intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính

Chia sẻ: Hocsinhgioilop9_ Hoc247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

142
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Y học được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học tổn thương mạch vành mức độ trung gian qua chụp mạch, siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng; so sánh giá trị và sự tương quan kỹ thuật chụp động mạch vành phối hợp siêu âm nội mạch hoặc phân suất dự trữ lưu lượng trong đánh giá tổn thương mạch vành mức độ trung gian, xác định giá trị điểm cắt mới (Cut – off ) của tiết diện cắt ngang lòng mạch tối thiểu trên siêu âm nội mạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC<br /> <br /> NGÔ MINH HÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HẸP ĐỘNG MẠCH VÀNH<br /> MỨC ĐỘ TRUNG GIAN BẰNG SIÊU ÂM NỘI MẠCH<br /> VÀ PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN<br /> BỆNH MẠCH VÀNH MẠN TÍNH<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> Mã số<br /> <br /> :<br /> <br /> NỘI TIM MẠCH<br /> <br /> :<br /> <br /> 62 72 01 41<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC<br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> GS.TS. VÕ THÀNH NHÂN<br /> TS.BS. NGUYỄN CỬU LONG<br /> <br /> HUẾ – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng tôi. Các<br /> số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố<br /> trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Ngô Minh Hùng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4<br /> 1.1. Giải phẫu học và xơ vữa động mạch vành .................................................................. 4<br /> 1.2. Đánh giá tổn thương động mạch vành bằng FFR và IVUS ...................................... 10<br /> 1.3. Những hạn chế chính của IVUS và hướng nghiên cứu ............................................ 31<br /> <br /> Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................. 39<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 39<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 40<br /> <br /> Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 66<br /> 3.1. Đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu ...................................................................... 66<br /> 3.2. Đặc điểm tổn thương qua chụp mạch vành định lượng (QCA) ................................ 69<br /> 3.3. Đặc điểm tổn thương mạch vành qua khảo sát IVUS và FFR ...................................... 78<br /> 3.4. Phân tích thống kê lâm sàng, chụp mạch, IVUS, FFR ............................................. 80<br /> <br /> Chương 4. BÀN LUẬN .................................................................................. 97<br /> 4.1. Đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu ...................................................................... 98<br /> 4.2. Đặc điểm tổn thương mạch vành qua chụp mạch vành, IVUS VÀ FFR ................ 102<br /> 4.3. Phân tích thống kê chụp mạch vành, IVUS, và FFR .............................................. 113<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................................................... 127<br /> KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 129<br /> HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG CẢI THIỆN .................................. 130<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ<br /> PHỤ LỤC<br /> PHỤ LỤC 1: BẢN THU THẬP SỐ LIỆU<br /> PHỤ LỤC 2: HÌNH MINH HỌA<br /> PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH BỆNH NHÂN<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu, chữ viết tắt Tiếng Việt<br /> <br /> Nghĩa Tiếng Việt<br /> <br /> BMV<br /> <br /> Bệnh mạch vành<br /> <br /> CC<br /> <br /> Chiều cao<br /> <br /> CMV<br /> <br /> Chụp mạch vành<br /> <br /> CN<br /> <br /> Cân nặng<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> ĐLC<br /> <br /> Độ lệch chuẩn<br /> <br /> ĐMV<br /> <br /> Động mạch vành<br /> <br /> ĐK<br /> <br /> Đường kính<br /> <br /> HA<br /> <br /> Huyết áp<br /> <br /> KTC<br /> <br /> Khoảng tin cậy<br /> <br /> LM<br /> <br /> Lòng mạch<br /> <br /> NMCT<br /> <br /> Nhồi máu cơ tim<br /> <br /> TB<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> TD<br /> <br /> Tiết diện<br /> <br /> sv<br /> <br /> so với<br /> <br /> XVĐM<br /> <br /> Xơ vữa động mạch<br /> <br /> YTNC<br /> <br /> Yếu tố nguy cơ<br /> <br /> Ký hiệu Tiếng Anh<br /> <br /> Nghĩa Tiếng Việt<br /> <br /> CCS<br /> <br /> Canadian Cardiovascular Society<br /> <br /> Hội Tim mạch Canada<br /> <br /> D<br /> <br /> Diagonal<br /> <br /> (Nhánh) chéo<br /> <br /> %D<br /> <br /> Percentage of Diameter Stenosis<br /> <br /> Tỉ lệ hẹp đường kính<br /> <br /> EF<br /> <br /> Ejection Fraction<br /> <br /> Phân suất tống máu<br /> <br /> FFR<br /> <br /> Fractional Flow Reserve<br /> <br /> Phân suất dự trữ lưu lượng<br /> <br /> IPH<br /> <br /> Intra Plaque Hemorrhage<br /> <br /> Xuất huyết bên trong mảng<br /> <br /> IVUS<br /> <br /> Intravascular Ultrasound<br /> <br /> Siêu âm trong lòng mạch<br /> <br /> LAD.A Left Anterior Decending Artery<br /> <br /> Động mạch xuống trước trái<br /> <br /> LCA<br /> <br /> Left Coronary Artery<br /> <br /> Động mạch vành trái<br /> <br /> LCx.A<br /> <br /> Left Circumplex Artery<br /> <br /> Nhánh động mạch mũ trái<br /> <br /> L.IVUS Length of Lesion on IVUS<br /> LRS<br /> Min.D<br /> <br /> Chiều dài tổn thương trên<br /> IVUS<br /> <br /> Leaman Risk Score<br /> <br /> Bảng điểm nguy cơ Leaman<br /> <br /> Minimal lumen Diameter on<br /> <br /> ĐK lòng mạch nhỏ nhất trên<br /> <br /> IVUS<br /> <br /> IVUS<br /> TD cắt ngang lòng mạch tối<br /> <br /> MLA<br /> <br /> Minimal Lumen Area<br /> <br /> MLD<br /> <br /> Minimal Lumen Diameter<br /> <br /> ĐK lòng mạch tối thiểu<br /> <br /> MRI<br /> <br /> Magnetic Resonance Imaging<br /> <br /> Hình ảnh cộng hưởng từ<br /> <br /> NIRS<br /> <br /> Near Infrared Spectroscopy<br /> <br /> Quang phổ ký cực gần<br /> <br /> OCT<br /> <br /> Optical Coherence Tomography<br /> <br /> Dựng hình đối kết quang học<br /> <br /> OM<br /> <br /> Obtuse Marginal<br /> <br /> Nhánh bờ tù<br /> <br /> OR<br /> <br /> Odd Ratio<br /> <br /> Tỉ số chênh<br /> <br /> PDA<br /> <br /> Posterior Decending Artery<br /> <br /> Động mạch xuống sau<br /> <br /> PDS<br /> <br /> Percentage Diameter Stenosis<br /> <br /> Tỉ lệ hẹp đường kính<br /> <br /> Plaq.S<br /> <br /> Plaque Surface<br /> <br /> Tiết diện ngang mảng xơ vữa<br /> <br /> PLV<br /> <br /> Posterior Lateral Ventricle<br /> <br /> (ĐM) sau bên thất trái<br /> <br /> QCA<br /> <br /> Quantitative Coronary<br /> Angiography<br /> <br /> thiểu<br /> <br /> Chụp mạch vành định lượng<br /> <br /> RCA<br /> <br /> Right Coronary Artery<br /> <br /> Động mạch vành phải<br /> <br /> RI<br /> <br /> Ramus Intermedius<br /> <br /> Nhánh trung gian<br /> <br /> R.PDA: Right. Posterior Decending Artery ĐM xuống sau từ bên phải<br /> R.PLV: Right. Posterior Lateral Ventricle<br /> <br /> (ĐM) sau bên thất trái<br /> <br /> RVD<br /> <br /> Reference Vessel Diameter<br /> <br /> ĐK mạch máu tham khảo<br /> <br /> TCFA<br /> <br /> Thin Cap Fibroatheroma<br /> <br /> Mảng xơ vữa nắp mỏng<br /> <br /> VH<br /> <br /> Virtual Histology<br /> <br /> Mô học ảo<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2