intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vải địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ô tô ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

92
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vải địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ô tô ở Việt Nam" với mục đích nhằm xây dựng mô hình tính toán nền đường đất đắp có gia cường bằng VĐKT, góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán sát với thực tế làm việc của vật liệu và dự báo khả năng mất ổn định một cách chính xác nhằm đem lại hiệu quả cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế nền đắp gia cường VĐKT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vải địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ô tô ở Việt Nam

-iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> Huỳnh Ngọc Hào<br /> <br /> C<br /> CÓ<br /> <br /> AC Ờ<br /> <br /> BẰ<br /> <br /> CÔ<br /> <br /> RÌ<br /> <br /> VẢ<br /> <br /> XÂY DỰ<br /> <br /> ỊA KỸ<br /> Ờ<br /> <br /> Ậ<br /> <br /> R<br /> <br /> Ô ÔỞVỆ<br /> <br /> C C<br /> AM<br /> <br /> Chuyên ngành: Xây dựng đƣờng ô tô và đƣờng thành phố<br /> Mã số:<br /> <br /> 62.58.30.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội, 06/2014<br /> <br /> - ii CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH<br /> TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> 1: GS.TS Vũ Đình Phụng<br /> 2: TS Vũ Đức Sỹ<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> GS.TSKH Nguyễn Văn Quảng<br /> Đại học Kiến Trúc Hà Nội<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> GS.TS Đỗ Bá Chương<br /> Đại học Xây Dựng Hà Nội<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> PGS.TSKH Nguyễn Văn Cận<br /> Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội<br /> <br /> Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ<br /> cấp Trường họp tại: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải<br /> vào hồi ... giờ ...’ ngày ... tháng ... năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> 1. Thư viện Quốc gia<br /> 2. Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải<br /> <br /> - iii CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ<br /> <br /> 1- ThS. Huỳnh Ngọc Hào, GS.TS Vũ Đình Phụng (2009), "Một số phương<br /> pháp thiết kế có sử dụng Vải địa kỹ thuật để ổn định nền đất yếu trong<br /> xây dựng đường và đê đập", Tạp chí Cầu Đường, (số 11), Tr. 08 -11.<br /> 2- ThS. Huỳnh Ngọc Hào, GS.TS Vũ Đình Phụng (2013), "Những khả năng<br /> gây mất ổn định công trình nền đất đắp nhìn từ góc độ tính toán thiết kế",<br /> Tạp chí Cầu Đường ISSN 1859-459X, (số 8), Tr.19-22 .<br /> 3- ThS Huỳnh Ngọc Hào, GS.TS Vũ Đình Phụng (2013), "Mô hình tính bài<br /> toán ổn định nền đắp đường, đê, đập gia cường vải địa kỹ thuật (VĐKT)<br /> bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ứng xử kéo của VĐKT và<br /> quan hệ ứng suất biến dạng của phần tử tiếp xúc giữa đất nền và VĐKT",<br /> Tạp chí Cầu Đường ISSN 1859-459X, (số 11),Tr.08-11.<br /> 4- ThS Huỳnh Ngọc Hào, TS. Vũ Đức Sỹ, GS.TS Vũ Đình Phụng (2014),<br /> “So sánh kết quả phân tích mặt trượt ổn định mái dốc theo phương pháp<br /> phần tử hữu hạn bằng chương trình tính hnh_ress và phương pháp giải<br /> tích”, Tạp chí Cầu Đường ISSN 1859-459X, (số 1+2), Tr.38-41.<br /> <br /> -4-<br /> <br /> -1MỞ ĐẦU<br /> 1- Giới thiệu công trình nghiên cứu: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ<br /> trong ứng dụng công nghệ vật liệu mới trên thế giới, Việt Nam cũng rất quan tâm<br /> nghiên cứu sử dụng vật liệu địa kỹ thuật trong gia cường nền đắp công trình<br /> đường, đê, đập. Từ đó đặt ra việc nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính toán<br /> cho kết quả đạt độ tin cậy cao đối với bài toán nền đắp gia cường bằng VĐKT<br /> trong các công trình xây dựng đường ô tô ở Việt Nam trở nên cần thiết.<br /> Trong phạm vi công trình nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phần<br /> tử hữu hạn - phương pháp số có nhiều ưu điểm ở thời điểm hiện nay để áp dụng<br /> xây dựng thuật toán, lập chương trình tính trên phần mềm phù hợp với điều kiện<br /> Việt Nam và cho một số kết quả nghiên cứu của bài toán ổn định, trạng thái ứng<br /> suất-biến dạng nền đắp, đề xuất tính toán và đưa ra các biểu đồ tiện ích sử dụng<br /> trong thiết kế.<br /> 2- Lý do lựa chọn đề tài: Nhằm hoàn thiện phương pháp tính toán cho bài<br /> toán nền đắp có sử dụng VĐKT trong các công trình xây dựng đường ô tô.<br /> 3- Mục đích: Xây dựng mô hình tính toán nền đường đất đắp có gia cường<br /> bằng VĐKT, góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán sát với thực tế làm việc<br /> của vật liệu và dự báo khả năng mất ổn định một cách chính xác nhằm đem lại<br /> hiệu quả cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế nền đắp gia cường VĐKT<br /> 4- Đối tƣợng nghiên cứu: Nền đất đắp có sử dụng VĐKT trong các công<br /> trình nền đường.<br /> 5- Phạm vi nghiên cứu: Lựa chọn, xây dựng mô hình tính bài toán nền đắp<br /> gia cường VĐKT. Xây dựng thuật toán và chương trình tính bằng phương pháp<br /> phần tử hữu hạn. Nghiên cứu bài toán nền đường đắp cao có gia cường VĐKT.<br /> 6- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: VĐKT (Geotextiles) là loại<br /> vật liệu mới được chế tạo từ vật liệu polyme tổng hợp hoặc các sản phẩm có liên<br /> quan đến polyme nhờ các công nghệ chế tạo khác nhau. Từ những năm 70 của thế<br /> kỷ trước VĐKT (VĐKT) đã ra đời ở các nước phương tây. Do có những đặc tính<br /> ưu việt nên VĐKT đã nhanh chóng được dùng để gia cường nâng cao sức chịu tải<br /> và tính năng ổn định cho các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình đất<br /> đắp trong xây dựng cầu đường, thủy lợi...<br /> Những năm đầu của thập niên 90 - thế kỷ trước, VĐKT được sử dụng rộng rãi<br /> ở nhiều nước như Pháp, Hà Lan, Mỹ, Nhật, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á như<br /> Thái Lan, Philippin, Inđônêxia, Malaysia, ... Ở nước ta, VĐKT được đưa vào sử<br /> dụng công trình xây dựng đường từ năm 1993 và ngày càng được sử dụng rộng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2