intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực dạy trẻ làm quen biểu tượng toán học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

213
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực dạy trẻ làm quen biểu tượng toán học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non nhằm xác định NL cần thiết của giáo viên mầm non nói chung và NL dạy trẻ làm quen biểu tượng toán học nói riêng; khảo sát quan điểm của SV liên quan đến vấn đề dạy học theo định hướng phát triển NL; xác định được vai trò của giảng viên trong quá trình phát triển NL dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán cho SV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực dạy trẻ làm quen biểu tượng toán học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM<br /> <br /> HOÀNG THỊ DIỄM PHƯƠNG<br /> <br /> PHAÙT TRIEÅN NAÊNG LÖÏC DAÏY TREÛ LAØM QUEN<br /> BIEÅU TÖÔÏNG TOAÙN HOÏC CHO SINH VIEÂN<br /> NGAØNH GIAÙO DUÏC MAÀM NON<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS.NGUYỄN THỊ KIM THOA<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các<br /> số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, được<br /> các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố<br /> trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Hoàng Thị Diễm Phương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> Đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn<br /> sâu<br /> <br /> sắc,<br /> <br /> Nguyễn<br /> <br /> chân<br /> <br /> Thị<br /> <br /> Kim<br /> <br /> thành<br /> <br /> đến<br /> <br /> Thoa,<br /> <br /> cô<br /> <br /> người<br /> <br /> giáo,<br /> đã<br /> <br /> PGS.TS.<br /> <br /> nhiệt<br /> <br /> tình<br /> <br /> hướng dẫn tận tình chu đáo và giúp đỡ tôi<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy giáo,<br /> Cô giáo đã giảng dạy chúng tôi trong suốt<br /> khóa học của lớp Cao học K22 Phương pháp dạy<br /> học Toán tại Trường Đại học Sư phạm Huế.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn Ban Chủ Nhiệm,<br /> các thầy cô Khoa Giáo dục Mầm non đã tạo điều<br /> kiện cho tôi đi học, cám ơn sinh viên các lớp<br /> Giáo dục Mầm non năm 4 trường Đại học sư phạm<br /> Huế đã tạo điều kiện cho tôi thực nghiệm trên<br /> thực tế.<br /> Sau cùng tôi xin chân thành cám ơn gia<br /> đình và bạn bè của tôi luôn ủng hộ, quan tâm,<br /> động viên và giúp đỡ tôi mọi mặt để tôi hoàn<br /> thành luận văn này.<br /> Do điều kiện thời gian và khả năng hạn<br /> chế, tôi xin chân thành biết ơn và lắng nghe<br /> <br /> iii<br /> <br /> những ý kiến chỉ dẫn, đóng góp để luận văn<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cám ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Tác giả luận văn<br /> Hoàng Thị Diễm Phương<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> TRANG PHỤ BÌA ................................................................................................. i<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................ii<br /> LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................iii<br /> MỤC LỤC.............................................................................................................. 1<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................ 4<br /> LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................. 5<br /> Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 8<br /> 1.1. Xu hướng giáo dục cho trẻ mầm non tiếp cận với biểu tượng toán học sơ đẳng 8<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản........................................................................................ 9<br /> 1.2.1. Năng lực ........................................................................................................ 9<br /> 1.2.2. Năng lực dạy trẻ .......................................................................................... 11<br /> 1.2.3. Phát triển năng lực dạy trẻ mầm non ............................................................ 11<br /> 1.2.4. Biểu tượng toán học ..................................................................................... 11<br /> 1.3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển năng lực dạy trẻ làm<br /> quen biểu tượng toán sơ đẳng ................................................................................ 12<br /> 1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới .................................................................... 12<br /> 1.3.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................... 13<br /> 1.4. Ghi nhận và đặt vấn đề ................................................................................... 15<br /> Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................ 16<br /> 2.1. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non .................................................... 16<br /> 2.2. Chương trình giáo dục mầm non ..................................................................... 19<br /> 2.2.1. Chương trình giáo dục nhà trẻ (trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi) ...................... 19<br /> 2.2.2. Chương trình giáo dục mẫu giáo (trẻ từ 3 đến 6 tuổi) ................................... 19<br /> 2.3. Đặc điểm phát triển nhận thức và nhân cách của sinh viên ngành Giáo dục<br /> Mầm non ............................................................................................................... 21<br /> 2.4. Chương trình Toán đào tạo Đại học ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy .. 22<br /> 2.5. Các năng lực cần thiết cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non để tham gia vào<br /> quá trình dạy trẻ làm quen các biểu tượng toán học sơ đẳng .................................. 23<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2