Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất mới của alkaloid dừa cạn

Chia sẻ: Nutifood Nutifood | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
3
lượt xem
0
download

Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất mới của alkaloid dừa cạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất mới của alkaloid dừa cạn trình bày các nội dung chính sau: Microtubule - tác dụng quan trọng của các thuốc điều trị ung thư, mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính của vinca alkaloid, ứng dụng lâm sàng của vinca alkaloid,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất mới của alkaloid dừa cạn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> -----------------------------<br /> <br /> VÕ NGỌC BÌNH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC<br /> CÁC DẪN XUẤT MỚI CỦA ALKALOID DỪA CẠN<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ<br /> Mã số: 9 44 01 14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Ngô Quốc Anh<br /> 2. TS. Đoàn Duy Tiên<br /> <br /> Hà Nội – 2018<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và các cộng<br /> sự. Các số liệu và kết quả nêu trong Luận án là trung thực và chưa được ai<br /> công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu trước đây. Toàn bộ các thông tin<br /> trích dẫn trong Luận án đã được chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ.<br /> <br /> Hà Nội, Ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả<br /> Võ Ngọc Bình<br /> <br /> I<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc, đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể thầy cô hướng<br /> dẫn khoa học là PGS.TS. Ngô Quốc Anh và TS. Đoàn Duy Tiên - Viện Hóa học, Viện Hàn<br /> lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao đề tài và trực tiếp định hướng, chỉ bảo và<br /> giúp đỡ tôi trong toàn bộ quá trình thực hiện Luận án.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy, các Cô, các cán bộ Viện Hóa học, Viện<br /> Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giảng dạy, hướng dẫn tôi hoàn thành các<br /> học phần và các chuyên đề trong Chương trình đào tạo.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyên Lê Anh, ThS. Nguyễn Thị<br /> Hằng, ThS. Trần Thị Yến, CN. Phạm Tùng Lâm và các cán bộ, nhân viên Trung tâm nghiên<br /> cứu xuất sắc liên ngành về lĩnh vực các hợp chất thiên nhiên Việt Nam – Vương Quốc Anh,<br /> Viện Hóa học đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện Luận án.<br /> Cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động<br /> viên, giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình thực hiện Luận án.<br /> <br /> Trân trọng cảm ơn !<br /> Tác giả<br /> Võ Ngọc Bình<br /> <br /> II<br /> <br /> “All sciences are vain and full of errors that are not born of<br /> Experience, the mother of all Knowledge”<br /> <br />  Leonardo da Vinci<br /> <br /> III<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ..............................................................................vii<br /> Danh mục các bảng .............................................................................................................. x<br /> Danh mục các hình vẽ, sơ đồ ...............................................................................................xi<br /> MỞ ĐẦU.............................................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .............................................................................................. 3<br /> 1.1. Microtubule - Một đích tác dụng quan trọng của các thuốc điều trị ung thư 3<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Định nghĩa ................................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Động học của microtubule ......................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Các nhóm thuốc chống ung thư theo cơ chế tác dụng lên microtubule. 6<br /> <br /> 1.2. Vinca alkaloid ........................................................................................................ 9<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Giới thiệu về vinca alkaloid ....................................................................... 9<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tổng hợp các vinca alkaloid .................................................................... 10<br /> <br /> 1.2.2.1. Bán tổng hợp .......................................................................................... 11<br /> 1.2.2.2. Tổng hợp toàn phần................................................................................ 16<br /> 1.2.2.3. Sinh tổng hợp và công nghệ sinh học .................................................... 18<br /> 1.2.3.<br /> <br /> Mối quan hệ cấu trúc – hoạt tính của vinca alkaloid ............................ 18<br /> <br /> 1.2.3.1. Những thay đổi trên phần khung vindoline ........................................... 19<br /> 1.2.3.2. Những thay đổi trên phần khung velbanamine ...................................... 21<br /> 1.2.4.<br /> <br /> Ứng dụng lâm sàng của vinca alkaloid ................................................... 27<br /> <br /> 1.3. Định hướng và mục tiêu của luận án ................................................................ 27<br /> CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM ....................................................................................... 30<br /> 2.1. Hóa chất và thiết bị ............................................................................................. 30<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Hóa chất và dung môi ............................................................................... 30<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Thiết bị nghiên cứu ................................................................................... 30<br /> <br /> 2.1.2.1. Phổ hồng ngoại IR .................................................................................. 30<br /> 2.1.2.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR ........................................................ 30<br /> 2.1.2.3. Phổ khối lượng MS và HRMS ............................................................... 30<br /> 2.1.2.3. Năng suất quay cực riêng [α]D ............................................................... 31<br /> IV<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản