intTypePromotion=1

Luận văn: Hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần thiết bị công nghjệp MAKSTEEL

Chia sẻ: Quoc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

1
1.550
lượt xem
365
download

Luận văn: Hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần thiết bị công nghjệp MAKSTEEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tăng cường nhận thức cho sinh viên về hoạt động sản xuất của nhà máy và việc hình thành kỹ năng nghề. Nhà trường đã ra quyết định bổ sung vào chương trình đào tạo thêm 5 tuần thực tập xí nghiệp nhằm củng cố, bổ sung tác phong công nghiệp cho sinh viên và sớm hình thành nhận thức về công việc tại các nhà máy, xí nghiệp liên quan đến ngành của bản thân trong tương lai. Trong 5 tuần thực tập chúng em đã được tiếp xúc với trang thiết bị hiên đại tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần thiết bị công nghjệp MAKSTEEL

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Luận Văn Hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần thiết bị công nghjệp MAKSTEEL 1
 2. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ LỜI NÓI ĐẦU 2
 3. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Để tăng cƣờng nhận thức cho sinh viên về hoạt động sản xuất của nhà máy và việc hình thành kỹ năng nghề. Nhà trƣờng đã ra quyết định bổ sung vào chƣơng trình đào tạo thêm 5 tuần thực tập xí nghiệp nhằm củng cố, bổ sung tác phong công nghiệp cho sinh viên và sớm hình thành nhận thức về công việc tại các nhà máy, xí nghiệp liên quan đến ngành của bản thân trong tƣơng lai. Trong 5 tuần thực tập chúng em đã đƣợc tiếp xúc với trang thiết bị hiên đại tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp MAKSTEEL.Và 10 buổi thực tập hàn hồ quang tại xƣởng của nhà trƣờng.Với sự giúp đỡ và hƣớng dẫn nhiệt tình của thầy cô trong khoa cơ khí, thành viên công ty Maksteel đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy Đinh Văn Bân đã giúp chúng em nhận thức đƣợc rất nhiều vấn đề, củng cố thêm sự tự tin để hoà nhập vào môi trƣờng làm việc của xã hội. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Phần A : Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Maksteel 3
 4. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 1. Giới thiệu về công ty - Chuyên: tƣ vấn -thiết kế -chế tạo - Kết cấu thiết bị siêu trƣờng-siêu trọng - Nhà thép tiền chế. -Thiêt bị nâng hạ, dầm cầu trục. -Địa chỉ: Liêu Xá – Yên Mỹ - Hƣng Yên Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp MakSteel đƣợc thành lập năm 2004. Maksteel chuyên tƣ vấn, thiết kế và sản xuất chế tạo cơ khí thủy công, kết cấu thiết bị siêu trƣờng, siêu trọng cho các dự án công nghiệp lớn nhƣ: Công trình thủy điện, Công trình xi măng, Công trình luyện cán thép…Nhà thép tiền chế: Nhà xƣởng, nhà kho, Phòng trƣng bày..Thiết bị nâng hạ: Cầu trục, Cổng trục, bán cổng trục tải trọng từ 2 - 60 tấn 4
 5. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Công ty Maksteel có lợi thế và thế mạnh vững chắc bởi các cổ đông vững mạnh trong nhiều lĩnh vực nhƣ: Thiết kế, thi công xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông thủy lợi, lắp đặt và chế tạo các thiết bị thủy điện, ximăng, nhà máy giấy, kinh doanh xuất nhập khẩu… Nên đƣợc thừa hƣởng bề dày kinh nghiệm quản lý & kỹ thuật. 5
 6. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN MakSteel đầu tƣ dây truyền thiết bị hiện đại, đồng bộ có công suất 7.000 tấn kết thép/năm trên 10.000m2 Nhà xƣởng và 6.000m2 mặt bằng công nghệ trong khuôn viên diện tích 30.000m2 của Nhà máy. Với vị trí thuận lợi tại Khu CN Phố Nối B Hƣng Yên, Năng lực tài chính tốt, Năng lực quản lý tiên tiến. Maksteel là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, nhận làm tổng thầu thi công dự án, công trình lớn. Maksteel đã tham gia sản xuất chế tạo, cung cấp lắp đặt Cơ khí thủy công, kết cấu thiết bị, nhà thép tiền chế, thiết bị nâng hạ cho các dự án lớn nhƣ: Thủy điện Av- ƣơng có công suất 180MW, Thủy điện Buôn Kuốp công suất 280MW, Thủy điện Bản Chát, dự án xi măng Lam Thạch, dự án xi măng Hạ Long, dự án xi măng Thanh Liêm, dự án xi măng Nam Sơn, dự án phân đoạn tàu thủy Vinashin, dự án sản xuất que hàn Kim Tín…Các công trình đã và đang gia công chế tạo, lắp đặt đ - ƣợc khách hàng đánh giá cao, chúng tôi ngày càng khẳng định thƣơng hiệu của mình trên thị trƣờng. 6
 7. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Công ty Maksteel khẳng định sự phát triển bền vững của mình bằng cam kết: “Chất lƣợng - Tiến độ- Giá thành hợp lý - Dịch vụ hoàn hảo” của mình dành cho khách hàng và luôn là đối tác đáng tin cậy của quí khách hàng. 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 7
 8. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PGĐ KỸ THUẬT PGĐ KINH DOANH P. CHẤT PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG 3. KINH TẾ LƢỢNG VẬT TƢ MARKETING THIẾT KẾ 4. KỸ AN THUẤT TOÀN 5. PHÒNG PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH TÀI CHÍNH –KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC NHA MÁY CHẾ TẠO THÉP CÔNG CÔNG TÁC TÁC VIÊN VIÊN PGD KỸ THUẬTSẢN XUẤT KIỂM KIỂM KIỂM KIỂM KIỂM 6. TRA TRA TRA TRA TRA BỘ BỘ BỘ BỘ BỘ BỘ ĐỘI PHẬN PHẬN PHẬN PHẬN PHẬN LẮP PHÂN TẠO TỔ LẮP DỰNG GIA HÀN - LÀM HỢP SẠCH NĂN CÔNG PHÔI RÁP CHẾ ĐỊNH SƠN TẠO HÌNH 8 CÁC ĐỐI TÁC KHÁC CÁC ĐỐI TÁC KHÁC
 9. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 3. Cơ sở vật chất -Nhà máy rộng rãi đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất: - Với diện tích mặt bằng: -Nhà máy đƣợc trang bị các loại máy móc hiện đại: +Hệ thống cần trục, băng tải 9
 10. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN +Hệ thống gá đính +Máy uốn +Hệ thống nắn sửa biến dạng sau khi hàn +Máy hàn cổng MZG2X1000 +Hệ thống làm sạch trƣớc khi sơn +Máy lốc ống 10
 11. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Hệ thống cắt thép tấm +Máy biến áp hàn 11
 12. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 4.Dây truyền sản xuất Thép Tấm Máy cắt khí tự động điều khiển bằng CNC Cắt khí bằng tay Máy phụ trợ(cầu trục, máy vát mép, máy lắn…) Máy gá đính Máy hàn tự động dƣới lớp thuốc MZG2X1000 Máy hàn trong môi trƣờng khí bảo vệ Máy hàn hồ quang tay Máy làm sạch trƣớc khi sơn Sản phẩm là các kết cấu dầm trục, hệ thống băng tải,thiết bị nâng hạ, phục vụ thiết kế nhà xƣởng 12
 13. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Phần B: Thiết Bị Và Quá Trình Sản Xuất Công việc đầu tiên của sản xuất một sản phẩm là phân tích bản vẽ,sau khi phân tích bản vẽ xong ngƣời công nhân sẽ bắt tay vào việc chon vật liệu để sản xuất và thực hiện các công việc nhƣ sau: 1. Tạo phôi hàn 1.1 Máy cắt khí điều khiển bằng CNC a. Cấu tạo của cắt khí CNC -Giá đỡ -Dàn cắt: 10 mỏ cắt theo đƣờng thẳng 3 mỏ đƣợc điều khiển bằng CNC,có thể cắt đƣợc nhiều hình dạng 13
 14. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 10 mỏ cắt theo đường thẳng 3 mỏ đƣợc lập trình bằng CNC -Hệ thống dẫn khí:khí đƣợc dùng chủ yếu là khí gas hoặc oxi 14
 15. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN -Hệ thống điều khiển CNC: b. Nguyên lý hoạt động -Khi hình dạng và chiều dài cắt của sản phẩm đã đƣợc lập trình trong máy CNC, thép đƣợc gắn trên giá cố định song giàn máy di chuyển dọc trên hệ thống băng tải. -Qúa trình cắt: là quá trình oxi hóa thép hết lƣợt này đến lƣợt khác.Lớp thép bị oxi hóa bị thổi đi để lộ ra lớp thép mới. -Tạo lửa,nung thép tấm đến nhiệt độ cắt . 15
 16. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN -Xả khí thực hiện quá trình cắt thép nhờ chuyển động lên xuống hay dọc ngang của mỏ cắt kết hợp với lực cắt sinh ra tƣ phản ứng oxihoa(từng lớp) giữa và thép dƣới tác dụng của khí đốt đƣợc sản phẩm nhƣ mong muốn. -10 mỏ chỉ có thể chuyển động tịnh tiến và lên xuống do đó chỉ cắt đƣợc theo đƣờng thẳng.Còn 3 mỏ đƣợc điều khiển bằng CNC có thể chuyển động sang ngang do đó có thể cắt đƣợc tấm thép có cung tròn. -Máy có thể cắt đƣợc thép có bề dày tối đa khoảng 100 -120 mm và đạt hiệu quả cao nhât vói thép có bề dày 80mm, chủ yéu dùng để cắt thép cacbon, thép hợp kim thấp và trung bình với hợp kim cao khi thay mỏ khí bằng mỏ plasma c. Ƣu nhƣợc điểm: -Ƣu điểm: Năng suất chất lƣợng cao, vết cắt thẳng và mịn, cắt đƣợc théo có chiều dày lớn -Nhƣơc điểm: Chỉ áp dụng đƣợc cho xản suất hàng loạt, không cơ động. 1.2 Cắt khí bằng tay Đối với cắt bằng tay sử dụng mỏ hàn thông thƣờng để cắt 16
 17. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Chất lƣợng sản phẩm không đƣợc cao và hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của ngƣời thợ Sản phẩm thu đƣợc chi là những bản táp, miếng gân tăng cứng nhỏ Cắt thép bằng khí ga và oxy (hoặc axetylen và oxy ) là 1 phƣơng pháp cắt gọt đƣợc sử dụng khá phổ biến trong các nhà máy luyện thép và trong các phân xƣởng cơ khí với mục đích là cắt nhỏ thép phế để cho vào lò đối với nhà máy luyện thép và cắt nhỏ phôi theo kích thƣớc sử dụng đối với phân xƣởng cơ khí. Trang thiết bị bao gồm : bình oxy, bình ga đƣờng ống ,đồng hồ đo áp suất ,van an toàn, mỏ cắt và một số chi tiết phụ. Phƣơng pháp này phát huy hiệu quả cao thể hiện ở tính cơ động của thiết bị ,thiết bị có thể di chuyển đi các chỗ làm việc khác nhau tùy vào đặc tính và vị chí của công việc. Máy cắt oxy-ga dựa trên nguyên lý đốt cháy dòng hỗn hợp khí oxy và ga sinh nhiệt làm chảy kim loại phục vụ việc cắt đứt kim loại, hoạt gia nhiệt nắm các kết cấu. Hiên nay việc sử dụng axetilen gần nhƣ là không còn, axetilen đƣợc thay thế bằng ga vừa dễ kiếm vừa an toàn. Loại đơn giản nhất dân trong nghề gọi là đen hơi, bao gồm: một bình ga, một bình oxy, van, ống dẫn, ống phối khí, bép đèn (cái này có nhiều số phụ thuộc vào chiều dày thép cần cắt, vật liệu cần cắt . 17
 18. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 2. Máy phụ trợ 2.1 Máy cắt vát bán tự động -Cấu tạo: +1 mỏ cắt. + Thân máy, đƣờng ống dẫn khí. -Nguyên lý hoạt động:Khí đƣợc phun ra mỏ cắt và đƣợc cung cấp liên tục trong quá trình cắt.Dƣới nhiệt độ cao của phản ứng cháy mà thép bị oxi hóa và bị thổi bay do áp suất của luồng khí.Do đó để lộ ra phần thép mới và lại tiếp tục bị oxi hóa.Quá trình cắt là quá trình oxi hóa hết lớp này đến lớp khác. -Công dụng: + Cơ động + Vết cắt phẳng và chính xác. 18
 19. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN 2.2 Thiết bị áp lực a. Máy nắn,uốn -Cấu tạo:Gồm có đe,lƣỡi ,đế, khung.Khung có gắn hệ thống thủy lực và lƣỡi. -Công dụng: Tạo ra góc của tấm phẳng, uốn nắn chi tiết theo hình dạng định trƣớc . Máy có thể uốn đƣợc các chi tiết có độ dày lớn 19
 20. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN -Nguyên lý hoạt động: hệ thống thủy lực hoạt động, đẩy dao xuống dƣới tạo lực ép lên chi tiết đƣợc gá vào đe. Nhờ vậy mà tạo nên góc cho chi tiết. b. Máy nắn sửa -Cấu tạo: + 2 dàn nâng + Hệ thống con lăn + Động cơ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2