intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án tiến sĩ Công nghệ thông tin: Kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

146
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của "Luận án tiến sĩ Công nghệ thông tin: Kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài" là xây dựng giải pháp cho bài toán kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài, bao gồm cả trường hợp dữ liệu lưu trữ trên đám mây điện toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Công nghệ thông tin: Kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> ĐẶNG HẢI VÂN<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH CÔNG KHAI ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ<br /> CHO DỮ LIỆU LƯU TRỮ NGOÀI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> ĐẶNG HẢI VÂN<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH CÔNG KHAI ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ<br /> CHO DỮ LIỆU LƯU TRỮ NGOÀI<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học máy tính<br /> Mã số chuyên ngành: 62.48.01.01<br /> Phản biện 1: PGS. TS. Tôn Thất Trí<br /> Phản biện 2: PGS. TS. Trần Công Hùng<br /> Phản biện 3: TS. Trần Nam Dũng<br /> Phản biện độc lập 1: PGS. TS. Nguyễn Linh Giang<br /> Phản biện độc lập 2: PGS. TS. Trần Công Hùng<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, năm 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn<br /> Đình Thúc. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> Ký tên<br /> <br /> Đặng Hải Vân<br /> <br /> Con cảm ơn ba mẹ đã luôn lo lắng cho con.<br /> Em cảm ơn thầy đã luôn tận tình hướng dẫn em.<br /> Tôi cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh và động viên tôi.<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> Danh mục các thuật ngữ tiếng Anh<br /> <br /> 5<br /> <br /> Danh mục các từ viết tắt tiếng Anh<br /> <br /> 6<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> 7<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1 Giới thiệu<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Đặt vấn đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Các nghiên cứu liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Mục tiêu và Bố cục luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2 Cơ sở lý thuyết<br /> 2.1<br /> <br /> 28<br /> <br /> Ma trận giả nghịch đảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Xây dựng ma trận giả nghịch đảo trên trường hữu hạn . . . .<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Thuật toán xây dựng ma trận giả khả nghịch . . . . . . . . .<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Phân tích thời gian sinh ma trận giả khả nghịch và thực nghiệm 45<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2