intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
124
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ____________________________________ Cao Thị Thùy Oanh THỰC TRẠNG SỬ DỤNG “BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2014
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ____________________________________ Cao Thị Thùy Oanh THỰC TRẠNG SỬ DỤNG “BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Chuyên ngành : Giáo dục học (Mầm non) Mã số : 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ VIỆT Thành phố Hồ Chí Minh - 2014
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” là do tôi thực hiện. Số liệu của đề tài là trung thực và chưa được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Người cam đoan Cao Thị Thùy Oanh
 4. LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Bùi Thị Việt, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn trường Đại học sư phạm Tp. HCM cùng toàn thể các thầy cô trong Khoa Giáo dục Mầm non đã trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ dẫn cho tôi trong thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Ban Giám Hiệu, giáo viên và trẻ trường Mầm non Vàng Anh, trường Mầm non Tư thục Hoa Mai, trường Mầm non 8 Quận 5, trường Mầm Non Canada-Việt Nam quận 7, trường Mầm non Măng Non III Quận 10, trường Mầm non 19-5 Quận Bình Tân, trường Mầm non Tư thục Bảo Ngọc Quận Bình Tân, trường Mầm non Họa Mi Huyện Nhà Bè, Tp.HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong công tác nghiên cứu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn này. Tp.HCM, tháng 09 năm 2014 Tác giả Cao Thị Thùy Oanh
 5. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG “BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI................................................................................................. 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. ........... 6 1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước .............................................................................. 6 1.1.2. Nghiên cứu trong nước ............................................................................. 17 1.2. Các khái niệm cơ bản...................................................................................... 25 1.2.1. Khái niệm “Chuẩn phát triển trẻ em” ....................................................... 25 1.2.2. “Bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ” ............................................. 26 1.2.3. Khái niệm “sự phát triển thể chất của trẻ em” ......................................... 27 1.2.4. Khái niệm “Tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non”..... 29 1.2.5. Các hình thức tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non .... 31 1.3. Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ 5 tuổi ..................................................... 35 1.4. Nội dung lĩnh vực phát triển thể chất trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” ........................................................................................................ 36 1.5. Sử dụng Chuẩn phát triển thể chất trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi ....................................................................... 38 Tiểu kết chương 1 .................................................................................................... 39 Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHUẨN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ..................................................... 41
 6. 2.1. Tổ chức khảo sát ............................................................................................. 41 2.1.1. Mục đích khảo sát nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” và nội dung của lĩnh vực phát triển thể chất trong Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ............................................................. 41 2.1.2. Nội dung khảo sát ..................................................................................... 41 2.1.3. Mô tả phương pháp khảo sát – chọn mẫu ................................................ 42 2.2. Phân tích kết quả khảo sát ý kiến việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5- 6 tuổi. .............................................................................................................. 43 2.2.1. Phân tích kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý .................................... 43 2.2.2. Kết quả khảo sát ý kiến giáo viên mầm non ............................................ 52 2.2.3. Kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ........................................................................ 65 2.3. Phân tích kết quả khảo sát việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua phân tích kế hoạch của giáo viên .................................................. 69 2.4. Phân tích kết quả khảo sát việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua dự giờ, quan sát việc tổ chức hoạt động của giáo viên ................. 71 2.5. Đề xuất biện pháp áp dụng hiệu quả Bộ Chuẩn trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi………………………………………………75 Tiểu kết chương 2 .................................................................................................... 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 84 PHỤ LỤC
 7. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê trình độ chuyên môn, thâm niên công tác của cán bộ quản lý tham gia trả lời phiếu khảo sát.................................................. 43 Bảng 2.2. Sự cần thiết áp dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ..................................... 44 Bảng 2.3. Thời điểm tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi...................................................................... 45 Bảng 2.4. Biện pháp kiểm tra đánh giá việc sử dụng các Chuẩn phát triển thể chất trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại đơn vị ......................................................................................... 46 Bảng 2.5. Hình thức tuyên truyển nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi đến phụ huynh ................................................................................ 47 Bảng 2.6. Những điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng các Chuẩn phát triển thể chất tại trường mầm non. ....................................................... 49 Bảng 2.7. Những khó khăn trong việc áp dụng các Chuẩn phát triển thể chất tại trường mầm non. .............................................................................. 51 Bảng 2.8. Cách giáo viên tiếp cận với Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ........ 52 Bảng 2.9. Thời điểm đánh giá trong ngày ............................................................. 56 Bảng 2.10. Thời điểm đánh giá trong năm học........................................................ 57 Bảng 2.11. Hình thức theo dõi đánh giá trẻ ............................................................. 57 Bảng 2.12. Các chỉ số thuộc chuẩn phát triển thể chất khó rèn luyện, theo dõi và đánh giá trẻ ....................................................................................... 58 Bảng 2.13. Nguồn sử dụng bộ công cụ theo dõi, đánh giá trẻ ................................. 63 Bảng 2.14. Các hình thức tổ chức phối kết hợp với phụ huynh trong theo dõi, đánh giá trẻ. ........................................................................................... 64
 8. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kiến thức, kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho mỗi quốc gia. Rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và trong nước đã khẳng định “Lứa tuổi mầm non có vị trí rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội... đã khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch vụ GDMN có chất lượng đã khiến các Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm phát triển GDMN”. Tuy nhiên, trong đó yếu tố sức khỏe được xác định là yếu tố quan trọng đối với tất cả con người và đặc biệt đối với trẻ, điều đó chứng tỏ việc phát triển thể chất là điều kiện tiên quyết nên nội dung này được đề cập đến đầu tiên trong chương trình Chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non. Vì phát triển thể chất không chỉ có mối quan hệ mật thiết với phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ mà còn là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển toàn diện các mặt còn lại, góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị tâm thế cho bước vào những cấp học cao hơn và học tập suốt đời. Nắm bắt được vấn đề đó, để hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1, ngày 22/07/2010 Bộ Giáo dục và Đào Tạo ban hành thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT “Quy định về Bộ chuẩn
 9. 2 phát triển trẻ em năm tuổi” (Bộ CPTTENT). Mục đích ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1, là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi; là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi. Ngoài ra Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Đặc biệt, chúng ta đang trong thời kì thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Do đó ở vị trí vai trò là nhà giáo dục chúng ta cần quan tâm và tạo điều kiện cho trẻ được phát triển toàn diện các mặt theo cách tốt nhất, bắt đầu từ việc phát triển thể chất cho trẻ. Từ các lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “Thực trạng sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi” 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, trên cơ sở đó đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài như: Chuẩn, Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; Chuẩn phát triển thể chất trong Bộ CPTTENT, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong tổ chức hoạt động phát triển thể
 10. 3 chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 3.2. Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 3.3. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Sử dụng Chuẩn phát triển thể chất thuộc “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 5. Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng hợp lý, linh hoạt, đúng mục đích các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thế chất trong “Bộ Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi”; nếu có một số biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất của trẻ 5 tuổi, phù hợp với thực tế của địa phương, trường, lớp thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp Một. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 6.1. Giới hạn nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng sử dụng các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thế chất (thuộc “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi”) trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động phát triển thể chất, theo dõi, đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ. - Xây dựng và thử nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi.
 11. 4 6.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu trên cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh và trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu phân tích, tổng hợp các công trình nghiên cứu, tài liệu chuyên ngành về cơ sở lý luận liên quan, từ đó hệ thống và khái quát hóa các khái niệm công cụ làm cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát Quan sát việc tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi của giáo viên mầm non và các hoạt động thể chất của trẻ nhằm thu thập thông thông tin về việc GVMN sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi (cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động phát triển thể chất phù hợp với trẻ). 7.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Sử dụng phiếu điều tra ý kiến cán bộ quản lý, phụ huynh và giáo viên trực tiếp dạy trẻ 5-6 tuổi để tìm hiểu nhận thức về việc sử dụng các Chuẩn phát triển thể chất, tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, thực trạng việc sử dụng công cụ để theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ. 7.2.3. Phương pháp phân tích hồ sơ giáo viên, phân tích hoạt động của trẻ Nghiên cứu thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất của trẻ 5-6 tuổi thông qua phân tích hồ sơ, kế hoạch thực hiện chương trình của giáo viên; phân tích kết quả thực hiện một số kỹ năng vận động, hoạt động của trẻ. 7.2.4. Phương pháp trò chuyện phỏng vấn Mục đích để hỗ trợ để kiểm chứng, chính xác hóa thông tin thu thập được từ các phương pháp khác. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Xử lý các số liệu thu được bằng thống kê toán học.
 12. 5 8. Đóng góp mới của đề tài Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
 13. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG “BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 1.1. Lịch sử nghiên cứu về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi. 1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước Nhiều nhà khoa học và tâm lý học của các nước trên thế giới đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau về chuẩn phát triển trẻ em ở các độ tuổi, và chính sự quan tâm này đã mang lại sự đa chiều về cái nhìn trong vấn đề này.  Bộ chuẩn học tập và phát triển trẻ em của Mỹ. [44] Bộ chuẩn học tập và phát triển trẻ em của Mỹ được được xem xét và ban hành vào năm 2005. Những chuẩn này thể hiện các mục tiêu cho sự phát triển của trẻ mà phản ánh cách nhìn nhận, đánh giá và được đề nghị thực hiện của phần lớn người dân, tổ chức và cộng đồng trong tiểu bang Washington. Bộ chuẩn nhấn mạnh rằng việc học của trẻ nhỏ là đa chiều; đó là bởi vì trẻ lớn lên về cả về thể lực, tình cảm, kĩ năng xã hội, ngôn ngữ, nhận thức … cùng một lúc, tất cả các mặt của việc học rất quan trọng. Tuy nhiên bộ chuẩn này không thể chứa đựng hết những hy vọng và mong đợi của tất cả các gia đình, cộng đồng, địa phương, chúng bao gồm tất cả những điều cơ bản cho việc học và phát triển của trẻ. Và bộ chuẩn này được sử dụng như một công cụ cho việc thảo luận, đối thoại và chia sẻ giữa các gia đình, chuyên gia giáo dục và cộng đồng. Nội dung của bộ chuẩn được chia thành năm lĩnh vực: - Phát triển thể lực, sức khỏe và vận động: Lĩnh vực này đề cấp đến sức khỏe thể lực và khả năng tham gia các hoạt động hàng ngày của trẻ.
 14. 7 - Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: Lĩnh vực này chú ý đến khả năng xúc cảm và khả năng hình thành thái độ trong các mỗi quan hệ có ý nghĩa cho trẻ trải nghiệm ở nhà, trường học, và cộng đồng rộng lớn. - Phương pháp tiếp cận việc học: Lĩnh vực này chú ý đến năng lực tổ chức cuả đứa trẻ hơn là các kĩ năng, để phù hợp cho việc tham gia việc học và đạt được kiến thức. - Nhận thức và kiến thức chung: Bao gồm khả năng hiểu biết và suy nghĩ về thế giới tự nhiên và xã hội của trẻ. Đặc biệt lĩnh vực này nhấn mạnh kiến thức của trẻ về các sự vật trong thế giới xung quanh trẻ, khả năng tư duy logich và kiến thức toán học của trẻ, các kiến thức phù hợp với chuẩn mực xã hội như số lượng, màu sắc, sự hiểu biết và khả năng cảm nhận nghệ thuật trong cuộc sống của chúng. - Ngôn ngữ, khả năng đọc viết và giao tiếp: Lĩnh vực này chú ý đến khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc và viết những cái mới, khả năng giao tiếp hiệu quả. Trong đó yếu tố về thể lực, sức khỏe và vận động phát triển được xem là yếu tố quyết định toàn bộ hoạt động học tập của trẻ và là nền tảng cho hoạt động sống và sức sống của con người. Vì thể chất và vận động là yếu tố quan trọng chi phối việc phát triển trí tuệ của trẻ. Sức khỏe tốt cho đứa trẻ năng lượng, khả năng chịu đựng tốt, tính dẻo dai để tham gia hoạt động, trải nghiệm quá trình học tập. Kỹ năng vận động có sự liên kết chặt chẽ với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ (như bập bẹ, chỉ vào các sự vật,..); Liên quan đến nhận thức (khám phá môi trường mới..) các kỹ năng xã hội (bắt tay, ôm..) phát triển xúc cảm (cười mỉm, cười lớn..) Mặc dù sự tồn tại của chuỗi những kỹ năng thể lực nêu trên có thể dự đoán trước một cách tương đối, sự phát triển thể lực và kỹ năng vận động của trẻ nhỏ thường mang tính cá nhân cao và không đồng đều nhau. Tất cả trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài như cách thức của sự chăm sóc sức khỏe, những môi trường, xã hội tiêu cực (than chì, thuốc trừ sâu, cung cấp thiếu nước hoặc nước không sạch, bạo lực gia đình hay hàng xóm xấu...)
 15. 8 Tình trạng thể chất hay việc khám sức khỏe định kì, có ảnh hưởng đến việc tham gia các hoạt động học tập và các hoạt động trong cuộc sống. Tương tự, khi đứa trẻ nhận được sự chăm sóc phù hợp và các kỹ năng vận động, sự phát triển của chúng được hỗ trợ, sự thiếu kinh nghiệm trong chăm sóc hướng dẫn sẽ làm trì hoãn vận động một số kỹ năng của trẻ. Vì thế việc hỗ trợ cho trẻ tất cả mọi mặt bao gồm thể lực, sức khỏe, kĩ năng vận động là sự cần thiết với việc học và phát triển của trẻ. Với mục đích của các chuẩn học tập và phát triển của Mỹ, lĩnh vực thể chất sức khỏe và phát triển vận động có 4 phần: phát triển vận động, phát triển thể chất, sức khỏe và chăm sóc; an toàn bản thân. • Phát triển vận động: Phát triển vận động có 3 phần khác nhau: các kỹ năng vận động thô, kỹ năng vận động tinh và kỹ năng cảm giác vận động. Kỹ năng vận động thô được thể hiện bởi những vận động của toàn bộ cơ thể hay phần lớn cơ thể và bao gồm các khả năng lộn vòng, đi, chạy, nhảy, bật, lò cò và leo trèo. Các kỹ năng vận động tinh bao gồm các khả năng phối hợp các cơ nhỏ như cánh tay, bàn tay, các ngón tay và bao gồm việc cầm nắm, cắt với kéo, gài nút. Các kỹ năng vận động tinh đòi hỏi khả năng sử dụng các giác quan (thị giác, thính giác, khướu giác, vị giác, xúc giác) để chỉ ra các vận động. Một trong những mặt chính của phát triển vận động tinh là sự kết hợp tốt giữa tay và mắt. Kết hợp chúng với nhau, những kỹ năng này cung cấp nền tảng và năng lực hành vi trong loạt những khả năng của trẻ mầm non . • Phát triển thể lực: Thể lực tốt cho phép đứa trẻ tham gia vào các hoạt động nhóm và duy trì tham gia hoạt động, hứng thú, các nhiệm vụ cần thực hiện trong quá trình học tập. Cho trẻ khả năng chịu đựng, năng lượng, sức mạnh và sự linh hoạt với nhiều hoạt động thể lực là những yếu tố chủ yếu của phát triển thể chất và tình trạng sức khỏe. • Sức khỏe và chăm sóc bản thân: Vấn đề cốt yếu của sức khỏe thể chất là vệ sinh cá nhân tốt và kĩ năng chăm sóc cơ thể cơ bản, bao gồm các kỹ năng sống hằng ngày như ngủ đủ giấc, tắm rửa,
 16. 9 mặc áo quần và vệ sinh răng miệng. Chăm sóc sức khỏe cá nhân bao gồm việc hỗ trợ và khuyến khích trẻ ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng. Tổ chức theo dõi những bệnh lặp đi lặp lại là điều cần thiết để nâng cao sức khỏe một cách tốt nhất. • An toàn cá nhân An toàn cá nhân là vấn đề quan trọng của thể chất và bao gồm việc bảo vệ trẻ khỏi thời tiết đến những hóa chất, môi trường độc hại và giúp trẻ học để tránh những tình huống hay các vật nguy hiểm. Ngoài ra phát triển những khả năng này, đứa trẻ cần phải học về các quy định an toàn và cách điều chỉnh, biết khi nào cần nhờ sự giúp đỡ và làm thế nào để nhờ giúp đỡ từ những người lớn, nhận ra được ranh giới giữaa an toàn và nguy hiểm. Cụ thể nội dung các chỉ số về sự phát triển thể trạng, sức khỏe và vận động của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bao gồm:  Kĩ năng vận động thô: Trẻ thể hiện sức mạnh và phối hợp các nhóm cơ lớn: - Chạy liên tục ít bị ngã. - Nhảy lò cò đổi chân. - Giữ thăng bằng khi cúi, quay hay ưỡn người. - Đi lên xuống cầu thang trong khi nắm đồ vật bằng 1 hay 2 tay. - Di chuyển tư thế cơ thể để bắt bóng, sau đó ném bóng qua hướng bên phải . - Đá quả bóng lớn tới 1 điểm đã định sẵn (vài lần chính xác). - Có kĩ năng nhảy. - Ném bóng vừa (vài lần chính xác).  Kĩ năng vận động tinh: Trẻ thể hiện sức mạnh và phối hợp các nhóm cơ nhỏ: - Mở và đậy nắp thùng đồ chơi 1 cách dễ dàng. - Xé băng keo khỏi dụng cụ mà không làm quấn băng keo (đa số làm được). - Gấp giấy và làm thành các đồ vật (máy bay, gấp nghệ thuật..) có sự giúp đỡ của người lớn. - Cột dây và thắt dây giày với sự giúp đỡ. - Viết được tên mình trên thư. - Biết cài nút áo quần.
 17. 10  Kĩ năng cảm giác vận động: Trẻ có thể sử dụng các giác quan (nhìn, nghe, ngửi, nếm và sờ) để điều chỉnh các vận động: - Liên tục đánh trúng 1 quả bóng (với vợt). - Bắt được bóng với khoảng cách từ 5 đến 10 bước chân. - Nặn được những hình thú đơn giản. - Mang 1 cốc nước hay nước ép băng qua phòng mà không làm đổ nó. - Hứng thú, tích cực chơi kết hợp với tương tác với bạn và tuân thủ luật chơi (đuổi bắt, trốn tìm, ..)  Tình trạng sức khỏe: Đứa trẻ thể hiện khả năng chịu đựng và sức lực để tham gia trong hoạt động hằng ngày: - Chạy liên tục 50-70m không ngừng lại. - Tham gia các hoạt động thể lực đều đặn hơn 60 phút mỗi ngày. - Làm quen với các hoạt động thể lực (khiêu vũ, trò chơi vận động với các trẻ khác..)  Tình trạng sức khỏe: Trẻ tham gia vào nhiều hoạt động thể lực: - Tham gia đều đặn vào các hoạt động có sử dụng thể lực (đi, khiêu vũ, các trò chơi có tổ chức, các môn thể thao gần gũi..) - Giúp đỡ những việc vặt (cào lá, quét nhà, mang quần áo đã giặt, dẹp đồ chơi...).  Kĩ năng sinh hoạt hằng ngày: Trẻ thực hiện các thói quen chăm sóc cá nhân cơ bản: - Sử dụng muỗng nĩa, và thỉnh thoảng biết sử dụng dao bàn ăn. - Rót sữa hay nước trái cây dễ dàng mà làm đổ ít - Mặc và cởi áo quần dễ dàng, không cần giúp đỡ  Kĩ năng sinh hoạt hằng ngày: Trẻ thể hiện kĩ năng giữ vệ sinh và sức khỏe cá nhân : - Chải răng và cố gắng làm sạch với sự giám sát, sau đó cho phép giúp đỡ để hoàn thành. - Rửa mặt không cần giúp đỡ. - Che miệng và mũi khi ngáp, hắt xì.
 18. 11  Dinh dưỡng: Trẻ ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng: - Giải thích chức năng cơ bản của những thực phẩm thiết yếu (sữa giúp xương khỏe mạnh..) - Phân biệt các loại thực phẩm với những nhóm thực phẩm khác với sự giúp đỡ. - Biết giải thích đơn giản về những thực phẩm không tốt với bản thân và người khác.  Thực hành an toàn: Trẻ thể hiện sự hiểu biết và tránh những vật dụng, nới nguy hiểm: - Không nhận thức ăn, tiền của người lạ, không đi cùng người lạ. - Hiểu rằng một số hành động có thể nguy hiểm (hút thuốc, uống rượu, chơi bài, đụng vào máu của người khác..) - Nhận biết những người lớn có thể giúp đỡ ở những nơi nguy hiểm (ba mẹ, thầy cô, cảnh sát..)  Chương trình giáo dục của Singapore. [45] Theo Bộ giáo dục và đào tạo Singapore, sự phát triển toàn diện của trẻ bao gồm sự phát triển và tăng trưởng về thể lực, cái mà có thể làm cho trẻ tăng sự khéo léo trong việc điều khiển và kéo dài sự vận động, các hoạt động của cơ thể. Từ tuổi ấu nhi, vốn dĩ trẻ đã ưa thích vận động, chơi và tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ngay khi các kĩ năng vận động thô phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các vận động tinh, trẻ phải được dạy để điều khiển được cơ thể mình trước khi chúng phát triển các kĩ năng vận động tinh. Khi giáo viên có kế hoạch nâng cao các vận động tinh cho trẻ, trẻ sẽ trở nên tự tin hơn, giúp trẻ thích nghi trong việc học ở trường và trong cuộc sống sau này. Thường là có sự kết hợp 3 phần trong kế hoạch phát triển kĩ năng vận động cho trẻ: - Các kĩ năng vận động cơ bản (có sự di chuyển vị trí, không có sự di chuyển vị trí, vận động tinh và sự khéo léo) - Phát triển các giác quan vận động - Sức khỏe thể lực
 19. 12 Sự hướng dẫn hoạt động các kĩ năng vận động trong những năm ở trường mầm non sẽ giúp trẻ trở nên tự tin và thích nghi về thể lực để có thể đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho chúng trong cuộc sống sau này. Theo Bộ giáo dục Singapore, việc phát triển các kĩ năng vận động cho trẻ hiệu quả là : - Trẻ có cơ hội được hoạt động ngay khi trẻ tham gia hoạt động trong các hoạt động thể chất, chúng không chỉ phát triển về các kĩ năng thể lực mà còn làm tăng thêm sự tự tin và lòng tự trọng. Khi trẻ chơi với bạn, trẻ còn học được cách chia sẻ , chờ đến lượt và biết thương lượng với người khác. - Trẻ được ở trong một môi trường an toàn và trang bị tốt, một môi trường mà trong đó các bài học về kĩ năng vận động đã được lên kế hoạch cần phải được bày trí chu đáo. Cả khoảng trống trong lớp lẫn ngoài trời nên được an toàn và được sắp xếp với mục đích kích thích trẻ phát triển các vận động thô và sức khỏe thể lực. Một bãi tập chướng ngại vật có thể được thiết kế với những vật liệu tái chế như các bánh xe cũ, và các hộp carton, thùng nhựa cũ… sẽ có nhiều cơ hội cho trẻ sự trải nghiệm, thích hợp với các kĩ năng bò, trườn, chui và giữ thăng bằng. - Trẻ thể hiện năng lực của mình thông qua sự vận động và các giác quan, khi trẻ thực hiện các vận động cơ lớn và nhỏ, chúng có thể nhìn thấy những điều từ các góc nhìn khác nhau (từ trên đỉnh của thang leo, từ bên trong ống, từ dưới đáy thùng..) và sẽ bắt gặp được những trải nghiệm khác nhau (cảm nhận được các cảm giác khác nhau như: có luồng gió thổi ngược lại khi đang chạy, khi chổng ngược người lên, chạy trên cỏ hay trên bề mặt cát…) - Trẻ có đủ thời gian để theo đuổi hoạt động sẽ giúp trẻ có tính kiên nhẫn và tự tin, phát triển hệ tim mạch và sự dẻo dai các cơ bắp, sức mạnh thông qua các hoạt động thể lực liên tục và sôi nổi. Hãy cho trẻ đủ thời gian để luyện tập và thực hiện hoạt động đến khi hoàn thành, có thể chúng sẽ có những trải nghiệm rất tốt. Bằng cách này, sự tự tin của trẻ về khả năng của mình cũng sẽ tăng lên Những điều giáo viên cần chú ý trong việc phát triển các kĩ năng vận động cho trẻ bao gồm:
 20. 13 - Giáo viên cung cấp các cơ hội hoạt động thể lực cho trẻ một cách đều đặn và thường xuyên cả trong lớp lẫn ngoài trời. Ở những nơi diện tích ngoài trời bị hạn chế, giáo viên có thể sắp xếp để cho trẻ tham quan công viên, nơi mà trẻ có thể thích thú khi được tự do vận động tại một môi trường rộng rãi như leo trèo, giữ thăng bằng trên những dụng cụ lớn và chạy nhanh trong những khu vực rộng. - Giáo viên phải đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ hoạt động Giáo viên cần phải nhận ra được nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường. Hoặc có thể thảo luận với trẻ để tìm một khu vực hoạt động khác, bên cạnh đó cần phải kiểm tra lại và đảm bảo trang phục của trẻ phải thích hợp khi tham gia hoạt động. Giáo viên cũng nên quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước khi cho chúng tham gia vào những hoạt động thể lực một cách nghiêm túc. - Giáo viên phải đưa ra nhiều kích thích cho sự vận động của trẻ: Các hành động thể hiện trong các bài đồng dao, câu chuyện, bài hát và các dụng cụ biểu diễn cũng mở rộng cơ hội cho trẻ thể hiện mình. - Giáo viên quản nhóm lớp bằng những cách khác nhau Giáo viên cần tạo vài thói quen mà sẽ giúp trẻ thực hiện theo với những hiệu lệnh bằng lời và kí hiệu phi ngôn ngữ. Bằng cách này, giáo viên có thể đỡ mất thời gian trong việc tập hợp tất cả trẻ khi tham gia vài các hoạt động. - Giáo viên dạy các kĩ năng vận động cơ bản Các kĩ năng vận động đòi hỏi sự di chuyển: nhảy cao, nhảy xa, nhảy lò cò, trượt, đi, chạy chậm, chạy nhanh, lăn mình.. Các kĩ năng vận động không đòi hỏi sự di chuyển: cúi gập người, vặn mình, vươn người, giữ thăng bằng, kéo, đẩy, đu đưa người, lắc lư, xoay mình... Các kĩ năng khéo léo: đánh, lăn, đá, bắt, nảy người lên, ném... Kĩ năng vận động tinh: khả năng phối hợp tay- mắt, sự khéo léo các ngón tay… Sức khỏe thể lực: sự dẻo dai của hệ tim mạch, cơ bắp, linh hoạt... Các mục tiêu phát triển kĩ năng vận động cho trẻ • Phát triển các kĩ năng vận động và sự phối hợp thể lực

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản