Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
101
lượt xem
54
download

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước sang thế kỉ 21, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh thể hiện qua các văn bản cao cấp như: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cơ chế ưu đãi thuế hội nhập của các nước ASEAN, hiệp định thương mại Việt - Đức. Trong xu thế hội nhập đó. Hai yếu tố nổi bật và quan trọng là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt. Để thực hiện được 2 yếu tố này thì doanh nghiệp phải củng cố cũng như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội

 1. Báo cáo quản lý Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 2. Báo cáo quản lý LỜI MỞ ĐẦU Bước sang thế kỉ 21, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh thể hiện qua các văn b ản cao cấp như: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cơ chế ưu đ ãi thuế hội nhập của các nước ASEAN, hiệp định thương mại Việt - Đức. Trong xu thế hội nhập đó. Hai yếu tố nổi bật và quan trọng là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt. Để thực hiện được 2 yếu tố này thì doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy quản lý, qui trình sản xuất để có thể tạo thành cho mình 1 chỗ đ ứng vững chắc trên thị trường. V iệc quản lý rất quan trọng đố i với mỗi công ty. N ó giữ vai trò trong việc đ iều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh ở công ty. Q uản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giữ vai trò quan trọ ng nó chiếm 1 tỷ trọng lớn trong quá trình thu mua, vận chuyển bảo quản dự trữ, và sử d ụng vật tư có ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm bảo quản d ự trữ, và sử dụng vật tư có ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm từng b ước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy trong thời gian thực tập ở Tổng Công ty Bia - Rượu - N ước giải khát - H à Nội thông qua việc tìm hiểu thực tế tại Tổng công ty. Em quyết đ ịnh đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội". Nội dung báo cáo quản lý gồm 3 phần: Phần I: Khái quá t chung về tình hình của Tổng Cô ng ty Bia - Rượu - N ước giải khát - Hà Nội Phần II: Thực trạng công tác quản lý tại Tổng công ty Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoà n thiện công tác quản lý N VL tại Tổng công ty. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 3. Báo cáo quản lý Đ ể hoàn thành được đề tài này. Em xin chân thành cảm ớn cô giáo Phạm Bích Ngọc, cảm ơn sự giúp đỡ quí b áu của các cán bộ trong phòng tài vụ, phòng kế hoạch của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội trong thời gian thực hiện báo cáo quản lý. Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Lan Hương Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 4. Báo cáo quản lý PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY 1. Quá trình hình thành và phá t triển Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nộ i được viết tắt "HABECO" là một doanh nghiệp Nhà nước thuộ c bộ cô ng nghiệp quản lý. N hiệm vụ chính là sản xuất Bia để đ áp ứng nhu cầu giải khát cho toàn xã hội. Công ty có một địa thế khá thuận lợi cho hoạt độ ng sản xuất kinh doanh thuận lợi về giao thông thuận tiện cho việc chuyên chở sản phẩm đến nơi tiêu thụ. N ắm bắt được thông tin trên thị trường một cách nhanh chóng phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nước giải khát của người tiêu thụ. Đ ược thành lập 1890 lúc đó nhu cầu về bia còn chưa nhiều. Vốn đầu tư cho mộ t công ty nhỏ. Công suất chỉ đạt từ 3 đến 6 triệu lít/năm số lượng công nhân viên 150 người. Sau khi miền Bắc giành độc lập bước vào thời kỳ phục hồ i trong kế ho ạch 3 năm (1957 - 1 960). Nhà máy đã gặp nhiều khó khăn, cán bộ công nhân kỹ thuật ít, thiếu tài liệu kinh tế và máy mó c thiết bị. Song với lòng quyết tâm của tập thể cán b ộ công nhân nhà máy. Sau đ úng 1 năm kể từ khi xây dựng ngày 15/8/1958 Nhà máy cơ bản đ ã được phục hồi sản phẩm bia đầu tiên của nhà m áy đ ã ra đời và chính thức có mặt trên th ị trường. Cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia CHDC Đức - Tiệp Khắc sản lượng bia tại nhà máy sản xuất ra không ngừng tăng lên. Từ năm 1965 - 1972 sản lượng bình quân từ 5-6 lần so với năm 58, năng suất lao động của mộ t công nhân bình quân tăng 4%/năm. Nhà máy luôn hoàn thành đú ng kế ho ạch. Từ tháng 6 năm 1987 nhà m áy được Bộ Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm cho phép hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ vào ngày 9/12/1993. Từ đây nhà máy thực sự được đổi tên thành Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội và đ ược quyền tự chủ kinh doanh đã đánh Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 5. Báo cáo quản lý dấu một bước phát triển và lớn mạnh khô ng ngừng của Tổng công ty cả về tính chất, qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Đ ể phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của toàn xã hộ i, cùng với sự p hát triển mở rộng qui mô sản xuất đ ến 1997 cô ng ty hoàn thành và đ ưa vào sử dụng nhà nấu 50 triệu lít/năm đ ầu tư thiết b ị máy móc. Do đ ó sản lượng ngày càng tăng chất lượng sản phẩm được nâng cao, công ty phấn đ ấu 2000 sẽ đưa vào sử dụng nhà nấu 100 triệu lít/năm và cho đ ến 2007 công ty đã đưa vào sử dụng với số lượng lớn hơn. Trong nhiều năm qua sản phẩm của công ty đã được xây dựng tiếp nhận có mặt trên thị trường doanh thu năm tăng nhanh, nhiều năm liền công ty được chính phủ và các cơ quan ban, ngành khen thưởng nhiều huân, huy chương, cờ thi đua về hoạt động sản xuất và các mặt công tác khác. Tổng Công ty Bia - Rượu - N ước giải khát - Hà Nội gồm các thành viên: 1. Cô ng ty cổ p hần Bia - Thanh Hóa 2. Cô ng ty cổ p hần Bia Hà Nội - Hải Dương 3. Cô ng ty cổ p hần bia Hà Nội - Quảng Bình 4. Cô ng ty cổ p hần Bao bì Bia - Rượu - N ước giải khát 5. Cô ng ty Thương mại và d ịch vụ Bia - Rượu - NGK 6. Viện nghiên cứu Rượu - Bia - NGK 7. Cô ng ty thủy tinh SANMIGUEL YAMAURA Hải Phòng 8. Cô ng ty TNHH Nhà nước một thành viên rượu Hà Nội Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 6. Báo cáo quản lý Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty Tổ ng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội HABECO Viện Cô ng ty Công ty Cô ng ty Công ty Cô ng ty Công ty Công ty cổ phần cổ p hần cổ phần cổ p hần Thương thuỷ tinh TNHH Nhà Nghiên nước một Bia Hà Nội mại và cứu Bia Bia Hà Bao bì Bia Sanmiguel Nội Hải Quảng - R ư ợu - Dịch vụ Rượu - Bia thành viên Thanh Yamamura rượu Hà Bia - Rượu Dương Hải Phòng Ho á Ninh NGK - NGK Nội - NGK Mô hình tổ chức tổ hợp công ty mẹ - công ty con của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội Phạm Thị Lan Hương - Lớp: KT48B2-GT
 7. Báo cáo quản lý 2. Đặc điểm cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Tổng Công ty Bia - Rượu - N ước giả i khát - Hà Nội * Các phòng ban - Văn phòng: Đảm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực văn phò ng, công tác hành chính, tổng hợp, công tác quản trị, công tác thi đua khen thưởng, công tác y tế, công tác bảo vệ, an ninh trật tự và q uân sự. - Phò ng tổ chức - lao động: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực tổ chức - lao động, cô ng tác tổ chức - cán bộ, quản lý lao độ ng… Đ ảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực quản lý các hệ thống chất lượng và môi trường. - Phòng tài chính kế toán: Đ ảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực tài chính - kế toán tại công ty mẹ và giám sát phần vốn kinh doanh của cô ng ty mẹ tại các công ty con. - Phòng kế hoạch - Phòng thị trường: Đảm nhận việc lên kế hoạch sản xuất cho từng năm, quý, tháng, cán bộ phòng luôn theo sát triển khai kế hoạch mà giám đố c đã quyết, thực hiện kế hoạch báo cáo hàng năm. - Phòng vật tư - nguyên liệu: Đảm nhận việc cung cấp vật tư, nguyên vật liệu, kho tàng, vận chuyển đáp ứng nhu cầu về kinh doanh của Tổ ng công ty. - Phòng kỹ thuật công nghệ - K CS: Tham mưu cho giám đốc về kỹ thuật công nghệ có liên quan đến chất lượng sản phẩm - Phòng kỹ thuật - cơ điện: phụ trách quản lý kỹ thuật cho các phương án trên lĩnh vực đ iện, cơ khí xây dựng - Phòng đầu tư: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực đầu tư của công ty mẹ và các công ty con. - Phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triể n sản phẩm mới: Là phòng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới của công ty. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 8. Báo cáo quản lý * Các xí nghiệp - X í nghiệp chế biến Thực hiện các công đoạn trong sản xuất gồm nấu, lên men, lọc bia thành phẩm các loại theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng cho toàn bộ quá trình sản phẩm của Tổng công ty. - X í nghiệp cơ điện: Thực hiện chiết bia cho các loại, bia chai, bia lon, bia hơi theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng, mẫu mã của Tổng công ty. - X í nghiệp cơ điện Cung cấp điện bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ m áy móc, thiết bị và phục vụ sản xuất tại Tổng cô ng ty theo kế hoạch được giao, lắp đặt xây dựng và sửa chữa những công trình nhỏ tại Tổ ng công ty. - X í nghiệp đ ộng lực Sản xuất và cung cấp hơi nóng và lạnh, khí nén, CO 2, nước cho các quá trình sản xuất và phục vụ sản xuất, tiến hành xử lý nước thải trong Tổ ng công ty. * Ngoài ra công ty còn có Bộ máy quản lý của Tổng công ty Bia - Hà Nộ i phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và điều hành hoạt độ ng sản xuất kinh doanh. Công ty có một độ i ngũ c án bộ dày dặn kinh nghiệm có tay nghề cao, am hiểu kỹ thuật giúp cho Tổ ng công ty hoạt độ ng tố t. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 9. Báo cáo quản lý HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban kiểm soát TỔNG GIÁM ĐỐC Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Tài ch ính KHKT-Đầu tư - Đổ i mới DN KT-SX Văn Phòng Phòng Phòn g Phòng KT Phòng Phòng tiêu Phòng Phòng Phòng tổ chức kỹ thuật tổ ch ức vật tư - - công n ghiên thụ - thị Đầu tư phòng KH lao động cơ điện nghệ kế toán cứu US.SP NVL trường m ới Viện nghiên XN XN XN XN Công ty Chi nhánh cứu Bia- TMDV Bia ch ế b iến Th ành ph ẩm Động lực Cơ điện rượu- NGK Rượu - NGK Mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty Bia - Rượu - NGK - Hà Nội Phạm Thị Lan Hương - Lớp: KT48B2-GT
 10. Báo cáo quản lý 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và qui trình công nghệ sản xuấ t 3.1. Đặc đ iểm tổ chức Đ ể đạt được hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, công ty đ ã nghiên cứu, áp dụng mô hình sản xuất lấy phân xưởng sản xuất làm nơi sản xuất chính, ngoài ra còn có p hân xưởng cơ đ iện khối vật tư nguyên liệu. - Phân xưởng sản xuất: là phân xưởng chính có q ui mô lớn gồm 18 tổ. Mỗi tổ phụ trách một công việc riêng. - Phân xưởng cơ điện: có nhiệm vụ lắp mới, thay thế phụ tùng thiết bị máy móc cho d ây chuyền sản xuất. Gồm 8 tổ. - Khố i vật tư nguyên liệu: có nhiệm vụ cung cấp điều kiện cho quá trình sản xuất, tiếp nahạn, vận chuyển sản phẩm về p hục cụ cho khu vực tiêu thụ, khố i vật tư vật liệu gồm 7 tổ. 3.2. Đặc đ iểm qui trình công nghệ Đ ược tiến hành theo biểu liên tục, với nhiều công đoạn sản xuất và chế biến. - Chế biến: gạo xay nhỏ ngâm với nước nâng nhiệt độ qua các giai đo ạn hồ hóa 650C rồi đ ến giai đoạn dịch hóa 750C tiếp đến đun sô i ở 1620C trong mộ t giờ. Sau đó trộn Malt với nước ở giai đo ạn 52 0C, 62 0C, 75 0C Malt biến thành đường Malt lấy dung dịch có độ đ ường 1050C cho bia hơi 10,50C cho bia chai, và 120C cho bia lon. - Lên men: dung dịch đường (Malt) theo độ đường cho từng lại sau khi đun sôi hạ nhiệt độ xuống 12 0C và bắt đầu quá trình lên men. + Lên men chính: nhiệt độ lên men từ 70C -> 130C trong 7 ngày. + Lên men phụ: kết thúc lên men chính chuyển snag lên men phụ nhằm mục đích b ão hòa CO 2 và ổ n định thành phần hóa thời gian từ 15 ngày đố i với bay hơi, 20 ngày bia chai, 45 ngày bia lon. - Lọc: sau khi kết thúc lên men phụ tiến hành lọc bia - Chiết chai: bia được lọc xong đưa vào chiết ở áp suất 3 kg/m3. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 11. Báo cáo quản lý -> Đem thanh trùng ở nhiệt độ 620c - 680C để tiêu diệt men bia và các vi sinh vật. Malt Gạo + malt Lắng trong ở 1 nđ lạnh Men giố ng Làm sạch Làm sạch Lên men Xay Khí sạch Ngâm Lọc b ão hoà Xay Hồ hoá CO2 Tăng chứ a Dịch hoá áp lực Đạm ho á Đun sô i Chai Lon Keg Đường hoá 1 Rửa chai Rửa lon Rửa Đường hoá 2 Lọ c Bã b ia Chiết chai Chiết lon Chiết Hoa Đóng nút Xu ấ t Ghép mí Đun hoa Đường Thanh trù ng Thanh trùng Bã b ia Tách b ã bia Kiểm tra đ ầy Đó ng két vơi Lắng trong Hạ nhiệt độ Đó ng hộp Dán nhãn Khí sạch Lên men sơ Nhập kho Nhập kho bộ Men giố ng Xu ấ t Xu ất Lên men Thu hồ i CO2 chí nh Thu hồ i men Lên men phụ Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 12. Báo cáo quản lý Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất bia tại Tổng công ty Bia - Rượu - N GK Hà Nội Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 13. Báo cáo quản lý 4. Kết quả hoạt động sản xuấ t kinh doanh Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ 725.439.699 906.931.495.409 1 .136.905.444.344 125.02 125.36 Các khoản giảm trừ 289.421.445.337 349.897.980.562 418.223.433.859 120.9 119.53 - Chiết khấu th ương mại 230.404.000 - Giảm giá h àng bán - Hàng b án bị trả lại - Thu ế tiêu thụ đặc biệt ph ải nộp 289.421.445.337 349.897.980.562 418.065.295.755 120.9 119.49 1. Doanh thu thuần 436.017.978.362 557.033.514.847 718.682.010.485 127.75 129.02 2. Giá vốn hàng b án 215.134.067.180 288.813.785.507 398.154.592.848 134.25 137.86 3. Lợi nhuận gộp 220.883.911.182 268.219.729.340 320.527.417.637 121.43 119.5 4. Doanh thu hoạt động tài chính 29 949 981 649 35.545.741.636 45.505.058.085 118.68 128.02 5. Chi phí tài chính 1.045.666.667 4.166.800.302 4 .410.199.779 398.48 105.84 Trong đó: lãi vay phải trả 1.045.666.667 6. Chi phí b án hàng 32.930.700.915 69.925.883.773 85.212.040.306 212.34 121.86 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21.132.670.483 27.548.626.855 35 545.529.819 130.36 129.03 8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 195.724.854.766 202.124.160.046 240.863.705.812 103.27 119.17 9. Thu nhập khác 8 744.131.949 6.676.122.689 16.430.993.855 76.35 246.12 10. Chi phí khác 3.153.492.745 3.434.574.788 584.894.485 108.91 170.29 Phạm Thị Lan Hương - Lớp: KT48B2-GT
 14. Báo cáo quản lý 11. Lợi nhu ận kh ác 5.590.639.204 3.241.547.901 10.582.099.370 57.98 326.45 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 201.315.493.970 205.365.707.947 252.428.963.188 102.01 122.92 Trong đó chi ph í không được tính 396.716.800 vào lợi nhuận trước thuế 13. Tổng thu nhập chịu thu ế TNDN 201.712.210.770 205.365.707.947 252.428.963.188 101.81 122.92 14. Thuế thu nhập DN ph ải nộp 64.413.507.446 57.432.398.225 71.020.642.502 89.16 123.66 15. Lợi nhu ận sau thu ế 136.901.896.524 147.933.309.722 181.408.320.686 108.06 122.63 Phạm Thị Lan Hương - Lớp: KT48B2-GT
 15. Báo cáo quản lý Từ bảng trên ta thấy lợi nhuận của Tổng cô ng ty luôn tăng qua các năm. Lợi nhuận sau thuế 2005 so với 2004 tăng 108,6% năm 2006 tăng lên so với 2005 là 122,63% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2004, 2005, 2006 tăng lần lượt là 103,27% và 119,17% lợi nhuận tăng tương đố i cao. Thể hiện tình hình kinh doanh đ ang phát triển rất tố t của Tổ ng công ty. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng khá ổn định là 125,02% và 125,36% cho thấy Tổng công ty không có giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại, năm 2006 có chiết khấu thương mại cho siêu thị. Bên cạnh đ ó tình hình chi phí bán hàng và chi phí quản lý của Tổng công ty cũng có xu hướng tăng nhanh. Chi phí bán hàng năm 2005 năm lên đến 212,34% nhưng đến năm 2006 chỉ còn tăng 121,86%. Chi phí b án hàng tăng nhanh là do giá cả ngày càng tăng khiến cho chi phí bán hàng như tiền lương nhân viên bán hàng tiền thuê mặt bằng kinh doanh…. tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng khá tăng là 130,36% và 129,03%, mộ t phần là do Tổng công ty liên tục mở rộ ng mạng lưới tiêu thụ làm cho chi phí quản lý tăng. N hìn chung Tổng công ty vẫn liên tục phát triển và giữ được tố c độ tăng trưởng khá cao trước sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Trong năm nay, tổng công ty sẽ thực hiện cổ phần hóa để phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế đảm bảo cho vị trí vững vàng trước các đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 16. Báo cáo quản lý PHẦN II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Tổ chức bộ máy của phòng kế hoạ ch kho vật tư Phò ng kế hoạch kho vật tư của công ty chịu trách nhiệm về tất cả các ho ạt động liên quan đến vật tư. Phòng gồm 5 người. 1 Trưởng phòng 1 Nhân viên phụ trách các công việc lập kế hoạch sản xuất 1 Nhân viên phụ trách kế hoạch cung ứng sử dụng vật tư 2 Thủ kho: 1 người phụ trách việc nhập NVL 1 người phụ trách việc bảo quản kiểm kê NVL Mỗi người chịu trách nhiệm 1 phần việc khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Họ có thể giám sát nhau trong mọi việc tránh đ ược sự gian lận trong cô ng tác đảm b ảo được toàn bộ công việc của phòng điều đ ó làm giảm số lượng lao động, giúp bộ máy không bị cồng kềnh, tiết kiệm được chi phí quản lý. 2. Thực trạng công tác quản lý NVL tại Tổng cô ng ty a. Khá i quát về NVL * Đặc điểm Chỉ tham gia vào chu kỳ sản xuất nhất đ ịnh và trong chu kỳ sản xuất đó NVL có thể b ị tiêu hao toàn bộ hoặc b ị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành thực thể của sản phẩm. Về mặt giá trị do chỉ tham gia vào chu kỳ sản xuất nhất định nên khi tham gia vào sản xuất giá trị của NVL được tính hết 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong các doanh nghiệp sản xuất NVL thường chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho nên quản lý quá trình thu, mua, vận chuyển, bảo quản d ự trữ và sử d ụng NVL có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 17. Báo cáo quản lý Sản phẩm chủ yếu của Tổng cô ng ty là bia các loại NVL được sử d ụng để sản xuất bia. - Malt: là lú a mạch được dùng để tạo đường trong quá trình nấu bia - Hoa Hupblon dùng đ ể tạo vị đắng của bia - Gạo: dùng để thay thế 1 phần cho Malt với mục đích giảm giá thành sản phẩm - Các hợp chất nấu: H3P0 4, Cacl2, CaSO4… - Men - Các vật liệu phụ và hợp chất tẩy rửa * Phân loại NVL tại tổng công ty N guyên vật liệu trong tổng công ty đ ược chia thành - Nguyên vật liệu chính: gồm Malt, Hublon, Hupblon, gạo tẻ, đường, khí CO2, thuốc chống váng, men. - V ật liệu phụ: gồm hóa chất nấu, lọ c, rửa - N hiên liệu: gồm than đá, xăng dầu dùng để chạy lò nấu - Phụ tùng thay thế như sửa máy móc, thiết bị sản xuất như bulông… - H àng quảng cáo - Phế liệu thu hồi. - N guyên vật liệu sản xuất m ỹ phẩm b. Thực trạng công tác quản lý NVL * Công tác xác định m ức NVL trong doanh nghiệp Phò ng kế hoạch kho vật tư chịu trách nhiệm lập kế ho ạch mua sắm cấp phát, sử dụng NVL trong công ty cuố i kỳ căn cứ vào kế ho ạch sản xuất của kỳ tới, căn cứ vào khố i lượng NVL tồn kho… đầu kỳ tới phòng kế hoạch lập ra mức NVL cần dùng trong kỳ. Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 18. Báo cáo quản lý BẢNG ĐỊNH MỨC NVL QUẢN LÝ IV NĂM 2006 Loại NVL chính Từ ngày 01/01/2006 Đ ến ngày 31/12/2006 Số lượng NVL d ùng để sản xuất ra 1 000 000 lít (bia) hơi Mã vật tư Đơn vị tính Số lượng STT Tên NVL 1 Malt N01 kg 123660 G ạo 2 N02 kg 46560 3 Hoa Hupblon N03 kg 603 4 Hoa Hupblon lá N04 kg 10 5 K hí CO2 N05 kg 4500 Thuốc chống váng 6 N06 kg 1 Men giống 7 N07 kg 08 Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 19. Báo cáo quản lý BẢNG ĐỊNH MỨC NVL QUẢN LÝ IV NĂM 2006 Lo ại NVL phụ Từ ngày 01/01/2006 Đ ến ngày 31/12/2006 Số lượng NVL d ùng để sản xuất ra 1 000 000 lít (bia) hơi Mã vật tư Đơn vị tính Số lượng STT Tên NVL 1 K izengua xanh V01 kg 627 K izengua đỏ 2 V02 kg 627 3 Zaven V09 kg 192 4 K hí NH3 V08 kg 20 Lưu huỳnh 5 V11 kg 16 Cồn 6 V12 lít 41 7 H 3P04 85% V13 lít 104 8 N aOH V14 kg 1280 9 P3 reencone V15 kg 32 10 P3 Oxonia V16 kg 190 11 Cereflo V17 kg 29 12 Rermamyl V18 kg 49 13 CaSO 4 V20 kg 579 G iấy lọc các loại 14 V23 kg 42 Thanh hoạt tính 15 V48 kg 224 Men rượu 16 V59 kg 72 Mốc giống ống 17 V60 16 ……….. ….. D ầu máy phát 43 V32 60 Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT
 20. Báo cáo quản lý N hận xét: V iệc lập đ ịnh mức tiêu hao NVL tại Tổng cô ng ty Bia - Rượu - Hà Nội như trên có ý nghĩa quan trọng công tác lập đ ịnh mức NVL tiêu hao 1 cách hợp lý khô ng những giúp cho NVL lưu giữ trong kho không có những biến độ ng b ất thường mà còn không gây ứ đọng vố n. V iệc lập định mức NVL hợp lý sẽ giúp cho nhà quản lý có kế ho ạch thu mua NVL sao cho hợp lý để không nhiều quá gây ứ đọng vốn, thiếu chỗ chứa, làm ảnh hưởng đến chất lượng NVL, hoặc cũng không ít quá gây lãng phí chi phí kho tàng b ảo quản, không đáp ứng được nhu cầu cho sản xuất. Đồng thời việc lập định mức tiêu hao NVL sẽ giúp cho nhà quản lý có căn cứ cho việc xuất NVL để sản xuất sản phẩm. Tại Tổng công ty Bia - Rượu H à Nội, việc lập định mức tiêu hao NVL được tiến hành mộ t cách trình tự khoa họ c, hợp lý dựa trên kế hoạch sản xuất của Tổ ng công ty * Công tác x ác đ ịnh kế hoạch NVL tại Tổng công ty Bia - Rượu - H à Nội là sản xuất. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổ ng công ty Bia - Rượu Hà Nội là sản xuất sản phẩm theo thời vụ, mặt hàng chủ yếu là bia, được kinh doanh chủ yếu vào dịp hè. Hàng năm cứ vào khoảng cuối QII đ ầu công suất sản xuất bia đ ạt tới mức tối đa mà có khi hàng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. N hận thức được vấn đề trên nên phòng kế ho ạch kho vật tư của Tổng công ty Bia - Rượu Hà N ội vẫn thường xuyên và định kỳ lập kế hoạch sản xuất, kế ho ạch thu mua, kế hoạch cung ứng và sử dụng NVL một cách chi tiết sau đó trình giám đốc ký duyệt. Trong quý IV do nhu cầu tiêu thụ giảm nên nhu cầu về N VL cũng giảm Tổng công ty d ự kiến sản xuất 2500.000 lít bia, NVL cần mua đ ược phòng kế ho ạch vật tư lập như sau: Phạm Thị Lan H ương - Lớp: KT48B2-GT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản