intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
197
lượt xem
49
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài "Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh" thực hiện đề xuất một số giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Trương Ngọc Dung<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Trương Ngọc Dung<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản lý Giáo dục<br /> Mã số<br /> : 60 14 05<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Qua quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, chúng tôi<br /> chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến:<br /> – Ban Giám hiệu, các Phòng ban chức năng của Trường Đại học Sư<br /> phạm Thành phố Hồ Chí Minh;<br /> – Khoa Tâm lý Giáo dục;<br /> – Quý Thầy Cô đã tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lý<br /> Giáo dục khóa 21;<br /> – PGS.TS Đoàn Văn Điều, người hướng dẫn khoa học;<br /> – Đồng nghiệp. bạn bè và gia đình<br /> đã giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên và có những đóng góp quý giá cho<br /> chúng tôi trong suốt quá trình học tập khóa học, nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> Do thời gian và khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế, luận văn không<br /> tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô và<br /> đồng nghiệp góp phần hoàn thiện luận văn.<br /> <br /> TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012<br /> Trương Ngọc Dung<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....................................................................3<br /> 4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 6. Giới hạn đề tài .....................................................................................................3<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................3<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN ........................................................6<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................................................6<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ..................................................................................9<br /> 1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục ......................................................................9<br /> 1.2.2. Giáo dục chính trị tư tưởng ......................................................................10<br /> 1.2.3. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng ..........................................12<br /> 1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục chính trị tư tưởng cho<br /> sinh viên .......................................................................................................12<br /> 1.3.1. Cơ sở để Đảng và Nhà nước đưa ra các quan điểm chỉ đạo công tác giáo<br /> dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ........................................................12<br /> 1.3.2. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục<br /> chính trị tư tưởng cho sinh viên ...............................................................14<br /> 1.4. Vai trò của giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ...................................17<br /> 1.5. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên...........................19<br /> <br /> 1.5.1. Mục tiêu của quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ......20<br /> 1.5.2. Nội dung quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên .....21<br /> 1.5.3. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ...25<br /> 1.5.4. Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện ......................................28<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .........................................................................................31<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ<br /> TƯ TƯỞNG CHO SV<br /> <br /> CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ..............................................................................32<br /> 2.1. Tổng quan về Trường Đại Học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh ...........................32<br /> 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Sư phạm Thành<br /> phố Hồ Chí Minh .....................................................................................32<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí<br /> Minh .........................................................................................................33<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ........34<br /> 2.1.4. Tình hình rèn luyện chính trị tư tưởng của sinh viên chính qui Trường<br /> Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .............................................35<br /> 2.2. Kết quả thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên<br /> chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh........................36<br /> 2.2.1. Đánh giá chung của CBQL về việc công tác giáo dục chính trị tư tưởng<br /> cho sinh viên chính qui ............................................................................39<br /> 2.2.2. Thực trạng quản lý công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo<br /> đánh giá của sinh viên..............................................................................55<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .........................................................................................72<br /> Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG<br /> TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .....................73<br /> 3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp ..........................................................................73<br /> 3.1.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................73<br /> 3.1.2. Cơ sở pháp lý ...........................................................................................73<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản