Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

2
991
lượt xem
81
download

Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ: PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…) PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

 1. Nội dung  Giới thiệu về lĩnh vực PT TC­XH trong chương  trình GDMN   Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình  cảm ­ xã hội  Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát  triển TC­XH  Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo  dục phát triển TC­XH.
 2. 1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC­XH  trong chương trình GDMN 1.1. Vai trò của GD tình cảm ­ xã hội đối  với sự phát triển toàn diện của trẻ 1.2. Mục tiêu, nội dung, kết quả mong  đợi 1.3. Những điểm mới
 3. Vai trò giáo dục TC­XH đối với sự  phát triển toàn diện của trẻ  PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc  tình cảm của mình  PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ,  sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)  PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển  khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm,  thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa  người lớn và bạn bè.
 4. Vai trò giáo dục TC­XH đối với sự phát  triển toàn diện của trẻ Tóm lại:  GD TC­XH hình thành ở trẻ những  năng lực, những hành vi tích cực giúp  trẻ tham gia vào cuộc sống hàng  ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để  giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã  hội. 
 5. 2/ Giáo dục phát triển TC­XH và thẩm mĩ  (chương trình GD nhà trẻ) Mục tiêu   Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.  Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.  Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.  Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình…
 6. Nội dung GD phát triển TC­XH và thẩm mỹ  (chương trình GD nhà trẻ)  Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm  xúc  Phát triển kĩ năng xã hội: + Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật  gần gũi + Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn  giản trong giao tiếp, sinh hoạt
 7. Nội dung giáo dục phát triển TC­XH   và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ)  Phát triển cảm xúc thẩm mỹ + Nghe hát và vận động đơn giản theo  nhạc + Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh    * Nội dung giáo dục PT TC­XH được  chia theo độ tuổi: 3 ­ 12 tháng, 12 ­ 24  tháng, 24 ­ 36 tháng
 8. Giáo dục phát triển TC­XH và thẩm mỹ  (chương trình GD nhà trẻ)  Kết quả mong đợi: 1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân  2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con  người và sự vật gần  gũi  3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản 4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động  theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình,  xem tranh 
 9. Giáo dục phát triển TC­XH  (chương trình GD mẫu giáo) Mục tiêu:   Có ý thức về bản thân  Có khả năng nhận biết và thể hiện tình  cảm vói con người, SVHT xung quanh  Có 1 số phẩm chất cá nhân : mạnh dạn, tự  tin, tự lực.  Có 1 số KN sống: tôn trọng, hợp tác, thân  thiện, quan tâm, chia sẻ  Thực hiện 1 số qui tắc, qui định trong sinh  hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng  gần gũi
 10. Nội dung Giáo dục phát triển TC­XH  (chương trình GD mẫu giáo) Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với  con người và hiện tượng XQ.  Phát triển kĩ năng xã hội: + Hành vi và qui tắc ứng xử XH trong sinh hoạt ở  gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi + Quan tâm bảo vệ môi trường * Nội dung giáo dục PT TC­XH được chia theo độ  tuổi: 3 ­ 4 tuổi, 4 ­ 5 tuổi, 5 ­ 6 tuổi
 11. Giáo dục phát triển TC­XH  (chương trình GD mẫu giáo)  Kết quả mong đợi: 1. Thể hiện ý  thức về bản thân 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực  3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình  cảm với con người, sự vật, hiện tượng  xung quanh 4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội  5. Quan tâm đến môi trường
 12. Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC­XH  Được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có MT, ND,  KQMĐ theo độ tuổi.  ND ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ  sở ND giáo dục PT TC – XH ở trẻ lứa tuổi NT,  nhằm  hình thành ở trẻ 1 số phẩm chất và KN sống phù hợp.   ND được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát  triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp.  Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC­ XH ở trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp CĐ. n GV được phép lựa chọn ND và các HĐ 1 cách linh hoạt  giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách  khác nhau, phù hợp với hứng thú của trẻ và phù hợp với  điều kiện thực tế
 13. Một số điểm mới của lĩnh vực TC­XH  Có thể áp dụng những phương pháp GD khác  nhau một cách hợp lý, sáng tạo nhằm tích  cực hoá hoạt động của trẻ như: giao nhiệm vụ  để trẻ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề, sử dụng  các câu hỏi mở, tham gia TCPV theo chủ  đề....  Đánh giá thường xuyên các hoạt động GD PT  TC­XH ở trẻ dựa trên các mục tiêu và kết quả  mong đợi
 14. 2. Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo  dục phát triển tình cảm ­ xã hội  2.1. Tích hợp nội dung GD PT TC­XH  Được tích hợp trong các hoạt động hàng ngày,  trong hoạt động GD phát triển các lĩnh vực  khác và được tiến hành MLMN trong, mọi tình  huống, mọi thời điểm  thích hợp.  Tích hợp trong tất cả các chủ đề như: Bản  thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề  nghiệp, GT, động vật, thực vật...
 15. Các hoạt động GD trẻ nhận biết về bản  thân (Nhà trẻ)  Soi gương.  Xem tranh, ảnh  Trò chuỵên, đàm thoại để trẻ kể về mình  Kể chuyện, đọc thơ, hát  Trò chơi nhận biết các bộ phận cơ thể  hoặc tìm đồ dùng của bé…  Thực hành một số việc tự phục vụ
 16. Các HĐ nhằm hình thành MQH của trẻ với  con người, SVHT (Nhà trẻ)  HĐ giao lưu xúc cảm giữa người lớn và  trẻ (âu yếm, vỗ về, vuốt ve…)  Xem tranh, ảnh về người thân.  Trò chuỵên về những người thân   Kể chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia  đình, bạn bè, cô giáo  Trò chơi.
 17. Các HĐ làm  quen với hát và vận động  theo nhạc; tô màu, vẽ nặn, đọc thơ, kể  chuyện...(Nhà trẻ)  Nghe những âm thanh khác nhau, nghe  nhạc, nghe hát (hát ru, nghe băng  nhạc…).  Nhún nhảy, VĐ theo nhịp điệu bài hát, bản  nhạc; bắt chước một số VĐ đơn giản  Xem tranh,vẽ, tô màu, xé dán  Nghe kể chuyện, đọc thơ  Trò chơi.
 18.  Các HĐ giáo dục MQH của trẻ với bản thân,  gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng             (Mẫu giáo)   Soi gương  Trò chuyện, đàm thoại  Xem tranh, vẽ, nặn, làm đồ chơI, làm  album,...  Kể chuyện, đọc thơ, hát.  Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi.  Tổ chức các trò chơi, lễ hội.
 19. Các HĐ giáo dục trẻ bảo vệ môi trường (Mẫu  giáo)  Trò chuyện, đàm thoại  Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.  Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi, chăm sóc các  con vật, cây cối, gieo hạt, trồng cây  Tổ chức các trò chơi, làm các bài tập thực  hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản