intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
96
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2012 thông qua các chỉ tiêu tài chính. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ<br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ<br /> CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : NGUYỄN THỊ HUẾ<br /> : A16729<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ<br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ<br /> CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Chu Thị Thu Thủy<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Huế<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : A16729<br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trải qua thời gian dài học tập trong trường, đã đến lúc những kiến thức của em<br /> được vận dụng vào thực tiễn công việc. Em lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp để tổng<br /> hợp lại toàn bộ những kiến thức của mình. Đề tài của em là: “Phân tích hiệu quả hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng”. Trong<br /> quá trình làm khóa luận, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ. Em xin cảm ơn Thạc sĩ<br /> Chu Thị Thu Thủy đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận của mình. Em<br /> xin cảm ơn Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng đã cho em cơ hội<br /> thực tập, làm việc và nghiên cứu để đưa ra những giải pháp, góp ý cho Công ty. Em<br /> cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ để em hoàn thành tốt khóa luận.<br /> Khóa luận của em còn nhữn hạn chế về năng lực và những thiếu sót trong quá<br /> trình nghiên cứu. Em xin lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của giáo viên phản biện<br /> để hoàn thiện, bổ sung kiến thức.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Huế<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SXKD VÀ<br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD CỦA DOANH NGHIỆP ………………..1<br /> 1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .......1<br /> 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả .........................................................................................1<br /> 1.1.1.1 Hiệu quả xã hội, kinh tế, kinh tế - xã hội và kinh doanh....................................1<br /> 1.1.1.2 Hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh ............................................................2<br /> 1.1.1.3 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh ở từng lĩnh vực ...........2<br /> 1.1.1.4 Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn .........................................................2<br /> 1.1.2 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh 3<br /> 1.1.2.1 Khái niệm kết quả kinh doanh ............................................................................3<br /> 1.1.2.2 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ...........................................................3<br /> 1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh.....................................................................4<br /> 1.1.4 Mối quan hệ giữa kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh<br /> doanh ..............................................................................................................................5<br /> 1.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của<br /> doanh nghiệp ..................................................................................................................6<br /> 1.2.1 Khái niệm về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ....................................6<br /> 1.2.2 Mục tiêu của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh .....................................6<br /> 1.2.3 Vai trò của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ........................................6<br /> 1.3 Thông tin phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ...........................................7<br /> 1.3.1 Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp...............................................................7<br /> 1.3.2 Thông tin bên trong doanh nghiệp .....................................................................9<br /> 1.3.2.1 Thông tin kế toán ................................................................................................9<br /> 1.3.2.2 Thông tin ngoài kế toán ....................................................................................10<br /> 1.4 Phƣơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................................10<br /> 1.4.1 Phương pháp so sánh ........................................................................................10<br /> 1.4.2 Phương pháp tỷ lệ ..............................................................................................11<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2