intTypePromotion=3

Luận văn: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Thiên Tân

Chia sẻ: Tran Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

1
324
lượt xem
161
download

Luận văn: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Thiên Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiên tân', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Thiên Tân

 1. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa. Ta cũng biết: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí. Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi phí, trong đó tăng doanh thu là biện pháp rất quan trọng để làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Để tăng được doanh thu và quản lý một cách chặt chẽ, các doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán như là một công cụ quản lý quan trọng nhất và không thể thiếu được. Thông qua chức năng thu nhận, cung cấp và xử lý thông tin về các quá trình kinh tế - tài chính của doanh nghiệp, về tình hình tiêu thụ trên th ị trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường từ đó kế toán giúp cho các nhà quản lý đề ra các quyết định đúng đắn và có hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Để kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ sản phẩm phát huy hết vai trò và chức năng của nó, cần phải biết tổ chức công tác này một cách hợp lý, khoa học và thường xuyên được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng doanh nghiệp. Mặt khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt nam thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau và sự canh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp ngoài nước. Do đó sự cần thiết phải tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để giúp cho doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm tàng là một nhu cầu cấp bách. Vì nếu như doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm thì cho dù sản phẩm đó có tốt thế nào đi chăng nữa, doanh nghiệp có quy mô sản xuất hiện đại và lớn thế nào đi chăng nữa thì rồi cũng bị xoá sổ trên thị trường. Xuất phát từ những vấn đề về lý luận và thực tiễn như vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 1
 2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Ty Cổ phần Thiên Tân” nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện nền kinh tế thị trường và các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đ ể giải quy ết một số vướng mắc trong thực tiễn hạch toán kế toán hiện tại. 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh và các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở tại Công ty Cổ phần Thiên Tân chuyên sản xuất và bán các sản phẩm đá phục vụ các công trình xây dựng, từ đó xác l ập mô hình tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở Công ty đang áp dụng hệ thống hạch toán kế toán Chứng từ ghi sổ, đồng thời cãi tiến thêm để hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán cho doanh nghiệp. 4. Phạm vi nghiên cứu Số liệu dùng để tìm hiểu về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thiên Tân. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập số liệu tại phòng kế toán của công ty, tham khảo các chuẩn mực thông tư, các giáo trình, sách, căn cứ vào báo cáo doanh thu và các sổ kế toán liên quan... - Phương pháp phân tích: Phân tích để đưa ra mô hình kế toán tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện cụ thể. - Phương pháp kế toán: Đây là phương pháp quan trọng để có thể nghiên cứu được những vấn đề trong lĩnh vực kế toán, phương pháp này sử dụng đ ể nghiên cứu về quá trình ghi chép các chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ… SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 2
 3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN 1.1. Tìm hiểu chung về Công ty Cổ phần Thiên Tân. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thiên Tân. Công ty cổ phần Thiên Tân là Xí nghiệp khai thác đá Tân Lâm đ ược hình thành theo quyết định số: 6604/QĐ-UB ngày 13/12/1977 của UBND Bình Thị Thiên trực thuộc Công ty Thuỷ Lợi Bình Thị Thiên quản lý, với nhiệm vụ khai thác, chế biến đá xây dựng các loại phục vụ công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Tính đến nay công ty cổ phần Thiên Tân đã có 34 năm tuổi, 34 năm với bi ết bao thay đổi của nền kinh tế, công ty vẫn luôn khẳng định và vươn lên làm ăn có hiệu quả. - Tổng số công nhân ban đầu là 422 người. Trong đó: - 370 công nhân sản xuất trực tiếp - 52 công nhân gián tiếp. - Nhiệm vụ sản xuất: 50.000 m3/ năm. Dây chuyền sản xuất bằng mìn kết hợp với một số thiết bị cơ giới phân loại bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến đến bến bãi vật liệu cung cấp cho công ty. - Vốn đầu tư theo dự toán: 6.200.000.000 đ. Trong đó : - Vốn xây lắp: 3.750.000.000 đ. - Thiết bị: 2.200.000.000 đ. - Chi phí khác: 250.000.000 đ. Tháng 03/1979 Xí nghiệp được chuyển sang bộ xây dựng và quản lý đ ể phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tháng 07/1989 Tỉnh Quảng Trị được lập lại, Xí nghiệp khai thác đá Tân Lâm được đổi tên thành “Xí nghiệp khai thác đá Quảng Trị” theo quyết định số 118/QĐ-UB ngày 24/08/1989 của UBND Tỉnh Quảng Trị. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 3
 4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Ngày 18/11/1996 UBND Tỉnh ra quyết định số: 1396/QĐ-UB đổi tên Xí nghiệp khai thác đá Quảng Trị thành “Công ty khai thác đá Quảng Trị”. Ngày 31/12/2003 UBND Tỉnh Quảng Trị đã có quyết định số 3256/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty khai đá Quảng Trị, đồng thời cũng có quyết định số 3257/QĐ-UB về việc chuyển Công ty khai thác đá Quảng Trị thành “Công ty Cổ phần Thiên Tân ”. Ngày từ những ngày đầu thành lập, với những dụng cụ khai thác, chế biến hết sức đơn sơ như: Búa, rổ, xẻng, xe cải tiến… Đến nay đã trải qua 34 năm với biết bao những thay đổi, Công ty đã trang bị lại dây chuyền khai thác đá hiện đ ại: Máy nghiền, máy sàn đá của các nước tiên tiến như: Nhật, Đức, … đáp ứng được yêu cầu sản xuất và công cuộc công nghiệp hoá, hội nhập nền kinh tế, với khối lượng sản xuất đá xay 525 m3/ ngày, đảm bảo chất lượng cao, chủng loại phong phú, giá cả dễ chấp nhận, hứa hẹn một kết quả kinh doanh tốt. 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh. 1.1.2.1. Chức năng: - Cung cấp các mặt hàng đá xây dựng các loại và các dịch vụ liên quan đến xây dựng cho các công ty, xí nghiệp xây dựng, vận tải…. - Nhận xây dựng, thi công các hạng mục, công trình thuộc lĩnh vực xây dựng. - Sản xuất các loại đá với mẫu mã, chủng loại đa dạng. 1.1.2.2. Nhiệm vụ: - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định nhà nước. - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật. - Thực hiện kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ theo đúng quy đ ịnh của pháp luật. 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thiên Tân. 1.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thiên Tân. Bộ máy công ty chiếm vị trí quan trọng và đây là nhân tố giúp đơn vị nắm bắt, xử lý thông tin và đưa quyết định đúng đắn, kịp thời. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Bộ máy quản lý gọn nhẹ có năng SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 4
 5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý lực. Nhận thức được tầm quan trọng của bộ máy quản lý, công ty đã tổ chức bộ máy theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán. Giám đốc Phó giám đốc Phòng kế toán Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp khai thác đá thi công Thanh Tân Lâm xây dựng cơ giới Quảng công trình Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Thiên Tân 1.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban: - Giám đốc: Chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có quyền bổ nhiệm hay đào thải các chức danh từ trưởng phòng trở xuống. Có quyền đề nghị cấp trên bổ nhiệm các chức danh như phó giám đốc, kế toán trưởng. Đồng thời giám đốc cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cơ quan cấp trên về toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty. - Phó giám đốc: Người giám sát hoạt động của công ty, có thể thay mặt giám đốc quyết định một số công việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc. - Phòng kế toán: Cung cấp đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh cho phó giám đốc và thực hiện quyết toán tài chính, lập kế hoạch tín dụng với ngân hàng, xác định mức vốn lưu động cho năm kế hoạch, xác định nhu cầu vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá các hoạt động kinh tế tài chính. - Phòng tổ chức hành chính: Lập kế hoạch lao động, kế hoạch về đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm, tính toán và xây dựng định mức tiền lương, có kế hoạch bồi dưỡng công nhân. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 5
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý - Phòng kinh doanh: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tính toán chi phí và giá thành sản phẩm kế hoạch. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 6
 7. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý 1.2. Kết quả hoạt động Công ty đạt được qua hai năm 2009 - 2010. 1.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch 2009/2010 Giá trị Giá trị Tăng, giảm % A B C D E TÀI SẢN 44.894.853.894 47.909.521.076 3.014.667.182 6,71 I. Tài sản ngắn hạn 29.378.282.022 31.055.665.155 1.677.383.133 5,71 1. Tiền và các khoản TĐT 1.499.304.614 4.782.033.598 3.282.728.984 218,95 2. Đầu tư tài chính NH 4.000.000.000 5.080.000.000 1.080.000.000 27,00 3. Các khoản phải thu 13.738.103.235 13.840.900.460 102.797.225 0,75 4. Hàng tồn kho 9.164.719.640 6.440.785.168 -2.723.934.472 -29,72 5. TSNH Khác. 976.154.533 911.945.929 -64.208.604 -6,58 II. Tài sản dài hạn 15.516.571.872 16.853.855.921 1.337.284.049 8,62 1.Tài sản cố định 15.083.429.552 16.159.263.483 1.075.833.931 7,13 2. Tài sản dài hạn khác 433.142.320 694.592.438 261.450.118 60,36 NGUỒN VỐN 44.894.853.894 47.909.521.076 3.014.667.182 6,71 I. Nợ phải trả 35.064.537.119 36.175.201.481 1.110.664.362 3,17 1. Nợ ngắn hạn 26.975.327.119 29.878.801.481 2.903.474.362 10,76 2. Nợ dài hạn 8.089.210.000 6.296.400.000 -1.792.810.000 -22,16 II. Vốn chủ sở hữu 9.830.316.805 11.734.319.595 1.904.002.790 19,37 1. Vốn chủ sở hữu 9.227.833.964 11.669.435.254 2.441.601.290 26,46 2. Nguồn KPhí và quỹ khác 602.482.841 64.884.341 -537.598.500 -89,23 Bảng 1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 2 năm 2009 - 2010 Qua bảng cân đối kế toán năm 2010 so với 2009 của công ty ta thấy nhìn chung tình hình tài sản và nguồn vốn của của công ty có những biến đổi đáng kể. Tổng tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2010 so với 2009 tăng 3.014.667.152 đồng tương ứng với 6,71%. Biến động về tài sản: - Tài sản ngắn hạn năm 2010 tăng 1.677.383.133 đồng so với 2009 tương ứng 5,71%. Chỉ tiêu này tăng chủ yếu do tiền và khoản tương đương tiền tăng 3.282.728.984 đồng tương ứng với 218,95%. Sở dĩ lượng tiền trong công ty lớn là do các khoản phải thu của công ty kỳ trước đã được khách hàng thanh toán và trong kỳ công ty đã tiêu thụ lượng lớn hàng làm cho hàng tồn kho công ty giảm đáng kể so với 2009, giảm -2.723.934.472 đồng tương ứng -29,72% và thu về lượng tiền cho công ty. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số khách hàng mua nợ đã dẫn đến SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 7
 8. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 102.797.225 đồng tương ứng 0,75% so với năm 2009. - Tài sản dài hạn năm 2010 so với 2009 cũng tăng lên đáng kể tăng 1.337.284.049 đồng tương ứng 8,62%. Chỉ tiêu này tăng chủ yếu do Tài sản cố định tăng lên 1.075.833.931 đồng tương ứng 7,13%, do trong năm công ty đã mua thêm nhiều máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để đáp ứng nhu cầu cho công việc khai thác đá, nâng cao năng suất khai thác và chất lượng sản phẩm. Tài sản dài hạn khác cũng tăng 261.450.118 đồng tương ứng 60,36%. Biến động về nguồn vốn: - Nợ phải trả trong năm chỉ tăng 1.110.664.362 đồng tương ứng 3,17% so với năm 2009 nhưng trong tổng nguồn vốn thì chỉ tiêu này lại chiếm lượng lớn lên tới 36.175.201.481 đồng. Đó là do công ty đã vay của các tổ chức tín dụng về để đầu tư mua sắm tài sản mở rộng sản xuất kinh doanh. - Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng lên 1.904.002.790 đồng tương ứng 19,37%. Chỉ tiêu này tăng là do trong năm công ty đã thực hiện tốt chính sách bán hàng nên đã tiêu thụ được lượng lớn hàng trong công ty thu lại được một khoản lợi nhuận cho công ty nâng cao đời sống người lao động. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 8
 9. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý 1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2009 - 2010. ĐVT: Đồng Chỉ tiêu MS TM Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch % 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 1 VI25 78.990.407.050 62.453.609.343 16.536.797.707 26,48 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10=1-2) 10 78.990.407.050 62.453.609.343 16.536.797.707 26,48 4. Giá vốn hàng bán 11 VI27 66.994.414.799 50.615.410.465 16.379.004.334 32,36 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 11.995.992.251 11.838.198.878 157.793.373 1,33 6. Doanh thu hoạt động tài chính (21) 21 VI26 143.046.381 19.356.898 123.689.483 638,99 7. Chi phí hoạt động tài chính (22) 22 VI28 2.024.687.462 1.750.444.618 274.242.844 15,67 8. Chi phí bán hàng 24 2.753.093.200 2.698.879.007 54.214.193 2,01 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.385.726.706 4.888.575.799 -502.849.093 -10,29 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21- 22)-(24+25) 30 2.975.531.264 2.519.656.352 455.874.912 18,09 11. Thu nhập khác 31 531.251.634 2.585.729.246 -2.054.477.612 -79,45 12. Chi phí khác 32 199.174.377 2.427.585.256 -2.228.410.879 -91,80 13. Lợi nhuận khác (40=(31-32) 40 332.077.257 158.143.990 173.933.267 109,98 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 3.307.608.521 2.677.800.342 629.808.179 23,52 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI30 496.570.508 231.342.709 265.227.799 114,65 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI30 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 2.811.038.013 2.446.457.633 364.580.380 14,90% Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 2 năm 2009 - 2010. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 9
 10. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Ta thấy, doanh thu của doanh nghiệp thay đổi qua các năm. Doanh thu năm 2009 là 62.453.609.343 đồng, năm 2010 là 78.990.407.050 đồng, tăng 16.536.797.707 đồng so với năm 2009, tương ứng 26,48%. Sở dĩ năm 2010 doanh thu tăng như vậy là do Công ty ổn định sản xuất sau khi thực hiện xong đ ề án c ổ phần hóa doanh nghiệp. Kết quả lợi nhuận gộp của năm 2010 tăng hơn năm 2009 là 157.793.373 đồng tương ứng 1,33%. Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm hoạt động chính, hoạt động tài chính và hoạt động bất thường. Và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại công ty luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng lợi nhuận trước thuế. Cụ thể tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 2.677.800.342 đồng thì lợi nhuận từ hoạt đ ộng sản xuất kinh doanh là 2.519.656.352 đồng. Lợi nhuận công ty cao như vậy là do lĩnh vực kinh doanh của công ty là khai thác đá với nguồn tài nguyên tại đ ịa bàn nhiều nên sẽ phần nào giảm được chi phí đầu vào, một phần cũng do doanh nghiệp có chính sách bán hàng tốt và thực hiện các chính sách giảm chi phí nên chi phí năm 2010 đã giảm so với năm 2009. Cụ thể chi phí quản lý doanh nghiệp giảm -502.849.093 đồng tương ứng với giảm -10,29%, trong khi đó chi phí bán hàng tăng nhẹ chỉ tăng 54.214.193 đồng tương ứng 2,01%. Và cũng kể đến hoạt động tài chính của công ty. Hoạt động này kém hiệu quả đã làm cho lợi nhuận giảm đáng kể. Mặc dù doanh thu năm 2010 so với 2009 tăng 123.689.483 đồng tương ứng với 638,99% nhưng trong khi doanh thu tài chính năm 2010 chỉ có 143.046.381 đồng mà chi phí cho hoạt động này lại lên đến 2.024.687.462 đồng. Điều này là do trong năm công ty đã vay của các tổ chức tín dụng khá lớn, nên chi phí lãi vay công ty phải trả rất lớn, do đó đã tác động đến hoạt động tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất toàn công ty. Đây là vấn đề Công ty cần phải giải quyết trong thời gian tới. Hoạt động bất thường tại Công ty rất phong phú và còn mang lại kết quả đáng kể, lợi nhuận từ hoạt động này cũng tăng 173.933.267 đồng so với năm 2009, tương ứng 109,98%. Nhìn chung năm qua doanh nghiệp kinh doanh rất hiệu quả và đã có những chính sách tiêu thụ sản phẩm tốt làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp làm cho l ợi nhuận trước thuế tăng lên 629.808.179 đồng tương ứng với 23,52%. Góp phần tăng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước tăng 265.227.799 đồng tương ứng 114,65%. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 10
 11. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý 1.2.3. Tình hình lao động của Công ty Cổ phần Thiên Tân. Sự hoạt động SXKD của Công ty có thành công hay không là do nhân tố con người tạo nên. Do vậy việc xây dựng một hệ thống làm việc phải luôn tạo ra các điều kiện cần thiết để các nhân viên cũng như các bộ phận nghiệp vụ làm chủ được năng lực, phát huy tiềm năng của họ. Có như vậy mới đem lại lợi ích to lớn cho toàn công ty cũng như cá nhân từng thành viên. Và lao động là yếu tố cần thiết và không thể thiếu được trong mọi hoạt động của mỗi Doanh nghiệp. Do đó y ếu tố lao động luôn được sự quan tâm và đặc biệt chú ý của các cấp lãnh đạo trong công ty cổ Phần Thiên Tân. Tình hình lao động của công ty trong những năm qua được thể hiện qua bảng tình hình biến động lao động của công ty Cổ phần Thiên Tân qua 3 năm (2008-2009). ĐVT: Người Năm 2009 Năm 2010 Cơ cấu lao động Năm 2008 Số Tăng (+) Số Tăng (+) lượng Giảm (-) lượng Giảm (-) Tổng số lao động 221 205 - 7% 205 0 - Trực tiếp. 189 178 - 6% 178 0 - Gián tiếp 32 27 - 16% 27 0 Cơ cấu theo trình độ 221 205 - 7% 205 0 - Cao đẳng, đại học. 18 15 15 0 - Trung cấp. 39 44 44 0 - Lao động phổ 164 146 146 0 thông Bảng 3: Tình hình biến động lao động Nhìn vào bảng biến động qua các năm của Công ty thì số lao động có bi ến động về số lượng. Năm 2008 so với 2009 tổng số lao động giảm 7%, nhưng từ năm 2009 đến năm 2010 thì tổng số lao động ổn định. Do công cuộc cải cách máy móc thiết bị hiện đại, đã dư thừa một số cán bộ công nhân viên, việc công ty chuyển từ hình thức nhà nước sang cổ phần hóa nên rất nhiều cán bộ công nhân viên nghĩ chế độ dôi dư của chính phủ do sắp xếp lại lao động (NĐ41/CP). Năm 2008 với tổng số lao động 211 người trong đó nữ chiếm 18% nam chiếm 82%. Công ty đang kinh doanh lĩnh vực khai thác đá nên tỷ lệ nam cao như vậy là phù hợp nhưng tỷ lệ nữ trong công ty cũng tương đối cao so với các đơn vị sản xuất khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lao động trực tiếp 189 người, chiếm 74%; SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 11
 12. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Trình độ cao đẳng, đại học chiếm 8%; trung cấp chiếm 18%. Đây là con số đáng mừng. 1.2.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thiên Tân. 1.2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thiên Tân. 1.2.4.1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán: Kế toán trưởng Ktoán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Thủ vật tư tiêu thụ thanh toán lao động quỹ kiêm công tiền lương nợ Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy kế toán 1.2.4.1.2. Chức năng của từng bộ phận: + Kế toán trưởng: Là người trực tiếp điều hành công tác kế toán tham mưu cho giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước giám đốc về tình hình tài chính của công ty. + Kế toán tổng hợp: Là người phụ tá cho kế toán trưởng trong việc điều hành công tác kế toán, thay mặt kế toán trưởng ký duyệt các khoản thu chi ti ền mặt, có trách nhiệm tập hợp các số liệu từ các phần hành kế toán để tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo tổng hợp quyết toán cuối năm. + Kế toán thanh toán: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của toàn bộ chứng từ trước khi thanh toán, theo dõi tình hình thu tiền mặt, cập nhập vào sổ sách hằng ngày, theo dõi tiền gữi ngân hàng bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ, theo dõi các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn. Với các ngân hàng cuối tháng đối chiếu và xác định số dư tiền mặt và các loại tiền gửi ngân hàng, đồng thời lên bảng kê ghi có các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền vay… + Kế toán vật tư kiêm kế toán công nợ tạm ứng: Theo dõi tình hình nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế… ghi chép chi tiết và tổng hợp lên bảng kê chứng từ ghi Nợ, Có các tài khoản, theo dõi tạm ứng và thanh toán tạm ứng. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 12
 13. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý + Kế toán tiêu thụ: Theo dõi tình hình khối lượng hàng hoá tiêu thụ của công ty lên sổ sách kế toán để tính giá thành. + Kế toán lao động tiền lương: Theo dõi tình hình lương và số lượng lao động của công ty. + Thủ quỹ: Thực hiện nhiệm vụ thu chi, quản lý tiền mặt tại quỹ. 1.2.4.2. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Thiên Tân. Từ hệ thống tài khoản do bộ tài chính quy định theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của bộ tài chính, công ty đã có một số điều chỉnh để phù hợp với hình thức kinh doanh của công ty. 1.2.4.3. Hình thức kế toán Công ty cổ phần Thiên Tân áp dụng. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty là hình thức chứng từ ghi sổ: • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. (1) – Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. (2) – Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối phát sinh. (3) – Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, Thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải b ằng nhau và bằng tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng Tổng hợp chi tiết. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 13
 14. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Sổ quỹ Chứng từ gốc Sổ đăng ký Bảng tổng hợp Sổ thẻ kế chứng từ gốc chứng từ gốc toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng tổng Sổ cái hợp chi tiết Bảng cân đối Ghi số phát sinh chú: Báo cáo Sơ đồ 3: tài chính : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, Ktra Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 1.2.4.4. Đặc điểm áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại công ty. - Hiện nay bộ phận kế toán không còn áp dụng ghi sổ sách bằng tay mà tất cả được nhập liệu và hạch toán trên phần mềm, công ty sử dụng phần mềm KTVN để quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty. - Tất cả nhân viên được cấp mã riêng theo từng bộ phận và vào mã theo từng công việc được giám đốc phân công cụ thể. Giám đốc công ty có thể giám sát công việc của nhân viên tại công ty. 1.2.4.5. Chế độ kế toán áp dụng. • Công ty áp dụng chế độ kế toán: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03 /2006 của Bộ Tài Chính. • Kỳ lập báo cáo: Theo tháng, quý, năm. • Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ để phục vụ cho công tác kế toán. Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01/N và kết thúc ngày 31/12/N. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 14
 15. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý • Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng. • Phương pháp khấu hao theo đường thẳng: Số khấu hao Số khấu hao tài Số khấu hao Số khấu hao phải trích = sản cố định đã + TSCĐ tăng - TSCĐ giảm tháng này tính tháng trước trong tháng trong tháng Số khấu hao Giá trị phải tính khấu hao TSCĐ tăng, giảm và trong tăng, giảm trong = tháng tháng Thời gian sử dụng (tháng) • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. • Hạch toán hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá HH tồn đầu kỳ + trị giá HH nhập trong kỳ Đơn giá bình quân = Số lượng HH tồn đầu kỳ + Số lượng HH nhập trong hàng xuất kho kỳ Đơn giá bình quân Số lượng hàng Trị giá hàng xuất kho = * hàng xuất kho hoá xuất kho • Công ty hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Công thức tính: VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào Trong đó: - VAT đầu ra = Giá bán chưa thuế * % thuế suất. - VAT đầu vào được căn cứ số thuế trên hóa đơn của người bán. • Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: Chênh lệch tăng - Doanh thu (515), chênh lệch giảm - Chi phí (635). • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: 5 điều kiện theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 15
 16. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN 2.1. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiên Tân. 2.1.1. Chứng từ sử dụng ở công ty Cổ phần Thiên Tân. - Hóa đơn giá trị gia tăng. - Phiếu xuất kho. - Phiếu nhập kho. - Phiếu thu. - Phiếu Chi. - Giấy báo có. - Các chứng từ liên quan khác… 2.1.2. Sổ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Thiên Tân. - Sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa. - Sổ Tài sản cố định. - Sổ quỹ, sổ theo dõi TGNH. - Sổ chi tiết bán hàng. - Sổ cái… 2.1.3. Quy trình luân chuyển chứng từ tại Công ty. Trường hợp bán hàng lẻ: Khi bán hàng cho người mua, kế toán căn cứ vào các bảng kê bán lẻ để lập hóa đơn GTGT làm căn cứ ghi sổ. Trường hợp bán buôn hàng: Trước khi mua hàng hóa khách hàng phải tiến hành giao dịch với phòng kinh doanh sau đó phòng kinh doanh phải xác nhận yêu cầu và lập hóa đơn GTGT (liên 2) cho khách hàng, sau khi nhận hóa đơn khách hàng mang hóa đơn đến kho để nhận hàng và thủ kho lập thẻ kho sau đó chuy ển lên phòng kế toán để ghi sổ liên quan. - Nếu khách hàng trả tiền ngay thì căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán tiền mặt sẽ lập phiếu thu gồm 3 liên, liên 1 lưu tại kế toán, liên 2 khách hàng giữ, liên 3 thủ quỹ giữ để làm căn cứ nhập quỹ rồi tiến hành ghi sổ quỹ và lập báo cáo. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 16
 17. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Định kỳ, khi công việc lập báo cáo tài chính tiến hành, kế toán viên phần hành lập các báo cáo tổng hợp chi tiết của phần hành và bảng cân đối phát sinh các tài khoản do mình phụ trách rồi giao lại cho kế toán tổng hợp, thông qua việc xem xét, đối chiếu với sổ tổng hợp các loại kế toán tổng hợp lên báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính được nộp lên cấp trên và tính vào kỳ sau đối với báo cáo tài chính tại thời điểm cuối kỳ. Công việc l ập báo cáo tài chính do kế toán tổng hợp đảm nhiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính. Thông qua việc xem xét quy trình lập báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán chúng ta có thể thấy rõ hơn mối quan hệ của các phần hành kế toán trong việc lập các báo cáo. 2.2. Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thiên Tân. 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. Tại công ty trong năm không có các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. - Doanh thu bán hàng là số tiền Công ty thu được do bán hàng, Công ty áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên doanh thu bán hàng không gồm thuế GTGT. - Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán Công ty sử dụng TK 511 - doanh thu bán hàng để phản ánh. - Trình tự kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cụ thể như sau: kế toán nhập các chứng từ ban đầu liên quan về hoạt động bán hàng vào phần mềm kế toán để làm căn cứ tổng hợp vào các sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan. Hạch toán một số nghiệp vụ thực tế phát sinh: Nghiệp vụ 1: Ngày 01/12/2010 căn cứ theo hóa đơn GTGT số 011486 và biên bản đối chiếu thanh toán của Công ty cổ phần Thiên Tân xuất bán cho công ty TNHH 1TV QL & XD DB 496 đá các loại: - Đá 4x6: 79 m3, đơn giá 109.091đ/m3. Thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu thu số CT401. Căn cứ theo hóa đơn GTGT 011486 kế toán tiến hành định khoản để làm căn cứ ghi nhận doanh thu bán hàng trong kỳ: SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 17
 18. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Nợ TK 1111: 9.480.000 đ Có TK 51121: 8.618.189 đ Có TK 33311: 861.811 đ Bộ phận bán hàng viết hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho số 011486 gồm 3 liên trong đó: Liên 1 kế toán dùng để ghi sổ sách kế toán liên quan, liên 2 giao khách hàng, liên 3 lưu nội bộ. HOÁ ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG QG/2010B Liên 3: Nội bộ 011486 Ngày 01 tháng 12 năm 2010 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Thiên Tân Địa chỉ Khu phố 7, Phường 3, Tp Số tài khoản: 5401000.0000307 Đông Hà, Quảng Trị Điện thoại MS: MST:3200193178-1 Họ tên người mua hàng Tên đơn vị: Công ty TNHH 1 TV QL & XD DB 496 Địa chỉ: Km 40, Đakarông, Quảng Trị Số tài khoản : ……………………… Hình thức thanh toán: TM/CK MS: 3 2 0 0 2 1 4 2 0 2 Đơn vị Số STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền tính lượng A B C 1 2 3=1*2 1 Đá 4x6 M3 79 109.091 8.618.189 Cộng tiền hàng: 8.618.189 Thuế suất GTGT 10 % Tiền thuế GTGT : 861.811 Tổng cộng tiền thanh toán: 9.480.000 Số tiền viết bằng chữ: Chính triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Vì công ty TNHH 1TV QL &XD DB 496 thanh toán ngay bằng tiền mặt nên kế toán lập phiếu thu gồm 3 liên, liên 1 lưu tại kế toán để nhập vào phần mềm làm căn cứ vào các sổ chi tiết, liên 2 khách hàng giữ, liên 3 thủ quỹ giữ để làm căn cứ nhập quỹ rồi tiến hành ghi sổ quỹ và lập báo cáo. SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 18
 19. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Công ty cổ phần Thiên Tân Mẫu số 01-TT (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC KP7, Phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số:02 Ngày 01 tháng 12 năm 2010 Số: CT401 Nợ: 1111 Có: 51121/3331 Họ tên người nhận tiền: Chị Huyền Địa chỉ: Phòng Kế toán Lý do chi: Thu tiền bán hàng của công ty TNHH 1TV QL &XD DB 496 Số tiền: 9.480.000đ (viết bằng chữ): Chính triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc : hđ 11486 Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ) Chính triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn Ngày 01 tháng 12 năm 2010 Người lập Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Thủ quỹ phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỉ giá ngoại tệ ( vàng, bạc, đá quý):……… + Số quy đổi:…………. Nghiệp vụ 2: Ngày 07/12/2010 theo hóa đơn GTGT số 005911 và biên bản đối chiếu thanh toán Công ty Cổ phần Thiên Tân. Xuất bán cho công ty Cổ phần XD GT Thừa Thiên Huế đá các loại, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. - Đá 1x2: 185 m3, đơn giá 154.545đ/m3 - Đá 2x4: 20 m3, đơn giá 150.000đ/m3 - Đá 4x6: 10 m3, đơn giá 109.090đ/m3 - Đá hỗn hợp: 752,5 m3, đơn giá 79.090đ/m3 - Đá hỗn hợp: 17m3, đơn giá 72.727đ/m3 Căn cứ vào hóa đơn 005911 kế toán tiến hành định khoản để xác định doanh thu: Nợ TK 1111: 102.777.500 đ Có 51121: 93.433.309 đ Có 33311: 9.344.191 đ SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 19
 20. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh GVHD: Lê Thị Như Ý Bộ phận bán hàng viết hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho gồm 3 liên trong đó: Liên 1 kế toán dùng để ghi sổ sách kế toán liên quan, liên 2 giao KH, liên 3 lưu nội bộ. HOÁ ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG QG/2010B Liên 3: nội bộ 005911 Ngày 07 tháng 12 năm 2010 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Thiên Tân Địa chỉ Khu phố 7, Phường 3, Tp Số tài khoản: 5401000.0000307 Đông Hà, Quảng Trị Điện thoại MS: MST:32001913178-1 Họ tên người mua hàng Tên đơn vị: Công ty Cổ phần XD GT Thừa Thiên Huế ( Tại QTrị) Địa chỉ: 75, Trần Hưng Đạo, Tp Đông Hà, QTrị Số tài khoản : Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán tiền MS: 3 2 0 0 1 2 0 2 0 1 Đơn vị Số STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền tính lượng A B C 1 2 3=1*2 1 Đá 1x2 M3 185 154.545 28.590.825 2 Đá 2x4 M3 20 150.000 3.000.000 3 Đá 4x6 M3 10 109.090 1.090.900 4 Đá hỗn hợp M3 752,5 79.090 59.515.225 Đá hỗn hợp M3 17 72.727 1.236.359 Cộng tiền hàng: 93.433.309 Thuế suất GTGT 10 % Tiền thuế GTGT : 9.344.191 Tổng cộng tiền thanh toán: 102.777.500 Viết bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nghiệp vụ 3: Ngày 31/12/2010 căn cứ hóa đơn GTGT số 005934 Công ty Cổ phần Thiên Tân xuất bán cho Công ty Cổ phần xây dựng Nam Hiếu đá các loại: - Đá 1x2: 22.5 m3, đơn giá 154.545đ/m3 - Đá 2x4: 12 m3, đơn giá 150.000đ/m3 - Đá 5x10:13 m3, đơn giá 63.636đ/m3 - Đá hỗn hợp: 61 m3, đơn giá 79.090đ/m3 - Đá hỗn hợp: 223 m3, đơn giá 72.727đ/m3 SVTH: Hoàng Thị Dạ Thảo - 08CDKT01 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản