Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Vận dụng quan niệm thẩm mĩ và tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện nay

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:266

0
30
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Vận dụng quan niệm thẩm mĩ và tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu: Trong việc làm đẹp và giữ gìn sức khỏe của người phụ nữ Bắc Bộ hiện nay, có những quan niệm và phương pháp dân gian nào được vận dụng? Vị trí, vai trò của tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của phái đẹp hiện nay như thế nào? Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Vận dụng quan niệm thẩm mĩ và tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện nay

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN<br /> <br /> VẬN DỤNG QUAN NIỆM THẨM MĨ<br /> VÀ TRI THỨC DÂN GIAN TRONG VIỆC LÀM ĐẸP<br /> VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN<br /> <br /> VẬN DỤNG QUAN NIỆM THẨM MĨ<br /> VÀ TRI THỨC DÂN GIAN TRONG VIỆC LÀM ĐẸP<br /> VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: VĂN HÓA DÂN GIAN<br /> Mã số: 62 22 01 30<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> GS.TS. NGUYỄN XUÂN KÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi và công trình này<br /> đảm bảo các nguyên tắc đạo đức trong việc trích dẫn tài liệu.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................... iv<br /> DANH MỤC BẢNG, HỘP .................................................................................................. v<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ, LÝ THUYẾT VẬN DỤNG VÀ<br /> TỔNG QUAN VỀ BẮC BỘ, CHÂU THỔ BẮC BỘ ...................................................... 11<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................................ 11<br /> 1.2. Lý thuyết vận dụng và khái niệm.................................................................................. 14<br /> 1.3. Tổng quan về Bắc Bộ và châu thổ Bắc Bộ ................................................................... 34<br /> CHƯƠNG 2 TRI THỨC DÂN GIAN TRONG CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CỦA NGƯỜI<br /> PHỤ NỮ VÙNG BẮC BỘ HIỆN NAY ............................................................................ 50<br /> 2.1. Những quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ ............................................................ 50<br /> 2.2. Thực tế làm đẹp của phụ nữ Việt Nam hiện nay .......................................................... 62<br /> 2.3. Tri thức dân gian trong việc làm đẹp cho phụ nữ hiện nay .......................................... 79<br /> CHƯƠNG 3: TRI THỨC DÂN GIAN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA<br /> NGƯỜI PHỤ NỮ VÙNG BẮC BỘ HIỆN NAY ............................................................. 93<br /> 3.1. Quan niệm dân gian về sức khỏe của phụ nữ và việc chữa bệnh ................................. 93<br /> 3.2. Thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay ở phụ nữ Việt Nam ............................................ 95<br /> 3.3. Tri thức dân gian trong việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hiện nay ....................... 100<br /> CHƯƠNG 4: NHỮNG VẤN ĐỀ BÀN LUẬN ............................................................... 117<br /> 4.1. Mối quan hệ giữa sắc đẹp và sức khỏe ....................................................................... 117<br /> 4.2. Sự khác nhau giữa tác giả dân gian và tác giả của dòng văn học viết trong quan niệm<br /> về vẻ đẹp của người phụ nữ ............................................................................................... 121<br /> 4.3. Sức mạnh, giá trị và những số phận nổi chìm của những người phụ nữ đẹp thời trước ..... 125<br /> 4.4. Sự mở rộng trong cách nhìn nhận và điều kiện xã hội tiến bộ của khoa học, kỹ thuật,<br /> bảo vệ, cổ súy cho cái đẹp của người phụ nữ .................................................................... 131<br /> 4.5. Đánh giá tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của phụ nữ ..... 138<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 147<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN. 151<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 152<br /> PHỤ LỤC.......................................................................................................................... 164<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> BMI<br /> <br /> Body Mass Index<br /> <br /> ĐHKHXH&NV<br /> <br /> Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> HN<br /> <br /> Hà Nội<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> NCS<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> PVS<br /> <br /> Phỏng vấn sâu<br /> <br /> TLN<br /> <br /> Thảo luận nhóm<br /> <br /> Tp<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tr. CN<br /> <br /> Trước Công nguyên<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản