intTypePromotion=3
Array
(
    [0] => Array
        (
            [banner_id] => 140
            [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
            [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
            [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
            [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
            [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
            [banner_picture5] => 
            [banner_type] => 8
            [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
            [banner_status] => 1
            [banner_priority] => 0
            [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
            [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
            [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
            [banner_isauto_active] => 0
            [banner_timeautoactive] => 
            [user_username] => sonpham
        )

)

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở việt nam

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
8
lượt xem
1
download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác định hướng đường hầm khi thi công xây dựng các công trình hầm ở Việt Nam trong giai đoạn thi công xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> DIÊM CÔNG HUY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG HẦM TRONG<br /> THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> DIÊM CÔNG HUY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG HẦM TRONG<br /> THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ<br /> MÃ SỐ: 9520503<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS TRẦN VIẾT TUẤN<br /> 2. PGS.TS NGUYỄN QUANG THẮNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất cứ một công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Diêm Công Huy<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ................................................................................................... i<br /> Mục lục ............................................................................................................ ii<br /> Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................ iv<br /> Danh mục bảng biểu......................................................................................... v<br /> Danh mục hình vẽ ............................................................................................ vi<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG HẦM TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG<br /> CÔNG TRÌNH HẦM............................................................................................................ 7<br /> 1.1. Công nghệ thi công xây dựng các công trình hầm ở Việt Nam ................. 7<br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở nước ngoài .................................. 17<br /> 1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở trong nước ................................... 20<br /> 1.4. Định hướng nghiên cứu trong luận án........................................................ 23<br /> Chương 2: NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CÁC YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CHO<br /> CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG HẦM KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HẦM<br /> ĐỐI HƯỚNG Ở VIỆT NAM .............................................................................................. 24<br /> 2.1. Sai số đào thông hầm và các hạn sai cho phép ........................................... 24<br /> 2.2. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học về yêu cầu độ chính xác định<br /> hướng hầm trong thi công hầm ở Việt Nam...................................................... 31<br /> 2.3. Ước tính yêu cầu độ chính xác cho phép định hướng hầm khi thi công<br /> công trình hầm đối hướng ở Việt Nam ............................................................. 37<br /> Chương 3: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG HẦM TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG<br /> CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM Ở VIỆT NAM.................................................... 50<br /> 3.1. Nâng cao hiệu quả thành lập lưới khống chế mặt bằng trên mặt đất trong<br /> thi công hầm. .................................................................................................... 50<br /> <br /> iii<br /> <br /> 3.2. Nâng cao độ chính xác chuyền tọa độ và phương vị xuống hầm qua giếng đứng. . 59<br /> 3.3. Nâng cao độ chính xác chuyền độ cao xuống hầm qua giếng đứng. ....... 67<br /> 3.4. Lựa chọn dạng lưới khống chế mặt bằng trong hầm phù hợp với đặc điểm điều<br /> kiện thi công hầm ...................................................................................................... 80<br /> <br /> Chương 4: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH<br /> XÁC THI CÔNG HẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TBM (TUNNEL BORING<br /> MACHINE).............................................................................................................. 92<br /> 4.1. Quy trình đào hầm bằng công nghệ TBM .................................................. 92<br /> 4.2. Công tác trắc địa phục vụ thi công hầm bằng công nghệ TBM (Tunnel<br /> Boring Machine) .............................................................................................. 95<br /> 4.3. Thành lập lưới mặt bằng thi công trong hầm ở dạng lưới đường chuyền<br /> kép ................................................................................................................... 101<br /> 4.4. Ứng dụng máy kinh vĩ con quay để định hướng hầm trong thi công xây<br /> dựng đường hầm. ............................................................................................. 112<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 119<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ............................................ 121<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 122<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................ 128<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản