lâu dài và gian khổ các dân tộc châu á đã giành được độc lập dân tộc. Ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội. Hai nước lớn ở châu á và Trung Quốc, ấn Độ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản diễn ra như thế nào ? Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao bài học hôm nay ... GV Treo bản đồ châu á : Châu á là 1. Tình hình chung một châu lục lớn nhất thế giới (10’) gồm 43.000.000 km2 gấp hơn 4 lần châu âu, dân số đông sức lao động dồi dào và rẻ. Tài nguyên thiên nhiên phong phú đặc biệt là dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất ? thế giới. Với vị trí chiến lược quan trọng như vậy - Trước chiến tranh thế Tình hình châu á trước chiến giới thứ 2 : Thuộc địa, tranh thế giới thứ 2 như thế nào ? nửa thuộc địa, phụ - Tất cả các nước là thuộc địa, thuộc vào thị trường nửa thuộc địa phụ thuộc thị của CNĐQ ? trường chủ yếu của tư bản phương tây ( Anh, Pháp, Mĩ, nga, hà lan ) Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào ĐTGPDT của các nước châu á phát triển như thế nào ? - Sau chiến tranh Từ sau chiến tranh thế giới thứ PTGPDT phát triển hai , một cao trào đấu tranh rộng khắp . Cuối những GPDT bùng lên và nhanh chóng năm 50 phần lớn các lan khắp châu Á , tới cuối những nước đã giành được ? năm 50 phần lớn các dân tộc châu độc lập Á đã giành được độc lập , trong
  3. đó có nhiều nước lớn như Trung Quốc , Ấn độ , In-Đô- Nê-Xi –A Từ sau thế kỉ XX đến nay tình hình châu á như thế nào ? - Từ nửa cuối thế kỉ Thời kỳ này tình hình châu Á XX đến nay tình hình không ổn định . châu á không ổn định Nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đã diễn ra : Đông nam á , Tây á ( trung Đông ) - các nước đế quốc cố duy trì ách ? thống trị , chiếm giữ vỉtí chiến lược quan trọng để ngăn cản phong trào cách mạng trong khu vực . - Nhiều vụ tranh chấp biên giới hoặc ly khai xảy ra : Ấn Độ và Pa ki Xtan , Xri Lan ca , Phi –líp Pin ,In – đô –Nê – Xi –a Nguyên nhân nào đẫn đến sự mất ổn định này ? Bởi diễn ra nhiều cuộc đấu tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực ĐNA, và Tây á có - Hiện nay tăng trưởng trung đông có vị trí chiến lược nhanh chóng về kinh quan trọng, các nước đế quốc cố tế : một số nước đạt tìm cách duy trì địa vị chính trị thành tựu to lớn : Nhật chiếm giữ vị trí chiến lược quan Bản, Hàn Quốc , Trung ? trọng của chúng và ra sức chống Quốc , Xin –Ga- Po phá căn bản PTCM ở khu vực này - Có nguồn tài nguyên giầu có. - Ấn độ đang vươn lên ? Sau chiến tranh lạnh ở một số hàng cường quốc về
  4. nước châu á đã diễn ra các cuộc công nghệ phần mềm , xung đột, tranh chấp trên dưới công nghệ hạt nhân và lãnh thổ các phong trào li khai với công nghệ vũ trụ những hành động khủng bố dã man : ấn độ, Pa ki xi tan hoặc ở xi ri lan ca, phi líp pin Trong những thập niên gần đây tình hình kinh tế châu á có gì đáng chú ý ? ? VD : Nhật bản, hàn quốc, trung quốc, sin ga po, ma lai xi a, thái lan ... - Góp phần quan trọng ? Sau khi giành được độc lập ấn vào sự phát triển của độ đã thực hiện kế hoạch gì về thế giới kinh tế ? - Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, ấn độ đã tiến hành ? cuộc cách mạng xanh -> tự túc lương thực thực thực phẩm công HS nghệ của ấn độ là hàng dệt, thép, máy móc và thiết bị giao thông -> ấn độ đang vươn lên hàng đầu ? cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hath nhân, công nghệ vũ trụ II Trung Quốc ? Em có nhận xét gì về tình hình - Là nước lớn ở châu á chung của châu á ? S =9,5 triệu km, dân số 1,3 tỉ người (năm 2002) Nêu hiểu biết của em về đất 1 Sự ra đời của cộng nước Trung Quốc ? hoà nhân dân Trung Hoa 7’
  5. Tình hình trung quốc trước chiến tranh thế giới thứ 2 như thế nào ? - 1860 Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện trung quốc trở - 1949 nội chiến giữa thành một nước nửa thuộc địa quốc dân Đảng và ? Tình hình trung quốc sau chiến Đảng công sản trung tranh thế giới thứ 2 ?( hoàn quốc chấm dứt cảnh ) - 1.10.1949 nước công ? hoà nhân dân trung hoa Em hãy trình bày sự ra đời của thành lập nước cộng hoà nhân dân trung ? hoa ? - Sau kháng chiến chống Nhật thắng lợi , trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến cách mạng kéo dài 3 năm ( 1946-1949 ) gữa đảng * Ý nghĩa lịch sử cộng sản và trung hoa dân quốc , - Kết thúc ách nô dịch cuối cùng trung hoa quốc dân 100 năm của ĐQ và đảng thất bại , Tưởng Giới hàng nghìn năm của thạch phải chạy ra đài loan CĐPK đưa nước Trung - Cuộc mít tinh của hơn 30 vạn Hoa vào kỉ nguyên độc ? nhân dân thủ đo Bắc Kinh tại lập tự do. Hệ thống quảng trường thiên an môn, Mao XHCN được nối liền từ Trạch Đông đã tuyên bố nước Âu sang á CHNDTH ra đời 2 . Mười năm đầu xây Sự ra đời của nước cộng hoà dựng chế độ mới nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với Trung - Đưa đất nước thoát Quốc và thế giới ? khỏi nghèo nàn và lạc Sau khi giành thắng lợi nước hậu cộng hoà nhân dân trung hoa thực ? hiện nhiệm vụ gì - Từ 1950 bắt tay vào khôi phục kinh tế ->
  6. Từ 1950 nhân dân trung quốc bắt Giành thắng lợi tay vào công cuộc khôi phục kinh tế như thế nào -Tiến hành cải cách ruộng đất - 1953-1957 thực hiện - Hợp tác hoá nông nghiệp cải kế hoạch 5 năm lần thứ tạo công thương nghiệp tư bản nhất => Đất nước thay tư doanh phát triển văn hoá giáo đổi rõ rệt. dục ? Công cuộc xây dựng đất nước - Đạt được những thành thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tựu đáng kể. tiên 1953- 1957 như thế nào ? Từ 1953 -> 1957 TQ thựchiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất , thu => Bộ mặt đất nước được thắng lợi to lớn . thay đổi - Bộ mặt đất nước thay đổi Thực hiện chính sách rõ rệt đối ngoại tích cực củng - Trong thời gian này 246 cố hoà bình. công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất - Sản lượng công nghiệp tăng 3. Đất nước trong thời GV - 140 %. nông nghiệp tăng kì biến động (1959 – 25% so với năm 1952 1978 )5’ Chính sách đối ngoại trong thời kì này là gì ? Trung Quốc thực hiện chính sách đối ngoại tích cực , nhằm củng cố hoà bình và đẩy mạnh phong tràocách mạng thế giới . - Địa vị của trung Quốc ngày càng tăng và khẳng định vững vàng - 1959 Trung Quốc đề ra đường lối 3 ngọn cờ
  7. Trong thời gian 1959 – 1978 hồng và đại cách mạng Trung Quốc thực hành chính sách tư sản văn hoá gì ? ? - Ba ngọn cờ hồng và đại cách - Hậu quả :Kinh tế trở mạng tư sản văn hoá nên hỗn loạn đời sống nhân dân điêu đứng - Phát động phong trào toàn dân làm gang thép đưa sản lượng gang thép từ 10 triệu tấn lên 20 triệu tấn - Tháng 11 và 12 .1958 xây dựng hơn 1 triệu lò luyện thép loại nhỏ . Sau 4 tháng 11 triệu tấn - 6.1966 cuộc đại thép được ra lò nhưng chất CMVS văn hoá gây tình lượng kém trạng hỗn loạn trong cả ? Ba ngọn cờ hồng đó là : Đường nước lối ? chung , đại nhảy vọt , công xã nhân dân + Đường lối chung : là dốc hết ? sức lực xây dựng CNXH , nhiều , nhanh , tốt , rẻ ( đại hội lần thứ VIII đảng CSTQ -1958 ) + Đại nhảy vọt : Phong trào “ Toàn dân làm gang thép ” để trong khoảng 15 năm , trung ? Quốc sẽ vượt nước Anh về Sản lượng gang thép và những sản phẩm công nghiệp khác ( như chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố vào năm 1957 ) + Công xã nhân dân : Một hình
  8. ? thức liên hiệp nhiều hợp tác xã nông nghiệp cấp cao ở nông thôn Trung Quốc giai đoạn này , về phương diện kinh tế : công xã 4 Công cuộc cải cách nhân dân là một đơn vị sở hữu mở cửa từ 1978 đến thống nhất quản lý sản xuất , nay 7’ điều hành lao động , phân phối - 12.1978 tiến hành cải sản phẩm cách kinh tế XH của Nêu hậu quả của đường lối 3 đất nước ngọn cờ hồng và đại cách mạng tư sản vắn hoá ? - kinh tế và chính trị hỗn loạn trong cả nước - Để lại nhiều thảm hoạ nghiêm trọng về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân - >Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đạt Thực chất đây là cuộc đấu tranh tăng trưởng cao nhất giành quyền lực gay gắt thế giới - Đối ngoại : Bình thường hoá quan hệ đối Tình hình TQ từ 1978 đến nay ? ngoại với Liên Xô, Mông Cổ, VN, Lào, Chủ trương của cuộc cải cách Căm pu chia, này là gì ? + Mở rộng quan hệ đối - XDCNXH mang màu sắc TQ ngoại với các nước trên lấy phát triển KT làm trung tâm thế giới Nêu những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của TQ từ -> Địa vị trên trường 1978 đến nay ? quốc tế được nâng lên - Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  9. - Tổng sản phẩm trong nước tăng 9,6% - Đời sống nhân dân được nâng cao Ngoài công đổi mới về đường lối phát triển kinh tế thì công tác đối ngoại có gì đáng chú ý ? Với đường lối đối ngoại như vậy TQ có vị trí như thế nào trên thế giới ? - Hiện nay TQ là nước có tốc độ tăng trưởng KT ổn định cao vào bậc nhất thế giới trên 9,5%/năm , năm 2001 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9593,3tỷ nhân dân tệ gấp 3 lần 1989 * Bài tập củng cố :Nêu ý nghĩa của những thành tựu khi TQ bước sang thế kỉ XXI ? - Tốc độ phát triển nhanh chóng - Có dân số đông nhất thế giới đây là trung tâm kinh tế hàng đầu III . Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập 1’ - Về học bài SGK – kết hợp với vở ghi - Chuẩn bị bài 5
Đồng bộ tài khoản